Bilder internet och upphovsrätt på stinsen

43 %
57 %
Information about Bilder internet och upphovsrätt på stinsen
Education

Published on February 6, 2014

Author: Anders_Erenius

Source: slideshare.net

Description

Bilder, upphovsrätt, PUL, internet, spel

Idag • Dokumentation i förskolan • Upphovsrätt - Bilder • Personuppgiftslagen • Lite internet • Era frågor

Det öppna internet

Det öppna internet

Det öppna internet

Det öppna internet lund.se

Det stängda internet

Det stängda internet

Det stängda internet

Det stängda internet

Det stängda internet

Det stängda internet

Förskolans uppgift Läroplan för förskolan ! Vad är vi skyldiga att göra? ! ! Lpfö 98!

Dokumentation UPPFÖLJNING, UTVÄRDERING OCH UTVECKLING Förskolans kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, utvärderas och utvecklas. --- ! För att utvärdera förskolans kvalitet och skapa goda villkor för lärande behöver barns utveckling och lärande följas, dokumenteras och analyseras. För att stödja och utmana barn i deras lärande behövs kunskap om varje barns erfarenheter, kunnande och delaktighet samt inflytande över och intresse för de olika målområdena. ! All form av utvärdering ska utgå från ett tydligt barnperspektiv. Barn och föräldrar ska vara delaktiga i utvärdering och deras röster ska lyftas fram ! ! Lpfö 98

Dokumentation • Arbetslaget ska -visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens familjer, ! ! Lpfö 98

Vad säger lagarna? • Bilder och text som är digital • Är det skillnad?

Vad säger lagarna? • Bilder och text som är digital • Är det skillnad? JA!

Strukturerat eller ostrukturerat? • En blogg eller hemsida = ostrukturerat • Här gäller i princip att man får publicera om man inte kränker

Strukturerat eller ostrukturerat? • Unikum = strukturerat • Här krävs det större säkerhet = inloggning

Strukturerat eller ostrukturerat? • Hur säker inloggning behövs? • Känsliga uppgifter kräver säker inloggning dvs bankID eller tvåfaktorsinloggning • Vad är då känsliga uppgifter...

13 § PuL Känsliga personuppgifter • ras eller etniskt ursprung, • politiska åsikter, • religiös eller filosofisk övertygelse, • medlemskap i fackförening, • hälsa eller sexualliv.

Bilder • Vem har upphovsrätt?

Bilder • Vem har upphovsrätt? Den som tagit bilden!

Bilder • Får jag lov att fotografera dig utan att fråga om lov?

Bilder • Får jag lov att fotografera dig utan att fråga om lov? • Svar: JA

Bilder • Får jag lov att publicera bilden på nätet?

Bilder • Får jag lov att publicera bilden på nätet? • Svar: JA

Bilder • Får du lov att publicera bilden jag tagit av dig?

Bilder • Får du lov att publicera bilden jag tagit av dig? • Svar: NEJ

Bilder • Kan jag sälja bilden av dig, när någon vill använda den i en annons?

Bilder • Kan jag sälja bilden av dig, när någon vill använda den i en annons? • Svar: NEJ

Bilder Sedan 1 juli 2013 är det straffbart att smygfotografera någon i ett badrum. Men du får fortfarande fotografera människor på allmän plats utan att fråga om lov.

Bilder Är förskolan allmän plats? ! Inte i normalfallet MEN kommunen kan ha fattat ett annat beslut

Bilder ! -tips på vidare läsning • http://www.fotosidan.se/cldoc/vad-far-manfotografera.htm • http://www.datainspektionen.se/lagar-ochregler/personuppgiftslagen/

Småungar & medier ”Stor oro, små risker Föräldrar oroar sig mer för att barn 5–8 år ska råka illa ut på internet i årets undersökning, jämfört med 2010. ”

Småungar & medier

Småungar & medier

Vilka barn är det som råkar illa ut och vad vet vi om dem?

http://www.sydsvenskan.se/kultur--nojen/kultur-for-unga/varning-for-barn/

Farligt 00-talet Att lämna ut sitt namn på internet Konsekv Typexem ens pel Också farligt Vad skall Konsekv Typexem barnen ens pel göra istället Man blir lunarstor Internet i Man blir mördad m allmänhet asocial Märkligt nog sociala webblatser som facebook Man blir Counter 90-talet Dataspel Rollspel våldsam strike Man tar Drakar livet av och sig demoner Teatral Man blir 80-talet hårdrock våldsam 50-talet Rockmusik Omoral WASP Videovåld Man blir oempatisk motorsågs massakern 2 Elvis Alkohol Man blir våldsam Raggare http://www.sydsvenskan.se/kultur--nojen/kultur-for-unga/varning-for-barn/

Farligt 00-talet Att lämna ut sitt namn på internet Konsekv Typexem ens pel Också farligt Vad skall Konsekv Typexem barnen ens pel göra istället Man blir lunarstor Internet i Man blir mördad m allmänhet asocial Märkligt nog sociala webblatser som facebook Man blir Counter 90-talet Dataspel Rollspel våldsam strike Man tar Drakar livet av och sig demoner Teatral Man blir 80-talet hårdrock våldsam 50-talet Rockmusik Omoral WASP Videovåld Man blir oempatisk motorsågs massakern 2 Elvis Alkohol Man blir våldsam Raggare http://www.sydsvenskan.se/kultur--nojen/kultur-for-unga/varning-for-barn/

Dålig litteratur?

Om vi väljer att titta på spel på samma sätt som på böcker, så upptäcker vi andra saker.

Tips på bra sidor • http://mediebarn.se/ • http://netnanny.wordpress.com/ • http://www.statensmedierad.se/

Frågor

Add a comment

Related presentations

Related pages

Bilder internet och upphovsrätt på stinsen - Education

Bilder, upphovsrätt, PUL, internet, spel ... Home; Education; Bilder internet och upphovsrätt på stinsen
Read more

Search "Bilder internet och upphovsrätt på stinsen" (15819 ...

search Bilder internet och upphovsrätt på stinsen ... DISCOVER. SHARE. PRESENT. Share what you know and love through presentations, infographics ...
Read more

Soldat Bom – Wikipedia

Stinsen Fabian Bom, ... Filmen gavs ut på DVD 2005, 2008 och 2016. ... Soldat Bom på Internet Movie Database (engelska) ...
Read more

Stinsen - Mötesplatsen för modellrallare sedan 2007 - Visa ...

Sunt förnuft som ersättning för lagreglerad upphovsrätt är inte ett ... datum och namn på bilder. ... sina bilder på internet, och i ...
Read more

Nu får Berndt bättre nätkoll - Söderköping - Norrköpings ...

... chansen att bli bättre vän med datorer och internet. ... på Stinsen, som håller i dagens ... av lagen om upphovsrätt. Eftertryck och annan ...
Read more

Harry Persson (artist) – Wikipedia

Harry Persson var även flitigt aktiv som skivartist under 1930- och 1940-talen, ... 1942 – Stinsen på Lyckås; ... Harry Persson på Internet Movie ...
Read more

Stinsen - Mötesplatsen för modellrallare sedan 2007 - Visa ...

Mycket information och bilder ska ... och sedan leta på bibliotek och i ... Till att börja med får vi rannsaka oss om vad som finns på Internet som ...
Read more

Handla byggmaterial och byggvaror på nätet - Beijerbygg.se

Beijer Byggmaterial har ett brett sortiment i bygghandeln på nätet - köp enkelt byggvaror online och hitta ... Upphovsrätt & Personuppgifter ... Bilder ...
Read more

Google släpper gatubilder | Realtid.se - För ...

Det är också fritt fram att använda och publicera bilderna så länge som Googles text om upphovsrätt ... och skarpare bilder. ... och satsa på att ...
Read more

YouTube

Se alla dina favoriter bland videoklipp och musik, ladda upp originalinnehåll och dela allt med vänner, familj och hela världen på YouTube.
Read more