Bilder från pressträff med Löfven och Fridolin 20141015

100 %
0 %
Information about Bilder från pressträff med Löfven och Fridolin 20141015
Investor Relations

Published on October 15, 2014

Author: VIRGOkonsult

Source: slideshare.net

Description

Bilder från pressträff med Löfven och Fridolin 20141015

Tid för varje elev i en jämlik skola
Reformer för att vända utvecklingen i skolan

1. Tid för varje elev i en jämlik skola Statsrådsberedningen Utbildningsdepartementet Reformer för att vända utvecklingen i skolan

2. Den svenska skolan befinner sig i ett allvarligt läge • Kunskapsresultaten faller • Läraryrket har låg attraktivitet • Ojämlikheten ökar Statsrådsberedningen Utbildningsdepartementet

3. Kunskapsresultaten faller, över tid och i jämförelse med vår omvärld 520 515 510 505 500 495 490 485 480 475 470 2000 2003 2006 2009 2012 Statsrådsberedningen Utbildningsdepartementet Läsförståelse Matematik PISA-resultat Poäng

4. Den svenska skolan befinner sig i ett allvarligt läge • Kunskapsresultaten faller • Läraryrket har låg attraktivitet • Ojämlikheten ökar Statsrådsberedningen Utbildningsdepartementet

5. Ojämlikheten i skolan ökar Andel elever som går i skolor med låga respektive höga resultat Procent 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Statsrådsberedningen Utbildningsdepartementet Andel elever som går i skolor där minst 20 % ej godkända sv/sv2, ma, eng i år 9 Andel elever som går i skolor där högst 1 % ej godkända sv/sv2, ma, eng i år 9

6. Fokus i skolpolitiken för att vända utvecklingen i skolan • Höja kunskapsresultaten genom tidiga insatser • Höja attraktiviteten i läraryrket • Öka jämlikheten i skolan Statsrådsberedningen Utbildningsdepartementet

7. Högre kunskapsresultat genom tidiga insatser • Tidiga insatser effektivaste sättet att förebygga skolsvårigheter – men idag sätts stöd ofta in alltför sent • En god start i livet genom en förskola av hög kvalitet • För att möta elevernas behov krävs att lärarna får tillräcklig tid med varje elev Statsrådsberedningen Utbildningsdepartementet

8. Tidiga insatser - reformer • Mer personal och mindre barngrupper i förskolan • Anställa fler för att lärare ska få mer tid för sitt arbete och klasserna kan bli mindre i lågstadiet – lärare med inriktning F-3, speciallärare, specialpedagoger, fritidshemspersonal • Fler speciallärare och specialpedagoger • Kunskapskrav i läsförståelse i årskurs 1 och läsa-skriva-räkna-garanti i lågstadiet Statsrådsberedningen Utbildningsdepartementet

9. Höja attraktiviteten i läraryrket • Bristen på behöriga lärare är stor – och förväntas öka • Attraktiviteten ska höjas genom – Högre lön – Större möjligheter till kompetensutveckling – Mer tid för undervisningsuppdraget Statsrådsberedningen Utbildningsdepartementet

10. Ett attraktivt läraryrke - reformer • En nationell samling för läraryrket • Höjda lärarlöner • Bättre kompetensutveckling för lärare, förskolans personal och rektorer • Nationella skolutvecklingsprogram • Bättre studiemedel för KPU-lärare inom bristämnen Statsrådsberedningen Utbildningsdepartementet

11. Öka jämlikheten i skolan • Alla skolor ska vara bra skolor • Skillnaderna mellan skolor ökar – större statliga resurser ska ges till skolorna med störst behov • Tillgång till stöd och hjälp utanför skoltid ska inte vara beroende av föräldrar och betalningsförmåga Statsrådsberedningen Utbildningsdepartementet

12. En jämlik skola – reformer • Samverkan för bästa skola – statliga resurser till skolor med tuffast förutsättningar och lägst resultat • Högre lärarlöner i dessa skolor • Stöd till nyanlända elevers undervisning • Läxhjälp för alla – läx-RUT avskaffas • Ökad undervisning på skollov • Stärkt elevhälsa Statsrådsberedningen Utbildningsdepartementet

13. Tid för varje elev i en jämlik skola Mdkr 2015 2016 Tidiga insatser 1,8 3,4 Mer personal och mindre barngrupper i förskolan mm 0,5 0,9 Fler anställda och mindre klasser i lågstadiet 1,1 2,0 Fler speciallärare/-pedagoger 0,2 0,5 Attraktivt läraryrke 0,6 0,7 Bättre kompetensutveckling för lärare, förskolans personal och rektorer 0,3 0,3 Nationella skolutvecklingsprogram mm 0,2 0,2 Förbättrat studiemedel för KPU-studerande 0,1 0,2 Jämlik skola 1,0 1,6 Samverkan för bästa skola, högre lärarlöner i skolor med tuffa förutsättningar och stöd nyanlända elever 0,5 0,6 Läxhjälp och skola under lov mm 0,3 0,4 Stärkt elevhälsa 0,1 0,2 Övrigt 0,1 0,3 SUMMA TOTALT 3,4 5,6 Anm. Beloppen är avrundade och summerar därför inte alltid. Därutöver, som en del i den nationella samlingen för läraryrket avser regeringen i samband med avtalsrörelsen 2016 föra en dialog med arbetsmarknadens parter som möjliggör att lärarnas löner höjs. Under förutsättning att parterna tar ansvar för att påtagligt prioritera höjda lärarlöner avser regeringen att tillföra resurser motsvarande 3 miljarder kronor på årsbasis. Statsrådsberedningen Utbildningsdepartementet

Add a comment

Related presentations

Gage-Cannon Investor Services

Gage-Cannon Investor Services

November 10, 2014

Gage-Cannon helps ventures accelerate organic growth or obtain equity funding, and...

Mavenir Analyst Day

Foro MAB Sevilla 13 de noviembre de 2014

ING Q3 2014 Earnings Report

ING Q3 2014 Earnings Report

November 5, 2014

Analyst presentation third quarter 2014 results. ING posts 3Q14 underlying net pro...

Related pages

Pressträff med Stefan Löfven och Gustav Fridolin ...

Pressträff med Stefan Löfven och Gustav Fridolin. ... Pressträff med Stefan Löfven och Gustav Fridolin ... Se personligts bästa bilder från året;
Read more

Löfven och Fridolin håller pressträff | SvD

Löfven och Fridolin håller pressträff ... s liveraportering från statsminister Stefan Löfvens och ... Gustaf Fridolin och Stefan Löfven ...
Read more

Niklas Svensson on Twitter: "Just nu: Pressträff med ...

Search query Search Twitter. Saved searches. Remove; Verified account @ Suggested users Verified account @ Verified account @ Language: English. Bahasa ...
Read more

Pressträff med Stefan Löfven och Gustav Fridolin ...

Onsdag 15 oktober håller statsminister Stefan Löfven och utbildningsminister Gustav Fridolin en gemensam pressträff i Rosenbad. Vid pressträffen ...
Read more

Pressträff med Stefan Löfven och Gustav Fridolin ...

Pressträff med Stefan Löfven och Gustav Fridolin. ... Pressträff med Stefan Löfven och ... Efter torsdagens uttalanden från Löfven som skapade ...
Read more

Gustav Fridolin – Wikipedia

I augusti 2006 gav Ordfront förlag ut Fridolins bok Från ... Kaffe och bulle med Gustav Fridolin. ... Fridolin, Åsa Romson, Stefan Löfven och ...
Read more

Åsa Romson – Wikipedia

... de gröna tillsammans med Gustav Fridolin. Från den 3 oktober 2014 är ... Löfven anmäldes till ... Romson från Dalarna och är ...
Read more

Gustav fridolin, miljöpartiet och stefan löfven

Det var ingen slump att Stefan Löfven ackompanjerades av skolminister Gustav ... Gustav Fridolin kommer från ... Pressträff med Gustav (och ...
Read more