Bijpraten ifov

100 %
0 %
Information about Bijpraten ifov
Education

Published on February 5, 2014

Author: kennisnet

Source: slideshare.net

Description

Ambassadeursbijeenkomst mbo Kennisnet, 4 februari 2014.
Thema: iFoV: de vertaling van Focus op Vakmanschap naar informatie en systemen.
Groenhorst Almere

Bijpraten iFoV Ambassadeursbijeenkomst Kennisnet Paul van Uffelen, saMBO-ICT 4 februari 2014 1

Agenda • De iFoV thema‟s in 2014 • Inzoomen op: • Macrodoelmatigheid • Onderwijstijd 2

iFoV Van • Actieplan Focus op Vakmanschap • 40 maatregelen Naar • Consequenties voor processen en systemen • 9 thema‟s • Zie ook de website van iFoV Wordt in feb naar stand 2014 bijgewerkt. 3

Bedrijfsvoering • Goed beheerde DA fundament voor processen • Professionalisering Ondersteuning onderbelicht • Driedaagse voor senior - leidinggevend • Pilot maart-april • Vervolg november-december 2x • Andere relevante doelgroepen • Medewerkers DA, • F en P&C, • Onderwijs 4

Bekostiging • Wetswijziging: • Doelmatige Leerwegen en Modernisering Bekostiging • Cascade oa: • Niet elke deelnemer dezelfde waarde • Consequenties voor beschikbare budgetten • Forecasting (meerjarig) gewenst? • 25.9 analyse (DUO, GG 3p, MBO Raad en dBVE) • Welke processen op dit vlak ondersteunen • Met welke door DUO te leveren informatie • Realisatie loopt mee met vernieuwing BRON 5

Benchmark / MBO Transparant • • • • SION: Horizontaal verantwoorden Wordt afgerond in 2014 Nu pilots bij 2 instellingen Streven naar breed in gebruik in de loop van 2014 • In 2014 iFoV • Communicatie • (Wijze van) aanleveren eigen content 6

Studieloopbaaninformatie • Ondersteuning SION projecten • Bijdragen met name aan concretisering voor bve sector • Bv project referentiearchitectuur met digitaal ondertekenen (eID) 7

Examinering • Doel verbeteren examenprocessen • Wens tekent zich af voor • Centrale, uniforme examenvoorziening voor verschillende leveranciers • Analysetools afgenomen examens. • iFoV 2014: • Onderzoek naar wenselijkheid en haalbaarheid 8

Herziening KS • • • • • Model is eind november vastgesteld Impactanalyse is in december bijgesteld Grove planning op weg 8-2015 opgesteld Regie organisatie OCW ingericht iFoV 2014: • actie om PvE te maken, samen met Leveranciers en Gebruikersgroepen • Vanaf voorjaar/zomer 2014 afstemondersteuningsvoorziening saMBO-ICT 9

Professionalisering • Belangrijk in Actieplan • Behoeft veel verbetering blijkt uit rapportage MBO15; geldt overigens ook voor OOP • iFoV 2014: 1. Processen en IT-ondersteuning bekwaamheids-ontwikkeling in control? 2. Onderzoek SvZ eDidactiek in opleidingen docenten (vraagontwikkeling)? 3. Referentieleergang eDidactiek Beide laatsten obv ICT Bekwaamheidskader van SURF en Kennisnet 10

Macro Doelmatigheid • Wetsvoorstel dit voorjaar naar TK • Doelmatig opleidingen aanbod • Doelmatige opleidingen • Goed geïnformeerde studiekiezers • Afstemming opleidingen portfolio • Bedrijfsleven – Instellingen obv gelegitimeerde data • Voortborduren op rapport Kubus uit 2013 • Uitwerken en verder definiëren gegevensset • Ronde tafel met “Bronnen” • Uitwerken/bijdragen voorziening 11

Vraag Macro Doelmatigheid • Welke methodiek wordt gebruikt voor op- en vaststellen opleidingenportfolio? • Netwerk dominant? • Externe data / analyse? • Interne data / analyse? 12

Onderwijstijd • Wetswijziging • Onderwijstijd is element van Onderwijskwaliteit • Meer ruimte onder Begeleide Onderwijs Tijd • Inzet IT (Zie Adviespunt Onderwijstijd op site Kennisnet) • Inzet „ander‟ personeel • Meer vrijheid en flexibiliteit (meerjarig plannen en bijsturen) • Aantoonbaar In Control zijn vereist • Norm bepalen, Opstellen onderwijsplan, Plannen Onderwijs, Afhandelen afwijkingen • Deelproject nadert afronding 13

14

Vragen onderwijstijd • Welke oplossingen zijn in gebruik / gewenst voor planproces? • Welke oplossingen zijn in gebruik / gewenst voor monitorprocessen? • Cq welke knelpunten op it worden door jullie al gezien? 15

Andere punten? • … 16

Paul van Uffelen, Programmamanager iFoV E paul.van.uffelen@sambo-ict.nl M 06 4180 1816 17

Add a comment

Related presentations

Related pages

Bijpraten iFoV - saMBO-ICT

1 Bijpraten iFoV Paul van Uffelen, Programmamanager iFoV, saMBO-ICT 19 september 2013 saMBO-ICT Conferentie september 2013
Read more

Bijpraten iFoV

1 Bijpraten iFoV Jan Bartling en Paul van Uffelen, saMBO-ICT 16 januari 2014 saMBO-ICT Conferentie januari 2014
Read more

Bijpraten ifov - Education

1. Bijpraten iFoV Ambassadeursbijeenkomst KennisnetPaul van Uffelen, saMBO-ICT 4 februari 20141. 2. Agenda • De iFoV thema‟s in 2014 • ...
Read more

Onderwijsvanovermorgen: Even bijpraten ... #SamboICT en # ...

Even bijpraten ... #SamboICT en #Kennisnet ... Labels: cloud, ifov, informatiebeveiliging, samboict. Geen opmerkingen: Een reactie plaatsen. Reacties zijn ...
Read more

Agenda ambassadeursbijeenkomst 040414 - Agenda ...

‘iFoV’ #ambakn Welkom bij Groenhorst Almere Rik Meerema – management team Laatste nieuws saMBO-ICT Jan ... Bijpraten ifov. Education. Tweet. 05. 02. 2014
Read more

Onderwijsvanovermorgen: september 2014

Even bijpraten ... #SamboICT en #Kennisnet. ... Informatievoorziening Focus op Vakmanschap (iFov) en de herstructurering van de kwalificatiestructiir (hKS)
Read more

Nieuwsbrief saMBO-ICT - Nieuwsbrieven maken met Google Sites

Laat u bijpraten over de laatste ontwikkelingen binnen saMBO-ICT, ... Begin juni is het programmaplan iFoV op de website van saMBO-ICT gepubliceerd.
Read more

Macaw - saMBO-ICT Conferentie in teken van ...

Naast de gebruikelijke thema's als 'Even bijpraten', MBO Cloud en iFoV is er ook aandacht voor doorontwikkelen BRON, ...
Read more