Biblioturism - metoda de promovare a colectiilor stiintifice

75 %
25 %
Information about Biblioturism - metoda de promovare a colectiilor stiintifice
Books

Published on March 9, 2014

Author: nice26

Source: slideshare.net

Description

Comunicare la nivel national, autor Diana Jieru, bibliotecar Organizarea si Comuncarea Colectiilor, Balti, 27 februarie 2014.

Biblioteca fiind o instituție de cultură în care se adună, se organizează și se păstrează fonduri de publicații (cărți, reviste etc.) și manuscrise pentru a fi folosite de cititori unitari sau colecție centralizată de programe sau componente ale acestora, stocată și organizată. În scopul facilitării activității de programare cît şi pentru menţinerea in vogă a publicaţilor, mi-am propus crearea blogului Biblioturism care este un nou concept de biblioteca fiind în pas cu noile tendinţe şi cerinţe ale utilizatorului modern.

Un nou serviciu de bibliotecă, intitulat „Biblioturism", este pus la dispoziţie de Biblioteca Ştiinţifică Centrală „A. Lupan” din Chişinău, prin care ne propunem sa îmbinăm cartea ştiinţifică şi turismul cu scopul de a redescoperi, bibliotecile şi ţinuturile Republicii Moldova, cu toate aspectele de istorie şi patrimoniului cultural. Blogul va oferi posibilitatea de a întelege şi a descoperi frumuseţea locurilor pitoreşti, istoria, tradiţiile si obiceiurile noastre, precum şi prezenţa continuă a bibliotecarilor din aceste regiuni.

Transformarea într-un blog al viitorului care va îmbina atât activităţile turistice cît şi ştiinţifice ale bibliotecii, cu toată gama de servicii prestate în spaţiul. Misiunile, priorităţile căreia vor fi axate pe accesul la toate tipurile de resurse prin intermediul tehnologiilor utilizate în lumea bibliotecilor digitale.

 iniţierea, organizarea şi realizarea implementării tehnologiilor informaţionale moderne;  acumularea, formarea şi utilizarea comună a resurselor informaţionale în sfera cercetare-inovare la nivel departamental şi naţional;  postarea informaţiei privind fondul documentar al bibliotecii, cât şi din alte resurse informaţionale naţionale şi internaţionale;  diversificarea informaţiei pe site de socializare cît şi pe pagina web a bibliotecii;  asigurarea accesului la informaţie, protecţia datelor şi a dreptului de autor.

 Cercetarea literaturii – proces de căutare într-o anumită colecţie de     documente care se desfăşoară pentru a indentifica acele documente ce tratează un anumit subiect (ştiinţific, turistic, istoric). Identificare - depistarea documentelor în fondul bibliotecii. Organizarea şi controlul literaturii prin intermediul unor tehnici de catalogare , indexare, referare (prelucrarea analitică şi sintetică a informaţiilor fixate în documente). Utilizarea unor criterii de regăsire a datelor prin definirea unor chei de căutare şi acces la informaţia dorită. Activitatea de prezentare şi diseminare a informaţiilor şi publicaţiilor despre publicaţii, plasare.

Postări 2013-2014 23% 2014 2013 77%

Utilizatori 2013 2014

Windows – 61 / 95% Linux – 3 / 4% 4% 96%

Republica Moldova - 54 România- 4 60 SUA – 4 50 40 Italia- 3 30 Germania – 1 20 10 Rusia – 1 0 Tabela 1 Tabela 1

Tabel 2 http://bsclupan.asm.md/ ?lng=2&ac 7% 7% 29% http://www.google.com/s earch https://www.google.md/ 14% http://www.google.ro/url ?sa=t&rct=j&q 21% 22% http://serviciuleinformati onalbscasm.blo http://www.google.com/ accounts/Logo

Tabela 3 www.google.md bsclupan.asm.md www.google.com www.google.ro www.google.ru yandex.ru 7% 15% 33% 15% 15% 15%

Un blog de informare trebuie să reflecte interese prezente sau posibile ale utilizatorului, care sunt luate în considerare. În cadrul bibliotecii noastre am abordat acest blog din perspectiva unei gândiri organizatorice în legătură cu totalitatea materialelor documentare, totalitatea informaţiilor privitoare la cartea ştiinţifică şi patrimonul turistic al Republicii Moldova, la valorificarea lor cu ajutorul specialiştilor şi academicienilor la punerea lor în circulaţie. Blogul cercetează, semnalează, descrie şi difuzează documente/informaţii atît în domeniul turistic cît şi ştiinţific,istoric (descrierea localităţilor) pentru a facilita munca intelectuală nu doar la nivelul indivizilor, dar şi de organizare, informare la nivelul întregii comunităţi. În continuare îmi propun să demonstrez descrierea şi plasarea pe blog a unei cărţi ştiinţifice - istorică elaborată de academicianul Andrei Eşanu şi Valentina Eşanu.

Un alt aspect al blogului este Turismul şi patrimoniul turistic al Republicii Moldova, ca segment distinct, dar înglobat în activitatea acestui blog comunitar atât la nivel naţional cît şi la nivel internaţional. El constă în primul rînd în depistarea, înregistrarea şi sistematizarea informaţiilor cu conţinut Turistic. Ne referim în mod expres la acele documente văzute în fondul bibliotecii, curent şi prospectiv. Blogul local devine astfel o verigă importantă, determinată în realizarea demersului nostru şi anume circulaţia informaţiei, satisfacerea necesităţilor informaţionale şi de grup ale membrilor colectivităţii cît şi alte persoane în afara bibliotecii noastre. După o introducere atît de explicativă voi demontra o postare în acest domeniu, acesta este unul din cel mai vast domeniu Turismul Balnear.

Termenul „biblioteca digitala” a apărut pe la începutul anilor 90 şi este consemnat în 1993 în titlul unui raport către National Science Foundation: Source Book on Digital Libraries. Mai ales cu răspîndirea acestui tip de sistem informatic pe web, terminul a înlocuit treptat pe cel de „biblioteca electronică”. O bibliotecă digitală este un sistem informatic care administrează o colecţie de resurse informaţionale digitale autonome, pentru a le prezeva pe termen lung şi a pune la dispoziţia utilizatorilor săi prin intermediul unor mecanisme specifice care facilitează regăsirea, navigarea şi accesul. La fel şi blogul meu fiind mereu în pas cu metodele noi de modernizare a bibliotecii, am încercat să elaborez lista „Linkuri utile”, pentru accesarea şi regasirea informaţiei necesare. În continuare vă propun o listă de linkuri în domeniul Turismul. Pe viitor ne propunem liste mai vaste în domeniul ştiinţific şi istoric.

"Calculatoarele sunt incredibil de rapide, precise şi proaste. Fiinţele umane sunt incredibil de lente, inexacte şi geniale. Împreună, puterea lor depăşeşte orice imaginabilă limită." (Albert Einstein) "Dacă am scris o scrisoare atât de lungă este pentru ca nu am avut destul timp ca să o scriu mai scurtă.“ (Blaise Pascal)

Add a comment

Related presentations

Related pages

Organizarea Colectiilor de Biblioteca - Documents

Evidenta si organizarea colectiilor de ... Cititorilor CA Metoda de Comp Let Are a Colectiilor de ... metoda de promovare a colectiilor stiintifice ...
Read more

Metode moderne de optimizare a productiei - Documents

... • programare liniară; • metoda arborelui ... Metode moderne de promovare a colectiilor ... Metode moderne de promovare a colecţiilor ...
Read more

Tehnici de promovare cu ajutorul Internetului referat

Referat Tehnici de promovare cu ajutorul Internetului. ... SCI – stiintifice; ... nu reprezinta practic o metoda de promovare a unui site Web ...
Read more

Cooperare tehnico-stiintifica internationala : Marketing

... and drept scop realizarea in comun a unor programe de cercetare si promovare a ... in vederea rezolvarii unor probleme tehnico-stiintifice ... Metoda ...
Read more

Theta healing o metoda de studiat

... chiar se bazeaza pe principii stiintifice si care au ajutat ... Metoda se bazeaza pe puterea de a ... au primit un telefon de promovare in ...
Read more

Biblioturism: octombrie 2013

Biblioturism. BiblioTurismul este ... ea poate servi ca punct de pornire pentru noi demersuri stiintifice, ... Directii de dezvoltarea si promovare a ...
Read more

Comunicarea prin promovarea vanzarilor, L’oreal Romania

Explorarea de noi teritorii stiintifice si tehnologice este imbogătită prin această ... Alta metoda de promovare a vanzarilor este cea a ...
Read more

Proiect Management - Scribd - Read books, audiobooks, and more

Compania are propria echipa de cercetari stiintifice. ... proiecte nationale de promovare a medicamentelor BIO ... de a achita comanda.METODA ...
Read more