Bibliotek og teknologi - goddag, ja!

50 %
50 %
Information about Bibliotek og teknologi - goddag, ja!
Business & Mgmt

Published on February 16, 2009

Author: shelterit

Source: slideshare.net

Neptunseminaret – 21. januar Alexander Johannesen, Bekk Consulting AS

Neptunseminaret – 21. januar

Alexander Johannesen, Bekk Consulting AS

ANSVARSFRASKRIVELSE : Jeg elsker biblioteksverdene, Emnekart og Mocha kaffe. Jeg blir ofte revet med, og det kan ha hendt at jeg har sagt dumme ting. Jeg mener ikke noe dumt med det, jeg lover. Og still spørsmål, gjerne så dumme at jeg klarer å svare på dem.

 

raskt sakte forsiktig modig

Det er fint her i Stavanger

ABBA er svenske

Lutefisk er godt

Hvorfor er vi her i dag?

Hvorfor er vi her i dag?

 

 

 

 

 

 

En biologisk arts bruk og kunnskap om verktøy og håndverk, og hvordan dette affekterer artens evne til å kontrollere og tilpasse seg dets miljø.

En biologisk arts bruk og kunnskap om verktøy og håndverk, og hvordan dette affekterer artens evne til å kontrollere og tilpasse seg dets miljø.

En biologisk arts bruk og kunnskap om verktøy og håndverk, og hvordan dette affekterer artens evne til å kontrollere og tilpasse seg dets miljø. Oftest tenkt som materielle og brukbare ting for menneskeheten, slik som maskiner, isenkram eller verktøy, men omfatter også systemer, organiseringsmetoder, teknikker og ikke minst modeller.

En biologisk arts bruk og kunnskap om verktøy og håndverk, og hvordan dette affekterer artens evne til å kontrollere og tilpasse seg dets miljø.

Oftest tenkt som materielle og brukbare ting for menneskeheten, slik som maskiner, isenkram eller verktøy, men omfatter også systemer, organiseringsmetoder, teknikker og ikke minst modeller.

Lesekyndighet bygger bibliotek

Offentlige bibliotek har sin ideologiske forankring i Opplysningstiden og troen på folkeopplysning

Offentlige bibliotek har sin ideologiske

forankring i Opplysningstiden og troen på

folkeopplysning

Biblioteksidealer

Biblioteksidealer

Biblioteksidealer Vi skal sørge for at betydlige resurser av og om vårt land og våre landsmenn blir samlet og sikkerhetsmessig bevart

Biblioteksidealer

Vi skal sørge for at betydlige resurser av og om vårt land og våre landsmenn blir samlet og sikkerhetsmessig bevart

Biblioteksidealer Vi skal sørge for at betydlige resurser av og om vårt land og våre landsmenn blir samlet og sikkerhetsmessig bevart Vi skal møte våre brukeres behov for rask og lett tilgang til våre samlinger og andre resurser

Biblioteksidealer

Vi skal sørge for at betydlige resurser av og om vårt land og våre landsmenn blir samlet og sikkerhetsmessig bevart

Vi skal møte våre brukeres behov for rask og lett tilgang til våre samlinger og andre resurser

Biblioteksidealer Vi skal sørge for at betydlige resurser av og om vårt land og våre landsmenn blir samlet og sikkerhetsmessig bevart Vi skal møte våre brukeres behov for rask og lett tilgang til våre samlinger og andre resurser Vi skal demonstrere vår naturlige plass i vår nasjons kulturelle, intellektuelle og sosiale liv, og å fostre en generell forståelse og tilfredshet med biblioteket og dets samlinger

Biblioteksidealer

Vi skal sørge for at betydlige resurser av og om vårt land og våre landsmenn blir samlet og sikkerhetsmessig bevart

Vi skal møte våre brukeres behov for rask og lett tilgang til våre samlinger og andre resurser

Vi skal demonstrere vår naturlige plass i vår nasjons kulturelle, intellektuelle og sosiale liv, og å fostre en generell forståelse og tilfredshet med biblioteket og dets samlinger

Biblioteksidealer Vi skal sørge for at betydlige resurser av og om vårt land og våre landsmenn blir samlet og sikkerhetsmessig bevart Vi skal møte våre brukeres behov for rask og lett tilgang til våre samlinger og andre resurser Vi skal demonstrere vår naturlige plass i vår nasjons kulturelle, intellektuelle og sosiale liv, og å fostre en generell forståelse og tilfredshet med biblioteket og dets samlinger Vi skal sørge for at nasjonens innbyggere har tilgang til levende og relevante informasjonstjenester

Biblioteksidealer

Vi skal sørge for at betydlige resurser av og om vårt land og våre landsmenn blir samlet og sikkerhetsmessig bevart

Vi skal møte våre brukeres behov for rask og lett tilgang til våre samlinger og andre resurser

Vi skal demonstrere vår naturlige plass i vår nasjons kulturelle, intellektuelle og sosiale liv, og å fostre en generell forståelse og tilfredshet med biblioteket og dets samlinger

Vi skal sørge for at nasjonens innbyggere har tilgang til levende og relevante informasjonstjenester

Biblioteksidealer Vi skal sørge for at betydlige resurser av og om vårt land og våre landsmenn blir samlet og sikkerhetsmessig bevart Vi skal møte våre brukeres behov for rask og lett tilgang til våre samlinger og andre resurser Vi skal demonstrere vår naturlige plass i vår nasjons kulturelle, intellektuelle og sosiale liv, og å fostre en generell forståelse og tilfredshet med biblioteket og dets samlinger Vi skal sørge for at nasjonens innbyggere har tilgang til levende og relevante informasjonstjenester Vi skal garantere vår relevans i en verden i stadig forandring, delta i nye digitale samfunn , og å forbedre vår synlighet

Biblioteksidealer

Vi skal sørge for at betydlige resurser av og om vårt land og våre landsmenn blir samlet og sikkerhetsmessig bevart

Vi skal møte våre brukeres behov for rask og lett tilgang til våre samlinger og andre resurser

Vi skal demonstrere vår naturlige plass i vår nasjons kulturelle, intellektuelle og sosiale liv, og å fostre en generell forståelse og tilfredshet med biblioteket og dets samlinger

Vi skal sørge for at nasjonens innbyggere har tilgang til levende og relevante informasjonstjenester

Vi skal garantere vår relevans i en verden i stadig forandring, delta i nye digitale samfunn , og å forbedre vår synlighet

Biblioteket er et sted for mennesker, hvor kultur formes og kunnskap foredles

Biblioteket er et sted for mennesker, hvor kultur formes og kunnskap foredles

 

 

Side

Monteverdi og barokkmusikk Min kone later som hun forstår meg Ungene lærer noe jeg selv verdsetter Seriøst komplekse utfordringer Fordrer kontekstuell kunnskap

Monteverdi og barokkmusikk

Min kone later som hun forstår meg

Ungene lærer noe jeg selv verdsetter

Seriøst komplekse utfordringer

Fordrer kontekstuell kunnskap

komponist Ikke klassisk musikk! partnerskap Ansvar Har en pris Mening eller målbarhet kontekst Informasjonskunnskap Monteverdi og barokkmusikk Min kone later som hun forstår meg Ungene lærer noe jeg selv verdsetter Seriøst komplekse utfordringer Fordrer kontekstuell kunnskap Epistemologi

Monteverdi og barokkmusikk

Min kone later som hun forstår meg

Ungene lærer noe jeg selv verdsetter

Seriøst komplekse utfordringer

Fordrer kontekstuell kunnskap

 

2

 

“ All models are wrong. Some models are useful.” -- George Box, statistiker, kjemiker

“ All models are wrong.

Some models are useful.”

-- George Box, statistiker, kjemiker

1 2 3 4

P14 performed P11 participated in P94 has created E7 Activity “ Crimea Conference ” E65 Creation Event * P86 falls within P7 took place at P67 is referred to by February 1945 P81 ongoing throughout P82 at some time within Knowledge Management for DLs Example: The ISO21127 Solution NKOS Workshop, Martin Doerr, 2006, Barcelona E31 Document “ Yalta Agreement” E38 Image E52 Time-Span E39 Actor E39 Actor E39 Actor E53 Place 7012124 E52 Time-Span 11-2- 1945

eResources National Treasures Lucene Prototype Digital Newspapers

progressiv reaksjonær konservativ Vet ikke

 

progressiv reaksjonær konservativ Vet ikke

Hva er teknologi uten humanistisk retning?

Hva er teknologi uten humanistisk retning?

Hva er teknologi uten humanistisk retning? Det var en grunn til at Dewey designet sitt system som han gjorde, filosofisk, praktisk og kulturelt. Men hvor er fortsettelsen? (LCSH, joda, men Webvennlig?)

Hva er teknologi uten humanistisk retning?

Det var en grunn til at Dewey designet sitt system som han gjorde, filosofisk, praktisk og kulturelt. Men hvor er fortsettelsen? (LCSH, joda, men Webvennlig?)

Biblioteker kvalitetssikrer metadata og skaper kultur rundt ren informasjon. Informasjon alene har en viktig kontekst selv om konteksten ikke er umiddelbart synlig. Bibliotekene synliggjør kontekst.

Biblioteker kvalitetssikrer metadata og skaper kultur rundt ren informasjon.

Informasjon alene har en viktig kontekst selv om konteksten ikke er umiddelbart synlig. Bibliotekene synliggjør kontekst.

 

PSI “ Alex ” , “ Alexander ” , “ Johannesen, Alex ” #nla-resource-team-member #nla-resource-person #nla-resource-employee http://psi.me.net/ego “ Alex” #nla-resource-person http://psi.me.net/ego “ Alexander” #nla-resource-team-member http://psi.me.net/ego “ Johannesen, Alex” #nla-resource-employee http://psi.me.net/ego XY project My new app Fish ontology

Quick prototyping and reuse of data by merging Fiddle Project ontology XY project My new app Fish ontology

Slutten : August 2007

Slutten : August 2007

Slutten : August 2007 Hvorfor? Dårlig støtte for nytenking

Slutten : August 2007

Hvorfor?

Dårlig støtte for nytenking

Slutten : August 2007 Hvorfor? Dårlig støtte for nytenking Måtte sloss for å få lov til å gjøre elementære teknologiske fremskritt

Slutten : August 2007

Hvorfor?

Dårlig støtte for nytenking

Måtte sloss for å få lov til å gjøre elementære teknologiske fremskritt

Slutten : August 2007 Hvorfor? Dårlig støtte for nytenking Måtte sloss for å få lov til å gjøre elementære teknologiske fremskritt Altfor mye treghet i systemet

Slutten : August 2007

Hvorfor?

Dårlig støtte for nytenking

Måtte sloss for å få lov til å gjøre elementære teknologiske fremskritt

Altfor mye treghet i systemet

Slutten : August 2007 Hvorfor? Dårlig støtte for nytenking Måtte sloss for å få lov til å gjøre elementære teknologiske fremskritt Altfor mye treghet i systemet Overarbeidet fordi andre ikke hang med i svingene

Slutten : August 2007

Hvorfor?

Dårlig støtte for nytenking

Måtte sloss for å få lov til å gjøre elementære teknologiske fremskritt

Altfor mye treghet i systemet

Overarbeidet fordi andre ikke hang med i svingene

Slutten : August 2007 Hvorfor? Dårlig støtte for nytenking Måtte sloss for å få lov til å gjøre elementære teknologiske fremskritt Altfor mye treghet i systemet Overarbeidet fordi andre ikke hang med i svingene Mye bibliotekarer uten teknisk utdannelse eller kunnskaper , ei eller ”glød”

Slutten : August 2007

Hvorfor?

Dårlig støtte for nytenking

Måtte sloss for å få lov til å gjøre elementære teknologiske fremskritt

Altfor mye treghet i systemet

Overarbeidet fordi andre ikke hang med i svingene

Mye bibliotekarer uten teknisk utdannelse eller kunnskaper , ei eller ”glød”

Slutten : August 2007 Hvorfor? Dårlig støtte for nytenking Måtte sloss for å få lov til å gjøre elementære teknologiske fremskritt Altfor mye treghet i systemet Overarbeidet fordi andre ikke hang med i svingene Mye bibliotekarer uten teknisk utdannelse eller kunnskaper , ei eller ”glød” Altfor mye møter om prosess og etikette enn faktisk utvikling og tenking

Slutten : August 2007

Hvorfor?

Dårlig støtte for nytenking

Måtte sloss for å få lov til å gjøre elementære teknologiske fremskritt

Altfor mye treghet i systemet

Overarbeidet fordi andre ikke hang med i svingene

Mye bibliotekarer uten teknisk utdannelse eller kunnskaper , ei eller ”glød”

Altfor mye møter om prosess og etikette enn faktisk utvikling og tenking

Slutten : August 2007 Hvorfor? Dårlig støtte for nytenking Måtte sloss for å få lov til å gjøre elementære teknologiske fremskritt Altfor mye treghet i systemet Overarbeidet fordi andre ikke hang med i svingene Mye bibliotekarer uten teknisk utdannelse eller kunnskaper , ei eller ”glød” Altfor mye møter om prosess og etikette enn faktisk utvikling og tenking Respons Store mengder skjult støtte Jeg er ikke alene; selv de som gjør det de mener er galt skulle ønske de gjorde annerledes Vennskap verden rundt

Slutten : August 2007

Hvorfor?

Dårlig støtte for nytenking

Måtte sloss for å få lov til å gjøre elementære teknologiske fremskritt

Altfor mye treghet i systemet

Overarbeidet fordi andre ikke hang med i svingene

Mye bibliotekarer uten teknisk utdannelse eller kunnskaper , ei eller ”glød”

Altfor mye møter om prosess og etikette enn faktisk utvikling og tenking

Respons

Store mengder skjult støtte

Jeg er ikke alene; selv de som gjør det de mener er galt skulle ønske de gjorde annerledes

Vennskap verden rundt

Bibliotekene er konfliktsky

1. Bibliotekene som leverandør av resurser 2. Bibliotekene som metadata leverandør 3. Bibliotekene som metadata ekspertiseleverandør 4. Bibliotekene som metadata software- og ekspertiseleverandør 5. Bibliotekene som førstevalg som informasjons- og kunnskapsforvaltere

1. Bibliotekene som leverandør av resurser

2. Bibliotekene som metadata leverandør

3. Bibliotekene som metadata ekspertiseleverandør

4. Bibliotekene som metadata software- og ekspertiseleverandør

5. Bibliotekene som førstevalg som informasjons- og kunnskapsforvaltere

 

 

Presisjon blir mindre viktig enn kontekstuelt mangfold når mengden øker logaritmisk Smartere software betyr jo mer variasjon, kontekst og rabalder, jo bedre

Presisjon blir mindre viktig enn kontekstuelt mangfold når mengden øker logaritmisk

Smartere software betyr jo mer variasjon, kontekst og rabalder, jo bedre

 

Bibliotekene vil gjerne gjøre mange ting, men hva bør de gjøre? Slutt å fikle; hopp i det, dere har alt å vinne på det IT ytelse Mange prototyper, sjelden rundt de store problemene, få implementasjoner, halvgjorte, ofte lages bare én ” Ikke funnet opp her” er det som tvinger organisasjoner til å finne opp hjulet på nytt og på nytt, selv om det finnes fullgode hjul andre steder. Løse de store problemene For å løse de stoer problemene trenger du smarte folk med mye modighet og tålmodighet, og en forkjærlighet for kulturbevaring og kunnskapsforvaltning.

Bibliotekene vil gjerne gjøre mange ting, men hva bør de gjøre?

Slutt å fikle; hopp i det, dere har alt å vinne på det

IT ytelse

Mange prototyper, sjelden rundt de store problemene, få implementasjoner, halvgjorte, ofte lages bare én

” Ikke funnet opp her” er det som tvinger organisasjoner til å finne opp hjulet på nytt og på nytt, selv om det finnes fullgode hjul andre steder.

Løse de store problemene

For å løse de stoer problemene trenger du smarte folk med mye modighet og tålmodighet, og en forkjærlighet for kulturbevaring og kunnskapsforvaltning.

For å forme fremtidens digitale retning må du engasjere deg som ekspert på området. Områder; De lette: Web, digitale dokumenter, identitetssystematikk, semantisk kunnskapsforvaltning, databaser, indeksering, WS-*, de vanlige programmeringsspråkene, informasjonsarkitektur, tilgjengelighet De vanskelige: NLP, kumulativ og rekursiv histogrammatiske teknologier, DSL (Domain Specific Language), DDD (Domain Driven Design), UCD, SOA De skjulte: Filosofi, etnologi, utvidet biblioteksfilosofi, sosiologi, økonomi, kulturformidling og –representasjon. Når vi lurer på skille mellom lov og digitale medier går vi ikke til Tor Erling Staff, men til Jon Bing.

For å forme fremtidens digitale retning må du engasjere deg som ekspert på området.

Områder;

De lette: Web, digitale dokumenter, identitetssystematikk, semantisk kunnskapsforvaltning, databaser, indeksering, WS-*, de vanlige programmeringsspråkene, informasjonsarkitektur, tilgjengelighet

De vanskelige: NLP, kumulativ og rekursiv histogrammatiske teknologier, DSL (Domain Specific Language), DDD (Domain Driven Design), UCD, SOA

De skjulte: Filosofi, etnologi, utvidet biblioteksfilosofi, sosiologi, økonomi, kulturformidling og –representasjon.

Når vi lurer på skille mellom lov og digitale medier går vi ikke til Tor Erling Staff, men til Jon Bing.

” Bibliotek 2.0 betyr at bibliotekene vil levere sine tjenester til brukerne på nye måter. Forandringene vil først og fremst gjelde de digitale tjenestene.” (WikiPedia)

” Bibliotek 2.0 betyr at bibliotekene vil levere sine tjenester til brukerne på nye måter. Forandringene vil først og fremst gjelde de digitale tjenestene.” (WikiPedia)

 

 

Bibliotekene vet hva de skal gjøre for å fortsatt være relevante i fremtiden

 

Emnekart er en internasjonal standard Globale identifikatorer Systemer designet for forandring Alle modeller er utbyggbare

Emnekart er en internasjonal standard

Globale identifikatorer

Systemer designet for forandring

Alle modeller er utbyggbare

Emnekart er en internasjonal standard Emnekartresurser er enkelt å dele På kryss av domener Opp og ned det taksiomatiske Globalt

Emnekartresurser er

enkelt å dele

På kryss av domener

Opp og ned det taksiomatiske

Globalt

Emnekart er en internasjonal standard Emnekartresurser er enkelt å dele Emnekart fordrer gjenbruk av infrastruktur Emnekart er biblioteksvennlig Ontologisk skilt fra underteknologien Store mengder metadata (Emnekart, semantiske webben) Er allerede klar til bruk

Emnekart fordrer

gjenbruk av infrastruktur

Emnekart er biblioteksvennlig

Ontologisk skilt fra underteknologien

Store mengder metadata

(Emnekart, semantiske webben)

Er allerede klar til bruk

Emnekart er en internasjonal standard Emnekartresurser er enkelt å dele Emnekart fordrer gjenbruk av infrastruktur Emnekart frigjør Man kan modelere alt man ønsker! Deling er ikke bare mulig, men nødvendig

Emnekart frigjør

Man kan modelere alt man ønsker!

Deling er ikke bare mulig, men nødvendig

Emnekart er en internasjonal standard Emnekart hjelper oss å dele utenfor biblioteksverdenen Emnekartresurser er enkelt å dele Emnekart fordrer gjenbruk av infrastruktur Emnekart frigjør Åpen standard som alle kan bruke, både i og utenfor Det er masse spennende metadata der ute vi godt Kunne ha brukt

Åpen standard som alle

kan bruke, både i og utenfor

Det er masse spennende

metadata der ute vi godt

Kunne ha brukt

Emnekart er en internasjonal standard Emnekart hjelper oss å dele utenfor biblioteksverdenen Emnekartresurser er enkelt å dele Emnekart fordrer gjenbruk av infrastruktur Emnekart frigjør Emnekart er ikke MARC Internasjonal åpen standard for metadatautveksling Ingen formatteringer i konvolutten Fordrer XML-teknologi

Emnekart er ikke MARC

Internasjonal åpen standard

for metadatautveksling

Ingen formatteringer i konvolutten

Fordrer XML-teknologi

Bibliotekene vet hvordan de skal lage fremtidens kunnskapsnettverk

 

kaffe te mineralvann springvann

Alexander Johannesen Manager +47 982 19 378 [email_address]

Alexander Johannesen

Manager

+47 982 19 378

[email_address]

Add a comment

Related presentations

Related pages

⭐Bibliotek og Samfunn PDF - docplayer.net

Bibliotek og Samfunn PDF ==>Download: ... Kalender - Nasjonalbiblioteket - Bibliotek og teknologi - goddag, ja! - SlideShare - Bibliotek Karmøy kommune ...
Read more

Bibliotek 2.0, brugspotentialer og brugerinvolvering ...

Search; Home; Education; Bibliotek 2.0, brugspotentialer og brugerinvolvering
Read more

Hvad er kultur? - trin 3 | Hele Verden i Skole

... betyder det for eksempel ja, og det er selvfølgelig vigtigt at ... Bibliotek. Sidste nyt; ... Hvordan siger man goddag i Liberia; Uddannelse for alle ...
Read more

Tidlegare meldingar - nbf.bibliotekivest.no

Osterøy bibliotek: Årets bibliotek i Hordaland På ... I år er NBF sentralt 100 år, og NBF avd Hordaland fyller 75 år den 22. ...
Read more

GODDAG, GIRAF af Janne Hejgaard fra Landtryk – Køb e-bogen ...

Bibliotek (mine bøger) WebReader ... Nyheder og bestsellers. ... Teknologi; Undervisning; Økonomi og business; Inspiration
Read more

REVY nr. 2 - 34. årg. - MAR-APR 2011 by Christian Lauersen ...

Det triple-fusionerede bibliotek? Billedreportage side 14-15. Goddag mand, økseskaft! ... redaktør Formidlings- og kommunikationschef Syddansk ...
Read more

Goddag, kulturminister økseskaft - kultur - Dagbladet.no

Goddag, kulturminister ... Og har uansett ingenting med norsk kultur som eget fenomen å gjøre. ... Ja, kanskje ble slike ...
Read more