Bibliografická citace

33 %
67 %
Information about Bibliografická citace
Education

Published on September 16, 2014

Author: misablazejova

Source: slideshare.net

Description

Stručný návod pro středoškoláky, jak citovat

1 Bibliografická citace Bibliografické citace jsou nezbytným doplňkem odborné literatury. Smyslem citování je poskytnout dostatek údajů k tomu, aby byl kdokoliv schopen vyhledat a získat původní dokument, z něhož autor práce při jejím zpracování čerpal. Monografie (kniha) PŘÍJMENÍ, Jméno. Název knihy: podnázev. Vydání. Místo vydání: Název nakladatelství, rok vydání. Počet stran. ISBN. TKOTZ, Klaus. Příručka pro elektrotechnika. 1. vyd. Praha: Europa-Sobotáles, 2002. 561 s. ISBN 80-86706-0001. VOREL, Petr. Od pražského groše ke koruně české: Průvodce dějinami peněz v českých zemích. 1. vyd. Praha: Rybka Publishers, 2010. 551 s. ISBN 80-86182-36-3. Článek v seriálu (časopisu) AUTOR. Název článku. Název seriálu, rok vydání, ročník, číslo, strany od-do. GREGOVÁ, Jaroslava. Jednotné inkaso napříč Evropou. Bankovnictví, listopad 2010, roč. 17, č. 3. s. 14–15. Generátor citací najdete na:

2 Elektronické dokumenty Specifické údaje, které se citují u elektronických dokumentů:  druh nosiče v hranatých závorkách za názvem citovaného dokumentu [online]  vydání – například verze programu, datum aktualizace, copyright ©2010, poslední aktualizace 3. 4. 2010  datum citování – uvádí se v hranatých závorkách, před datem citování se uvádí zkratka "cit." [cit. 2011-04-28].  údaj o dostupnosti "Dostupné z: (URL)“ Dostupné z: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ anie.200300610/pdf Jméno autora stránky (je-li uvedeno). Název stránky (tag "title") [online]. Datum publikování, datum poslední revize [citováno dne]. URL adresa WESTCOM. O nás. Webnode.cz [online]. ©2008-2011 [cit. 2011-04-26]. Dostupné z: http://www.webnode.cz/o-nas/ Steve Jobs and Steve Ballmer. In: Youtube [online]. 27.02.2007 [cit. 2011-05-25]. Dostupné z: http://youtu.be/dR8SAFRBmcU. Kanál uživatele RobinZwama.

Add a comment

Related presentations

Related pages

Vytvořte si citaci | Generátor Citace.com

Ocitujte knihu, článek, web a další dle nové normy ČSN ISO 690. Zadejte údaje o dokumentu a systém za vás vytvoří správnou citaci. Citace si ...
Read more

Bibliografická citace – Wikipedie

Bibliografické citace jsou souborem údajů o citovaných autorských dílech (seznam použité literatury nebo elektronických zdrojových dokumentů ...
Read more

Citace PRO

O systému. Systém Citace PRO je komerční citační software určený pro instituce. Vyznačuje se podporou více citačních stylů, uživatel má k ...
Read more

Citace – Wikipedie

Bibliografická citace Knihy. Podle normy ČSN ISO 690:1996 se monografické publikace citují podle následujícího modelu (podtržené údaje a ...
Read more

Bibliografické citace podle normy ČSN ISO 690 by Kamila ...

Bibliografická citace Popis použitého informačního pramene podle předem daných pravidel. Tvorba odkazu ... Sekundární citace ČSN ISO 690.
Read more

Bibliografická citace - Veřejné služby Informačního ...

Bibliografická citace Úvod Píšete-li odborný text (knihu, článek do časopisu, příspěvek na konferenci, výzkumnou zprávu, diplomovou
Read more

Nová citační norma ČSN ISO 690:2011 - Bibliografické ...

Nová citační norma ČSN ISO 690:2011. Bibliografické citace - podrobný návod, jak citovat literaturu a prameny, s českými příklady.
Read more

Bibliografické citace - FFUK PRAHA | Ústav pro archeologii

Bibliografická citace, technické normy úpravy textu. ... ČSN 01 0197 Bibliografické citace. 1979. (= rok schválení!) výzkumné zprávy .
Read more