Bezoek uit Zuid-Afrika (14de zondag door het jaar C)

0 %
100 %
Information about Bezoek uit Zuid-Afrika (14de zondag door het jaar C)
ons

Published on July 2, 2016

Author: TenBos

Source: slideshare.net

1.  Gij hart, Gij bron van leven,  ontferm U over ons.  Gij adem, ziel in mensen,  ontferm U over ons. (Taizé)

2. Diep in ons hart weerklinkt er een stem die zingt: 'Eer aan God de Vader. Gloria!' Zoon van de mensen, door Uw groot lijden zijn wij dichter bij U. Gloria! Geest van hoop en liefde, Geest van licht en leven, Geest van echte vrede. Gloria!

3. We zijn geen vreemden voor elkaar Al spreken we andere talen. We zijn geen vreemden voor elkaar. We zijn van één zon de stralen. We vormen een geheel, en jij en ik zijn deel - waar één mens lijdt, lijdt heel de wereld We zijn naar hetzelfde beeld gevormd. Al zien we met andere ogen. We zin naar hetzelfde beeld gevormd. Door één levensgeest bewogen. We vormen een verbond, zijn aan elkaar verwant, waar één mens sterft, sterft heel de wereld We zijn een leven onderweg. Al volgen we andere wegen. We zijn een leven onderweg. En wie komt geen ander tegen? De grond van dit bestaan, in vrede samengaan, wie één mens redt, redt heel de wereld

4. We zijn geen vreemden voor elkaar Al spreken we andere talen. We zijn geen vreemden voor elkaar. We zijn van één zon de stralen. We vormen een geheel, en jij en ik zijn deel - waar één mens lijdt, lijdt heel de wereld We zijn naar hetzelfde beeld gevormd. Al zien we met andere ogen. We zin naar hetzelfde beeld gevormd. Door één levensgeest bewogen. We vormen een verbond, zijn aan elkaar verwant, waar één mens sterft, sterft heel de wereld We zijn een leven onderweg. Al volgen we andere wegen. We zijn een leven onderweg. En wie komt geen ander tegen? De grond van dit bestaan, in vrede samengaan, wie één mens redt, redt heel de wereld

5. We zijn geen vreemden voor elkaar Al spreken we andere talen. We zijn geen vreemden voor elkaar. We zijn van één zon de stralen. We vormen een geheel, en jij en ik zijn deel - waar één mens lijdt, lijdt heel de wereld We zijn naar hetzelfde beeld gevormd. Al zien we met andere ogen. We zin naar hetzelfde beeld gevormd. Door één levensgeest bewogen. We vormen een verbond, zijn aan elkaar verwant, waar één mens sterft, sterft heel de wereld We zijn een leven onderweg. Al volgen we andere wegen. We zijn een leven onderweg. En wie komt geen ander tegen? De grond van dit bestaan, in vrede samengaan, wie één mens redt, redt heel de wereld

6. [Vg] Ik geloof in Hem die heet “Ik zal er zijn voor allen, niemand uitgesloten.” Geloofsbelevenis

7. [Al.] Hij is de kern, de bron van onze solidariteit. Op Hem wil ik mijn inzet afstemmen en Zijn naam maken tot de rode draad van mijn leven.

8. [Vg] Ik geloof in Jezus van Nazareth, het levende verzet tegen iedere uitsluiting.

9. [Al] In Hem heeft onze God handen en voeten gekregen. In Hem is Zijn naam werkelijkheid geworden. Ik geloof dat Hij niet vergeefs heeft geleefd en niet vergeefs is gestorven, maar dat Hij elke dag opnieuw verrijst in mensen die vandaag zijn solidariteit met de uitgeslotenen belichamen.

10. [Vg] Ik geloof in Zijn Geest,

11. [Al] die ook vandaag mensen bezielt en aanzet om Zijn manier van leven tot de hunne te maken en de weg te gaan van breken en delen, van goedheid en gerechtigheid, van recht en vrede, altijd weer ten bate van de minsten. Ik geloof in Hem die heet “Ik zal er zijn voor u.” En ik weet: Hij is te doen...

12. "De oogst is groot" en op dat woord zijn velen opgestaan om U te volgen. Wij bidden U, zend in de tijd Uw Geest, die stuwkracht is.

13. [Vg.] God, onze Vader, Met brood en wijn denken wij aan Jezus, Jouw Zoon. Door hem zijn wij broers en zussen verbonden met elkaar over alle oceanen heen, ook met Zuid-Afrika. Blijf dicht bij ons als een Vader, een Moeder, dan kunnen wij vanuit Jouw liefde verbonden zijn met elkaar, Rond de tafel

14. [Al.] Wij zijn hier samen rond Jouw tafel als vrienden die met elkaar begaan zijn, als zoekende gelovigen, en we danken Jou omdat Je ons bijeen brengt, in liefde en vriendschap, met een warme zorg voor elkaar.

15. [Vg.] God en Vader, Jij bent het ritme waarop wij onze levensmelodie mogen schrijven, het ritme waarop we mogen dansen en zingen. Maar Jij bent ook de stem die ons vraagt om hetzelfde voor elkaar te zijn: dragend, troostend, … ten volle aanwezig.

16. [Al.] Jouw krachtig ritme zet soms ook alles op zijn kop. Vooral doorheen de woorden van die profeet uit Nazareth, Jezus. Wij danken Jou om de onrust die Hij bracht, om zijn verrassende inzichten en goddelijke gedachten.

17. [Vg.] Hij werd waarheid en leven voor ons, de weg die moed en vergeving schenkt. In goede en kwade dagen, in lief en leed brengen we het leven van Jezus ter sprake

18. [Al.] Wij vieren zijn gedachtenis want wij geloven dat Jij, God en Vader, ten volle zichtbaar bent geworden, in Hem Door-adem ons dan ook met Zijn kracht en maak ons tot een licht voor anderen.

19. [Vg.] Zoals Jezus zijn ook wij geroepen en gezonden. Geef dat wij door Jou gedragen nieuwe wegen gaan, vrede bewerken, elkaar zijn toegewijd Dan zal jouw rijk van vrede en gerechtigheid verder groeien, midden onder ons. Beziel ons met de Geest, vandaag en alle dagen van ons leven.

20. Vrede voor jou, Vrede voor jou, Vrede voor jou, “Löwenthal)

21. Nkosi sikeleli Afrika. God, zegen Afrika geprezen is zijn naam. Hoor onze smeekbede. God, zegen ons. Kom, Geest, kom, heilige Geest, en zegen ons, haar kinderen Heer, bescherm uw volk. Stop oorlog en rampspoed. Bescherm het: uw volk, Jezus, uw volk, Afrika.

Add a comment

Related pages

Manna in de woestijn (B18de zondag door het jaar)

... (15de zondag door het jaar C) Tweet. ... 2016 0 views Bezoek uit Zuid-Afrika (14de zondag door het jaar C) Tweet. 18. 06. 2016 0 views ...
Read more

Dienaar zijn (B 29ste zondag door het jaar B)

... (B 29ste zondag door het jaar B) ... (15de zondag door het jaar C ... 0 views Bezoek uit Zuid-Afrika (14de zondag door het jaar C) Tweet. 18. 06 ...
Read more

Solidariteit ingezonden 23 oktober 2011: Het jaar 11 door ...

Het jaar 11 door de ... de dichter A.C.W. Staring (1787). Na het verdwijnen van het Franse ... De meest sensationele gebeurtenis uit het jaar 1911 was de ...
Read more

Uit | LinkedIn

... Nederweert door het oog van Jef Kirkels. at mieke kirkels, ... Deze vondsten uit het ... Bezoek uit Zuid-Afrika (14de zondag door het jaar C) 245 Views.
Read more

Het | LinkedIn

Quickscan door het CCV: ... het is het hart dat telt!"..., twintig jaar later dood zijn. ... Bezoek uit Zuid-Afrika (14de zondag door het jaar C)
Read more

LIER - josenclim.nl

Door zijn aandeel in het bloedbad in ... Pas honderd jaar later is het bovenste ... De vroegere Corneliustoren uit de 14de ...
Read more