Besturingsfilosofie Organisaties

50 %
50 %
Information about Besturingsfilosofie Organisaties
Business & Mgmt

Published on January 25, 2009

Author: egonvanderveer

Source: slideshare.net

Description

There is always a discussion how to manage a professional organisation: top-down or bottom-up.

How to get the best of both?

This needs in teh first place commitment conserning the approach!

Besturingsfilosofie Organisaties Egon van der Veer Directeur Economie en Management NHL Hogeschool

Besturingsfilosofie Strategisch Plan Organisatie Strategisch Plan Business Unit Strategisch Plan Afdeling Loopbaan Medewerkers Afdelingen Jaarplan Organisatie Jaarplan Business Unit Jaarplan Afdeling Plangesprek Medewerkers Afdelingen Jaarverslag Organisatie Jaarverslag Business Unit Jaarverslag Afdeling Beoordeling Medewerkers Afdelingen Prioriteiten en keuzes Coachen en sturen

Strategische besturing (top-down) Strategisch Plan Organisatie Strategisch Plan Business Unit Strategisch Plan Afdeling Loopbaan Medewerkers Afdelingen Jaarplan Organisatie Jaarplan Business Unit Jaarplan Afdeling Plangesprek Medewerkers Afdelingen Jaarverslag Organisatie Jaarverslag Business Unit Jaarverslag Afdeling Beoordeling Medewerkers Afdelingen Prioriteiten en keuzes Coachen en sturen

Empowered besturing (bottom-up) Strategisch Plan Organisatie Strategisch Plan Business Unit Strategisch Plan Afdeling Loopbaan Medewerkers Afdelingen Jaarplan Organisatie Jaarplan Business Unit Jaarplan Afdeling Plangesprek Medewerkers Afdelingen Jaarverslag Organisatie Jaarverslag Business Unit Jaarverslag Afdeling Beoordeling Medewerkers Afdelingen Prioriteiten en keuzes Coachen en sturen

Ideaal model Uitvoeren van beide besturingsmodellen Strategisch (top-down) Empowered (bottom-up) Crux zit hem in de confrontatie en hoe hiermee om te gaan! Periodiek herhalen en bijstellen!

Uitvoeren van beide besturingsmodellen

Strategisch (top-down)

Empowered (bottom-up)

Crux zit hem in de confrontatie en hoe hiermee om te gaan!

Periodiek herhalen en bijstellen!

Add a comment

Related presentations

Related pages

besturingsfilosofie > management philospohy

(KudoZ) Dutch to English translation of besturingsfilosofie: management philospohy [Bus/Financial].
Read more

Samenspel en samenklank : de besturingsfilosofie en ...

Samenspel en samenklank : de besturingsfilosofie en organisatiestructuur van het UMC Utrecht. ... Hoe bereik je in zon pluriforme organisatie een goed ...
Read more

DBC-verDeling raakt kern Besturingsfilosofie

10 december 2013 DBC DBC-verDeling raakt kern Besturingsfilosofie Praktische uitwerking van de omzetallocatie van DBC’s binnen de curatieve ggz
Read more

Besturingsfilosofie PDF And Ebook Files - DocsFiles

Besturingsfilosofie PDF Files, ... Besturingsfilosofie De context van de huidige organisatie Missie en visie staan voorop - Besturingsfilosofie on DocsFiles.
Read more

Besturingsfilosofie-Kadernotitie Deel 1 ...

Besturingsfilosofie Renkum Loslaten in verbondenheid Kadernotitie deel 1: ... op weg naar een slagvaardige organisatie Strategisch beleidskader Systems ...
Read more

Werken aan een besturingsfilosofie en organisatiestructuur ...

... groot onderhoud nodig was aan de eigen organisatie. ... Dit was de start van het project B&O, Besturingsfilosofie en Organisatiestructuur.
Read more

Besturingsfilosofie - Werken bij Dunavie - Over ons - Dunavie

Besturingsfilosofie Dunavie. De besturingsfilosofie is de vertaling van onze visie naar onze werkwijze en de inrichting van onze organisatie. De visie gaat ...
Read more

Besturingsfilosofie Arcus College 2013

Besturingsfilosofie Arcus College vastgesteld door het CvB op 130628 Pagina 2 van 7 2.3. Wij organiseren countervailing power in onze organisatie om “ons ...
Read more