Benef oport

50 %
50 %
Information about Benef oport
Travel-Nature

Published on June 18, 2007

Author: Peppar

Source: authorstream.com

NATURA 2000:  NATURA 2000 BENEFICII SI OPORTUNITATI INSULA MICA A BRAILEI:  INSULA MICA A BRAILEI Implementarea Reţelei Natura 2000 se realizează în următoarele etape::  Implementarea Reţelei Natura 2000 se realizează în următoarele etape: Intr-o singură etapă pentru Ariile Speciale de Protecţie Avifaunistică(ASPA) prin declararea lor la nivel naţional şi comunicarea listei cu situri catre Comisia Europeană. ASPA intră în reţeaua Natura 2000 din momentul aderării, respectiv a propunerii lor de către statul membru. In trei etape pentru Ariile Speciale de Conservare(ASC): Realizarea listei cu propuneri de situri de importanţă comunitară (pSIC) si inaintare acesteia Comisiei europene. Selectarea pSIC conform prevederilor europene - este realizată de Comisia Europeana în colaborare cu statele membre. Siturile de importanţă comunitară devin Arii Speciale Conservare după recunoaşterea statutului lor de către Comisia Europeană şi se declară prin Hotărâre a Guvernului, constituindu-se astfel Reţeaua Natura 2000. Statele Membre au la dispoziţie 6 ani pentru declararea ASC prin H.G. POSIBILE SITURI NATURA 2000 IN JUDETUL BRAILA:  POSIBILE SITURI NATURA 2000 IN JUDETUL BRAILA Pana la aceasta data au fost validate 7situri de protectie avifaunistica si au fost propuse 2 situri de importanta comunitara. Limite siturilor propuse pot fi vizualizate in baza de date Natura 2000: www.n2000.biodiversity.ro Siturile de protectie avifaunistica validate pana la aceasta data::  Siturile de protectie avifaunistica validate pana la aceasta data: Balta Alba-Amara-Jirlau Dunarea Veche-Bratul Macin Ianca-Plopul-Sarat Insula Mica a Brailei Lunca Siretului Inferior Maxineni Tataru INSULA MICA A BRAILEI:  INSULA MICA A BRAILEI INSULA MICA A BRAILEI Care sunt obligaţiile în siturile Natura 2000?:  Care sunt obligaţiile în siturile Natura 2000? Directiva Habitate (art. 6) prevede următoarele: Evitarea acţiunilor care ar putea distruge speciile şi habitatele pentru care situl a fost desemnat Stabilirea măsurilor de conservare necesare implicând planuri de management adecvate, specifice siturilor sau integrate în alte planuri de management Planuri de management:  Planuri de management Sunt elaborate de catre administratorii siturilor Natura 2000, impreuna cu toti factorii de interes Aprobate de catre Agentia Nationala pentru Arii Protejate si Conservarea Biodiversitatii Avizate de catre Academia Romana Pot fi modificate numai cu acordul institutiilor care le-au aprobat PUG, PUZ si alte planuri vor fi armonizate cu prevederile planurilor de management Prevederile planurilor de management sunt prioritare fata de orice alt plan de dezvoltare Planuri de management:  Planuri de management Managementul fiecărui sit este specific, în funcţie de speciile pentru care a fost desemnat. Includerea anumitor categorii de terenuri (păduri, păşuni, zone agricole etc.,) este dictată de necesităţile biologice ale speciilor ţintă. În viitoarele situri sunt permise numai acele activităţi antropice care nu afectează speciile pentru care respectivul sit a fost desemnat. În principiu se pot desfăşura în continuare activităţile care au avut loc până acum şi, în plus, alte activităţi care nu afectează populaţiile speciilor sau a habitatelor ţintă pentru care situl a fost creat. JIRLAU:  JIRLAU JIRLAU Măsuri posibile de managementZone agricole:  Măsuri posibile de management Zone agricole Se va lăsa o fâşie de teren necultivată si nefertilizată la marginea terenurilor agricole sau de-a lungul râurilor. Reducerea nivelului de utilizare / interzicerea pesticidelor şi a îngrăşămintelor Evitarea aratului sau a recoltării în momentele în care unele specii îşi cresc puii. Adaptarea regimului de păşunat pentru crearea unei structuri de habitate în mozaic şi prevenirea efectelor de supra sau sub-păşunat. Rotaţia culturilor. Adoptarea unei metode de cosit pornind din centrul parcelei către margine pentru a lăsa drum liber faunei sălbatice. Neintervenţie pe mirişte. Exemplu: Cehia:  Exemplu: Cehia Conditiile acordarii de plăţi compensatorii, sunt: renuntarea la folosirea fertilizatorilor chimici, obligativitatea cositului controlat (în anumite perioade, în general după 15 iulie iar în cazul în care situl a fost desemnat pentru cârstel sau becaţină după 15 august). În cazul păşunilor numărul animalelor este limitat in funcţie de natura pajiştilor (stepice sau altele) si se interzice utilizarea fertilizatorilor. Nivelul plăţilor variază de la 75 EURO până la 390 EURO pe hectar în funcţie de natura restricţiilor (de ex. cositul manual) şi pierderile generate. JIRLAU:  JIRLAU JIRLAU Măsuri posibile de management Păduri:  Măsuri posibile de management Păduri Lăsarea lemnului mort în pădure (pentru ciocănitori si diferite specii de insecte – Rădaşca ) precum şi mentinerea arboretului bătrân cu scorburi (pentru cuiburi de păsări si refugii pentru hibernare) Pentru cuibăritul anumitor specii de păsări de talie mare (barza neagră, specii de păsări răpitoare) se vor proteja anumiţi arbori în jurul cărora se va mentine o centură de arbori. Tăieri selective sau prin rotaţie Înlăturarea speciilor exotice şi plantarea de specii native Esalonarea taierilor pe suprafete mici pentru a permite refugiul animalelor in zonele neafectate de taieri Restricţiile sunt specifice în funcţie de habitatele sau speciile pentru care situl a fost desemnat MAXINENI :  MAXINENI MAXINENI Măsuri posibile de management HELEŞTEE / BĂLŢI:  Măsuri posibile de management HELEŞTEE / BĂLŢI Interzicerea arderii stufului în orice perioadă a anului Păstrarea vegetaţiei pe marginile lacurilor şi crearea/păstrarea insulelor de stuf în interiorul lacurilor Reglementarea/interzicerea vânătorii în funcţie de motivaţia desemnării sitului În locurile de iernare a gâştelor se recomandă cultivarea grâului de toamnă şi protejarea locurilor de înnoptare TATARU:  TATARU TATARU Natura 2000 – un echilibru între om şi natură:  Natura 2000 – un echilibru între om şi natură Beneficii: etichetarea unor produse naturale (caş, miere etc) dintr-un sit Natura 2000 sprijin pentru accesarea fondurilor de la Uniunea Europeană pentru proiecte in situri Natura 2000 crearea de locuri de muncă venituri suplimentare prin promovarea ecoturismului în siturile Natura 2000 Natura 2000 – un echilibru între om şi natură:  Natura 2000 – un echilibru între om şi natură Obligaţii: evitarea activităţilor care ar putea afecta în mod semnificativ speciile sau habitatele pentru care a fost desemnată zona ca sit Natura 2000 adoptarea unor măsuri pentru conservarea speciilor şi habitatelor utilizatorii de terenuri trebuie să asigure menţinerea habitatelor şi a speciilor prin măsuri de management adecvate, de lungă durată. TATARU:  TATARU TATARU OBLIGAŢII:  OBLIGAŢII Terenurile agricole folosirea intensivă nu trebuie să ducă la prejudicierea speciilor de plante şi animale de interes comunitar utilizatorii de terenuri trebuie să asigure menţinerea habitatelor seminaturale şi a speciilor vulnerabile prin măsuri de management adecvate Silvicultura folosirea intensivă nu trebuie să ducă la prejudicierea pădurilor Vânătoare şi pescuit respectarea cerinţelor speciilor de interes comunitar, de exemplu respectarea perioadelor de popas şi iernat ale păsărilor PLOPU:  PLOPU PLOPU Natura 2000 – un echilibru între om şi natură:  Natura 2000 – un echilibru între om şi natură Includerea unei zone umede în Reţeaua Natura 2000 (exemplu) Avantaje: continuarea practicării activităţilor în cazul eleşteelor piscicole compensările pot suplimenta veniturile care pe aceste terenuri sunt în general mici se poate dezvolta turismul ecologic în zonă zona câştigă o publicitate mai mare, capătă o imagine mai bună pot fi accesate fonduri UE Dezavantaje: pierderi cauzate de restricţii obligaţia de a nu schimba natura zonei umede sarcini în plus în scopul managementului sitului cheltuieli în plus generate de statutul de sit Natura 2000 ( planuri de management, studii de evaluare a impactului de mediu etc.) INSULA MICA A BRAILEI:  INSULA MICA A BRAILEI INSULA MICA A BRAILEI Slide25:  VA MULTUMIM PENTRU ATENTIE!

Add a comment

Related presentations

Related pages

Wix.com NAIARA created by kateloga based on green-retreats ...

OPORT Y BENEF; FORTALEZAS; PROYECCIONES; GRACIAS; This Site Was Created Using Wix.com. Create Your Own Site for Free >> Start Rejuvenate, , Home ...
Read more

T.Brainwood 2015 Portfolio by Thomas Brainwood - issuu

... t h eemot i onal benef i t soft r adi t i onal dr i vi ... yand emot i onal l y.I t sc ompac tpr oport i onsmak ei tperf ec tf orc i t yr ...
Read more

carta personal que indique los motivos para solicitar ...

Many translated example sentences containing "carta personal que indique los motivos para solicitar permanencia definitiva" – English-Spanish dictionary ...
Read more

abhängig von finanzieller Situation - Englisch-Übersetzung ...

Viele übersetzte Beispielsätze mit "abhängig von finanzieller Situation" – Englisch-Deutsch Wörterbuch und Suchmaschine für Millionen von Englisch ...
Read more

profitieren am meisten von - Englisch-Übersetzung ...

Viele übersetzte Beispielsätze mit "profitieren am meisten von" – Englisch-Deutsch Wörterbuch und Suchmaschine für Millionen von Englisch-Übersetzungen.
Read more

coste oport Ck z Benef 0 entran nuevas baja p z Benef 0 ...

coste oport Ck z Benef 0 entran nuevas baja p z Benef 0 salen sube p z from ENTER 01 at Université des Sciences et technologie de Lille
Read more

Moema Costa on Twitter: "@Beta22 @Josuedabreu @STF_oficial ...

Search query Search Twitter. Saved searches. Remove; Verified account @
Read more

Diario El Pais UY on Twitter: "Polémica sobre lo que ganan ...

@elpaisuy Como decretaron q no es relevante-ganancia d arriba xq les hicieron una ley xa benef.a cambio d q ... xo pierden gananc.y oport.al diltar pagos ...
Read more