Behovsundersøgelse for kompetenceudvikling i campingerhvervet - 06-03-2014

67 %
33 %
Information about Behovsundersøgelse for kompetenceudvikling i campingerhvervet - 06-03-2014
Education

Published on March 6, 2014

Author: KEMAIT

Source: slideshare.net

Description

Fremlæggelse af udvalgte resultater fra Campingrådets behovsundersøgelse for kompetenceudvikling i campingerhvervet. Resultaterne blev fremlagt til uddannelsescentre i Region Midtjylland på Midtjysk Turismes konference på Scandic Hotel i Herning.

KENNETH L. HJORTH-HANSEN ØKONOMISK POLITISK KONSULENT I CAMPINGRÅDET 2011 - 2012: Medejer af Awork Webbureau 2010 - 2012: Cand.merc.SOL fra Copenhagen Business School 2012 - : Konsulent i Campingrådet Ansvarsområder: 2

CAMPINGRÅDET Paraplyorganisation for camping i Danmark Klassifikationssystem og kvalitetsvurdering Politik Juridisk bistand Teknisk bistand International markedsføring Analyser og statistik Sparring på online markedsføring Kompetenceudvikling 3

KOMPETENCEUDVIKLING Arrangeret kurser siden 2006 2010: skærpede krav til brand- og førstehjælpskurser 2012-2013: fokus på online markedsføring 2013: Indehaveruddannelsen Målsætning I: kursuskatalog hvert efterår Målsætning II: strategisk udbud 2013: 4

BEHOVSUNDERSØGELSE FOR KOMPETENCEUDVIKLING I CAMPINGERHVERVET Redegørelse for behovet for uddannelse blandt beskæftigede i campingerhvervet 12 konkrete spørgsmål 214 besvarelser 5

ANTAL BESVARELSER Bornholm, 10 Sjælland og øerne, 25 Fyn, 21 Nordjylland, 51 Midtjylland, 62 I alt: 214 Sønderjylland, 45 6

SPØRGSMÅL 5 (Region Midtjylland) På en skala fra 1 til 5 bedes du vurdere, hvor relevante nedenstående kurser vil være for dig eller den pågældende ansatte på campingpladsen. Ansættelsesret Arbejdspladsvurdering (APV) Budgetplanlægning Bogføring Egenkontrol i forbindelse med fødevarer Facebook Forretningsstrategi og -planlægning Gæstemodtagelse/-håndtering Konflikthåndtering Ledelse Legepladsens indretning Medarbejderudvikling Online markedsføring generelt Oplæring af sæsonmedarbejdere Sociale medier generelt Strukturering af arbejdshverdagen 7

SPØRGSMÅL 6 (Region Midtjylland) Du bedes komme med andre forslag til kurser. Hvilke kurser mener du yderligere, kunne være relevante Grafiske kurser CompuSofts programmer Indretning/investeringer i forhold til gæsternes behov Ikke-viral markedsføring Pasning af grønne arealer Den perfekte hjemmeside Tilrettelæggelse/inspiration af aktiviteter Campingpladsens indretning Salgsoptimering G B B B G G B B B 8

SPØRGSMÅL 6 Du bedes komme med andre forslag til kurser. Hvilke kurser mener du yderligere, kunne være relevante Energi Rengøringskurser Markedsføring i udlandet Billedbehandling til hjemmesiden SEO Opdateringskursus for erfarne lejrchefer IT-håndtering Hvordan søger man midler? Nyhedsbreve G G B G G B G G G 9

SPØRGSMÅL 7 (Region Midtjylland) Du bedes vurdere, hvor vigtigt du vægter flg. forskellige faktorer i forhold til hinanden vedr. et kursus. 1 er vigtigst, 2 er næstmest vigtigt og 3 er den mindst vigtige faktor. 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 .50 .00 Pris Placering (afstand fra hjem) Relevans 10

SPØRGSMÅL 8 (Region Midtjylland) Optimalt set, hvor langt bør et relevant kursus helst være efter din mening? 0 5 10 15 ½ dag 1 dag 1-2 dage Maks. 2 dage Maks. 5 dage Afhænger af emnet Andet 11

SPØRGSMÅL 9 Har det betydning om du vil deltage i et relevant kursus, hvis der er deltagere fra andre brancher end camping? Nej 107 Ja 37 0 50 100 150 12

SPØRGSMÅL 9 (Besvarelser fra Region Midtjylland) Har det betydning om du vil deltage i et relevant kursus, hvis der er deltagere fra andre brancher end camping? Nej 31 Ja 10 0 10 20 30 40 13

SPØRGSMÅL 9 Har det betydning om du vil deltage i et relevant kursus, hvis der er deltagere fra andre brancher end camping? Ja, så ved man, at det er relevant for campingbranchen og ikke et standardkursus. Netværk. At møde kollegaer indenfor eget fag er også en gevinst. Det kommer helt an på emnet. Noget er jo fagspecifikt mens Facebook f.eks. er generelt. Fordi denne branche er speciel. Dejligt at være sammen med kollegaer og få inspiration, læring og input. Kursus skal være campingrelateret. Kollegial sparring er vigtig - sparring er jo tit halvdelen af kurset. Det giver et godt netværk at være på kursus med andre fra samme branche samme referenceramme Vi snakker i branchen samme sprog og det er vigtigt med samme indgangsvinkel. 14

SPØRGSMÅL 9 Har det betydning om du vil deltage i et relevant kursus, hvis der er deltagere fra andre brancher end camping? GIDER IKKE Det er altid rart med målrettet læring mod vor egen branche. Hvis det fjerner fokus fra vores branche vil det ikke være optimalt. Afhænger igen af kursets indhold. Afhængig af hvilken type kursus - kan det have sine helt klare fordele, at det er deltagere fra samme branche. Der skal fokus på camping. Det er så specielt et arbejdsområde. Man kan arbejde mere effektivt, hvis et relevant kursus kun er til en branche. Mange specifikke problemstillinger vil ikke blive ordentlig afdækket, hvis forskellige brancher skal i fokus. Samtale om camping er vigtig; man lærer af hinanden. 15

SPØRGSMÅL 9 Har det betydning om du vil deltage i et relevant kursus, hvis der er deltagere fra andre brancher end camping? Godt med nye input fra andre brancher, da jeg mener at mange, gør som vi plejer, og derfor ikke udvikler Danmark som turistland og derved taber vi generelt på campingpladserne i Dk. Gælder både hos lejrchefer, campingråd og brancheforeninger. Andre brancher kan måske komme med ny inspiration og udvide ens horisont Det kunne godt tiltale at få andre faggruppers erfaring Det giver sommetider noget mere, at også andre brancher kommer med deres erfaringer. Hvis det er generelle emner som f. eks. Facebook, så er det jo ens for alle, hvad man behøver at vide. Andre kurser giver større udbytte ved at være branche bestemt. Nej, da der er større chance for, at det afholdes. F.eks. bliver kursus i brand og førstehjælp altid aflyst på Bornholm. 16

OPSUMMERING AF UDFORDRINGER Kurser skal være super skarpe på relevans! ↓ Lavpraktiske her-og-nu-værktøjer… Kurser med generelle emner – som f.eks. sociale medier – kan udbydes til andre brancher; ellers skal der tænkes i campingspecifikt indhold Udbydes kurser med andre brancher, skal der lægges vægt på netværk og ny inspiration i kommunikationen af kurserne Dagskurser er at foretrække, men laves kurserne relevante nok, kan kursusforløb over 2-5 dage også være relevante Kurser lægges fortrinsvist udenfor sæsonen (oktober-februar) 17

FREMADRETTET… Campingrådet vil gerne samarbejde så meget som muligt, for at højne kompetenceudviklingen i campingerhvervet Campingrådet vil gerne være sparringspartner Gør brug af campingorganisationerne: DK-CAMP, DCU, FDM, Back to Nature, Dansk Naturist Union Nyt nyhedsbrev: KursusInfo fra Campingrådet 18

TAK FOR ORDET! +45 36 14 04 56 / +45 41 41 77 91 http://www.campingraadet.dk/omcampingraadet/konta kt http://www.linkedin.com/in/kennethhjorthhansen 19

Add a comment

Related presentations

Related pages

CAMPINGRÅDET INFORMERER S

Kompetenceudvikling ... behovsundersøgelse i branchen, og nu er der indgået en ... DK – ARBEJDE I CAMPINGERHVERVET ...
Read more