Begrippenkader klantendag-12-april-def

46 %
54 %
Information about Begrippenkader klantendag-12-april-def

Published on April 18, 2012

Author: henkatplet

Source: slideshare.net

Description

Presentatie op de Kennisnet (ECK)

Het Onderwijs Begrippenkader (OBK) - een introductieKennisnet (ECK) Klantendag12 april 2012Henk Nijstad, Kennisnet

Agenda Wat is het Onderwijs Begrippenkader Wat kun je er mee? Wat heeft het te maken met de Kennisnet diensten? Wat zit er zoal in? Welke impact is er voor u? Kennisnet (ECK) Klantendag 12 april 2012

De boodschap van deze presentatie:Het Onderwijs Begrippenkader gaat de nieuwe basis vormen voor de vocabulaires voor het zoeken en vinden in de ECK Biedt een oplossing voor knelpunten met vocabulaires: duurzaam metadateren Is de next step naar automatisch metadateren Kennisnet (ECK) Klantendag 12 april 2012

Metadata: de benzine voor veel Kennisnet-diensten Kennisnet (ECK) Klantendag 12 april 2012

Metadata: Achilleshiel Er is veel te weinig metadata! Goede kwaliteit (curriculum-relatie) ? En wie voegt metadata toe? – Kostbaar! Versiebeheer / duurzaamheid? Kennisnet (ECK) Klantendag 12 april 2012

Voorbeelden van problemen met metadata:1. Eenduidigheid van begrippen dezelfde begrippen hebben in diverse vocabulaires een andere naam taal Nederlandse taal ? Hetzelfde ? Nederlands Kennisnet (ECK) Klantendag 12 april 2012

Voorbeelden van problemen met metadata:2. Kwalificatiedossiers wijzigen elk jaar  Vaak wijzigen slechts enkele Term 1 1 termen 2 2  Toch moet gehele vocabulaire vervangen 3 3 mapping nodig 4 4 Elke tool (zoekportal én 5 5” repository) moet overgaan op nieuwe vocabulaire 6 Term 6 2009 2010 Kennisnet (ECK) Klantendag 12 april 2012

Dat kán en moét slimmer,we zijn toe aan de next step het onderwijs begrippenkader Kennisnet (ECK) Klantendag 12 april 2012

Onderwijs Begrippenkader (OBK)Alle begrippen én onderlinge relaties die nodig zijnom het onderwijs te beschrijven, te beginnenmet het curriculum Elk begrip zorgvuldig ontleed (Atomise) Eenduidig gemaakt (Harmonise) Rijk beschreven (Describe) Relaties tussen begrippen (Relate) Kennisnet (ECK) Klantendag 12 april 2012

Wat zit er zoals in het OBK ? Curriculumbegrippen ! Vakken / leergebieden Leernivo’s Kerndoelen en eindtermen Detail curriculum: Leerplan in Beeld (VO-onderbouw) – Vakinhouden – Tussendoelen MBO: kwalificatiedossiers MBO: (detail) competenties en vaardigheden ….

Ook internationaal gaat men over op eenOnderwijs BegrippenkaderPeer-landen zoals: USA: Achievement Standards Network Zweden: ‘Curriculum in the Cloud’ Frankrijk EUN / Brussel

Concreet in Nederland OBK valt onder aansturing van Standaardisatieraad / EduStandaard In mei besluit de werkgroep over de eerste begrippensets (vocabulaires) – Oa. Leerplan in Beeld Kennisnet-diensten Edurep en MetaPlus gaan nog vóór de zomer over op ‘begrippenkader- gebaseerde vocabulaires’ ES SIG wg 01-03-2012

Waarom is het OBK een slim idee?

Waarom is het OBK een slim idee?1. Dezelfde begrippen krijgen 1 uniek nummer taal Id. = 12skr56789 Nederlandse taal NederlandsUniek, duurzaam nummer Aanduiding

Waarom is het OBK een slim idee?2. Kwalificatiedossiers  Alleen dat ene begrip wijzigt 1 1  Middels een relatie wordt 2 2 duurzaamheid geborgd 3 3 4 4 5 5” 6 6 2009 2010

Waarom is het OBK zo slim? OBK in combinatie met Linked Data-technologie maakt de weg vrij voor automatisch metadateren Kennisnet (ECK) Klantendag 12 april 2012

In Zweden noemen ze het OBK:‘Curriculum in the cloud’Vocabulaire Bank ES SIG wg 01-03-2012 OBK

Naast vindbaarheid van leermateriaal tal vantoepassingen  Verrijking  Verantwoording  Individuele leerpaden  Doorlopende leerlijnen  Benchmarking Kennisnet (ECK) Klantendag 12 april 2012

Impact voor u? Vocabulaires blijven op dezelfde manier te gebruiken, zowel voor zoekportals als voor repositories – Nieuw: opgebouwd uit duurzame begrippen uit het OBK Bestaande metadata blijft bruikbaar, Edurep ondersteunt de mappings Flexibiliteit in het samenstellen van vocabulaires Kennisnet (ECK) Klantendag 12 april 2012

Samengevat: het Onderwijs Begrippenkader: – Biedt een oplossing voor knelpunten rondom vocabulaires – Maakt de weg vrij voor automatisch metadateren - en vele andere toepassingen Edurep, MetaPlus faciliteren de overgang, nog vóór de zomer 2012 De huidige metadata is en blijft waardevol – Gewoon doorgaan dus! Kennisnet (ECK) Klantendag 12 april 2012

Add a comment

Related pages

Begrippenkader klantendag-12-april-def - Documents

Les 1 begrippenkader Cultuur en Sociaal 1. Identiteit van hetSociaal Cultureel Werk Wim Erkelbout 2. Waar komt dit vandaan?Het decreet voor het sociaal ...
Read more

Les 1 begrippenkader Cultuur en Sociaal - Documents

Begrippenkader klantendag-12-april-def ... werkwijze tav. advisering Werkgroep Begrippenkader en vocabulaires 1 maart 2012 Mogelijk gemaakt door:
Read more