Begrijp Jij Het Nog (April 2007)

67 %
33 %
Information about Begrijp Jij Het Nog (April 2007)

Published on December 10, 2007

Author: paulo

Source: slideshare.net

Begrijp jij het nog? Presentatie over competenties en kwalificaties voor bestuurders en andere “simpele zielen” Peter Cras, april 2007

Veel geschreven en gesproken over (competentiegerichte) kwalificaties in beperkte kring (beroepsonderwijs, opleidingsfunctionarissen bedrijven etc.) Veel zaken worden met elkaar verbonden (competenties, onderwijsmethoden, gebrek aan kennis, examinering etc.) Veel geschreven en gesproken over competenties in brede kring (beroepsonderwijs, bedrijven, kranten, televisie etc.)

Veel geschreven en gesproken over (competentiegerichte) kwalificaties in beperkte kring (beroepsonderwijs, opleidingsfunctionarissen bedrijven etc.)

Veel zaken worden met elkaar verbonden (competenties, onderwijsmethoden, gebrek aan kennis, examinering etc.)

Veel geschreven en gesproken over competenties in brede kring (beroepsonderwijs, bedrijven, kranten, televisie etc.)

 

Doel van deze presentatie is om de essentie van de begrippen competenties en competentiegerichte kwalificatiestructuur voor bestuurders, directies, politici en overige geïnteresseerde beleidsmakers uiteen te zetten. en de pluspunten van het werken met competenties en een competentiegerichte kwalificatiestructuur nog eens duidelijk te benoemen .

Doel van deze presentatie is om de essentie van de begrippen competenties en competentiegerichte kwalificatiestructuur voor bestuurders, directies, politici en overige geïnteresseerde beleidsmakers uiteen te zetten.

en

de pluspunten van het werken met competenties en een competentiegerichte kwalificatiestructuur nog eens duidelijk te benoemen .

Mensen “gedragen” zich. Bewust of onbewust tonen zij in alle situaties waarin zij zich bevinden gedrag. Bij competenties is het gedrag van mensen (in de beroepsuitoefening) bestudeerd, geanalyseerd, geordend en op systematische wijze beschreven. Competenties zijn de “naamkaartjes” van samenhangende gedragingen. De “naamkaartjes” (competenties) representeren een samenhangend geheel aan gedragingen die van algemeen (abstract) naar specifiek (concreet) zijn geordend en beschreven.

Mensen “gedragen” zich. Bewust of onbewust tonen zij in alle situaties waarin zij zich bevinden gedrag.

Bij competenties is het gedrag van mensen (in de beroepsuitoefening) bestudeerd, geanalyseerd, geordend en op systematische wijze beschreven.

Competenties zijn de “naamkaartjes” van samenhangende gedragingen.

De “naamkaartjes” (competenties) representeren een samenhangend geheel aan gedragingen die van algemeen (abstract) naar specifiek (concreet) zijn geordend en beschreven.

Leiding-geven en Beslissen Beslissen en activiteiten initiëren Aansturen en supervisie geven Zelfvertrouwen tonen Actie ondernemen Coachen Delegeren …… .. …… .. Gedragsgebied Competenties Componenten Gedragsankers

Expertise en technologie toepassen Analyseren Oplossingen genereren Correct schrijven Expertise delen Schrijven en rapporteren Analyseren en Interpreteren ……… Beoordelen Technische vakkundigheid Gedragsgebied Competenties Componenten Gedragsankers

Het competentiemodel Kenniscentra Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (gebaseerd op een internationaal gehanteerd model van SHL) kent 8 gedragsgebieden 25 competenties 120 componenten enkele honderden gedragsankers (wat je ziet als je observeert)

Het competentiemodel Kenniscentra Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (gebaseerd op een internationaal gehanteerd model van SHL) kent

8 gedragsgebieden

25 competenties

120 componenten

enkele honderden gedragsankers (wat je ziet als je observeert)

Gedragsgebied Competenties Componenten Gedragsankers “ interacteren, beïnvloeden presteren” 3 telt dit gedragsgebied er één daarvan is “relaties bouwen en netwerken” 5 heeft deze competentie er één daarvan is “conflicten hanteren” 3 telt deze component er één daarvan is “pakt onenigheid tactvol en diplomatiek aan”

Competenties kunnen vanuit het perspectief van de beroepseisen (kwalificaties) en vanuit het perspectief van het individu beschouwd worden . Vanuit het perspectief van het individu zijn de competenties waarover een bepaald individu beschikt uitgangspunt. Vanuit het perspectief van de beroepseisen (kwalificaties) zijn de te vervullen taken in de beroepsuitoefening uitgangspunt. Het formuleren van competentiegerichte kwalificaties begint dus niet bij het formuleren van competenties maar bij het formuleren van (kern)taken en werkprocessen in de beroepsuitoefening.

Voorbeelden staan op: www.kwalificatiesmbo.nl Klik aan: Bekijk de nieuwe kwalificatiedossiers

Met een zorgvuldige methodiek worden de competenties waarover iemand moet beschikken voor de uitvoering van een beroep benoemd, vandaar de naam competentiegerichte kwalificaties. Alle mogelijke gedragingen noem ik het “volledige gedragsrepertoire” . In een beroep worden niet alle mogelijke competenties gevraagd. Het gaat altijd om een selectie uit alle mogelijke gedragingen. Nadat de taken in de beroepsuitoefening zijn beschreven,kunnen de daarvoor benodigde competenties benoemd worden.

Met een zorgvuldige methodiek worden de competenties waarover iemand moet beschikken voor de uitvoering van een beroep benoemd, vandaar de naam competentiegerichte kwalificaties.

Alle mogelijke gedragingen noem ik het “volledige gedragsrepertoire” .

In een beroep worden niet alle mogelijke competenties gevraagd. Het gaat altijd om een selectie uit alle mogelijke gedragingen.

Nadat de taken in de beroepsuitoefening zijn beschreven,kunnen de daarvoor benodigde competenties benoemd worden.

Waarover iemand moet beschikken voor beroep A Het volledige gedragsrepertoire

Het volledige gedragsrepertoire Waarover iemand moet beschikken voor beroep B?

Het volledige gedragsrepertoire Waarover iemand moet beschikken voor beroep C?

Beroepen stellen uiteenlopende eisen aan de beschikbare competenties van mensen. Mensen beschikken over uiteenlopende competenties. Niemand beschikt over het volledige gedragsrepertoire, het beschikbare gedragsrepertoire van mensen loopt sterk uiteen. Competenties die je voor een goede beroepsuitoefening nodig hebt, kun je matchen met de competenties waarover een bepaald persoon beschikt.

Beroepen stellen uiteenlopende eisen aan de beschikbare competenties van mensen.

Mensen beschikken over uiteenlopende competenties. Niemand beschikt over het volledige gedragsrepertoire, het beschikbare gedragsrepertoire van mensen loopt sterk uiteen.

Competenties die je voor een goede beroepsuitoefening nodig hebt, kun je matchen met de competenties waarover een bepaald persoon beschikt.

 

Matchen Competenties noodzakelijk voor beroepsuitoefening Competenties waarover een bepaald persoon beschikt

Competenties noodzakelijk voor beroepsuitoefening A Competenties waarover persoon X beschikt Perfect match

Competenties waarover persoon Y beschikt Competenties noodzakelijk voor beroepsuitoefening B fair match

Competenties waarover persoon Z beschikt Competenties noodzakelijk voor beroepsuitoefening C mismatch

Pluspunten Bij het formuleren van beroepskwalificaties wordt het handelen als beroepsbeoefenaar als uitgangspunt genomen. In de beroepsopleiding van mensen worden alle gedragsaspecten getraind en ontwikkeld: kennis, vaardigheden, attitude. Kennis en vaardigheden zijn uiterst belangrijk. Ze krijgen echter een functie in relatie tot het handelen als beroepsbeoefenaar .

Bij het formuleren van beroepskwalificaties wordt het handelen als beroepsbeoefenaar als uitgangspunt genomen.

In de beroepsopleiding van mensen worden alle gedragsaspecten getraind en ontwikkeld: kennis, vaardigheden, attitude.

Kennis en vaardigheden zijn uiterst belangrijk. Ze krijgen echter een functie in relatie tot het handelen als beroepsbeoefenaar .

Opleiden en trainen (ontwikkelen van mensen) wordt inzichtelijker en uitnodigender gemaakt voor de deelnemer in het beroepsonderwijs, de werknemer in een bedrijf die zich verder wil bekwamen en de werkzoekende die (weer) wil meedoen op de arbeidsmarkt. Pluspunten Bij het beschrijven van de beroepsuitoefening (taken en werkprocessen) en de vereiste competenties wordt voor het gehele (mbo)beroepsonderwijs dezelfde methodiek en dezelfde taal gebruikt.

Opleiden en trainen (ontwikkelen van mensen) wordt inzichtelijker en uitnodigender gemaakt voor de deelnemer in het beroepsonderwijs, de werknemer in een bedrijf die zich verder wil bekwamen en de werkzoekende die (weer) wil meedoen op de arbeidsmarkt.

Bij het beschrijven van de beroepsuitoefening (taken en werkprocessen) en de vereiste competenties wordt voor het gehele (mbo)beroepsonderwijs dezelfde methodiek en dezelfde taal gebruikt.

Door zowel de taken in de beroepspraktijk als de competenties op dezelfde wijze en in dezelfde taal te beschrijven, komen de wereld van het bedrijfsleven en de wereld van het onderwijs concreet dichter bij elkaar. Pluspunten “ Lifelong learning” wordt door dezelfde taal en methodiek uitstekend ondersteund.

Door zowel de taken in de beroepspraktijk als de competenties op dezelfde wijze en in dezelfde taal te beschrijven, komen de wereld van het bedrijfsleven en de wereld van het onderwijs concreet dichter bij elkaar.

“ Lifelong learning” wordt door dezelfde taal en methodiek uitstekend ondersteund.

De vereiste kwalificaties worden in samenhang gepresenteerd en zijn goed vergelijkbaar. Pluspunten Gerichte training/opleiding en EVC procedures worden concreet beter mogelijk gemaakt.

De vereiste kwalificaties worden in samenhang gepresenteerd en zijn goed vergelijkbaar.

Gerichte training/opleiding en EVC procedures worden concreet beter mogelijk gemaakt.

En verder ……………………

Volkskrant 5 april 2007 Klachten over te zachte en te veel op zelfstandigheid gerichte aanpak

NRC 22 april 2007 Klachten over eenzijdige, kennisgerichte opleidingen in India

is de cirkel dus weer rond!

Add a comment

Related pages

Peter Cras, april 2007 Begrijp jij het nog? Presentatie ...

Peter Cras, april 2007 Begrijp jij het nog? Presentatie over competenties en kwalificaties voor bestuurders en andere “simpele zielen” Peter Cras, april.
Read more

Dia 1

Begrijp jij het nog? Presentatie over competenties en kwalificaties voor bestuurders en andere “simpele zielen” Peter Cras, april 2007 Veel geschreven ...
Read more

PPT - Begrijp jij het nog? PowerPoint Presentation

Begrijp jij het nog? Presentatie over competenties en kwalificaties voor bestuurders en andere “simpele zielen” Peter Cras, april 2007 . Peter Cras ...
Read more

2007 oktober 14 » Waar word jij gelukkig van?

okt 14 2007 . Ik word er gelukkig ... en je leest het nog een keer. ... maar toch niet helemaal en dan opeens klikt het en begrijp je wat er staat.
Read more

cheruchan op ontdekkingstocht: Kan jij nog alleen zijn met ...

Kan jij nog alleen zijn met je ... 2007 9:01 p .m. Marinda zei Ja ... uit die comfort zone zeg maar.. :) @matthijs - als jij het verveling wilt ...
Read more

2007 oktober » Waar word jij gelukkig van? » Page 2

okt 16 2007 . Gelukkig zijn zit in ... en je leest het nog een keer. ... maar toch niet helemaal en dan opeens klikt het en begrijp je wat er staat.
Read more

Ik begrijp veel mensen niet... (meer tekst dan Uw ...

Voor degene die het nog nooit hebben ... GEUX op woensdag 11 april 2007 om 12 ... op woensdag 11 april 2007 om 12:16: Welk soort mensen begrijp jij ...
Read more

Begrijp het niet

... 12 april 2007 21:34. ... maar jij maakt het soms ... Je moet toch ook gezien hebben dat het aantal wat hier nog komt drastisch aan het dalen is.
Read more

Taalprof Plein: Jij ook

... dat ik op http://taalkoeien.wordpress.com/2007/05/08/jij ... 'Krijgen' vind ik toch nog niet zo gek, want 'Jij ... maar begrijp ik het goed ...
Read more