Beeldvorming over het Zuiden

67 %
33 %
Information about Beeldvorming over het Zuiden
Education

Published on January 29, 2009

Author: studioglobo

Source: slideshare.net

Description

Voorstelling bij een vormingsmoment voor studenten van de lerarenopleiding basisonderwijs.
Stilstaan bij de verschillende aspecten van beeldvorming over het Zuiden.
Aandachtspunten en criteria voor goede mondiale vorming.
Gebaseerd op de visiebrochure 'Voorbij de kleuren' van Studio Globo.
(meer over de vormingen: http://www.studioglobo.be/nl/hoger-onderwijs/aanbod/lerarenopleiding/mondiaal-en-intercultureel-leren-in-de-klas)

een vorming voor:  leerkrachten uit het basisonderwijs  leerkrachten in spé Beeldvorming over het Zuiden

Deel 1 Wat is beeldvorming? Definitie Onze beelden over het Zuiden Rol van het basisonderwijs in het beeldvormingsproces

Definitie

Onze beelden over het Zuiden

Rol van het basisonderwijs in het beeldvormingsproces

BEELDEN INDRUKKEN ERVARINGEN SELECTIE & INDELING IN CATEGORIËN ELKE DAG Bewust zijn dat categoriën eigen creaties zijn. Uit categoriën ontstaan veralgemeningen Negatief! OF Positief!

VERALGEMENINGEN BEELDEN OVER GROEPEN MENSEN STEREOTYPEN VOOROORDELEN DISCRIMINATIE EN RACISME OPLETTEN

 

De rol van het basisonderwijs in het beeldvormingsproces  Plaats waar leerlingen hun beelden en ervaringen binnen brengen  Plaats waar leerlingen geconfronteerd worden met beelden en ervaringen  Plaats waar een kompas is dat leerlingen kan helpen om zich te oriënteren en om hun eigen beeldvorming op een goede manier mee te helpen sturen.

Deel 2 Mondiaal leren en beeldvorming Doelstelling Foute beeldvorming Juiste beeldvorming

Doelstelling

Foute beeldvorming

Juiste beeldvorming

Doelstelling van mondiaal leren De leerlingen hebben een basishouding van  openheid  respect  diversiteit recht aandoen  solidariteit De leerlingen groeien in een houding van verbondenheid met mensen uit de hele wereld

Foute beeldvorming NEGATIEF BEELD van het Zuiden arm, primitief, lui, vuil, … EXTREEM POSITIEF BEELD van het Zuiden exotisch, vriendelijkheid, warmte, onderlinge solidariteit, … fout beeld generaliseringen en stereotypen doelstelling van verbondenheid wordt niet bereikt

Juiste beeldvorming doelstelling van verbondenheid wordt bereikt Doorbreken van generalisering en stereotypen die zich reeds gevormd hebben

Deel 3 Juiste beeldvorming in de klas Vermijd de valkuilen Gebruik goed materiaal Hulp van Broederlijk Delen en Studio Globo

Vermijd de valkuilen

Gebruik goed materiaal

Hulp van Broederlijk Delen en Studio Globo

 dagelijkse leven in andere landen en culturen  herkenbare dingen (familie, vrienden, spelen, blij, boos, …)  aan de hand van verhalen, foto’s, voorwerpen, ontmoetingen  ruimere context,  probleemsituaties (honger, gezondheidszorg, …) 4-8 jaar WEL NIET 1.1. Differentiëer in functie van de leeftijd 1. Vermijd valkuilen

1. Vermijd valkuilen 1.1. Differentiëer in functie van de leeftijd  dagelijkse leven in andere landen en culturen blijft een goede opstap  problemen vanuit concrete situaties 9-12 jaar WEL NIET theoretische inzichten in economische, maatschappelijk en politieke structuren Algemene probleemthema’s: honger, kinderarbeid, …

theoretische inzichten in economische, maatschappelijk en politieke structuren

Algemene probleemthema’s: honger, kinderarbeid, …

1. Vermijd valkuilen 1.2. De informatie moet juist en actueel zijn  GEEN strooien rokjes, pijl en boog enz… om het leven in het Zuiden te beschrijven  In het Zuiden zijn er ook TV’s, gsm’s, computers, … Kijk naar de versheidsdatum van het materiaal dat je in huis haalt en naar de betrouwbaarheid van de bronnen waarop je je baseert!

1. Vermijd valkuilen 1.3. De informatie moet zo verscheiden mogelijk zijn Wijs op verscheidenheid binnen één land of regio stad – platteland armen – middenklasse – rijken oud – jong man – vrouw gestudeerd - ongeschoold

Welk beeld van Afrika?

Welk beeld van Afrika?

1. Vermijd valkuilen 1.4. Van gelijkenissen naar verschillen Vertrek vanuit gelijkenissen die aansluiten bij de leefwereld van de leerlingen Vb: feesten, spelen, vriendschap verbondenheid Daarna kunnen we verschillen gaan ontdekken

1. Vermijd valkuilen 1.5. Vertrek niet vanuit problemen  Vertrekken vanuit problemen sluit vensters op het Zuiden in plaats van ze te openen.  Kinderen niet confronteren met de grote wereldproblemen. Vanaf 9 jaar kunnen concrete problemen én de oplossingen wel een plaats krijgen.

1. Vermijd valkuilen 1.6. Opletten met ‘historische vergelijkingen ’  Mensen in het Zuiden leven niet ‘zoals wij vroeger’. De context waarin zij leven is totaal verschillend  Vermijd woorden die verwijzen naar ‘evoluties’ zoals ‘nu nog’, ‘zoals vroeger bij ons’, enz…

1.7. Let op met ‘expertise’ in de klas Een allochtoon kind is nooit een vertegenwoordiger van zijn/haar land van origine. Vaak mist het kind zelfs referenties en kent hij/zij het land van oorsprong slechts van horen zeggen of van een vakantie. In het klasgebeuren wordt het kind opnieuw benadrukt in zijn anders-zijn. 1. Vermijd valkuilen

Een allochtoon kind is nooit een vertegenwoordiger van zijn/haar land van origine.

Vaak mist het kind zelfs referenties en kent hij/zij het land van oorsprong slechts van horen zeggen of van een vakantie.

In het klasgebeuren wordt het kind opnieuw benadrukt in zijn anders-zijn.

1. Vermijd valkuilen 1.8. Let op met woordgebruik Verkleinwoorden zijn vaak denigrerend (hutje, kleertjes…) Vermijd alle woorden met een negatieve connotatie (woning ipv hut, …) Spreek nooit over “ras” of “stam”, maar gebruik “bevolkingsgroep”. Ras: spreken over ras is enkel nuttig om uit te leggen hoe racisme werkt. Als regel best mensen aanduiden zoals ze dat zelf doen : geen “eskimo” maar “Inuit”, geen “neger” maar “Afrikaan” ‘ Normaal’ en ‘begrijpelijk’: leg gedragingen zo niet uit!

Verkleinwoorden zijn vaak denigrerend (hutje, kleertjes…)

Vermijd alle woorden met een negatieve connotatie (woning ipv hut, …)

Spreek nooit over “ras” of “stam”, maar gebruik “bevolkingsgroep”. Ras: spreken over ras is enkel nuttig om uit te leggen hoe racisme werkt.

Als regel best mensen aanduiden zoals ze dat zelf doen : geen “eskimo” maar “Inuit”, geen “neger” maar “Afrikaan”

‘ Normaal’ en ‘begrijpelijk’: leg gedragingen zo niet uit!

2. Gebruik goed materiaal Indicatoren om materiaal voor mondiale vorming te beoordelen op kwaliteit  Correcte en actuele inhoud in woord en beeld  Aandacht voor diversiteit en nuanceringen  Aangepast aan de leeftijd van de leerlingen  Een hoopvol perspectief  Goede en aantrekkelijke vormgeving. Beelmateriaal is belangrijk!

 Studio waar we op een scherper wereldbeeld afstemmen  Atelier waar we een open houding ontwikkelen  Werkplaats waar we in verbondenheid en solidariteit kunnen groeien 3. Hulp van Studio Globo en Broederlijk Delen

Peru, Congo, Wonen op het Dak (Antwerpen) Wonen op het Dak (Brussel) Filipijnen (Genk) Superwereldmol (Gent) India, Achter de Muur (Roeselare) Inleefprogramma’s bestaande uit:  Lespakket  Inleefspel in een inleefatelier Ervaringsgerichte werkvormen 3. Hulp van Studio Globo en Broederlijk Delen

Vormingsaanbod voor leerkrachten, schoolteams, leerlingen van de lerarenopleiding Leermiddelen Voorwerpenkoffers uitleenpakketten publicaties www.studioglobo.be 3. Hulp van Studio Globo en Broederlijk Delen

Broederlijk Delen laat groepen mensen in het Zuiden hun eigen plannen uitvoeren! Wij zetten geen eigen projecten op in het Zuiden, maar steunen lokale initiatieven ter plaatse. Dat is de beste garantie voor duurzame ontwikkeling. Elk jaar illustreren we onze werking tijdens de vastencampagne met de voorbeelden van onze partners in een bepaald land of regio. 2008: Haïti 2009: India 3. Hulp van Studio Globo en Broederlijk Delen                                                                       

 

Elk jaar maakt Broederlijk Delen in samenwerking met Spoor ZeS, Studio Globo en andere partners, materiaal aan voor het basisonderwijs Educatief materiaal  handleiding met uitgewerkte lesmomenten + CD + leerlingenmateriaal Jongerenfilm voor de derde graad L.O. Kinderkalender Foto-set voor kleuters en eerste graad L.O. 3. Hulp van Studio Globo en Broederlijk Delen

Educatief materiaal

 handleiding met uitgewerkte lesmomenten + CD + leerlingenmateriaal

Jongerenfilm voor de derde graad L.O.

Kinderkalender

Foto-set voor kleuters en eerste graad L.O.

Financiële actie: geldinzameling staat nooit alleen  In het basisonderwijs is de educatieve werking belangrijker dan de geldinzameling.  Geld inzameling mag nooit het doel zijn van een actie wel een middel om de betrokkenheid te vergroten (bv van ouders) en dient te gebeuren op een voor kinderen aangepaste manier.  Fondsenwerving moet eerlijk gebeuren. Gebruik je de naam « Broederlijk Delen », dan gaat de opbrengst van de actie ook integraal naar deze organisatie. 3. Hulp van Studio Globo en Broederlijk Delen

Hoe leer je het allemaal kennen?  Via de schoolanimator uit jouw provincie  Via de jaarlijkse startavonden in januari Via de website Door mee te gaan op het wereldkamp van Broederlijk Delen in juli Door mee te gaan op inleefreis www.broederlijkdelen.be 3. Hulp van Studio Globo en Broederlijk Delen

Hoe leer je het allemaal kennen?

 Via de schoolanimator uit jouw provincie

 Via de jaarlijkse startavonden in januari

Via de website

Door mee te gaan op het wereldkamp van Broederlijk Delen in juli

Door mee te gaan op inleefreis

Discussiestof Zijn de beelden of uitspraken bruikbaar in het basisonderwijs? Waarom wel / Waarom niet? Deel 4

Zijn de beelden of uitspraken bruikbaar in het basisonderwijs?

Waarom wel / Waarom niet?

 Geschikt voor de leeftijd?  Actuele en juiste informatie?  Versterkt of doorbreekt het beeld stereotypen?  Vertrekkend vanuit gelijkenissen?  Wordt er gefocust op een wereldprobleem?  Is het beeld denigrerend voor de mensen uit het Zuiden?

 Geschikt voor de leeftijd?  Actuele en juiste informatie?  Versterkt of doorbreekt het beeld stereotypen?  Vertrekkend vanuit gelijkenissen?  Wordt er gefocust op een wereldprobleem?  Is het beeld denigrerend voor de mensen uit het Zuiden?

 Geschikt voor de leeftijd?  Actuele en juiste informatie?  Versterkt of doorbreekt het beeld stereotypen?  Vertrekkend vanuit gelijkenissen?  Wordt er gefocust op een wereldprobleem?  Is het beeld denigrerend voor de mensen uit het Zuiden? Heel wat kinderen in India kunnen niet naar school gaan. Niet omdat er geen scholen zijn, maar omdat ze hun ouders moeten helpen op het veld.

 Geschikt voor de leeftijd?  Actuele en juiste informatie?  Versterkt of doorbreekt het beeld stereotypen?  Vertrekkend vanuit gelijkenissen?  Wordt er gefocust op een wereldprobleem?  Is het beeld denigrerend voor de mensen uit het Zuiden?

 Geschikt voor de leeftijd?  Actuele en juiste informatie?  Versterkt of doorbreekt het beeld stereotypen?  Vertrekkend vanuit gelijkenissen?  Wordt er gefocust op een wereldprobleem?  Is het beeld denigrerend voor de mensen uit het Zuiden?

 Geschikt voor de leeftijd?  Actuele en juiste informatie?  Versterkt of doorbreekt het beeld stereotypen?  Vertrekkend vanuit gelijkenissen?  Wordt er gefocust op een wereldprobleem?  Is het beeld denigrerend voor de mensen uit het Zuiden?

 Geschikt voor de leeftijd?  Actuele en juiste informatie?  Versterkt of doorbreekt het beeld stereotypen?  Vertrekkend vanuit gelijkenissen?  Wordt er gefocust op een wereldprobleem?  Is het beeld denigrerend voor de mensen uit het Zuiden?

 Geschikt voor de leeftijd?  Actuele en juiste informatie?  Versterkt of doorbreekt het beeld stereotypen?  Vertrekkend vanuit gelijkenissen?  Wordt er gefocust op een wereldprobleem?  Is het beeld denigrerend voor de mensen uit het Zuiden?

BEDANKT voor je aandacht en interesse ! Veel succes met je belangrijke taak in de klas!

Add a comment

Related presentations

Related pages

BeeldvorminG - belmundo.org

BeeldvorminG Belmundo hecht veel belang aan een correcte beeldvorming over het Zuiden. Hieronder leggen we uit wat we daar precies mee bedoelen.
Read more

CDA beeldvorming over het nieuwe sport- en ...

CDA beeldvorming over het nieuwe sport- en recreatiecentrum De Brake 2 Het CDA heeft recent opnieuw een informatieslag op dit gebied gemaakt bij de zwembaden
Read more

Karel De Rudder - Masterproef - Communicatiemanagement

4 Abstract De communicatie over het Zuiden is al een paar decennia voorwerp van discussie. De beeldvorming die daardoor tot stand komt werd al vaak onderzocht.
Read more

‘Spaert u Kingh Willem’. De beeldvorming van Willem III in ...

Article: ‘Spaert u Kingh Willem’. De beeldvorming van Willem III in het Antwerpse verzamelhandschrift Het Mengelmoes van 1696
Read more

Noord-Zuid toelage - Subsidies Leuven

Informatie- en vormingsactiviteiten moeten bijdragen tot een juiste beeldvorming over het Zuiden en het Noord-Zuidbeleid.
Read more

Jan Nederveen Pieterse, Wit over zwart · dbnl

15 Beeld en macht. Dit onderzoek op het gebied van interculturele beeldvorming is een onvoltooide verkenning van de verhoudingen tussen beeldvorming van ...
Read more

Beeldvorming - Wikipedia

Beeldvorming kan verwijzen naar: het ontstaansproces van een beeld (in de media) over een persoon, organisatie of zaak, dat niet noodzakelijkerwijs met de ...
Read more

Belmundo handleiding by * Gents Overleg Noord ...

HANDLEIDING VOOR ORGANISATOREN Deze handleiding biedt organisaties die activiteiten willen organiseren in het kader van Belmundo allerlei tips en trucs om ...
Read more