Be going to konu anlatımı

43 %
57 %
Information about Be going to konu anlatımı
Education

Published on March 7, 2014

Author: alikemal28

Source: slideshare.net

Önceden belirttiğim gibi İngilizce'de Future Tense ( Gelecek Zaman )'i ikiye ayırmıştık arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi olan '' Will '' konusunu önceki derste inceledik. Şimdi ise diğer Gelecek Zaman yapısı olan '' be going to '' konusunu ele alacağız. Dilerseniz zaman kaybetmeden olumlu, olumsuz , soru ve cevap yapılarını hemen incelemeye geçelim. '' Be going to '' tıpkı '' will '' gibi Gelecek Zaman' da kullanılan bir kalıptır diyebiliriz. Dikkat edilmesi gereken nokta '' be going to '' ifadesinin bir kalıp olduğudur. Yani cümle içine kalıp şeklinde girer, cümleden kalıp şeklinde çıkar. Üzerinde herhangi bir değişiklik yapamayız. Sadece '' be '' yerine öznesine göre '' am, is , are '' gelir hepsi o kadar. Onun dışında hiç bir cümlede ya da öznede bir değişiklik yapılmaz. Her zaman olduğu gibi genel tablomuza öncelikle bir göz atalım. Tüm kullanımlarını kısaca formülüze edilmiş bir şekilde görebilirsiniz. OLUMLU YAPI / AFFIRMATIVE Olumlu cümlede öncelikle öznesine göre '' am, is , are '' yazdıktan sonra '' going to '' gelir. Ardından fiil yalın halde yani 1. halinde yazılır. İsteğe göre nesne ve zaman zarfı eklenebilir. '' Subject + am/ is / are + going to + Verb + Object '' '' Özne+ am / is / are + going to + Fill + Nesne ''

Buarada '' be going to '' konusunda genellikle '' am, is , are '' tıpkı önceki konularda olduğu ve yapıldığı gibi kısaltılmış bir şekilde kullanılır. I am = I 'm , You are = You're , He is = He's , She is = She's, It is = It's , We are = We 're, They are = They're OLUMSUZ YAPI / NEGATIVE Diğer tüm zamanlarda olduğu gibi bu zamanda da cümleyi olumsuz yapmak gereken tek şey, cümlenin 2. öğesi olan '' am, is , are '' dan sonra olumsuzluk eki olan '' not '' , kısa yazılışı ile '' n't '' getirmek. '' Subject + am not / is not / are not + going to + Verb + Object '' '' Özne+ am not / is not / are not + going to + Fill + Nesne ''

Yine olumlu cümlede olduğu gibi '' am , is , are '' ın kısaltması yazılır genellikle. I am not = I'm not, You are not = You aren't, He / She / It is not = He / She / It isn't We are not = We aren't , They are not = They aren't SORU YAPISI / INTERROGATIVE Önceki konularda bahsettiğimiz gibi İngilizce'de bir zamanı soru yapmanın yolu 1. ve 2. öğenin yerini değiştirmekti. Yani Özne ile özneden sonra gelen kelimeler yer değiştirdiğinde soru cümlesi yapmış oluyorduk. Aynı kuraldan yola çıkarsak '' am, is , are '' cümle başına gelir. Özne de ikinci sıraya gelir. Yapılması gereken tek değişiklik budur. Onun dışında geriye kalan öğeler aynen yazılır. '' Am / Is / Are + Subject + going to + Verb + Object? '' '' Am / Is / Are + Özne + going to + Fiil + Nesne ? '' CEVAP YAPISI / ANSWER FORM Cevap verirken ise yine diğer tüm zaman cümlelerinde olduğu gibi yerleri değişen öğeleri tekrar eski yerine koyarız. Başında '' Yes '' ve '' No '' ile birlikte tabiki. '' Yes, Subject + am/ is / are. '' -- '' No, Subject + am not / is not / are not.'' '' Yes, Özne + am / is / are . '' -- '' No, Özne + am not / is not / are not. ''

Ve tabiki de '' am , is, are '' olumlu ve olumsuz cevap kısa yazılışları mümkündür. Olumlu ve olumsuz yazılışlar hemen bir üstte belirtilmiştir. Buraya kadar '' be going to '' yapısının olumlu, olumsuz, soru ve cevap yapılarını inceledik. Önceden bahsettiğim gibi İngilizce'de iki tane Gelecek Zaman vardı. Biz bu iki zamanı da şekil yönünden incelemiş olduk. Hemen bir sonraki çalışmada '' will '' ve '' be going to '' yu karşılaştırıp, aralarındaki benzerliklerden ve farklılıklardan tüm detayları ile bahsetmeye çalışacağım.Aynı zamanda zaman zarflarından tutun da özel kullanımlara kadar konuyu enine boyuna işlemiş olacağız. Ondan sonra da olabildiği kadar fazla alıştırma yayınlayıp inşallah konu tam anlamıyla pekişmiş olacak.

Add a comment

Related presentations

Related pages

İngilizce going to future tense Türkçe açıklamalı gramer ...

Going to future tense, daha önceden planlanmış ve karar verilmiş eylemler için ve gelecekle ilgili tahmin yürütmek için kullanılır.
Read more

Be Going To Konu Anlatımı - sinifogretmenim.com

1 - BE GOING TO - YAKIN (KESİN) GELECEK ZAMAN Olumlu, olumsuz ve soru şekillerini gösteren tablolar. (+) I + am going to + verb / he, she, it + is going ...
Read more

Future Going To Konu Anlatımı | | ingilizceogretim.com

Örnekleri ço ğ altal ı m: You are going to try it again. Are you going to try it again? (Onu tekrar deneyecek misin?) The boy is going to fall off the ...
Read more

İngilizce Dersi 25 - Future Tense "Be Going To" - YouTube

İngilizce Dersi 25 - Future Tense "Be Going To" ... Be going to Farkı Konu Anlatımı #33 - Duration: 15:15. İngilizce Konu Anlatım ...
Read more

Future Tense Be Going to konusu konu anlatımı, örnek cümleler

Simple Future Tense Be Going to İngilizce yakın gelecek zaman (am, is are going to) konu anlatımı ile ilgili örnek cümleleri ve açıklamalar.
Read more

74. Future Tense (will & be going to) - Gelecek Zaman ...

73. Future Tense (will & be going to) - Gelecek Zaman (-ecek/-acak) -2 - Duration: 11:00. ... Gelecek Zaman “Be Going To” Konu Anlatımı ...
Read more

Future Tense Be Going to Konu Anlatımı - İlyas Canbay

Future Tense (Be Going To) Konu Anlatımı Be going to, aslında bir tense değildir. Gelecek zamanı ifade ederken kullanılan bir ifade türüdür.
Read more

Be Going To - VIP ingilizce

Be going to kullanımı hakkında hazırlanmış konu anlatımı ilgili örnekler ile zenginleştirilmiştir. Be going to hakkında bilgi almak için ...
Read more

İngilizce Gelecek Zaman | Future Tense Konu Anlatımı

İngilizce Gelecek Zaman, Future Tense, Will ve Be Going to, Future Tense Konu Anlatımı, Future Tense Olumlu Olumsuz Soru Cümleleri
Read more

İngilizce will or going to future tense Türkçe açıklamalı ...

Going to ve will future tense İngilizce öğrenen herkesin sıklıkla karıştırdığı iki zamandır. Aslında her ikisi de gelecek zaman için ...
Read more