advertisement

BCC ECM

75 %
25 %
advertisement
Information about BCC ECM
Business & Mgmt

Published on March 14, 2014

Author: BCC_Group

Source: slideshare.net

Description

Autorskie rozwiązanie BCC wspomagające zarządzanie dokumentami oraz procesami biznesowymi.

ECM (enterprise content management) to strategia świadomego zarządzania informacją w organizacji.
Jej efektem jest przetworzenie informacji rozproszonej w kontrolowalny i zarządzalny zasób, który wspomaga procesy biznesowe. Dzięki ECM wszelkie informacje jakie gromadzi i przetwarza firma (niezależnie od źródła pochodzenia i formy ich utrwalenia) są dostępne, możliwe do odnalezienia i wykorzystania na przestrzeni całej organizacji, na przestrzeni całego cyklu ich życia, dla wszystkich pracowników i zgodnie z określonymi politykami bezpieczeństwa.
Technologia ECM pomaga:
- skanować dokumenty
- przechowywać dokumenty w formie elektronicznej
- zarządzać procesami (workflow)
- zarządzać wiedzą w organizacji
advertisement

BCC ECM Prezentacja rozwiązania Autorskie rozwiązanie BCC wspomagające zarządzanie dokumentami oraz procesami biznesowymi

BCC ECM – prezentacja rozwiązania Co to jest ECM? ECM (enterprise content management) to strategia świadomego zarządzania informacją w organizacji. Jej efektem jest przetworzenie informacji rozproszonej w kontrolowalny i zarządzalny zasób, który wspomaga procesy biznesowe. Dzięki ECM wszelkie informacje jakie gromadzi i przetwarza firma (niezależnie od źródła pochodzenia i formy ich utrwalenia) są dostępne, możliwe do odnalezienia i wykorzystania na przestrzeni całej organizacji, na przestrzeni całego cyklu ich życia, dla wszystkich pracowników i zgodnie z określonymi politykami bezpieczeństwa. Technologia ECM pomaga: skanować dokumenty przechowywać dokumenty w formie elektronicznej zarządzać procesami (workflow) zarządzać wiedzą w organizacji

BCC ECM – prezentacja rozwiązania

BCC ECM – prezentacja rozwiązania Jakie problemy rozwiązuje BCC ECM? zagubienia dokumentów i strata czasu na ich poszukiwanie, chaos w obiegu, przekroczenia terminów w obsłudze spraw wielokrotne skanowanie tego samego dokumentu, strata czasu na przepisywanie tych samych danych brak kontroli nad wersjami dokumentów rozproszenie i oderwanie informacji od kontekstu organizacyjnego (procesy, operacje w systemach IT, klienci) pomyłki ludzkie w przetwarzaniu niebezpieczeństwo dostania się informacji w niepowołane ręce przypadkowe skasowanie/usunięcie brak dostępu do informacji bałagan w korespondencji

BCC ECM – prezentacja rozwiązania Kiedy warto rozważyć wdrożenie ECM? duży stopień rozproszenia informacji w organizacji (wiele lokalizacji geograficznych, wysoki poziom zatrudnienia, duża skala biznesu) duża i rosnąca ilość dokumentów w procesach biznesowych wiele systemów IT gromadzących te same informacje (potrzeba wymiany dokumentów) potrzeba zabezpieczenia dokumentów i zapisów (np. na potrzeby kontroli lub audytów) szczególne wymagania prawne lub regulacje branżowe w obszarze zarządzania dokumentami optymalizacja kosztów realizacji procesów biznesowych potrzeba kontroli nad przepływem dokumentów potrzeba skrócenia czasu dostępu do informacji

BCC ECM – prezentacja rozwiązania Funkcje document management system Przetworzenie dokumentu tradycyjnego na dokument elektroniczny skanowanie i rozpoznawanie treści dokumentów, kody kreskowe Zarządzanie przechowywaniem dokumentów w formie elektronicznej zabezpieczenie dokumentów przed przypadkowym dostępem odciążenie systemów IT niestworzonych do archiwizacji dokumentów Udostępnianie dokumentów w procesach biznesowych skany dokumentów – dla użytkowników informacje z dokumentów – dla systemów IT raportowanie i statystyki

BCC ECM – prezentacja rozwiązania Funkcje workflow/bpm graficzne projektowanie aplikacji procesowych (zgodnie z BPMN) zarządzanie uprawnieniami i przypisywanie użytkowników do zadań dostęp przez przeglądarkę internetową i urządzenia mobilne jeden system obsługujący wszystkie procesy biznesowe wykorzystywanie zasobów informacyjnych z wielu źródeł (integracja): content serwer BCC ECM inne systemy IT, np. ERP, CRM, …

BCC ECM – prezentacja rozwiązania BCC ECM – najważniejsze fakty BCC ECM nie wymaga wiedzy programistycznej do budowy aplikacji procesowych inwestycja w BCC ECM to bezpośredni dostęp do kompetencji i doświadczeń producenta BCC ECM posiada unikalną architekturę, gwarantującą wysoki poziom bezpieczeństwa wsparcie dla wielojęzycznej obsługi procesów workflow i zarządzania dokumentami dostęp w modelu usługowym (abonament) lub licencyjnym (opłata jednorazowa) atrakcyjny model licencjonowania w przypadku tradycyjnych instalacji praca z dokumentami na urządzeniach mobilnych niskie koszty utrzymania i rozwoju po stronie IT integracja z SAP + kompetencje BCC w SAP

BCC ECM – software as a service Alternatywa dla licencji

BCC ECM – prezentacja rozwiązania Porównanie licencji z usługą saas Software as a service (saas) Licencja Sposób wnoszenia opłaty Abonament miesięczny bez dodatkowych opłat Opłata jednorazowa + maintenance, sprzęt IT, administracja Finansowy próg wejścia w projekt wdrożeniowy (nakład inwestycyjny) Mniejszy niż dla licencji Większy niż dla saas Gotowość oprogramowania do rozpoczęcia wdrożenia (czas instalacji) Kilka godzin Kilka dni Zarządzanie infrastrukturą IT wymaganą do poprawnej pracy BCC ECM (sieć, serwery, macierze dyskowe, wirtualizacja) Po stronie BCC – BCC Data Centers Po stronie Klienta - I linia wsparcia Utrzymanie i zapewnienie aktualizacji warstwy technicznej BCC ECM (system operacyjny, baza danych, serwer aplikacji, itp.) BCC Po stronie Klienta - I linia wsparcia Tworzenie kopii zapasowych i odtwarzanie po awariach BCC Po stronie Klienta Zapewnienie bezpieczeństwa, wydajności, dostępności ECM BCC - w oparciu o umowę SLA Podział pomiędzy Klienta a BCC Maintenance – poprawki, aktualizacje, nowe wersje dla BCC ECM W ramach abonamentu Płatne dodatkowo Zaangażowanie zasobów osobowych IT Klienta w projekt Minimalne Znaczne Kompetencje po stronie klienta wymagane do projektu Głównie biznes Biznes i IT w równym stopniu Zarządzanie/wpływ na koszty organizacji W kosztach bieżących (OpEx) Amortyzacja (CapEx) Całkowity koszt posiadania (TCO) Niższy niż w przypadku licencji Wyższy niż w przypadku saas Zarządzanie ryzykami IT dla platformy BCC ECM BCC Klient

BCC ECM – prezentacja rozwiązania Co można zyskać korzystając z BCC ECM? dostęp do danych daje możliwość podjęcia szybszej i lepszej decyzji biznesowej ograniczamy niekontrolowany przyrostu ilości danych, informacje są uporządkowane: kontrola nad informacjami przetwarzanymi w organizacji aktualność treści przez prosty dostęp do bieżących informacji zabezpieczenie dokumentów poprzez odpowiednie uprawnienia ograniczenie ryzyka popełnienia błędów i dezinformacji prosty i szybki dostęp do dokumentów przy kontrolach lub audytach pomoc w spełnieniu wymagań prawnych możliwość analizy nieustrukturyzowanych informacji

www.bcc.com.pl/ecm

Add a comment

Related presentations

Canvas Prints at Affordable Prices make you smile.Visit http://www.shopcanvasprint...

30 Días en Bici en Gijón organiza un recorrido por los comercios históricos de la ...

Con el fin de conocer mejor el rol que juega internet en el proceso de compra en E...

With three established projects across the country and seven more in the pipeline,...

Retailing is not a rocket science, neither it's walk-in-the-park. In this presenta...

What is research??

What is research??

April 2, 2014

Explanatory definitions of research in depth...

Related pages

Aussteller - ECM World - Der ECM Trendkongress

Konica Minolta Business Solutions Deutschland GmbH - IT-BCC. Unsere Ausstellung. ... (ECM) stehen auf der ECM World bei Konica Minolta im Fokus.
Read more

BCC Bin lookup page for GM ECM and PCM Chip and Memcals!

BCC Bin Find is a utility which can use the Broadcast Code from a GM OBDI computer chip to help identify the original application the chip is from.
Read more

Home - ECM Espresso Coffee Machines Co.

ECM Espresso Coffee Machines Co. 3709 - 1st Avenue Burnaby, BC V5C 3V6 Canada. Phone: (604)-291-6363 Fax: (604)-291-6302 Toll Free: +1 (800)-971-8833 ...
Read more

ECM Group Polska a member of BCC

On 9 th of December 2011 ECM Group Polska S.A. became a member of the Business Centre Club. The BCC was established in 1991. It is prestigious Club that ...
Read more

YU3F-BCC – ECM (Engine Control Module) for a Mazda ...

This is a refurbished ECM for a Mazda Protege that is like new. Included in this price is a $100 refundable core deposit.
Read more

News

Pinguin Foods Polska, a division of the Belgian manufacturer of frozen foods, has decided to use the BCC ECM solution for electronic document flow management.
Read more

BCC — Electronic Document Management and Archiving

Electronic Document Management and Archiving. The documents accumulate results of company operations and its project experience, which together combine ...
Read more