Basics of strategic planning of electoral campaign

50 %
50 %
Information about Basics of strategic planning of electoral campaign
Education

Published on March 8, 2014

Author: nareksgalstyan

Source: slideshare.net

Description

Basics of strategic planning of electoral campaign

Քաղաքական գիտությունների թեկնածու , դոցենտ Նարեկ Ս . Գալստյան հեռ. 093 – 545 – 215 էլ. փոստ nsgalstyan@gmail.com

Փոխանցել բազային գիտելիքներ ընտրարշավի ռազմավարական պլանավորման վերաբերյալ Զարգացնել ընտրարշավի նախապատրաստման եւ կազմակերպման բազային հմտություններ

Հստակ նպատակադրություն Բանիմաց եւ փորձառու թիմ Ֆինանսներ Կապեր Նախընտրական լավ մշակված ռազմավարական պլան

Նպատակների, առկա եւ հնարավոր խնդիրների հստակեցման համար Առկա ներուժն արդյունավետ օգտագործելու համար Առաջընթացի կամ անհաջողությունների գնահատման համար Սխալ քայլերից հնարավորինս խուսափելու համար

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Քարոզարշավի պլանավորում Կարողությունների եւ խնդիրների գնահատում Աշխատանքի բաժանում Ընտրարշավի բյուջեի հաշվարկ Քվեների նախահաշվարկ Ընտրողների «թիրախավորում» Ընտրողների լսարանը Կարծիքի լիդերներ Նախընտրական ուղերձ Մշտադիտարկում (մոնիթորինգ) եւ հսկողություն

Նախընտրական առկա իրավիճակի իրատեսական եւ օբյեկտիվ գնահատում համապետական եւ ընտրատարածքային մասշտաբներով Կարողությունների եւ խնդիրների գնահատում (ՈՒԹՀՍ վերլուծություն) Ռազմավարական պլանի հիմնական բաղադրիչների կոնկրետացում Գործողությունների ուղեցույց-ժամանակացույցի մշակում

համապետական իրավիճակի գնահատում – իրականացվում է կենտրոնական շտաբի կողմից Ընտրատարածքային իրավիճակի գնահատում – իրականացվում է տարածքային շտաբի կողմից

Տվյալ ընտրությունների օրենսդրական կանոնները Հիմնական խնդրային դաշտը համապետական մասշտաբով Հիմնական խնդրային դաշտը տվյալ ընտրատարածքի մասշտաբով Տվյալ ընտրատարածքի սոցիալ-տնտեսական, սոցիոմշակութային, վարչաքաղաքական, ենթակառուցվածքային, ժողվրդագրական (սեռատարիքային) առանձնահատկությունները Ընտրողների սոցիալ-տնտեսական, սոցիոմշակութային, սեռատարիքային բնութագիրը Ընտրատարածքի հիմնախնդիրների ցուցակագրում Հիմնական ուղերձների ձեւակերպում Ժամանակացույցի կազմում

Հաշվարկն սկսել քվեարկության օրվանից (հետհաշվարկ) Նշել բոլոր կարեւոր ժամկետները (օրինակ՝ նախընտրական հանդիպումների, ելույթների օրերը) Նշել բոլոր կարեւոր տոնական ու հիշատակի օրերը (դրանք կարող են խանգարել ձեր քարոզարշավին կամ, հակառակը, օգտագործվել քարոզարշավի ընթացքում) Նշել քարոզչական կարեւոր առաջադրանքների օրերը (օրինակ՝ թռուցիկների տարածման, տնային այցելությունների, պաստառներ փակցնելու, ԶԼՄ-ների հետ հանդիպումների օրերը)

ՆԵՐՔԻՆ ՈՒ = ՈՒժեղ կողմեր Թ = Թույլ կողմեր ԱՐՏԱՔԻՆ Հ = Հնարավորություններ Վ = Սպառնալիքներ

Շտաբի պետ – ընդունում է ռազմավարական որոշումներ, իրականացնում քարոզարշավի ռազմավարական վերահսկողությունը Ֆինանսների պատասխանատու – կառավարում է բյուջեի ելքերն ու մուտքերը Գրասենյակի պատասխանատու ( մենեջեր ) – կազմակերպում է գրասենյակային վարչարարությունը Կամավորների համակարգող – հավաքագրում ու ղեկավարում է կամավորներին, կազմակերպում նրանց աշխատանքը Հանրության հետ կապերի պատասխանատու – կազմակերպում է ԶԼՄ-ների, քաղաքացիների հետ հանդիպումները Խորհրդատվա -վերլուծական աշխատանքների պատասխանատու – ղեկավարում է քարոզարշավի մոնիթորինգը , մատուցում փորձագիտականխորհրդատվություն

Բյուջեի հիմնական աղբյուրները Թեկնածուի սեփական միջոցներ Կուսակցական աղբյուրներ Նվիրատվություններ Բյուջեի հիմնական «հոդվածները » Քարոզարշավի համար անհրաժեշտ գումար Գրասենյակային վարչարարության համար անհրաժեշտ գումար

Ճշտել ընտրատարածքի բնակչության թիվը Ճշտել ընտրական իրավունք ունեցող բնակիչների թիվը՝ բնակչության ընդհանուր թվից հանելով Ընտրական իրավունք չունեցողներին, Ընտրատարածքից դուրս գտնվողներին Ճշտել այն ընտրողների թիվը, ովքեր հավանաբար կմասնակցեն ընտրություններին Ըստ առաջադրված թեկնածուների թվի՝ ճշտել հաղթանակի համար անհրաժեշտ քվեների թիվը

Ընտրատարածքի բնակչության ընդհանուր թիվ – (հանած) 18-ից ցածր տարիք ունեցողներ – (հանած) արտասահմանում բնակվողներ = (հավասար է) քվեարկելու իրավունք ունեցողների թիվ Քվեարկելու իրավունք ունեցողների թիվ /(բաժանած) մասնակցության ակնկալվող աստիճան (35-40 %) = (հավասար է) հավանական ընտրողների ընդհանուր թիվ

«Թիրախավորել » նշանակում է տնտեսել առկա ռեսուրսները՝ հաղորդակցվելով այն ընտրողների հետ, ովքեր դեռեւս հստակ չեն որոշել, թե ում/որ կուսակցության օգտին են քվեարկելու: Թիրախ են հանդիսանում այն ընտրողները, որոնց կարելի է համոզել, որպեսզի քվեարկեն ձեր թեկնածուի կամ կուսակցության օգտին Թիրախ չեն հանդիսանում հետեւյալ խմբերը. Արտասահմանում բնակվող ընտրողները եւ ընտրական իրավունք չունեցողները, Մրցակցի աջակիցները, Ձեր հավատարիմ աջակիցները:

Լավագույն տարբերակը սոցիոլոգիական հարցում անցկացնելն է Եթե սոցհարցում անցկացված չէ, ապա թիրախավորել չէ կարելի է. Ըստ աշխարհագրական սկզբունքի ՝ ո՞ր տարածքներում են ապրում ձեր ընտրողները; Ըստ ժողովրդագրական սկզբունքի ՝ ի՞նչ սեռատարիքային, կրթական առանձնահատկություններ ունեն ձեր ընտրողները; Ըստ հիմնահարցի՝ ձեր բարձրացրած խնդիրները հիմնահարցի հասարակության ո՞ր անդամներին կհետաքրքրեն:

ՀՀԿ ՀՀԿ-ի համակիր Ձեր (հավանական) ընտրողները Չկողմնորոշված Ձեր թիրախը Հակառակորդին հարող Հակառակոր դ Հակառակորդի (հավանական) ընտրողները

Միշտ Երբեմն Երբեք Օժանդակողներ - Առաջնային թիրախ - Տատանվողներ Առաջնային թիրախ Երկրորդային թիրախ - Երրորդային թիրախ - - Ընդդիմախոսներ

Անուղղակի հաղորդակցում Գովազդ ԶԼՄ-ներով Պաստառներ Թռուցիկներ ՈՒղղակի հաղորդակցում Հրապարակային կամ խմբային հանդիպում Հանդիպում-«սանրում» կամավորների միջոցով

Կազմե՛ք ընտրողների կատարյալ ցուցակ եւ պարզե՛ք, թե ամեն մի ընտրող ում է պատրաստվում տալ իր ձայնը: Խստագույնս հետեւե՛ք չկողմնորոշված ընտրողներին եւ հաղորդակցվե՛ք նրանց հետ այն մարդկանց միջոցով , որոնց նրանք ամենաշատն են վստահում ... Աբրահամ Լինկոլն, 1840 թ.

Ինքնորոշման մեթոդ, երբ մարդկանց հարցնում են, թե որքան հաճախ մեթոդ են նրանք ազդում այլ մարդկանց վրա: Սակայն այս մեթոդը կախված է նրանից, թե որքանով է հարցվողն ունակ գնահատելու իր անձնական ազդեցությունը Որոշիչ տեղեկատուների մեթոդ , երբ հարցվում են հատուկ ընտրված տեղեկատու-մարդկանց՝ խմբում առավել ազդեցիկ մարդկանց բացահայտելու համար: Այստեղ բարդություն է հանդիսանում այդ տեղեկատուների վստահելիությունը Դիտարկման մեթոդ, երբ ընտրատարածքին քաջածանոթ մարդիկ մեթոդ ճանաչում են նաեւ այնտեղ ապրող այն մարդկանց, ովքեր որոշակի ազդեցություն ունեն տեղի բնակչության վրա

Տեղեկացված են, հետաքրքրասեր ու բանիմաց Սիրում են զրուցել, շփվել Գտնվում են իրենց սոցիալական միջավայրի ներկայացուցիչների հետ մշտական շփման մեջ Նրանց տարիքն ու սոցիալական կարգավիճակը համապատասխանում են իրենց սոցիալական միջավայրին Հետեւում են ԶԼՄ-ների հրապարակումներին

Ընտրողները միշտ ակնկալում են լսել հստակ պատասխան այն հարցին , թե ի՞նչ եք դուք պատրաստվում անել հենց ՆՐԱ համար

Հաղորդակցումը պետք է լինի հակիրճ, համառոտ եւ հասցեական ընտրողները չունեն ժամանակ եւ ցանկություն ծավալուն գրքեր կամ քարոզչական նյութեր կարդալու համար Անհրաժեշտ է խոսել այն հարցերի մասին, որոնք առավելագույնս հետաքրքրում են տվյալ լսարանին

Այն , ինչ մենք ասում ենք մեր մասին Այն , ինչ մենք ասում ենք մեր մրցակիցների մասին Այն, ինչ մեր մրցակիցներն ասում են իրենց մասին Այն, ինչ մեր մրցակիցներն ասում են մեր մասին

Նախընտրական ուղերձը պետք է լինի Պարզ Կարճ եւ հիշվող Հետաքրքրող Ճմարիտ ( Հակադրվող )

Նախընտրական ուղերձը պետք է լինի Պարզ Կարճ եւ հիշվող Հետաքրքրող Ճմարիտ ( Հակադրվող )

Ստեղծել քարոզարշավի ողջ գործընթացի մշտադիտարկման ու հսկողության մեխանիզմ Պարբերաբար ստուգել հասարակական կարծիքը Իրականացված միջոցառումներից հետո հարցում անցկացնել եւ ստուգել հանրային արձագանքները Ճշգրտել քարոզարշավի մարտավարությունը, եթե դիտարկման ընթացքում թերացումներ եք հայտնաբերում, սակայն չշեղվել ձեր ռազմավարությունից

Add a comment

Related presentations

Related pages

12 BASIC GUIDELINES FOR CAMPAIGN STRATEGY

12 BASIC GUIDELINES FOR CAMPAIGN STRATEGY Summarised from Chris Rose’s www.campaignstrategy.com 1. ... campaign has to be like a book or a drama ...
Read more

POLITICAL CAMPAIGN PLANNING MANUAL - NDI

Political Campaign Planning ... promoting electoral integrity and organized over 100 international election ... Strategic Election Planning Manual.
Read more

CAMPAIGN STRATEGY | 10 tactics

WHAT IS A CAMPAIGN STRATEGY? A campaign can be seen as an organised, ... which guides them in planning, implementing, ... BASICS every campaign should ...
Read more

Political Campaign Tips: Election Strategy & Candidate Tactics

Political Campaign Tips. Home; Learn How To WIN! About; Testimonials; Archives; Contact; Learn How to Run and Win Your Local Election. Hi! My name is Phil ...
Read more

2016 Advancing Justice Conference: Election Campaign ...

The 2016 Advancing Justice Conference ... Zeluff plays a leading role in strategic planning... Read More → CAMPAIGN BASICS FOR AAJC workshop 3 9 16 pptx.
Read more

The political marketing planning process: improving image ...

The political marketing planning process: ... campaign in the 1990s ... factors associated with strategic marketing planning (Palmer, 1994) ...
Read more

Elections Canada Online | The Electoral System of Canada

The Electoral System of Canada. ... Act and in advising parliamentarians on electoral matters ; support strategic planning, ... and campaign returns ...
Read more

Political Marketing and Political Communication

Political Marketing and Political Communication: ... broadcasts and electoral speeches but ... will at least ensure that the campaign’s planning is
Read more

About the Training - c.ymcdn.com

About the Training ... for an electoral campaign. ... support overall campaign planning, message design, audience targeting, ...
Read more