Bascacov xenia

50 %
50 %
Information about Bascacov xenia

Published on February 25, 2014

Author: Dib_ulim

Source: slideshare.net

Forme inovative în relaţiile cu publicul Axenia Bascacova Coordonator SPL 2, DIB SYMPOSIA INVESTIGATIO BIBLIOTHECA Ediţia a 6-a 20 – 21 februarie

Conţinut 1 Inovaţie / Management inovaţional 2 Relaţiile cu publicul în cadrul DIB 3 Pe marginea unui sondaj 4 Concluzii / recomandări

Ideea fierbinte  Biblioteca universitară se prezintă astăzi ca o instituţie importantă în asigurarea necesităţilor informaţionale ale tineretului studios, cadrelor didactice şi serveşte multiplelor cerinţe ale cercetătorilor. O bibliotecă universitară bine dotată, care promovează idei progresiste, reprezintă un indicator al nivelului de dezvoltare a instituţiei de învăţământ.

Inovaţie Introducere a ceva nou O idee nouă, o metodă nouă Un dispozitiv nou Inovaţie

Biblioteca universitară Cultura digitală, mult mai tânără, în dezvoltare, în care biblioteca este doar unul dintre multiplii furnizori de acces la informaţii şi documente. Cultura tiparului, seculară, tradiţională, în care instituţia bibliotecii ocupa un loc avantajat Biblioteca universitară

Management inovaţional  Managementul inovaţional constă în implementarea şi exploatarea economică a noilor idei şi descoperiri. Ca orice altă activitate managerială, procesul de inovare trebuie să fie planificat, organizat, dirijat şi controlat.

Management inovaţional Procesul de învăţământ Spectrul infodocumentar Utilizatorii de informaţii Actorii principali ai transformării bibliotecii universitare

Management inovaţional Management inovaţional în biblioteca Ocuparea unei poziţii de lider pe piaţa informaţională se poate baza pe utilizarea inovaţiilor sistemice, al căror avantaj competitiv ar fi dificil de copiat. Construirea unei biblioteci inovaţionale trebuie să se bazeze pe un management flexibil.

Relaţiile cu publicul Relaţia cu sistemul de învăţământ se reflectă în nivelul de utilizare a bibliotecii. Gradul de utilizare a serviciilor şi colecţiilor de către publicul foarte bine delimitat al bibliotecii universitare este precizat de cerinţele procesului de învăţământ superior.

Relaţiile cu publicul  O analiză a principalelor probleme din acest sector  Avansarea unor propuneri susceptibile de a constitui liniile directoare ale unei strategii privind optimizare a activităţii DIB  Cercetarea are în vedere rolul complex şi specific al DIB ca sistem info-documentar, cultural şi formativ  Analiza sistemică permite să cunoaştem realităţile mediului bibliotecii universitare şi funcţiile ei în sistemul universitar  Studiul să scoată în evidenţă şi să evalueze potenţialul informaţional şi serviciile acordate de DIB utilizatorului.

Pe marginea unui sondaj Obiective 1 2 3 3 Analiza corelării colecției DIB şi evaluarea capacităţii bibliotecii de a răspunde intereselor informaționale; Evaluarea / aprecierea rolului DIB şi a oportunităţilor oferite de către acesta în rândurile publicului cititor; Cunoaşterea / evaluarea opiniilor utilizatorilor privind serviciile şi condiţiile de informare şi documentare în cadrul bibliotecii universitare; Formularea propunerilor privind optimizarea activităţii DIB.

Pe marginea unui sondaj Structura lotului în funcţie de Facultate 12% 13% Facultatea Psihologie şi Asistenţă Socială 6% Facultatea Ştiinţe Economice 22% 17% Facultatea Informatică şi Inginerie Facultatea Drept 8% 22% Facultatea Biomedicină şi Ecologie Facultatea Istorie și Relaţii Internaţionale Facultatea de Litere

Pe marginea unui sondaj 1. Cât de des vizitaţi spaţiile DIB? 4% 6% zilnic 25% 2-3 ori per săptămână săptămânal 48% ocazional 18% nu cunosc unde sunt amplasate spaţiile DIB

Pe marginea unui sondaj 2. Care este sursa de informaţie privind serviciile prestate de către DIB? 10% profesorul disciplinei predate 16% 49% campanii informaţionale şi promoţionale ale DIB colegi 18% pagina WEB DIB 7% alte surse

Pe marginea unui sondaj 3. Apreciaţi condiţiile care Vă avantajează în spaţiile DIB? 17% 25% atitudinea personalului accesul liber la colecţii 12% 13% 33% spaţii prietenoase (design etc.) calitatea serviciilor prestate programele culturale oferite de DIB

Pe marginea unui sondaj 4. Indicaţi, Vă rugăm, ofertele/serviciile/activităţile care doriţi să fie oferite de către DIB: 4% 26% 24% cursuri în vederea utilizării bazelor de date şi a Internet-ului oferirea bibliografiilor disciplinelor studiate cursuri in vederea folosirii catalogului electronic 47% altele

Pe marginea unui sondaj 5. Care sunt sugestiile Dvs. orientate spre creşterea eficienţei activităţilor/serviciilor DIB?  „Posibilităţi de copiere a documentelor în sălile de lectură” – 24,7%;  „Calculatoare în sălile de lectură” – 19,3%;  „Digitizarea fondului de carte”- 17,7%;  „Mărirea fondului de publicaţii” – 10,9%;  „Dotare cu tehnică şi mobilier modern”- 10,1%;  „Schimbarea designului” – 5,3%.

Concluzii / Recomandări DIB trebuie să plaseze necesităţile clientelei în centrul preocupărilor sale. Tehnologiile informaţionale schimbă modul de utilizare a serviciilor DIB  Studenţii doresc să recurgă la serviciile virtuale ale DIB, aceasta, ca urmare, va lărgi accesul la informaţia stocată în bibliotecă.

Concluzii / Recomandări Modul în care DIB reacţionează la schimbarea nevoilor utilizatorilor este introducerea noilor servicii însoţită de schimbările tehnologice, schimbările în structura şi organizarea servirii, schimbările în mediul general bibliotecar. Reorientarea bibliotecilor de la servicii tradiţionale la tehnologii moderne nu poate fi realizată cu succes fără obţinerea unei noi imagini.

Concluzii / Recomandări Toate succesele în viitor depind de capacitatea DIB de a se raporta rapid la schimbările ce se produc în viaţa universităţii. Toate eforturile noastre în continuare trebuie să sprijine ameliorarea activităţii de servire a utilizatorilor.

bascacov.xenia@gmail.com

Add a comment

Related pages

Xenia Bascacov | LinkedIn

View Xenia Bascacov’s professional profile on LinkedIn. LinkedIn is the world's largest business network, helping professionals like Xenia Bascacov ...
Read more

Ilie Tarlev | LinkedIn

View Ilie Tarlev’s professional profile on LinkedIn. LinkedIn is the world's largest business network, helping professionals like Ilie Tarlev discover ...
Read more

Laurence Novalet | LinkedIn

View Laurence Novalet’s professional profile on LinkedIn. ... Xenia Bascacov. Bibliotecar (Biblioteca Publica de Drept) Gheorghe Irena-Diana.
Read more

PAUL CRISTIAN APETREI | LinkedIn

View PAUL CRISTIAN APETREI’S professional profile on LinkedIn. LinkedIn is the world's largest business network, helping professionals like PAUL CRISTIAN ...
Read more

Valeriu Vieru - Google+

Valeriu Vieru hasn't shared anything on this page with you. Search; Images; Maps; Play; ... Xenia Bascacov. Alex Bascacov. Have him in circles. 1 person ...
Read more

Denumire comisie PROCESE TEHNOLOGICE DE BIBLIOTECĂ Ariile ...

bascacov.xenia@gmail.com) Activităţi preconizate pentru 2014 Perfecţionarea proceselor tehnologice (coordonator: V. Lupu, A. Vaşciuc)
Read more

Ludmila Bacal - Google+

Ludmila Bacal - ..... - Moldova, Chisinau - Universitatea Academiei de Stiinte a Republicii Moldova. Search; Images; ... Xenia Mereacre. Rodica Sirbu.
Read more

Axenia Vaşciuc

Vitorul Bibliotecii Universitare şi al Bibliotecarului Universitar: reflecţii conceptuale. by BibliotecaUSARB in Types > Brochures
Read more