advertisement

BARLOGISME-vorbe alese de Basile BARLOT-a 4-a parte.

33 %
67 %
advertisement
Information about BARLOGISME-vorbe alese de Basile BARLOT-a 4-a parte.
Entertainment

Published on February 25, 2014

Author: basilebarlot

Source: authorstream.com

advertisement

PowerPoint Presentation: Mobilitate • Nu este nevoie s ă ne mi ș c ă m ca s ă ni se mi ș te gândurile . PowerPoint Presentation: Bun ă voin ț ă • Nu ajunge s ă ne str ă duim pentu a reu ș i . PowerPoint Presentation: Pribegie • De unde am venit ș i unde am ajuns . PowerPoint Presentation: Orgoliul • Nu fi prost , totdeauna se va g ă si cineva mai de ș tept decât tine. PowerPoint Presentation: Reâncarnare • O nou ă etap ă c ă tre nemurire . PowerPoint Presentation:  În via ță • Cine se zbate , r ă zbate . PowerPoint Presentation: Ocazia • Odat ă ne este dat , dar a doua oar ă numai ne este dat ă niciodat ă . PowerPoint Presentation: Dezacord • Ne potrivim dar ne pizmuim . PowerPoint Presentation:  Putere • Pro ș ti , dar mul ț i . PowerPoint Presentation: Crea ț ie • Amestec de uitare ș i de aducere-aminte . PowerPoint Presentation: Avu ț ie • Are ce are ș i tot n-are . PowerPoint Presentation:  Libertatea • Înl ă n ț ui ț i de o idee , pierdem un grad de libertate dar nu ș i libertatea . PowerPoint Presentation:  Înțelepciune • Când iubirea prin simțuri sfârșește prin înțelegerea în gânduri . PowerPoint Presentation: Valurile vie ț ii • Dorim s ă ne purt ă m omene ș te dar suntem purta ț i de valurile vie ț i i . PowerPoint Presentation: Deschidere • Crea ț ia ne deschide o fereastr ă c ă tre divinitate . PowerPoint Presentation: • Omul are nevoie de om , chiar ș i în vise. Umanitate PowerPoint Presentation: Moartea în ou • Nu a început c ă s-a sfîr ș it. PowerPoint Presentation: Via ță de câine • “ M ă nânc ă ”, o dat ă pe zi , b ă taie . PowerPoint Presentation: Ş i ce dacă - Ş tiți ce, eu am ochi albaștri ! - Eu nu, dar asta nu mă împiedică să văd cerul albastru . PowerPoint Presentation: L ă comie • Mi-e lehamite , m-am s ă turat , dar parc ă tot a ș mai mânca ceva . PowerPoint Presentation:  Oglind ă • Cum ar ă tam … ș i acum o ar ă tare . PowerPoint Presentation: Pasiune la feminin • Una cu alta , fac una . PowerPoint Presentation: Ageamiul • Un geamgiu ageamiu care merge la geamie . PowerPoint Presentation: Amor , amor • Te-a f ă cut s ă urci pân ă în al ș aptelea cer pentru ca apoi s ă cobori pe scara de serviciu . PowerPoint Presentation: Podoaba capului ș i para din p ă r • Poate c ă dea ș i singur ă f ă r ă s ă fie scuturat ă . PowerPoint Presentation: Regrete eterne • Cât tr ăiai nu erai bun, acum pare că ai fost cel mai bun. PowerPoint Presentation:  Nedecisul • Când a ajuns la un cap ă t , o ia de la cap ă t . PowerPoint Presentation: Sfâr ș it • Mergi sau fugi , sfâr ș itul e acela ș i . PowerPoint Presentation: Dualitate • Fără tine n-aș fi, iar fără apă n-aș exista. PowerPoint Presentation: Sunshine – Kevin MacLeod incompetech.com http://barlot.basile.free.fr Internet

Add a comment

Related presentations

Related pages

BARLOGISME vorbe de duh de Basile BARLOT, a noua parte ...

BARLOGISME vorbe de duh de Basile BARLOT, a opta parte ... Barlogisme vorbe de duh de Basile BARLOT, a zecea ... Vorbe alese cu Dumitru ...
Read more

BARLOGISME vorbe de duh de Basile BARLOT, a șaptea parte ...

Barlogisme vorbe de duh de Basile BARLOT, a zecea ... BARLOGISME vorbe de duh de Basile BARLOT, a opta parte ... Vorbe alese cu Dumitru ...
Read more

Barlogisme vorbe de duh de Basile BARLOT, a zecea parte on ...

Barlogisme vorbe de duh de Basile BARLOT, a zecea parte. from Basile BARLOT 1 week ago All Audiences. Scriitorul francez Basile BARLOT, de origină ...
Read more

Basile BARLOT - Google+

BARLOGISME vorbe alese de Basile BARLOT a noua parte. 1. Add a comment... ... BARLOGISME vorbe alese de Basile BARLOT a VII a parte. 1. Add a comment...
Read more