barbara szymoniuk

50 %
50 %
Information about barbara szymoniuk
Entertainment

Published on November 16, 2007

Author: Gabriel

Source: authorstream.com

Dolina Ekologicznej Żywności jako klaster gospodarczy:  Dolina Ekologicznej Żywności jako klaster gospodarczy Dr inż. Barbara Szymoniuk Plan prezentacji:  Plan prezentacji Dlaczego „Dolina” na Wyżynie Lubelskiej? Co to są klastry gospodarcze? Prezentacja przykładowych klastrów europejskich Dolina Ekologicznej Żywności jako klaster Dlaczego „Dolina” na Wyżynie Lubelskiej?:  Dlaczego „Dolina” na Wyżynie Lubelskiej? Słowo „Dolina” w nazwie „Dolina Ekologicznej Żywności” nie oznacza ukształtowania powierzchni, ale tzw. klaster - nowoczesną formę luźnej organizacji gospodarczej, skoncentrowanej na lokalnym terytorium. Definicja IBnGR IBnGR - Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Klastry przemysłowe w Polsce i na świecie: www.klastry.pl :  Definicja IBnGR IBnGR - Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Klastry przemysłowe w Polsce i na świecie: www.klastry.pl Klaster to przestrzenna koncentracja przedsiębiorstw, instytucji i organizacji wzajemnie powiązanych rozbudowaną siecią relacji o formalnym jak i nieformalnym charakterze, opartych o wspólną trajektorię rozwoju (np. technologiczną, wspólne rynki docelowe itd.) jednocześnie konkurujących i kooperujących w pewnych aspektach działania. Kryteria odróżniania klastrów od sieci lub skupisk firm:  Kryteria odróżniania klastrów od sieci lub skupisk firm Lokalna koncentracja małych i średnich firm, przynależność tych firm do tej samej lub do kilku powiązanych branż, kooperacja lub konkurencja (czyli więzi) pomiędzy uczestnikami klastra, współpraca producentów z firmami świadczącymi usługi biznesowe oraz z ośrodkami badawczo-rozwojowymi lub naukowymi, wytworzenie specyficznej tożsamości klastra, w tym respektowanej przez jego uczestników wewnętrznej kultury organizacyjnej oraz systemu identyfikacji wizualnej. Znaczenie klastrów dla gospodarek narodowych :  Znaczenie klastrów dla gospodarek narodowych Klastry uznawane są za katalizatory poprawy koniunktury gospodarczej - ich liczba rośnie wraz z rozwojem gospodarki Są stymulatorami innowacyjności wewnętrznej i środowiskowej Aktywizują eksport i przyciągają zagraniczne inwestycje Wsparcie ze strony państwa:  Wsparcie ze strony państwa Na szczeblu centralnym – prawo przychylne grupowej przedsiębiorczości Im mniej ingerencji ze strony państwa - tym lepiej dla klastrów! Wsparcie regionalne:  Wsparcie regionalne Inicjowanie działalności klastrów (często w ramach inkubatorów przedsiębiorczości, czy parków technologicznych) oraz doradztwo biznesowe Organizacja szkoleń Udostępnianie wyników badań rynku Wsparcie w pozyskiwaniu środków pomocowych Organizowanie forum spotkań przedstawicieli klastra oraz przedsiębiorstw użyteczności publicznej, które mogą być przez klaster obsługiwane Promocja klastrów przy okazji promocji regionu Klastering z perspektywy lokalnego środowiska :  Klastering z perspektywy lokalnego środowiska Sukces klastrów budzi entuzjazm dla współpracy w regionie i wzmacnia lokalny patriotyzm Korzystna „atmosfera przedsiębiorczości” wokół klastrów pomaga przyciągnąć inwestorów Powstają nowe miejsca pracy Wymagająca klientela źródłem sukcesu klastrów:  Wymagająca klientela źródłem sukcesu klastrów Klastry mają szanse odniesienia sukcesu w tych dziedzinach, w których ich rodzima klientela jest wyjątkowo wymagająca, przykładowo: Włosi – wzornictwo odzieży, obuwia, samochodów, żywność Francuzi – wino, meble, odzież, samochody, kosmetyki, żywność Niemcy – samochody, maszyny, żywność Amerykanie – technologie teleinformatyczne, kosmiczne, militarne POLACY – ŻYWNOŚĆ… najlepiej - ekologiczna Dolina Krzemowa (Silicon Valley):  Dolina Krzemowa (Silicon Valley) Najsłynniejszy klaster na świecie. Na przestrzeni 300 mil kwadratowych między Palo Alto i San Jose w Kalifornii ulokowanych jest obecnie ponad 6 tys. firm wysokotechnologicznych, w których pracuje ponad 1 mln osób. Większość z tych przedsiębiorstw zajmuje się rozwojem mikroelektroniki i komputerów. Ważne daty: - rok 1912: początki Doliny (wynalezienie wzmacniaczy), - rok 1938: powstanie firmy Hewlett-Packard, założonej przez studentów Williama Hewletta i Davida Packarda wspartych pożyczką przez osobę odpowiedzialną za rozwój miasta - profesora Uniwersytetu w Stanford, - rok 1955: powstanie Laboratorium Półprzewodników, przyciągającego najzdolniejszych inżynierów, którzy po pewnym czasie opuścili je, by założyć własne firmy w Dolinie, - lata 1960-te: rozwój firm w Dolinie Krzemowej dzięki ogromnemu popytowi na elektronikę ze strony przemysłu zbrojeniowego i kosmicznego. Dolina Krzemowa (Silicon Valley) c.d.:  Dolina Krzemowa (Silicon Valley) c.d. Dolina Krzemowa to dziś wspólnota technologiczna, cechująca się bardzo wysoką mobilnością personelu (średni czas pracy pracowników w firmie to 2-3 lata, przy czym zdarza się, że wracają oni do tego samego przedsiębiorstwa powtórnie). Źródłem postępu technologicznego w Dolinie Krzemowej jest region i sieci współpracy, a nie pojedyncze firmy. Na początku lat 1980-tych siła Doliny Krzemowej osłabła, m.in. ze względu na konkurencję ze strony Japonii i państw wschodnioazjatyckich. Strategia jaką obrali miejscowi liderzy, by przezwyciężyć ten regres, to założenie po rocznym społecznym dialogu organizacji non profit "Joint Venture: Sillicon Valley Network". Fiński klaster „Technopolis” :  Fiński klaster „Technopolis” Trzonem klastra jest park technologiczny o nazwie „Technopolis Oulu”, działający w branży technologii informatycznych i telekomunikacyjnych. Klaster ten został założony ponad 20 lat temu. Uczestnicy klastra:  Uczestnicy klastra Najbardziej znane firmy, mające tu swoją siedzibę, to: Nokia, Ericsson, Compaq, Hewlett-Packard, IBM, VTT Electronics, Johnson&Johnson, Sun Microsystems. Oulu – główna siedziba klastra:  Oulu – główna siedziba klastra Technopolis Oulu - zdjęcie lotnicze :  Technopolis Oulu - zdjęcie lotnicze Niemiecki klaster motoryzacyjny w Wolfsburgu :  Niemiecki klaster motoryzacyjny w Wolfsburgu Miasto Wolfsburg, centrum klastra, jest położone około 160 km na zachód od Berlina. Jest to miasto młode, założone w 1938 roku. Obecnie liczy około 124 tys. mieszkańców. Ponad 50 tys. mieszkańców Wolfsburga pracuje w firmie Volkswagen. Podstawowa oferta klastra: auta…:  Podstawowa oferta klastra: auta… Volkswagen Audi Seat Skoda Bentley Lamborghini Historia klastra:  Historia klastra Zjednoczenie Niemiec wpłynęło bardzo negatywnie na sytuację gospodarczą Wolfsburga. Sukcesywnie rosło bezrobocie, które w końcu lat 1990-tych osiągnęło poziom 18%. Wówczas zarząd firmy Volkswagen oraz władze miasta (wspierane doradztwem firmy McKinsey) zainicjowały program ożywienia rejonu Wolfsburga, nazwany „AutoVision”. Wymagał on inwestycji rzędu 12 mln dolarów ze strony Volkswagena oraz 10 mln dolarów z budżetu władz samorządowych. Efekty programu:  Efekty programu W ciągu pierwszych dwóch lat funkcjonowania klastra rozpoczęło w nim swoją działalność 126 firm z branży nowoczesnych technologii oraz 80 dostawców. Stopa lokalnego bezrobocia obniżyła się z 17,2% do 8,3%. Struktura programu/klastra:  Struktura programu/klastra Centrum Badań i Innowacji, Park Dostawców, Park Rozrywki „Autostadt”, Biuro Pośrednictwa Pracy. Park Rozrywki „Autostadt”:  Park Rozrywki „Autostadt” „Autostadt” to największy na świecie teren handlowo-wystawowy, obsługiwany przez jedną firmę motoryzacyjną. Znajduje się tu centrum konferencyjne, centrum logistyki i obsługi klientów, a także pawilony wystawiennicze marek samochodów, należących do koncernu VW. Atrakcyjnym uzupełnieniem ekspozycji współczesnych samochodów są: muzeum motoryzacji „ZeitHaus”, kino IMAX, luksusowy, pięciogwiazdkowy hotel sieci Ritz-Carlton, centrum nauki oraz aquapark. „Autostadt” – zdjęcie lotnicze:  „Autostadt” – zdjęcie lotnicze Tarnowski Klaster Przemysłowy „Plastikowa Dolina” S.A. :  Tarnowski Klaster Przemysłowy „Plastikowa Dolina” S.A. Teren Parku Technologicznego Uczestnicy i interesariusze klastra:  Uczestnicy i interesariusze klastra Spółka zarządzająca (5 osób), akcjonariusze Spółki, z których najwięksi to Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach, i Zakłady Mechaniczne „Tarnów”; obecnie Spółka ma 35 akcjonariuszy. Ponad 50% akcji w spółce posiadają władze samorządowe miasta Tarnowa i okolicznych gmin, kilkanaście małych firm produkcyjnych, handlowych i usługowych; liczba oraz charakter firm zmieniają się w sposób dynamiczny; Centralne Laboratorium Tworzyw Sztucznych, działające przy Zakładach Azotowych, szkoły wyższe: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, Politechnika Rzeszowska, Politechnika Krakowska, Akademia Górniczo-Hutnicza i Uniwersytet Jagielloński, Uczestnicy i interesariusze klastra c.d.:  Uczestnicy i interesariusze klastra c.d. Specjalna Strefa Ekonomiczna Krakowski Park Technologiczny Centrum Zaawansowanych Technologii, regionalne władze: Urząd Miasta Tarnowa, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz władze okolicznych gmin, agencje rządowe: Państwowa Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego, zagraniczni partnerzy (klastry i ośrodki naukowe z Austrii, Słowenii, Szwecji, Norwegii, Niemiec, Czech, Francji) w ramach programu ACENET, mającego na celu wymianę doświadczeń. Historia klastra:  Historia klastra Wzorcem podczas tworzenia „Plastikowej Doliny” był kilkudziesięcioletni francuski klaster o nazwie „Plastic Vallee”, działający w regionie Rhone-Alpes. W początkowej fazie utworzono w Urzędzie Miasta Tarnowa Samodzielne Stanowisko ds. Tworzenia Klastra Przemysłowego. Spółka akcyjna, zarządzająca klastrem, została założona w czerwcu 1999 roku, z tymczasową siedzibą w gmachu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Irlandzki klaster rzemiosł artystycznych „Roscommon Crafts”:  Irlandzki klaster rzemiosł artystycznych „Roscommon Crafts” Historia klastra:  Historia klastra Hrabstwo Roscommon, sklasyfikowane przez Unię Europejską jako słabo rozwinięty obszar wiejski, otrzymuje specjalne fundusze strukturalne (tzw. UE Objective One Region) w ramach programu „NETWIN - Networking for Innowation”. Przy współpracy miejscowych agencji rozwoju zostaje utworzony klaster, jako lokalna sieć współpracy małych zakładów rzemieślniczych. Uczestnicy i interesariusze klastra:  Uczestnicy i interesariusze klastra W założenie i rozwój klastra zaangażowane były następujące instytucje i organizacje: władze hrabstwa: Roscommon County Council, organizacja WESTBIC, organizacja lokalnych przedsiębiorców: Roscommon County Enterprise Board, Unia Europejska - za pośrednictwem lokalnego koordynatora programu pomocowego NETWIN. W ramach programu NETWIN utworzono w hrabstwie Roscommon trzy współpracujące ze sobą sieci: klaster rzemiosł artystycznych, klaster turystyczny oraz klaster produkcji żywności. Oferta klastra:  Oferta klastra Malowane, terakotowe doniczki i gliniane fajki, obrazy, wazony i naczynia z barwionego i malowanego szkła, metalowe akcesoria i elementy wyposażenia wnętrz, malowane figurki z wypieczonego ciasta solnego, lustra w łupkowych ramach, o stylistyce gotyckiej i celtyckiej, mistyczna moda damska z tradycyjnych tkanin, ekskluzywne wyroby papiernicze i papeteria, malowane gadżety i okolicznościowe ozdoby z drewna, biżuteria ze szkła artystycznego, zegary, oprawione w tradycyjne irlandzkie figury, plecionki - kosze i maty, rzeźby z czarnego drewna bagiennego, liczącego 6 tysięcy lat, obrazki i świece zdobione suszonymi kwiatami, liśćmi i trawami. Oferta klastra c.d.:  Oferta klastra c.d. Struktura i działalność klastra:  Struktura i działalność klastra Obecnie w skład klastra „Roscommon Crafts” wchodzą 34 firmy rzemieślnicze. Wspólnie: redagują stronę internetową, wydają broszury promocyjne, uczestniczą w imprezach targowo-wystawienniczych, organizują szkolenia dla pracowników, współpracują z lokalną siecią usług turystycznych. Dolina Ekologicznej Żywności jako klaster:  Dolina Ekologicznej Żywności jako klaster Dolina Ekologicznej Żywności będzie tzw. klastrem wiejskim, koncentrującym swoją działalność wokół ekologicznej produkcji rolnej. Dolina Ekologicznej Żywności jako klaster - uwarunkowania:  Dolina Ekologicznej Żywności jako klaster - uwarunkowania Małe i średnie firmy (gospodarstwa) uczestniczące w klastrze powinny być skoncentrowane pod względem geograficznym w województwie lubelskim, powinny przynależeć do branż powiązanych z żywnością ekologiczną i jej marketingiem, pomiędzy uczestnikami klastra powinny istnieć relacje w postaci kooperacji lub konkurencji, producenci powinni współpracować z firmami świadczącymi usługi biznesowe oraz z ośrodkami naukowymi lub badawczo-rozwojowymi, klaster powinien mieć wytworzony system grupowej tożsamości, w tym system identyfikacji wizualnej (nazwę, logo itp.). Dolina Ekologicznej Żywności - uczestnicy i interesariusze:  Dolina Ekologicznej Żywności - uczestnicy i interesariusze Firmy produkcyjno-handlowe z województwa lubelskiego, zajmujące się żywnością ekologiczną, dostawcy ekologicznych produktów rolnych, dostawcy przetworzonych produktów ekologicznych (wędlina, nabiał, dżemy, soki itp.), zakłady produkcyjne z województwa lubelskiego, które mogą wytwarzać produkty ekologiczne, gospodarstwa eko-agroturystyczne dostawcy usług certyfikacyjnych i badawczych, dostawcy usług okołobiznesowych, Dolina Ekologicznej Żywności - uczestnicy i interesariusze c.d.:  Dolina Ekologicznej Żywności - uczestnicy i interesariusze c.d. Lokalne władze samorządowe, szkoły wyższe i instytuty naukowo-badawcze, organizacje i instytucje działające na rzecz rozwoju wsi, organizacje popularyzujące prowadzenie zdrowego trybu życia i odżywiania się, w tym środowiska lekarskie oraz szkoły o profilu ekologicznym, media, zajmujące się tematyką ekologiczną, zdrowotną, rolniczą, rozwoju regionalnego, społeczność Lubelszczyzny zainteresowana prowadzeniem zdrowego trybu życia. Współpraca w ramach klastra:  Współpraca w ramach klastra Udział w tworzeniu oferty klastra wspólna promocja, w tym strona internetowa, udział w targach i misjach gospodarczych, organizowanie szkoleń, seminariów i konferencji, wydawanie wspólnych publikacji, starania o europejskie środki pomocowe, prowadzenie badań oraz udział naukowców i studentów w innowacyjnych projektach klastra. Studenci mogliby w klastrze odbywać praktyki i staże, pisać prace projektowe i magisterskie, a nawet być zatrudniani na zasadzie „drenażu mózgow” (czyli wyboru najlepszych). Nowe elementy klastra:  Nowe elementy klastra Tzw. broker sieciowy, czyli jednostka organizacyjna inicjująca klaster i koordynująca jego działanie, wzorcowe wielkopowierzchniowe, ekologiczne gospodarstwa rolne, pełniące funkcje zarówno komercyjne, jak i edukacyjne. Slide40:  Razem raźniej, razem skuteczniej, razem – nowocześniej! Slide41:  Dziękuję za uwagę!

Add a comment

Related presentations

Related pages

Barbara Szymoniuk | LinkedIn

Barbara Szymoniuk. PhD MSc at Technical University of Lublin. Location Lublin, Lublin District, Poland Industry Education Management
Read more

Barbara Szymoniuk | LinkedIn

View Barbara Szymoniuk’s professional profile on LinkedIn. LinkedIn is the world's largest business network, helping professionals like Barbara Szymoniuk ...
Read more

Author Page for Barbara Szymoniuk :: SSRN

Total downloads of all papers by Barbara Szymoniuk
Read more

Barbara Szymoniuk - Google+ - plus.google.com

Barbara Szymoniuk hasn't shared anything on this page with you.
Read more

Marketing and Sustainable Development by Stanisław Skowron ...

Stanisław Skowron Lublin University of Technology - Faculty of Management Barbara Szymoniuk Lublin University of Technology June 11, 2014 PROBLEMY ...
Read more

Organic Food Valley Dolina Ekologicznej Żywności | 4th ...

Barbara Szymoniuk, President Profile last updated on 7 Jun 2016, 20:28 Organic Food Valley Dolina Ekologicznej Żywności Poland, Lublin. Barbara ...
Read more

ERSA 2003 Congress - University of Jyväskylä - Finland

Abstracts. The abstract for paper number 410: Barbara Szymoniuk, Technical University of Lublin, Lublin, Poland Rural Clusters in the Lublin Region ...
Read more

Barbara Szymon Profiles | Facebook

View the profiles of people named Barbara Szymon on Facebook. Join Facebook to connect with Barbara Szymon and others you may know. Facebook gives people...
Read more

Rural Clusters in the Lublin Region (Eastern Poland)- Good ...

BibTeX @MISC{Szymoniuk_ruralclusters, author = {Barbara Szymoniuk}, title = {Rural Clusters in the Lublin Region (Eastern Poland)- Good Solutions for a ...
Read more

Komunikacja marketingowa: instrumenty i metody: Amazon.de ...

Barbara (red.) - Komunikacja marketingowa: instrumenty i metody jetzt kaufen. ISBN: 9788320816303, Fremdsprachige Bücher - Fremdsprachige Bücher
Read more