Baocaocuoikythuctap_vanquocthinh_11253321_ncth5b_filePowerPoint

0 %
100 %
Information about Baocaocuoikythuctap_vanquocthinh_11253321_ncth5b_filePowerPoint
Education

Published on March 13, 2014

Author: quocthinh072

Source: slideshare.net

Description

Báo Cáo Thực Tập Cuối Ký Của Văn Quốc Thịnh
File : Power Point
SĐT: 0904407796
Email: thinhvanquocthinh@yahoo.com

ATHENA Báo Cáo Cuối Kỳ Đề Tài: Xây Dựng Phần Mềm Quản Lý Học Sinh Sinh Viên Bằng PHP và MySQL Giáo viên hướng dẫn: Võ Đỗ Thắng Sinh Viên Thực Hiện: Văn Quốc Thịnh

ATHENA Team Tên Mã Số Sinh Viên Số Điện Thoại Văn Quốc Thịnh 11253321 11253321

ATHENA Mục Tiêu  Giới Thiệu Cấu Trúc Phần Mềm  Giới Thiệu Chức Năng Phần Mềm  Demo Phần Mềm

ATHENA I. Giới Thiệu Cấu Trúc Phần Mềm

ATHENA Database Structure

ATHENA II. Giới Thiệu Chưc Năng Phần Mềm  Một Số Chức Năng Chính :  Xem Danh Sách và Thông Tin Sinh Viên  Thêm, Sửa, Xóa Sinh Viên  Xem Kết Quả Học Tập Của Sinh Viên  Thêm, Sửa, Xóa Kết Quả Học Tập Của Sinh Viên  Edit thông tin sinh viên, giáo viên, administrator và tài khoản  v.v ...

ATHENA III. Demo Phần Mềm  Mời Các Bạn Theo Dõi

ATHENA Lời Kết  Thông qua lần thực tập này giúp mình có thêm 1 số kiến thức mới, như ngôn ngữ PHP và MySQL,  Upload website lên host, quay clip, thuyết trình.  Nhưng qua đó mình cảm thấy còn nhiều hạn chế như: thuật toán mình chưa được logic lắm, và thông qua lần thực tập này giúp mình biết thêm về bảo mật của web site, Các loại hình tấn công website hịnh nay như: SQL Injection, XSS …, Công cụ kiểm tra hay tân công web như Metasploit  Xin Cảm Ơn Trung Tâm Athena, Thầy Võ Đỗ Thắng, Thầy Nguyễn Văn Thắng Đã Tận Tình Hướng Dẫn Để Mình Có Thể Hoàn Thành Lần Thực Tập Này Văn Quốc Thịnh

ATHENA End Kết Thúc Các Bạn Đã Theo Dõi

ATHENA End Kết Thúc Các Bạn Đã Theo Dõi

Add a comment

Related presentations