advertisement

Bao cao thuc_tap

38 %
62 %
advertisement
Information about Bao cao thuc_tap
Books

Published on March 15, 2014

Author: tando315

Source: slideshare.net

advertisement

ĐỖ MINH TÂN – BÁO CÁO THỰC TẬP 1 NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG WEBSITE TIN TỨC BẰNG JOOMLA MỤC LỤC I. GIỚI THIỆU CÔNG TY THỰC TẬP................................................................3 1. Giới thiệu..........................................................................................................3 2. Lĩnh vực hoạt động chính.................................................................................3 3. Đội ngũ giảng viên:..........................................................................................4 4. Cơ sở vật chất...................................................................................................4 5. Dịch vụ hỗ trợ...................................................................................................4 II. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI .......................................................................................6 1. Giới thiệu đề tài.............................................................................................6 2. Mục tiêu đề tài...............................................................................................6 3. Yêu cầu đề tài................................................................................................7 4. Đối tƣợng sử dụng.........................................................................................7 5. Giải pháp thực hiện.......................................................................................7 III. GIỚI THIỆU JOOMLA VÀ QUY TRÌNH CÀI ĐẶT....................................8 1. Giới thiệu joomla..............................................................................................8 2. Các dòng phiên bản của joomla .......................................................................8 3. Quy trình cài đặt Appserver...........................................................................11 4. Quy trình cài đặt Joomla 2.5 ..........................................................................17 IV. CÀI ĐẶT MODULE CHO WEBSITE..........................................................23 1. Giới thiệu về module......................................................................................23 2. Cài đặt module ...............................................................................................23 V. PHÂN TÍCH CƠ SỞ DỮ LIỆU........................................................................34 1. Đối với ngƣời quản trị....................................................................................34 2. Biểu đồ Usecase .............................................................................................34 3. Đặc tả Usecase ...............................................................................................35 4. Thông tin cơ sở dữ liệu ..................................................................................37

ĐỖ MINH TÂN – BÁO CÁO THỰC TẬP 2 NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG WEBSITE TIN TỨC BẰNG JOOMLA VI. THIẾT KẾ VÀ HIỆN THỰC WEBSITE......................................................40 1. Cấu trúc SITEMAP website...........................................................................40 2. Thiết kế giao diện...........................................................................................40 a. Giao diện website...........................................................................................40 b. Giao diện trang quản trị (ADMINISTRATOR).............................................44 VII. KIỂM THỬ VÀ ĐƢA WEBSITE LÊN HOST.............................................49 1. Kiểm thử chức năng .......................................................................................49 2. Đăng kí host và Domain.................................................................................49 a. Khái niệm host và tên miền: .......................................................................49 b. Webhosting .................................................................................................50 c. Đƣa website lên hosting..............................................................................50 VIII. PHÂN QUYỀN USER...................................................................................56 1. Tạo nhóm ngƣời dùng....................................................................................56 2. Tạo cấp độ truy cập cho nhóm ngƣời dùng....................................................56 3. Tạo Thành viên cho nhóm..............................................................................57 4. Phân quyền cho bài viết .................................................................................58 5. Kiểm thử.........................................................................................................59 IX. KẾT LUẬN VÀ HƢỚNG PHÁT TRIỂN.....................................................61 1. Kết luận ..........................................................................................................61 2. Hƣớng phát triển ............................................................................................61 X. TÀI LIỆU THAM KHẢO.................................................................................62

ĐỖ MINH TÂN – BÁO CÁO THỰC TẬP 3 NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG WEBSITE TIN TỨC BẰNG JOOMLA I. GIỚI THIỆU CÔNG TY THỰC TẬP 1. Giới thiệu: Trung tâm đào tạo quản trị mạng và an ninh mạng quốc tế ATHENA đƣợc thành lập từ năm 2004, là một tổ chức quy tụ nhiều trí thức trẻ Việt Nam đầy năng động, nhiệt huyết và kinh nghiệm trong lĩnh vực CNTT, với tâm huyết góp phần vào công việc thúc đẩy tiến trình đƣa công nghệ thông tin là ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần phát triển nƣớc nhà. 2. Lĩnh vực hoạt động chính: + Trung tâm ATHENA đã và đang tập trung chủ yếu vào đào tạo chuyên sâu quản trị mạng, an ninh mạng, thƣơng mại điện tử theo các tiêu chuẩn quốc tế của các hãng nổi tiếng nhƣ Microsoft, Cisco, Oracle, Linux LPI, CEH,... Song song đó, trung tâm ATHENA còn có những chƣơng trình đào tạo cao cấp dành riêng theo đơn đặt hàng của các đơn vị nhƣ Bộ Quốc Phòng, Bộ Công An, ngân hàng, doanh nghiệp, các cơ quan chính phủ, tổ chức tài chính.. + Sau gần 10 năm hoạt động,nhiều học viên tốt nghiệp trung tâm ATHENA đã là chuyên gia đảm nhận công tác quản lý hệ thống mạng, an ninh mạng cho nhiều bộ ngành nhƣ Cục Công Nghệ Thông Tin - Bộ Quốc Phòng , Bộ Công An, Sở Thông Tin Truyền Thông các tỉnh, bƣu điện các tỉnh,.,.... + Ngoài chƣơng trình đào tạo, Trung tâm ATHENA còn có nhiều chƣơng trình hợp tác và trao đổi công nghệ với nhiều đại học lớn nhƣ đại học Bách Khoa Thành Phố Hồ CHính Minh, Học Viện An Ninh Nhân Dân( Thủ

ĐỖ MINH TÂN – BÁO CÁO THỰC TẬP 4 NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG WEBSITE TIN TỨC BẰNG JOOMLA Đức), Học Viện Bƣu Chính Viễn Thông, Hiệp hội an toàn thông tin (VNISA), Viện Kỹ Thuật Quân Sự ,..... 3. Đội ngũ giảng viên: +Tất cả các giảng viên trung tâm ATHENA có đều tốt nghiệp từ các trƣờng đại học hàng đầu trong nƣớc.... Tất cả giảng viên ATHENA đều phải có các chứng chỉ quốc tế nhƣ MCSA, MCSE, CCNA, CCNP, Security+, CEH,có bằng sƣ phạm Quốc tế (Microsoft Certified Trainer).Đây là các chứng chỉ chuyên môn bắt buộc để đủ điều kiện tham gia giảng dạy tại trung tâm ATHENA +Bên cạnh đó,Các giảng viên ATHENA thƣờng đi tu nghiệp và cập nhật kiến thức công nghệ mới từ các nƣớc tiên tiến nhƣ Mỹ , Pháp, Hà Lan, Singapore,... và truyền đạt các công nghệ mới này trong các chƣơng trình đào tạo tại trung tâm ATHENA. 4. Cơ sở vật chất: + Thiết bị đầy đủ và hiện đại. +Chƣơng trình cập nhật liên tục, bảo đảm học viên luôn tiếp cận với những công nghệ mới nhất. +Phòng máy rộng rãi, thoáng mát. 5. Dịch vụ hỗ trợ: +Đảm bảo việc làm cho học viên tốt nghiệp khoá dài hạn +Giới thiệu việc làm cho mọi học viên +Thực tập có lƣơng cho học viên khá giỏi +Ngoài giờ học chính thức, học viên đƣợc thực hành thêm miễn phí, không giới hạn thời gian.

ĐỖ MINH TÂN – BÁO CÁO THỰC TẬP 5 NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG WEBSITE TIN TỨC BẰNG JOOMLA +Hỗ trợ kỹ thuật không thời hạn trong tất cả các lĩnh vực liên quan đến máy tính, mạng máy tính, bảo mật mạng +Hỗ trợ thi Chứng chỉ Quốc tế.

ĐỖ MINH TÂN – BÁO CÁO THỰC TẬP 6 NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG WEBSITE TIN TỨC BẰNG JOOMLA II. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI 1. Giới thiệu đề tài: Trong thế giới công nghệ số hiện đại nhƣ ngày nay cùng với sự phát triển vƣợt bậc của công nghệ thông tin, thì vấn đề quảng bá thƣơng hiệu doanh nghiệp hay cập nhật tin tức thị trƣờng, kinh doanh đoài hỏi công ty phải có một trang web để ngƣời dung có thể cập nhật thông tin. Do đó đến với công ty “ Trung tâm đào tạo quản trị mạng và an ninh mạng quốc tế ATHENA ” em đã chọn đề tài: “ Nghiên cứu và xây dựng website Tin Tức bằng Joomla ”. 2. Mục tiêu đề tài: Với đề tài này em sẽ xây dựng website Tin Tức bằng joomla với mục đích: - Đƣa website trở thành trang thông tin cập nhật tin tức hàng ngày của công ty hay doanh nghiệp, đa dạng loại hình tin tức mới nhất mà doanh nghiệp muốn cập nhật. - Nơi doanh nghiệp có thể quảng bá hình ảnh của mình đến với học viên và ngƣời dùng. - Nơi chia sẻ và học hỏi của học viên, cập nhật những thông tin mới nhất về các ngành mà doanh nghiệp đào tạo và các xu hƣớng và học viên có thể định hƣớng nhắm đến. - Nơi trao đổi những tài liệu hoặc video hƣớng dẫn của doanh nghiệp cho học viên của mình.

ĐỖ MINH TÂN – BÁO CÁO THỰC TẬP 7 NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG WEBSITE TIN TỨC BẰNG JOOMLA - Tích hợp mạng xã hỗi, yahoo…nhầm tạo điều kiện cho doanh nghiệp, học viên và khách hàng có thể trao đổi tin tức lẫn nhau. - Tạo thành nơi mà doanh nghiệp có thể quảng bá học viên của mình đến với các doanh nghiệp khác. 3. Yêu cầu đề tài: a. Yêu cầu chức năng: - Quản lý thông tin của các tin tức và video mà doanh nghiệp đã và sẽ đăng. - Giải đáp các thắc mắc từ phía doanh nghiệp khác hay học viên thông qua hỗ tợ trực tiến nhƣ: yahoo, facebook… - Cung cấp cho ngƣời quản trị những thao tác nhƣ thay đổi giao diện, quản lý cấu hình và có thể tạo những bài viết mới, thƣ mục mới… - Website có khả năng quản lý ngƣời dung, quản lý tài khoản và quản lý số lƣợng truy cập… b. Yêu cầu phi chức năng: - Giao diện website phải thân thiện, đảm bảo độ thẩm mỹ và tính ổn định cao. - Đáp ứng khả năng truy cập cao, đƣờng truyền tốt ổn định đáng tin cậy và độ chính xác cao. 4. Đối tƣợng sử dụng: - Đối tƣợng chủ yếu là học viên nhắm đến quy trình đào tạo của doanh nghiệp hoặc tra cứu các thông tin bên lề khác. - Các doanh nghiệp nhắm đến nguồn nhân lực mà doanh nghiệp đào tạo hoặc là nơi quảng cáo thông tin của doanh nghiệp họ. 5. Giải pháp thực hiện: - Chuẩn bị gói cài đặt website tin tức bằng Joomla 2,5 và một số module,plugin có liên quan đến việc hoàn thiện trang web.

ĐỖ MINH TÂN – BÁO CÁO THỰC TẬP 8 NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG WEBSITE TIN TỨC BẰNG JOOMLA - Cài đặt chƣơng trình Appserver nhầm tạo một server máy ảo để đáp ứng nhu cầu trong vấn đề thực hiện trang web. - Trình duyệt website để hiển thị trang web. - Nắm sơ lƣợc CSS, HTML, PHP để chỉnh sửa và hoàn thiện sourecode cũng nhƣ giao diện cho trang web. III. GIỚI THIỆU JOOMLA VÀ QUY TRÌNH CÀI ĐẶT 1. Giới thiệu joomla: Joomla là một hệ quản trị nội dung mã nguồn mở. Joomla đƣợc viết bằng ngôn ngữ PHP và kết nối tới cơ sở dữ liệu MySQL, cho phép ngƣời sử dụng có thể dễ dàng xuất bản các nội dung của họ lên Internet hoặc Intranet. Joomla có các đặc tính cơ bản là: bộ đệm trang (page caching) để tăng tốc độ hiển thị, lập chỉ mục, đọc tin RSS (RSS feeds), trang dùng để in, bản tin nhanh, blog, diễn đàn, bình chọn, lịch biểu, tìm kiếm trong site và hỗ trợ đa ngôn ngữ. Joomla đƣợc sử dụng ở khắp mọi nơi trên thế giới, từ những website cá nhân cho tới những hệ thống website doanh nghiệp có tính phức tạp cao, cung cấp nhiều dịch vụ và ứng dụng.Joomla có thể dễ dàng cài đặt, dễ dàng quản lý và có độ tin cậy cao. Joomla có mã nguồn mở do đó việc sử dụng Joomla là hoàn toàn miễn phí cho tất cả mọi ngƣời trên thế giới. 2. Các dòng phiên bản của joomla: a. Joomla 1.0.X:

ĐỖ MINH TÂN – BÁO CÁO THỰC TẬP 9 NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG WEBSITE TIN TỨC BẰNG JOOMLA Phiên bản đầu tiên của Joomla là phiên bản Joomla 1.0 (hay còn gọi là Joomla 1.0.0 đƣợc phát hành vào ngày 15 tháng 09 năm 2005) có nguồn gốc từ Mambo 4.5.2.3 (đã bao gồm thêm nhiều bản vá bảo mật và sửa lỗi). Các phiên bản tiếp theo có dạng 1.0.X. Điểm mạnh của Joomla 1.0.x: Có một số lƣợng rất lớn các thành phần mở rộng (module/component); thành phần nhúng (mambot); giao diện (template). Phiên bản cuối cùng của dòng này là: Joomla 1.0.15 (phát hành vào ngày 21 tháng 02 năm 2008) Đến nay, Joomla đã ngừng hỗ trợ và phát triển dòng phiên bản 1.0.X này. b. Joomla 1.5.X: Phiên bản đầu tiên của dòng này (thế hệ thứ 2) là Joomla 1.5.0 đƣợc phát hành vào ngày 21 tháng 1 năm 2008.Phiên bản này bắt đầu hỗ trợ bộ ký tự UTF8. Các phiên bản tiếp theo có dạng 1.5.X. Phiên bản Joomla 1.5là phiên bản cải tiến từ Joomla 1.0.x (phần mã đƣợc viết lại hoàn toàn, tuy nhiên vẫn giữ cách hành xử nhƣ cũ) đƣợc coi nhƣ Mambo 4.6. Joomla 1.5 tiếp tục duy trì một giao diện ngƣời sử dụng đơn giản (nhìn và cảm nhận - look and feel). Cả Joomla 1.5 và Mambo 4.6 đều hỗ trợ đa ngôn ngữ.Joomla thì sử dụng file định dạng ".ini" để lƣu các thông tin chuyển đổi ngôn ngữ, còn Mambo thì sử dụng file định dạng ".gettext".Joomla 1.5 hỗ trợ tất cả các ngôn ngữ có tập ký tự đƣợc biểu diễn bằng bảng mã UTF-8. Joomla 1.5 cũng bao gồm các đặc tính mới nhƣ các mô hình chứng thực (LDAP, Gmail...), hỗ trợ mô hình khách-chủ xml-rpc. Nó cũng hỗ trợ các

ĐỖ MINH TÂN – BÁO CÁO THỰC TẬP 10 NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG WEBSITE TIN TỨC BẰNG JOOMLA trình điều khiển cơ sở dữ liệu dành choMySQL 4.1+ (trên nền PHP 5) và tăng cƣờng hỗ trợ cho MySQL 5, cũng nhƣ hỗ trợ các loại cơ sở dữ liệu khác. Điểm mạnh của Joomla 1.5: Phần quản trị Website có sử dụng công nghệ Web 2.0, một số tính năng đƣợc cải tiến hơn so với Joomla 1.0.x. Phiên bản mới nhất của dòng này là: Joomla 1.5.26 (phát hành vào ngày 27 tháng 03 năm 2012) đã ngừng phát triển và chỉ đang đƣợc hỗ trợ cập nhật các bản vá bảo mật. Bản cài đặt nhanh đã tích hợp tiếng Việt: Joomla Việt. c. Joomla 2.5.X: Phiên bản đầu tiên của dòng này lại bắt đầu từ phiên bản Joomla 1.6.0 phát hành vào ngày 10 tháng 01 năm 2011. Nhƣng chỉ trong vòng 6 tháng với 4 bản cập nhật liên tục tới phiên bản1.6.4 vào ngày 27 tháng 06 năm 2011. Phiên bản 1.6.6 phát hành vào ngày 26 tháng 07 năm 2011 đã đánh dấu sự kết thúc của dòng 1.6 và chỉ cập nhật vì lý do bảo mật dành cho các trang web không thể cập nhật lên phiên bản 1.7 vì lý do khách quan. Theo đó, phiên bản 1.7.0 nhanh chóng đƣợc phát hành vào ngày 19 tháng 07 năm 2011. Đến lƣợt phiên bản 1.7 lại kết thúc chu kỳ sống ngắn ngủi vào ngày 24 tháng 02 năm 2012 tạiphiên bản 1.7.5 và nhƣờng chỗ cho dòng phiên bản 2.5 Dòng phiên bản 2.5.0 đƣợc phát hành vào ngày 24 tháng 01 năm 2012 hứa hẹn một kỷ nguyên mới của Joomla với các tính năng cực kỳ vƣợt trội nhƣ: tự động cập nhật qua nút bấm trong phần quản trị, hỗ trợ seo mạnh hơn và đặc biệt phân quyền sâu hơn với từng nhóm thành viên.

ĐỖ MINH TÂN – BÁO CÁO THỰC TẬP 11 NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG WEBSITE TIN TỨC BẰNG JOOMLA Phiên bản mới nhất hiện nay của dòng này là 2.5.6 đƣợc phát hành vào ngày 19 tháng 06 năm 2012 d. Joomla 3.0.X: Đang ở giai đoạn Joomla 3.0 Alpha - 1 đƣợc phát hành vào ngày 12 tháng 07 năm 2012 3. Quy trình cài đặt Appserver: - Để quá trình hiển thị và thực hiện website đƣợc hoàn tất thì bƣớc đầu ta tiến hành cài đặt một apache, hệ quản trị cơ sở dữ liệu… - Tiến trình cài đặt appserver: + Nhấn cài đặt bình thƣờng màn hình đầu tiên: + Sauk hi nhấn Next

ĐỖ MINH TÂN – BÁO CÁO THỰC TẬP 12 NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG WEBSITE TIN TỨC BẰNG JOOMLA

ĐỖ MINH TÂN – BÁO CÁO THỰC TẬP 13 NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG WEBSITE TIN TỨC BẰNG JOOMLA

ĐỖ MINH TÂN – BÁO CÁO THỰC TẬP 14 NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG WEBSITE TIN TỨC BẰNG JOOMLA

ĐỖ MINH TÂN – BÁO CÁO THỰC TẬP 15 NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG WEBSITE TIN TỨC BẰNG JOOMLA

ĐỖ MINH TÂN – BÁO CÁO THỰC TẬP 16 NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG WEBSITE TIN TỨC BẰNG JOOMLA + Khi kết thúc quá trình cài đặt bạn tạo đƣợc một server ảo để chạy website. + Để tiến hành chạy website ta copy thƣ mục chứa website và cho vào thƣ mục www của appserver:

ĐỖ MINH TÂN – BÁO CÁO THỰC TẬP 17 NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG WEBSITE TIN TỨC BẰNG JOOMLA + Trình duyệt quản lý của Appserver: 4. Quy trình cài đặt Joomla 2.5: - Mở trình duyệt web và gõ vào địa chỉ http://localhost/joomla25 với yêu cầu là thƣ mục joomla25 đã nằm trong thƣ mục www của appserver, sau đó trang web Joomla! Installation sẽ xuất hiện và ta có thể cài đặt Joomla! với 7 bƣớc: + Bƣớc 1: Chọn ngôn ngữ: chọn ngôn ngữ phù hợp để tiến hành cài đặt mặc định ở đây là tiếng việt hoặc English.

ĐỖ MINH TÂN – BÁO CÁO THỰC TẬP 18 NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG WEBSITE TIN TỨC BẰNG JOOMLA + Bƣớc 2: Kiểm tra trƣớc cài đặt: kiểm tra xem server trên máy tính có đủ điều kiện để cài đặt không: + Bƣớc 3: Bản quyền:

ĐỖ MINH TÂN – BÁO CÁO THỰC TẬP 19 NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG WEBSITE TIN TỨC BẰNG JOOMLA + Bƣớc 4: Cấu hình cơ sở dữ liệu: cấu hình các tham số đƣợc yêu cầu. + Bƣớc 5: cấu hình FTP: bƣớc này chúng ta có thể bỏ qua.

ĐỖ MINH TÂN – BÁO CÁO THỰC TẬP 20 NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG WEBSITE TIN TỨC BẰNG JOOMLA + Bƣớc 6: cấu hình website: đặt tên trang web, tên ngƣời quản trị và mật khẩu ngƣời quản trị. Đồng thời cũng tiến hành nạp cơ sở dữ liệu mẫu của bản joomla đó.

ĐỖ MINH TÂN – BÁO CÁO THỰC TẬP 21 NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG WEBSITE TIN TỨC BẰNG JOOMLA + Bƣớc 7: Hoàn thành: bƣớc này ta sẽ tiến hành gỡ bỏ thƣ mục cài đặt mẫu và tiến hành cài đạt module để hoàn thiện trang web hơn. - Quá trình cài đạt hoàn tất và ta có trang web nhƣ sau:

ĐỖ MINH TÂN – BÁO CÁO THỰC TẬP 22 NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG WEBSITE TIN TỨC BẰNG JOOMLA

ĐỖ MINH TÂN – BÁO CÁO THỰC TẬP 23 NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG WEBSITE TIN TỨC BẰNG JOOMLA IV. CÀI ĐẶT MODULE CHO WEBSITE 1. Giới thiệu về module: - Joomla Module là một trong các thành phần mở rộng của Joomla, nó là một ứng dụng nhỏ (thƣờng chỉ có vài file và phần lập trình cũng không nhiều) đƣợc sử dụng chủ yếu để lấy dữ liệu và hiển thị thông tin. Module thƣờng đƣợc dùng kết hợp kèm với cáccomponent nhằm mở rộng, cũng nhƣ thể hiện rõ ràng hơn các chức năng của component. - Không giống nhƣ component, một module có thể đƣợc đặt ở bất kỳ vị trí nào trên template hoặc vị trí do ngƣời dùng tự định nghĩa. Ngoài ra một module có thể đƣợc nhân bản, nghĩa là cùng lúc có thể xuất hiện tại một vị trí hoặc các vị trí khác nhau 2. Cài đặt module: - Upload module thông qua menu Extensions/Extension Manager 2.1 Module Slide Show: Mở menu Extentsions/ Module Manager chọn Slideshow:

ĐỖ MINH TÂN – BÁO CÁO THỰC TẬP 24 NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG WEBSITE TIN TỨC BẰNG JOOMLA Chọn vị trí đặt module ở mục position và upload hình ảnh mục Slides manager Chọn số trang hiển thi:

ĐỖ MINH TÂN – BÁO CÁO THỰC TẬP 25 NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG WEBSITE TIN TỨC BẰNG JOOMLA Cuối cùng, save && close. Sau khi cài đặt ta đƣợc: 2.2 Module Tiêu điểm: Mở menu Extentsions/ Module Manager chọn Jabulletin: Thay đổi một số thuộc tính: title, show title, chọn trang hiển thị và chọn nội dung tin hiển thị. Sau đó lƣu lại và ta đƣợc:

ĐỖ MINH TÂN – BÁO CÁO THỰC TẬP 26 NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG WEBSITE TIN TỨC BẰNG JOOMLA 2.3 Module Danh mục tin tức: Mở menu Extentsions/ Module Manager chọn Sjmeganew II: Ta có thể tạo nhiều danh mục tin tức :

ĐỖ MINH TÂN – BÁO CÁO THỰC TẬP 27 NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG WEBSITE TIN TỨC BẰNG JOOMLA 2.4 Module Hỗ trợ online: Mở menu Extentsions/ Module Manager chọn mod_jms_support:

ĐỖ MINH TÂN – BÁO CÁO THỰC TẬP 28 NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG WEBSITE TIN TỨC BẰNG JOOMLA Kết quả: 2.5 Module Facebook: Mở menu Extentsions/ Module Manager chọn mod_iyosis_facebook:

ĐỖ MINH TÂN – BÁO CÁO THỰC TẬP 29 NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG WEBSITE TIN TỨC BẰNG JOOMLA Kết quả: 2.6 Module Thống kê truy cập: Mở menu Extentsions/ Module Manager chọn mod_vvisit_counter:

ĐỖ MINH TÂN – BÁO CÁO THỰC TẬP 30 NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG WEBSITE TIN TỨC BẰNG JOOMLA Kết quả: 2.7 Custom HTML: Mở menu Extentsions/ Module Manager chọn new/custom html:

ĐỖ MINH TÂN – BÁO CÁO THỰC TẬP 31 NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG WEBSITE TIN TỨC BẰNG JOOMLA Tạo nội dung:

ĐỖ MINH TÂN – BÁO CÁO THỰC TẬP 32 NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG WEBSITE TIN TỨC BẰNG JOOMLA Kết quả: 2.8 Tạo nút like, comment facebook: Mở menu Extentsions/ Plug-in Manager chọn content-facebok like and share:

ĐỖ MINH TÂN – BÁO CÁO THỰC TẬP 33 NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG WEBSITE TIN TỨC BẰNG JOOMLA Kết quả:

ĐỖ MINH TÂN – BÁO CÁO THỰC TẬP 34 NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG WEBSITE TIN TỨC BẰNG JOOMLA V. PHÂN TÍCH CƠ SỞ DỮ LIỆU 1. Đối với ngƣời quản trị: 2. Biểu đồ Usecase: - Biểu đồ Use Case mô tả các chức năng của trang web với các tác nhân tác động lên trên trang web đó là ngƣời quản lý (Admin) và ngƣời sử dụng. Sau đây là biểu đồ Use Case của hệ thống:

ĐỖ MINH TÂN – BÁO CÁO THỰC TẬP 35 NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG WEBSITE TIN TỨC BẰNG JOOMLA 3. Đặc tả Usecase: - Đặc tả Usecase quản lý module: Tóm tắt: Usecase cho phép ngƣời quản trị có thể tùy biến với các module cần thiết cho trang web. Actor chính: Ngƣời quản trị. Stackeholders and Interests: + Ngƣời quản trị: có thể thêm module từ folder vào hệ thống nhầm tạo cho trang web có chức năng, đồng thời họ cũng có thể sửa hoặc xóa hoặc tùy biến với các chức năng của module đó nhầm đem lại cái nhìn thân thiện hơn cho module đó khi xuất ra trang web.

ĐỖ MINH TÂN – BÁO CÁO THỰC TẬP 36 NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG WEBSITE TIN TỨC BẰNG JOOMLA Điều kiện tiên quyết: hệ thống website vẫn còn hoạt động và Admin phải đăng nhập vào hệ thống. - Đặc tả Usecase quản lý bài viết: Tóm tắt: Usecase cho phép ngƣời quản trị có thể viết bài mới hoặc sửa, xóa bài viết, ngoài ra họ cũng có thể tạo và quản lý thƣ mục bài viết. Actor chính: Ngƣời quản trị. Stackeholders and Interests: + Ngƣời quản trị: có chức năng cập nhật bài viết cho trang web thông qua quản lý bài viết nhƣ thêm, sửa, xóa…bài viết, họ có thể sử dụng các chức năng có sẵn để làm cho bài viết thêm sinh động và có hiệu ứng hơn khi xuất ra giao diện của trang web. Điều kiện tiên quyết: hệ thống website vẫn còn hoạt động và Admin phải đăng nhập vào hệ thống. - Đặc tả UseCase quản lý Template: Tóm tắt: Usecase cho phép ngƣời quản trị có thể thêm hoặc xóa giao diện web. Actor chính: Ngƣời quản trị. Stackeholders and Interests: + Ngƣời quản trị: có chức năng quản lý thông tin của các template có sẵn hoặc có thể thêm tempalte thông qua trình quản lý để Install vào, học cũng có thể xóa và mặc định template đó cho trang we của họ. Điều kiện tiên quyết: hệ thống website vẫn còn hoạt động và Admin phải đăng nhập vào hệ thống. - Đặc tả UseCase Like và comment bài viết: Tóm tắt: Use case cho phép ngƣời quản trị và ngƣời dùng có thể like và comment bài viết nếu họ thấy thú vị. Actor chính: Ngƣời quản trị và ngƣời dùng.

ĐỖ MINH TÂN – BÁO CÁO THỰC TẬP 37 NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG WEBSITE TIN TỨC BẰNG JOOMLA Stackeholders and Interests: + Ngƣời dùng: có thể xem bài viết đó, học có thể like bài viết đó nếu thấy thú vị hoặc comment bài viết để ngƣời quản trị bài viết đó có thể sửa đổi trong lần sau nếu có bài viết tƣơng tự nhƣ thế. + Ngƣời quản trị: có chức năng nhƣ ngƣời dùng và họ còn có thể tùy ý chỉnh sửa chức năng này. Điều kiện tiên quyết: hệ thống website vẫn còn hoạt động và Admin phải đăng nhập vào hệ thống. 4. Thông tin cơ sở dữ liệu: - Bảng chứa các module: - Bảng chứa các Template:

ĐỖ MINH TÂN – BÁO CÁO THỰC TẬP 38 NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG WEBSITE TIN TỨC BẰNG JOOMLA - Bảng quản lý tài khoản: - Bảng quản lý Menu:

ĐỖ MINH TÂN – BÁO CÁO THỰC TẬP 39 NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG WEBSITE TIN TỨC BẰNG JOOMLA - Bảng quản lý ngƣời dùng truy cập: - Bảng quản lý ngôn ngữ:

ĐỖ MINH TÂN – BÁO CÁO THỰC TẬP 40 NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG WEBSITE TIN TỨC BẰNG JOOMLA VI. THIẾT KẾ VÀ HIỆN THỰC WEBSITE 1. Cấu trúc SITEMAP website: - TRANG CHỦ. - CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO. - LỊCH KHAI GIẢNG. - ĐĂNG KÍ HỌC. - VIDEO. - DIỄN ĐÀN. - TUYỂN DỤNG. - RSS. 2. Thiết kế giao diện: a. Giao diện website: - Giao diện trang chủ: + Dùng để hiển thị những thông tin mà doanh nghiệp cập nhật đến với học viên hoặc nhà tuyển dụng. + Cập nhật các thông tin mới nhất về công nghệ. + Hiển thị nơi trao đổi thông tin giữa doanh nghiệp đến với học viên hoặc doanh nghiệp khác. + Thống kê sơ lƣợc số lƣợng ngƣời ra và website. + Hiển thị thông tin tiêu biểu hoặc nỏi bậc của doanh nghiệp.

ĐỖ MINH TÂN – BÁO CÁO THỰC TẬP 41 NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG WEBSITE TIN TỨC BẰNG JOOMLA - Thiết kế menu và banner cho website: + Hiển thị menu của doanh nghiệp. + Menu chính gồm các tiêu đề: Trang chủ, chƣơng trình đào tạo, lịch khai giảng, đăng kí học, video, diễn đàn, tuyển dụng, rss..

ĐỖ MINH TÂN – BÁO CÁO THỰC TẬP 42 NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG WEBSITE TIN TỨC BẰNG JOOMLA - Giao diện hiển thị các bài viết của thƣ mục: + Dùng để hiển thị tóm tắt thông tin của một bài viết nào đó và tạo cho thƣ mục có một cái nhìn thân thiện hơn. + Hiển thị tất cả bài viết của thƣ mục.

ĐỖ MINH TÂN – BÁO CÁO THỰC TẬP 43 NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG WEBSITE TIN TỨC BẰNG JOOMLA - Tích hợp nút like và comment facebook: + Hiển thị nút like và share cho mỗi bài viết nhằm quảng bá thêm cho bài viết đó. + Bài viết còn cho ngƣời dùng comment nhằm tìm ra những lỗi khắc phục hoặc có cái nhìn khách quan hơn so với những bài viết sau này.

ĐỖ MINH TÂN – BÁO CÁO THỰC TẬP 44 NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG WEBSITE TIN TỨC BẰNG JOOMLA - Giao diện footer: + Hiển thị thông tin của doanh nghiệp và các thông tin liên quan mà học viên và doanh nghiệp khác có thể liên hệ. b. Giao diện trang quản trị (ADMINISTRATOR): - Giao diện trang chính:

ĐỖ MINH TÂN – BÁO CÁO THỰC TẬP 45 NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG WEBSITE TIN TỨC BẰNG JOOMLA - Giao diện quản lý module: + Cho ngƣời dùng có thể quản lý các module của họ và tùy biến với nó. - Giao diện quản lý TemPlate:

ĐỖ MINH TÂN – BÁO CÁO THỰC TẬP 46 NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG WEBSITE TIN TỨC BẰNG JOOMLA + Cho phép ngƣời dùng có thể tùy ý lựa chọn giao diện hiển thị ra trang web mà học muốn, ngoài ra học cũng có thể Install thêm một số giao diện nữa nếu càn thiết: - Giao diện quản lý bài viết: +

ĐỖ MINH TÂN – BÁO CÁO THỰC TẬP 47 NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG WEBSITE TIN TỨC BẰNG JOOMLA + giao diện viết bì viết mới: ngƣời dùng có thể tạo một bài viết mới với các công cụ và chức năng, định dạng có sẵn ngoài ra cũng có thể chỉ sửa theo chuẩn để có thể SEO cho bài viết hay trang web. - Giao diện quản lý phần menu của trang: + Ngƣời dùng có thể tạo cho mình một menu mới hoặc chỉnh sửa thông tin của menu.

ĐỖ MINH TÂN – BÁO CÁO THỰC TẬP 48 NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG WEBSITE TIN TỨC BẰNG JOOMLA

ĐỖ MINH TÂN – BÁO CÁO THỰC TẬP 49 NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG WEBSITE TIN TỨC BẰNG JOOMLA VII. KIỂM THỬ VÀ ĐƯA WEBSITE LÊN HOST 1. Kiểm thử chức năng: - Kiểm thử chức năng xem thông tin của một bài viết. - Kiểm thử chức năng cập nhật facebook, thống kê số ngƣời truy cập. - Kiểm thử chức năng tạo menu cho trang web. - Kiểm thử chức năng tạo thƣ mục và viết bài viết mới. - Kiểm thử chức năng like, Share, Comment facebook, in bài viết đó. - Kiểm thử chức năng quản lý cấu hình trang web và trang quản trị. 2. Đăng kí host và Domain: a. Khái niệm host và tên miền: - Là định danh của website trên internet. Tên miền thƣờng gắn kèm với tên công ty và thƣơng hiệu của doanh nghiệp. Tên miền là duy nhất và đƣợc cấp phát cho chủ thể nào đăng ký trƣớc. Tên miền có hai dạng: - Tên miền quốc tế: www.tencongty.com (.net, .biz, .org, .info…). - Tên miền quốc gia dạng: www.tencongty.com.vn (hoặc .net.vn, .biz.vn, .org.vn,…) - Tùy theo nhu cầu và tổ chức của doanh nghiệp, bạn sẽ đƣợc cấp tên miền theo các dạng sau: + .COM.VN: dành cho tổ chức, cá nhân hoạt động thƣơng mại. + .EDU.VN: dành cho tổ chức, cơ quan hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. + .GOV.VN: dành cho tổ chức, cơ quan hoạt động trong lĩnh vực nhà nƣớc ở trung ƣơng và địa phƣơng.

ĐỖ MINH TÂN – BÁO CÁO THỰC TẬP 50 NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG WEBSITE TIN TỨC BẰNG JOOMLA + .ORG.VN: dành cho tổ chức chính trị, xx hội và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, có hoạt động liên quan đến lĩnh vực chính trị, xã hội. + .INFO.VN: dành cho tổ chức, các nhân hoạt động trong lĩnh vực có tính chuyên ngành cao. b. Webhosting: - Là nơi không gian trên máy chủ có cài dịch vụ internet nhƣ: ftp, www, …nơi bạn có thể chứa nội dung website của mình hay dữ liệu trên không gian đó. Lý do bạ thuê web hosting để chứa nội dung web, dịch vụ mail,ftp,…vì những máy tính đó lun có một địa chỉ cố định khi kết nối vào internet(IP), - Tùy theo nhà cung cấp dịch vụ mà chất chất lƣợng cũng khác nhau nhƣ: + Tốc độ truy cập internet tại server webhosting đó. + Dung lƣợng tối đa mà bạn có thể chứa tất cả các web page hay dữ liệu của bạn. + Các tiện ích nhƣ quản trị cơ sở dữ liệu có hỗ trợ đầy đủ và thuận tiện. c. Đƣa website lên hosting: - Giao diện trang quản lý domain:

ĐỖ MINH TÂN – BÁO CÁO THỰC TẬP 51 NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG WEBSITE TIN TỨC BẰNG JOOMLA - Đưa CSDL lên host: Bƣớc 1: chọn My SQL Management Bƣớc 2: chọn create new database

ĐỖ MINH TÂN – BÁO CÁO THỰC TẬP 52 NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG WEBSITE TIN TỨC BẰNG JOOMLA Bƣớc 3: import csdl len host Kết quả:

ĐỖ MINH TÂN – BÁO CÁO THỰC TẬP 53 NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG WEBSITE TIN TỨC BẰNG JOOMLA - Upload thƣ mục web lên host: + Dùng phần mềm FlashFXP - Kết nối FTP:

ĐỖ MINH TÂN – BÁO CÁO THỰC TẬP 54 NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG WEBSITE TIN TỨC BẰNG JOOMLA - Upload file lên host: - Kiểm thử: lên trình duyệt gõ IZIING.COM/ATHENNA

ĐỖ MINH TÂN – BÁO CÁO THỰC TẬP 55 NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG WEBSITE TIN TỨC BẰNG JOOMLA

ĐỖ MINH TÂN – BÁO CÁO THỰC TẬP 56 NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG WEBSITE TIN TỨC BẰNG JOOMLA VIII. PHÂN QUYỀN USER 1. Tạo nhóm ngƣời dùng: - Đầu tiên vào menu chọn Thành viên => Nhóm - Click vào new và tạo một nhóm mới 2. Tạo cấp độ truy cập cho nhóm ngƣời dùng: - Đầu tiên vào menu chọn Thành viên => Cấp độ truy cập.

ĐỖ MINH TÂN – BÁO CÁO THỰC TẬP 57 NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG WEBSITE TIN TỨC BẰNG JOOMLA - Click vào new và tạo một cấp độ truy cập mới đồng thời chọn nhóm ngƣời cho phép truy cập vào cấp độ này. 3. Tạo Thành viên cho nhóm: - Đầu tiên vào menu chọn Thành viên => Quản lý thành viên.

ĐỖ MINH TÂN – BÁO CÁO THỰC TẬP 58 NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG WEBSITE TIN TỨC BẰNG JOOMLA - Click vào new và bắt đầu tạo thành viên mới, điền đầy đủ trong khung chi tiết tài khoản đồng thời chọn nhóm thành viên cho tài khoản này truy cập. 4. Phân quyền cho bài viết: - Để cho phép ngƣời dùng có thể truy cập vào một bài viết hay một thƣ mục nào đó thì ta tiến hành chỉnh sửa lại quyền truy cập ngƣời dùng cho bài viết đó.

ĐỖ MINH TÂN – BÁO CÁO THỰC TẬP 59 NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG WEBSITE TIN TỨC BẰNG JOOMLA 5. Kiểm thử: - Khi chƣa đăng nhập, ngƣời dùng không đƣợc phép xem bài.

ĐỖ MINH TÂN – BÁO CÁO THỰC TẬP 60 NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG WEBSITE TIN TỨC BẰNG JOOMLA - Sau khi đăng nhập tại khoản cho phép xem bài - Kết quả:

ĐỖ MINH TÂN – BÁO CÁO THỰC TẬP 61 NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG WEBSITE TIN TỨC BẰNG JOOMLA IX. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 1. Kết luận: - Đề tài “Thiết kế website tin tức bằng joomla” là một đề tài có tính thực tế áp dụng cao, đƣợc sử dụng hầu hết ở các doanh nghiệp hiện nay . Tuy vậy do kiến thức hạn hẹp nên qua quá trình làm đề tài em cũng không tránh khỏi các thiếu sót. - Website đã cung cấp tƣơng đối đầy đủ thông tin cần thiết cho ngƣời xem. - Ngƣời xem có thể bình luận, chia sẽ trên mạng xã hội, có thể chia sẽ cùng nhau học hỏi trên website…. 2. Hƣớng phát triển: - Hoàn thiện những chức năng khác cho website. - Giao diện phong phú mang tính thẩm mỹ cao. - Cung cấp thông tin chính xác nhất cho ngƣời đọc. - Tìm kiếm bài viết nhanh và chính xác…..

ĐỖ MINH TÂN – BÁO CÁO THỰC TẬP 62 NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG WEBSITE TIN TỨC BẰNG JOOMLA X. TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] http://sinhvienit.net [2] http://www.w3schools.com/ [3] http://www.izwebz.com/ [4] http://www.joomla.org/ [5] http://www.vn-zoom.com/ [6] Sách, lab hƣớng dẫn về Joomla của Trung tâm ATHENA [7] Giáo trình Khuất Thùy Phƣơng lập trình ứng dụng web với PHP tập 1,2 của nhà xuất bản Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

Add a comment

Related presentations

Related pages

bao cao thuc tap - Nhận Viết bài báo cáo thực ...

Nhận viết bài báo cáo thuê, làm thuê báo cáo thực tập, viết thuê báo cáo thưc tập , tìm người viết thuê báo cáo tốt ...
Read more

Tài Liệu Báo Cáo Thực Tập - facebook.com

tailieubaocao.com_bao_cao_thuc_tap_cong_ty_ha_thanh_4419.doc. MediaFire is a simple to use free service for that lets you put all your photos, ...
Read more

BAO CAO THUC TAP 4 - YouTube

Rừng Hoa Đà Lạt: Giới Thiệu Sơ Lược Quy Trình Sản Xuất Hoa Tươi Mãi Mãi (Hoa Sấy Khô) - Duration: 27:26. Rừng Hoa ...
Read more

Mau_bia_bao_cao_thuc_tap - Download - 4shared - Lop ...

Mau_bia_bao_cao_thuc_tap - download at 4shared. Mau_bia_bao_cao_thuc_tap is hosted at free file sharing service 4shared.
Read more

Nhận làm báo cáo thực tập - facebook.com

http://thuctaptotnghiep.net/bao-cao-thuc-tap-mau-nhat-ky-t…/ See More. Báo cáo thực tập - mẫu nhật ký thực tập quản trị kinh doanh ...
Read more

BAO CAO THUC TAP

Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty Vật tư - Vận tải - Xi măng; Nâng cao hiệu quả quy trình sản xuất và xuất ...
Read more

Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập, làm thuê luận văn ...

bao cao thuc tap ngan hang Bài báo cáo thực tập mô hình spss Bài thu hoạch thực tập sư phạm mầm non báo cáo thu hoạch thực tập ...
Read more

Đề tài về báo cáo thực tập, báo cáo tài chính, báo cáo ...

LV11-23946 Bao cao tai chinh vơi viêc phân tich tinh hinh tai chinh tai công ty TNHH phân mêm Nhân Hoa 77Trang
Read more

Báo Cáo Thực tập tốt nghiệp tại Hiệu thuốc số 8

tai lieu bao cao thuc tap tai nha thuoc mien phi, bao cao thuc tap tot nghiep tai cac nha thuoc - luan an tot nghiep, báo cáo thực ...
Read more

Báo cáo thực tập kế toán - vi-vn.facebook.com

Yêu cầu: - Sinh viên năm cuối chuyên ngành Kế toán tại các trường Đại học, Cao đẳng. ... /Bao-cao-thuc-tap-tot-nghiep-ke-to ...
Read more