Balkan Ülkeleri Arasında Bilimsel ve Kültürel Bilgilerin Korunması ve Yönetiminde İşbirliği

43 %
57 %
Information about Balkan Ülkeleri Arasında Bilimsel ve Kültürel Bilgilerin Korunması ve...

Published on June 19, 2008

Author: tonta

Source: slideshare.net

Description

Balkan Ülkeleri Kütüphaneler Arası Bilgi-Belge Yönetimi ve İşbirliği Sempozyumu, 5-7 Haziran 2008, Edirne

Yaşar Tonta H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü [email_address] yunus.hacettepe.edu.tr/~tonta/tonta.html Balkan Ülkeleri Arasında Bilimsel ve Kültürel Bilgilerin Korunması ve Yönetiminde İşbirliği

Plan Balkan Ülkeleri ile İlgili Genel Bilgiler Avrupa’da ve Balkan Ülkelerinde Bilimsel ve Kültürel İşbirliği Bilimsel ve Kültürel Varlıkların Korunması Sonuç ve Öneriler

Balkan Ülkeleri ile İlgili Genel Bilgiler

Avrupa’da ve Balkan Ülkelerinde Bilimsel ve Kültürel İşbirliği

Bilimsel ve Kültürel Varlıkların Korunması

Sonuç ve Öneriler

Balkan Yarımadası ve Balkan Ülkeleri Karadeniz’in en kuzeyi Adriyatik Denizinin en kuzeyi Kaynak: S. Pavic, Some thoughts about the Balkans, (22.11.2000) http://geography.about.com/library/misc/ucbalkans.htm ; Balkan peninsula http:// encarta .msn.com/ encyclopedia _761567023/balkan_ peninsula . htm “ balkan,” “balkanlaştırma” “ balkanizm” “ tehlikeli” “ bölünmüş/çatışmalı bölgeler” “ çöküşmüş hükümetler” “ işlemeyen kurumlar” “ primitivizm” “ Avrupa’nın barut fıçısı” “ Güney Doğu Avrupa” “ Orta Avrupa” Balkanlardan gelen . . .”

Sürekli değişen haritalar

Balkan Ülkeleriyle İlgili Bilgiler 12 devlet Yüzölçümü 550.000 km 2 Nüfusu yaklaşık 80 milyon (Avrupa’nın %18’i) “ . . . Balkanlar Avrupa’nın en az gelişmiş kısmı” ( http://en.wikipedia.org/wiki/Balkans ) Internet’e erişim %25,5 (AB’de %55,7) 35 milyon Internet kullanıcısı (TR 16 milyon) Romanya (20M) Yunanistan (10,5M) Türkiye (72 M-Trakya 10M) Sırbistan (9,5M) Arnavutluk (8M) Bulgaristan (7,8M) Hırvatistan (5,1M) Bosna-Hersek (2,8M) Slovenya (2M) Makedonya (1.3M) Karadağ (0,3M) Kosova (2,1M)

12 devlet

Yüzölçümü 550.000 km 2

Nüfusu yaklaşık 80 milyon (Avrupa’nın %18’i)

“ . . . Balkanlar Avrupa’nın en az gelişmiş kısmı” ( http://en.wikipedia.org/wiki/Balkans )

Internet’e erişim %25,5 (AB’de %55,7)

35 milyon Internet kullanıcısı (TR 16 milyon)

2007-1008 Ağa Hazırlıklı Olma İndeksi Sıralamaları (127 ülke için) Slovenya 30 Hırvatistan 49 Türkiye 55 Yunanistan 56 Romanya 61 Bulgaristan 68 Makedonya 83 Bosna-Hersek 95 Arnavutluk 108 İlk 4 sırada Danimarka, İsveç, İsviçre ve ABD ilk dört sırada. Kosova, Karabağ ve Sırbistan değerlendirilmemiş. Kaynak: The Networked Readiness Index 2007–2008 rankings http://www.weforum.org/pdf/gitr/2008/Rankings.pdf

Slovenya 30

Hırvatistan 49

Türkiye 55

Yunanistan 56

Romanya 61

Bulgaristan 68

Makedonya 83

Bosna-Hersek 95

Arnavutluk 108

İlk 4 sırada Danimarka, İsveç, İsviçre ve ABD ilk dört sırada. Kosova, Karabağ ve Sırbistan değerlendirilmemiş.

Balkan Ülkeleri GEANT2 bağlantı kapasiteleri

Balkan Ülkelerinde Bilimsel Yayınlar Türkiye (yaklaşık 100.000) Yunanistan (yaklaşık 100.000) Bulgaristan (53.795), Romanya (53.269) “ Yugoslavia” (49.018) Slovenya (25.033), Hırvatistan (24.116), Sırbistan (9910), Makedonya (2272) Bosna-Hersek (1124) Arnavutluk (780) Karadağ (317) Kosova (51)

Türkiye (yaklaşık 100.000)

Yunanistan (yaklaşık 100.000)

Bulgaristan (53.795),

Romanya (53.269)

“ Yugoslavia” (49.018)

Slovenya (25.033),

Hırvatistan (24.116),

Sırbistan (9910),

Makedonya (2272)

Bosna-Hersek (1124)

Arnavutluk (780)

Karadağ (317)

Kosova (51)

Ortak Yayın Sayıları Türkiye-Yunanistan: 428 Türkiye-Romanya: 267 Türkiye-Bulgaristan: 214 Tüm yayınların binde 2’si-binde 4ü Yunanistan-Bulgaristan: 671 Yunanistan-Romanya: 482 Bulgaristan-Romanya: 526

Türkiye-Yunanistan: 428

Türkiye-Romanya: 267

Türkiye-Bulgaristan: 214

Tüm yayınların binde 2’si-binde 4ü

Yunanistan-Bulgaristan: 671

Yunanistan-Romanya: 482

Bulgaristan-Romanya: 526

Dijital Bilim ve Kültür Alanında İşbirliği “ İşbirliği iki ya da daha fazla kurumun veya ülkenin kullanıcılarına daha gelişmiş ve daha çeşitli hizmet vermek için birlikte çalışmaları” Zengin ülkelerin daha az zenginlere “yardım etmeleri” demek değil İşbirliği dijital kültürel miras kurumlarının birbirlerine “karşılıklı bağımlı” olmaları demek

“ İşbirliği iki ya da daha fazla kurumun veya ülkenin kullanıcılarına daha gelişmiş ve daha çeşitli hizmet vermek için birlikte çalışmaları”

Zengin ülkelerin daha az zenginlere “yardım etmeleri” demek değil

İşbirliği dijital kültürel miras kurumlarının birbirlerine “karşılıklı bağımlı” olmaları demek

AB-Balkan Ülkeleri Bilim ve Teknolojide İşbirliği Araştırma alt yapısı İnsan Potansiyelini geliştirme Kurum geliştirme Beklenen hedefleri maksimize etmek için tutarlı ve dengeli bir yolla, karşılıklı fayda ve bölgesel etki için ortak bilim ve teknoloji etkinliklerinin yüceltilmesi

Araştırma alt yapısı

İnsan Potansiyelini geliştirme

Kurum geliştirme

Beklenen hedefleri maksimize etmek için tutarlı ve dengeli bir yolla, karşılıklı fayda ve bölgesel etki için ortak bilim ve teknoloji etkinliklerinin yüceltilmesi

SEEREN2 GEANT’ın gelecek kuşak Güney Doğu Avrupa alt bölümü Bölgedeki ulusal eğitim ve araştırma ağlarını birbirine bağlayan hızlı bir omurga Grid alt yapıları GEANT2, EGEE, SEE-GRID ile bütünleşik http://www. seeren .org/ content / modules / articles /PR- Bosnia - Serbia - dark - fibre -2006-01-15. pdf

GEANT’ın gelecek kuşak Güney Doğu Avrupa alt bölümü

Bölgedeki ulusal eğitim ve araştırma ağlarını birbirine bağlayan hızlı bir omurga

Grid alt yapıları

GEANT2, EGEE, SEE-GRID ile bütünleşik

http://www. seeren .org/ content / modules / articles /PR- Bosnia - Serbia - dark - fibre -2006-01-15. pdf

SEE GRID Güney Doğu Avrupa GRID yetenekli e-alt yapı geliştirme

TR-GRID

SEEFIRE Araştırma ve Eğitim İçin Güney Doğu Avrupa Fiber Alt Yapısı

SEE EGEE

EGEE 2008 Konferansı

Kültür Yaptığımız her şey (entellektüel ve sanatsal eserler, performanslar, vs. ); geçici, zamanla unutuluyor Kayıtlı kültür – ürettiğimiz nesneler; daha uzun ömürlü ama eskiyor Lyman ve Kahle (1998)

Yaptığımız her şey (entellektüel ve sanatsal eserler, performanslar, vs. ); geçici, zamanla unutuluyor

Kayıtlı kültür – ürettiğimiz nesneler; daha uzun ömürlü ama eskiyor

Dijital belgeler / nesneler Sonradan olma dijital belgeler Kitap, gazete, dergi, teknik rapor, ders notları, resimler, vs. Anadan doğma dijital belgeler Web, görselleştirme, benzetim ve senaryo yazılımları, sanal topluluklar (Facebook, Second Life), viki’ler, bloglar, vd.

Sonradan olma dijital belgeler

Kitap, gazete, dergi, teknik rapor, ders notları, resimler, vs.

Anadan doğma dijital belgeler

Web, görselleştirme, benzetim ve senaryo yazılımları, sanal topluluklar (Facebook, Second Life), viki’ler, bloglar, vd.

Dijital Arşivleme ve Koruma Di j it alleştirme dijital olmayan (analog) formdaki materyalleri dijital forma dönüştürme Di j ital ar şivleme – dijital bilgiyi depolama ( ör ., kurumsal/dijital bir arşiv yaratma) Di j ital koruma – uzun süre bit ve bayt’ları güvenli ve değiştirmeden saklama Di j ital arkeoloji - Sistematik arşivleme yapılmadığı durumlarda depolanan dijital bilgilerin nasıl okunacağını ve bu bilgilerin ne anlama geldiğini anlamaya çalışmak

Di j it alleştirme

dijital olmayan (analog) formdaki materyalleri dijital forma dönüştürme

Di j ital ar şivleme

– dijital bilgiyi depolama ( ör ., kurumsal/dijital bir arşiv yaratma)

Di j ital koruma

– uzun süre bit ve bayt’ları güvenli ve değiştirmeden saklama

Di j ital arkeoloji

- Sistematik arşivleme yapılmadığı durumlarda depolanan dijital bilgilerin nasıl okunacağını ve bu bilgilerin ne anlama geldiğini anlamaya çalışmak

Kültürel Miras Balkan ülkeleri çok zengin bir kültürel mirası paylaşıyorlar Ama savaşlar ve ihmal Balkanlardaki ortak kültürel zenginliğin azalmasına neden oluyor

Balkan ülkeleri çok zengin bir kültürel mirası paylaşıyorlar

Ama savaşlar ve ihmal Balkanlardaki ortak kültürel zenginliğin azalmasına neden oluyor

Mostar Köprüsü (Stari Most)

Bosna-Hersek Ulusal Kütüphanesi 1,5 milyon kitap, 4000 nadir eser, 478 ciltli el yazması, 100 yıllık Bosna gazete dermesi zarar gördü. Dermenin sadece %10’u kurtarılabildi.

Ferhadiye Camii, Banya Luka ? ?

“ Bosnalı Sırp güçler tarafından düşman hedefi olarak seçildiği iddia edilen Saraybosna Ulusal ve Üniversite Kütüphanesinin Bosna-Hersek’te yaşamış olan Müslüman, Sırp, Hırvat, Yahudi ve diğer tüm milletlerin tarihini ve kültürel mirasını içermesi ironiktir. O bölgede yüzyıllarca var olan kültürel çoğulculuğun parçası olduğu için kendi kültürel mirasını yok etmek kültürel intihar anlamına gelmekte olup, aynı zamanda kültürün girift doğasını da açığa çıkarmaktadır. Bu [kütüphanenin yok edilmesi], kültürün soyutlanmış bir varlık olmadığını, başka milletlerin kültürünü yok etmekle aynı zamanda kendi kültürümüzü de yok ettiğimizi, çünkü tüm kültürlerin iç içe geçtiğini ve birbirine bağımlı olduğunu gösteren örnek bir vakaydı.” Zgonjanin (2005, s. 136-137) Kültürel Miras Kurumlarının Yok Edilmesi Suç “ Balkan Alzheimer’ı hastalığı” (De Bernières, 2008, s. 51).

“ Öteki”lerin kültürel mirası “ Ulus-devlet” yaratma süreci Vatandaş tanımı “ Öteki”lerin yarattığı kültürel zenginliklerin ihmal edilmesi “ Öteki”lerin kültürel mirasının yok edilmesi “toplamı sıfır olan bir oyun” değil Ortak bilgi mirasını gelişen iletişim ve bilgi teknolojileriyle belki korumak mümkün Ama ortak kültürel zenginliğimiz yok olduğunda bunları geri getirmek mümkün değil

“ Ulus-devlet” yaratma süreci

Vatandaş tanımı

“ Öteki”lerin yarattığı kültürel zenginliklerin ihmal edilmesi

“ Öteki”lerin kültürel mirasının yok edilmesi “toplamı sıfır olan bir oyun” değil

Ortak bilgi mirasını gelişen iletişim ve bilgi teknolojileriyle belki korumak mümkün

Ama ortak kültürel zenginliğimiz yok olduğunda bunları geri getirmek mümkün değil

İnsanlığın Ortak Mirası Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunması (1972) Manevi (Intangible) Kültürel Mirasın Korunması (2003) Kültürel Anlatımların Çeşitliliğinin Korunması ve Yüceltilmesi Konvansiyonu (UNESCO, 2005)

Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunması (1972)

Manevi (Intangible) Kültürel Mirasın Korunması (2003)

Kültürel Anlatımların Çeşitliliğinin Korunması ve Yüceltilmesi Konvansiyonu (UNESCO, 2005)

AB Dijitalleştirme Programları DIGICULT (Digital Heritage and Cultural Content Programme) CALIMERA (Cultural Applications: Local Institutions Mediating Electronic Resources) COINE (Cultural Objects in Networked Environments) ERPANET ( Electronic Resources Preservation and Access Network ) NEDLIB (Networked European Digital Library) CHIMER . . .

DIGICULT (Digital Heritage and Cultural Content Programme)

CALIMERA (Cultural Applications: Local Institutions Mediating Electronic Resources)

COINE (Cultural Objects in Networked Environments)

ERPANET ( Electronic Resources Preservation and Access Network )

NEDLIB (Networked European Digital Library)

CHIMER

. . .

Boyana Kilisesi

Museumland

Lund İlkeleri (2001) Üye devletler arasında dijitalleştirme programlarının eşgüdümü için bir mekanizma yaratmak Erişilebilir ve sürdürülebilir miras Kültürel çeşitlilik, eğitim ve içerik sanayileri için destek Çeşitli ve zengin dijital kaynaklar

Üye devletler arasında dijitalleştirme programlarının eşgüdümü için bir mekanizma yaratmak

Erişilebilir ve sürdürülebilir miras

Kültürel çeşitlilik, eğitim ve içerik sanayileri için destek

Çeşitli ve zengin dijital kaynaklar

Lund İlkeleri: Temel Engeller Yaklaşım farkları Entellektüel mülkiyet hakları Kültürel programlar ve yeni teknoloji programları arasında sinerji yokluğu Kurumsal yatırım ve adanmışlık

Yaklaşım farkları

Entellektüel mülkiyet hakları

Kültürel programlar ve yeni teknoloji programları arasında sinerji yokluğu

Kurumsal yatırım ve adanmışlık

Lund İlkeleri: Üye Ülkeler Ne Yapmalı? Eşgüdüm için sürekli bir forum yaratmak Politika ve programlar konusunda bir Avrupa görüşünü desteklemek ve geliştirmek İyi uygulamaları yüceltmek ve desteklemek ve üye ülkeler arasında ahenk sağlamak İyi uygulama ve uygun becerilerin kabulünü hızlandırmak Ulusal envanterler kurarak Avrupa içeriğini görünebilir ve erişilebilir yapmak

Eşgüdüm için sürekli bir forum yaratmak

Politika ve programlar konusunda bir Avrupa görüşünü desteklemek ve geliştirmek

İyi uygulamaları yüceltmek ve desteklemek ve üye ülkeler arasında ahenk sağlamak

İyi uygulama ve uygun becerilerin kabulünü hızlandırmak

Ulusal envanterler kurarak Avrupa içeriğini görünebilir ve erişilebilir yapmak

i2010: Dijital Kütüphaneler Girişimi eContentplus programı “ Bir tıklamayla Avupa’nın kültürel ve bilimsel mirasına erişmek” Üye ülkeler kültürel miras kurumlarına (kütüphane, arşiv, müze) 14 milyar dolar harcıyor İçerik endüstrisi Avrupa GSMH’sinin %5’i “ Kütüphane, arşiv ve müzelerin sahip olduğu içerik kaynaklarının dijitalleştirilmesi ve bunların elektronik erişime açılması ekonomik değeri önemli ölçüde artırabilir” (European Commission, 2005, p. 4).

eContentplus programı

“ Bir tıklamayla Avupa’nın kültürel ve bilimsel mirasına erişmek”

Üye ülkeler kültürel miras kurumlarına (kütüphane, arşiv, müze) 14 milyar dolar harcıyor

İçerik endüstrisi Avrupa GSMH’sinin %5’i

“ Kütüphane, arşiv ve müzelerin sahip olduğu içerik kaynaklarının dijitalleştirilmesi ve bunların elektronik erişime açılması ekonomik değeri önemli ölçüde artırabilir” (European Commission, 2005, p. 4).

“ Bir kere dijitalleştir, en geniş biçimde yay” Bir kitabın dijitalleştirilmesi 8-12 Euro Avrupa Dijital Kütüphanesini geliştirmek için sadece dijitalleştirmek yeterli değil Birlikte çalışabilirlik, üst veri yaratma ve arama teknolojileri geliştirme gibi teknik sorunlar da çözülmeli (European Commission, 2005, s. 8).

Bir kitabın dijitalleştirilmesi 8-12 Euro

Avrupa Dijital Kütüphanesini geliştirmek için sadece dijitalleştirmek yeterli değil

Birlikte çalışabilirlik, üst veri yaratma ve arama teknolojileri geliştirme gibi teknik sorunlar da çözülmeli (European Commission, 2005, s. 8).

Geçmişin Geleceği Analog materyallerin dijitalleştirilmesi AB arşiv ve kütüphanelerinin çok azı dijitalleştirildi Toplam maliyetin 100 milyar euro olacağı tahmin ediliyor European Commission, 2005, s. 14

Analog materyallerin dijitalleştirilmesi

AB arşiv ve kütüphanelerinin çok azı dijitalleştirildi

Toplam maliyetin 100 milyar euro olacağı tahmin ediliyor

Şimdinin Geleceği Anadan doğma dijital materyalllerin dijitalleştirilmesi Anadan doğma dijital kültürel miras nesneleri dinamik ve akıllı Üç boyutlu nesneler, bir kerelik performansların dijitalleştirilmesi Dinamik web sayfalarını gelecek kuşaklar için saklamak daha zor Daha sonra meydana gelebilecek değişiklikleri ekleyebilmek için daha karmaşık koruma yöntemleri gerektiriyor Anadan doğma dijital nesnelerin korunması kopyalamaya dayanıyor Telif hakları, “öksüz/yetim eserler” gibi sorunların çözülmesi gerekiyor (Lynch, 2002, European Commission s. 19).

Anadan doğma dijital materyalllerin dijitalleştirilmesi

Anadan doğma dijital kültürel miras nesneleri dinamik ve akıllı

Üç boyutlu nesneler, bir kerelik performansların dijitalleştirilmesi

Dinamik web sayfalarını gelecek kuşaklar için saklamak daha zor

Daha sonra meydana gelebilecek değişiklikleri ekleyebilmek için daha karmaşık koruma yöntemleri gerektiriyor

Anadan doğma dijital nesnelerin korunması kopyalamaya dayanıyor

Telif hakları, “öksüz/yetim eserler” gibi sorunların çözülmesi gerekiyor

Avrupa Kütüphanesi (The European Library) Hırvatistan Yunanistan Sırbistan Slovenya

Bosna-Hersek Bulgaristan Hırvatistan Yunanistan Makedonya Romanya Sırbistan Slovenya Avrupa Kütüphanesi Web Sergisi

Avrupa Dijital Kütüphanesi: Europeana Üye ülkelerde kültürel materyallerin dijitalleştirilmesi Bu materyallere çevrimiçi erişim sağlanması Dijital koruma ile ilgili ulusal strateji ve planlar geliştirilmesi Avrupa Konseyi tavsiye kararı, 24 Ağustos 2006 http:// europa . eu . int / information _ society / activities / digital _ libraries / doc / recommendation / recommendation /en. pdf .

Üye ülkelerde kültürel materyallerin dijitalleştirilmesi

Bu materyallere çevrimiçi erişim sağlanması

Dijital koruma ile ilgili ulusal strateji ve planlar geliştirilmesi

Avrupa Konseyi tavsiye kararı, 24 Ağustos 2006

http:// europa . eu . int / information _ society / activities / digital _ libraries / doc / recommendation / recommendation /en. pdf .

Europeana Institute for Cultural Memory, Romania Bulgaria, New Bulgarian University Library Greece, Veria Central Public Library National Library of Slovenia 90 “partner”, 20’si ulusal kütüphane Çok dilde erişim sağlayan bir kullanıcı arayüzü 2M dijital nesne (Kasım 2008) (2010’da 6M olması planlanıyor)

SEEDI Güney Doğu Avrupa Dijitalleştirme Girişimi Prof. Nikola Ikonomov’un çağrılı konuşması

Güney Doğu Avrupa Dijitalleştirme Girişimi

Prof. Nikola Ikonomov’un çağrılı konuşması

Eylem Planı Alt yapı teknolojileri geliştirilmeli Dijital kütüphane, arşiv ve müzelere karşı hoşgörülü yasal bir alt yapı geliştirme Hızlı bir veri ağı geliştirme Standart kamu video formatı tanımlama Dijital yayın teknolojileri Dijital kütüphane, arşiv ve müze teknolojileri Toplama, depolama, veri madenciliği, hizmete sunma, düşük fiyatlı-uzun dönemli depolama

Alt yapı teknolojileri geliştirilmeli

Dijital kütüphane, arşiv ve müzelere karşı hoşgörülü yasal bir alt yapı geliştirme

Hızlı bir veri ağı geliştirme

Standart kamu video formatı tanımlama

Dijital yayın teknolojileri

Dijital kütüphane, arşiv ve müze teknolojileri

Toplama, depolama, veri madenciliği, hizmete sunma, düşük fiyatlı-uzun dönemli depolama

Dijital koruma politikası çerçevesi Seçim ölçütleri Üst veri Birlikte çalışabilirlik (interoperability) Mimari Tarihi değer Birden fazla kopya

Seçim ölçütleri

Üst veri

Birlikte çalışabilirlik (interoperability)

Mimari

Tarihi değer

Birden fazla kopya

Ortak Bilimsel ve Kültürel Mirasın Korunması Bilimsel, kültürel ve sanatsal mirasımızı temsil etmek için giderek artan biçimde dijital nesnelere bağımlı hale geliyoruz “ Dijital karanlık çağ” tehlikesini önlemek zorundayız (Rothenberg, 1995).

Bilimsel, kültürel ve sanatsal mirasımızı temsil etmek için giderek artan biçimde dijital nesnelere bağımlı hale geliyoruz

“ Dijital karanlık çağ” tehlikesini önlemek zorundayız

Web kültürü “ Web’in ortaya çıkardığı temel sorun; tüm kültür tarihinin süzgeçlerin kurulmasından ibaret olduğudur. Kültür belleği iletiyor, ama tüm belleği değil –süzerek iletiyor. İyi süzebilir, kötü süzebilir, ama toplumsal olarak etkileşmemize olanak veren bir şey varsa o da hepimizin aşağı yukarı aynı süzgeçlere sahip olmamızdır.” Umberto Eco

“ Web’in ortaya çıkardığı temel sorun; tüm kültür tarihinin süzgeçlerin kurulmasından ibaret olduğudur. Kültür belleği iletiyor, ama tüm belleği değil –süzerek iletiyor. İyi süzebilir, kötü süzebilir, ama toplumsal olarak etkileşmemize olanak veren bir şey varsa o da hepimizin aşağı yukarı aynı süzgeçlere sahip olmamızdır.”

Sevdalinka: “zarasle su staze moje” Safet Isovic Zarasle su staze moje Zarasle su staze moje i sad one puste stoje bijele ruze nema vise pokraj staze da mirise Stazama sam prolazio kad sam dragoj odlazio od kako se draga uda ne prolazim vise tuda Vec se staza ne poznaje a i ruza uvela je pod kojom sam cesto stao dok sam dragu milovao Staze nema, ruza vene draga nije pokraj mene ostala mi samo sjena da se sjecam uspomena

Yaşar Tonta H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü [email_address] yunus.hacettepe.edu.tr/~tonta/tonta.html Balkan Ülkeleri Arasında Bilimsel ve Kültürel Bilgilerin Korunması ve Yönetiminde İşbirliği

Add a comment

Related pages

Balkan ülkeleri arasında bilimsel ve kültürel bilgilerin ...

Balkan ülkeleri arasında bilimsel ve kültürel bilgilerin korunması ve yönetiminde işbirliği. ... nda Bilimsel ve Kültürel Bilgilerin ...
Read more

Balkan Ülkeleri Arasında Bilimsel ve Kültürel Bilgilerin ...

Tonta, Yaşar Balkan Ülkeleri Arasında Bilimsel ve Kültürel Bilgilerin Korunması ve Yönetiminde İşbirliği., 2008 . In Balkan Ülkeleri ...
Read more

Balkan Ülkeleri Arasında Bilimsel ve Kültürel Bilgilerin ...

Balkan Ülkeleri Arasında Bilimsel ve Kültürel Bilgilerin Korunması ve Yönetiminde İşbirliği= Cooperation in the Preservation and Management of ...
Read more

PowerPoint Presentation - yunus.hacettepe.edu.tr

Balkan Ülkeleri Arasında Bilimsel ve Kültürel Bilgilerin Korunması ve Yönetiminde İşbirliği Yaşar Tonta H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
Read more

“BALKAN ÜLKELER‹ KÜTÜPHANELER ARASI B‹LG‹-BELGE YÖNET‹M ...

Balkan Ülkeleri Aras›nda Bilimsel ve Kültürel Bilgilerin ... Balkan Ülkeleri Aras›nda Bilimsel ve Kültürel Bilgilerin Korunmas› ve Yönetiminde ...
Read more

Kültürel peyzajın korunması ve turizm iliskisi bağlamında ...

Balkan Ülkeleri Arasında Bilimsel ve Kültürel Bilgilerin Korunması ve Yönetiminde İşbirliği= Cooperation in the Preservation and Management of ...
Read more

Kültürel Mirasın Dijitalleştirilmesinde Halk Kütüphaneleri

... dijitalleştirme ve kültürel miras ... Balkan ülkeleri arasında bilimsel ve kültürel bilgilerin korunması ve yönetiminde işbirliği ...
Read more

CiteSeerX

Balkan ülkeleri arasında bilimsel ve kültürel bilgilerin korunması ve yönetiminde işbirliği (Çağrılı bildiri). Balkan Ülkeleri Kütüphan ...
Read more

Kültürel Miras Unsuru Olarak Yazma Eserler ve Nadir ...

Kültürel Miras Unsuru Olarak Yazma Eserler ve Nadir Eserlerin Korunması ve Yaşatılmasında İşbirliğinin Önemi ...
Read more

Hacettepe Üniversitesi

Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. Kurbanoğlu, S., Al, U., Lepon Erdoğan, P., Tonta, Y. ve Uçak, N. Ö. (2012 ...
Read more