Bakterialis genomok szekvenciaanalizise statisztikai modszerrel

100 %
0 %
Information about Bakterialis genomok szekvenciaanalizise statisztikai modszerrel
Education

Published on November 22, 2008

Author: koncsag

Source: slideshare.net

Description

"Bakterialis genomok szekvenciaanalizise statisztikai modszerrel" egy regi TDK eloadasom.

Bakteriális genomok szekvencia-analízise statisztikai módszerrel Szerzők: Koncsag Előd Tamás Levente

AAGTAAAAGTAAACAACAAGAGTAAAAACTCTTTTAGGAGAGAATTGAAGTTTGATATGGAAGGCGGGGGAGAGAATAGCAAGAAGGAAAACGAGCACTGAAAAAAAACAAAGAAGTCAACTACAGGTAGTGGCAACCACTAAGCAAAGCGGTATAGTAAATAGGATAGTAGACATTGGTGTTACTGTGAACAAGCTATAGGAACTATAATTACGGGGTAAATTCAGCAGGTAAGTCAATGATTAATATAAGATCCGACTTGTGCGAAGAACAAGCAGGTCAATATGCAGCTTCTGACGAATCCAAATAGCAAGGTTGGGATCATGGCACAAGGAGCTCTGCAGTTGAGGAGCTTCGAAATTTAATAAGCGCAGACGCTATAACTGTCGCCCAGACCGAAAGTACTGACTCCGAAACGGGATGAAAAGTGGTAGAACAGGTGGACCTAGTGGCGACCGTTAATCGCTAGGTCTCCATGTGTACAAGTACCACAAAATTTTTGAGGTTGTTCCTTAGATGTGTGGACCACCTAACGTTAGAACAGGTAGCTATTGTTGGACTTAAGGGAGTACAGGCGGGGGACCTAAAGATAATCGCATTGCAAATTTCCCTGAAAGGGGGTTGAGACGTGTCGGCAGCACAGGAAAACTCATTACTGCGAAATTTCGCCGACGACAATGTGTAACGTAGTAGGAAAACGTGTAAAAACGGTGGGCACCGATAGTAGGGGTCCAATGAAGATAGGGAGGTGAAGACACAGATGAAGGGGGCGACGGACCAAACTAGGAGTAGCCGGGATGAGATAGTGGCCGGGGTGGAGTATTTAGTGGAGCCCTTCGTCAGGGGAGGCGAGGATGAGCGAAGGTGCGTAGAGAAGTACAGAGAATCCTGTCAAGACAGTGGGCCCACCATTTATGGGTGCTACCCAAGAGCTTGGAATGGAAGAGATGACGGATAAAGGGGTCTAAATACTATATTAAAAAAGGGACGGGTCAGTGAAAACTGGGAATTAGAGGAAACGGATGGTAGAATAAAGCTGGATTTACCTGGCAAAATGAAGGCCC Az örökítő anyagban adott nukleobázisok DNS szál mentén való elrendeződési mintázatának jellemzésére alkalmas eljárás kidolgozása, illetve megfelelő mérőszám definiálása. Célkitűzés

AAGTAAAAGTAAACAACAAGAGTAAAAACTCTTTTAGGAGAGAATTGAAGTTTGATATGGAAGGCGGGGGAGAGAATAGCAAGAAGGAAAACGAGCACTGAAAAAAAACAAAGAAGTCAACTACAGGTAGTGGCAACCACTAAGCAAAGCGGTATAGTAAATAGGATAGTAGACATTGGTGTTACTGTGAACAAGCTATAGGAACTATAATTACGGGGTAAATTCAGCAGGTAAGTCAATGATTAATATAAGATCCGACTTGTGCGAAGAACAAGCAGGTCAATATGCAGCTTCTGACGAATCCAAATAGCAAGGTTGGGATCATGGCACAAGGAGCTCTGCAGTTGAGGAGCTTCGAAATTTAATAAGCGCAGACGCTATAACTGTCGCCCAGACCGAAAGTACTGACTCCGAAACGGGATGAAAAGTGGTAGAACAGGTGGACCTAGTGGCGACCGTTAATCGCTAGGTCTCCATGTGTACAAGTACCACAAAATTTTTGAGGTTGTTCCTTAGATGTGTGGACCACCTAACGTTAGAACAGGTAGCTATTGTTGGACTTAAGGGAGTACAGGCGGGGGACCTAAAGATAATCGCATTGCAAATTTCCCTGAAAGGGGGTTGAGACGTGTCGGCAGCACAGGAAAACTCATTACTGCGAAATTTCGCCGACGACAATGTGTAACGTAGTAGGAAAACGTGTAAAAACGGTGGGCACCGATAGTAGGGGTCCAATGAAGATAGGGAGGTGAAGACACAGATGAAGGGGGCGACGGACCAAACTAGGAGTAGCCGGGATGAGATAGTGGCCGGGGTGGAGTATTTAGTGGAGCCCTTCGTCAGGGGAGGCGAGGATGAGCGAAGGTGCGTAGAGAAGTACAGAGAATCCTGTCAAGACAGTGGGCCCACCATTTATGGGTGCTACCCAAGAGCTTGGAATGGAAGAGATGACGGATAAAGGGGTCTAAATACTATATTAAAAAAGGGACGGGTCAGTGAAAACTGGGAATTAGAGGAAACGGATGGTAGAATAAAGCTGGATTTACCTGGCAAAATGAAGGCCC 1) Az elméletileg legnagyobb valószínűséggel várható megoszlási mintázat (véletlen elrendeződés) hisztogrammjának meghatározása 2) Hisztogramm készítése a jelnek tekintett nukleobázisok közötti távokból ismert bakteriális genomok alapján 3) Standard deviáció (  d ) számítás Módszer

AAGTAAAAGTAAACAACAAGAGTAAAAACTCTTTTAGGAGAGAATTGAAGTTTGATATGGAAGGCGGGGGAGAGAATAGCAAGAAGGAAAACGAGCACTGAAAAAAAACAAAGAAGTCAACTACAGGTAGTGGCAACCACTAAGCAAAGCGGTATAGTAAATAGGATAGTAGACATTGGTGTTACTGTGAACAAGCTATAGGAACTATAATTACGGGGTAAATTCAGCAGGTAAGTCAATGATTAATATAAGATCCGACTTGTGCGAAGAACAAGCAGGTCAATATGCAGCTTCTGACGAATCCAAATAGCAAGGTTGGGATCATGGCACAAGGAGCTCTGCAGTTGAGGAGCTTCGAAATTTAATAAGCGCAGACGCTATAACTGTCGCCCAGACCGAAAGTACTGACTCCGAAACGGGATGAAAAGTGGTAGAACAGGTGGACCTAGTGGCGACCGTTAATCGCTAGGTCTCCATGTGTACAAGTACCACAAAATTTTTGAGGTTGTTCCTTAGATGTGTGGACCACCTAACGTTAGAACAGGTAGCTATTGTTGGACTTAAGGGAGTACAGGCGGGGGACCTAAAGATAATCGCATTGCAAATTTCCCTGAAAGGGGGTTGAGACGTGTCGGCAGCACAGGAAAACTCATTACTGCGAAATTTCGCCGACGACAATGTGTAACGTAGTAGGAAAACGTGTAAAAACGGTGGGCACCGATAGTAGGGGTCCAATGAAGATAGGGAGGTGAAGACACAGATGAAGGGGGCGACGGACCAAACTAGGAGTAGCCGGGATGAGATAGTGGCCGGGGTGGAGTATTTAGTGGAGCCCTTCGTCAGGGGAGGCGAGGATGAGCGAAGGTGCGTAGAGAAGTACAGAGAATCCTGTCAAGACAGTGGGCCCACCATTTATGGGTGCTACCCAAGAGCTTGGAATGGAAGAGATGACGGATAAAGGGGTCTAAATACTATATTAAAAAAGGGACGGGTCAGTGAAAACTGGGAATTAGAGGAAACGGATGGTAGAATAAAGCTGGATTTACCTGGCAAAATGAAGGCCC Módszer 1. X ei = f 1 *f 0 i f 1 =l 1 /(l 1 +l 0 ) f 0 =l 0 /(l 1 +l 0 ) l 1 - jelek száma l 0 - közök száma f 1 =0,4 - i - Véletlenszerű elrendeződés hisztogrammja

AAGTAAAAGTAAACAACAAGAGTAAAAACTCTTTTAGGAGAGAATTGAAGTTTGATATGGAAGGCGGGGGAGAGAATAGCAAGAAGGAAAACGAGCACTGAAAAAAAACAAAGAAGTCAACTACAGGTAGTGGCAACCACTAAGCAAAGCGGTATAGTAAATAGGATAGTAGACATTGGTGTTACTGTGAACAAGCTATAGGAACTATAATTACGGGGTAAATTCAGCAGGTAAGTCAATGATTAATATAAGATCCGACTTGTGCGAAGAACAAGCAGGTCAATATGCAGCTTCTGACGAATCCAAATAGCAAGGTTGGGATCATGGCACAAGGAGCTCTGCAGTTGAGGAGCTTCGAAATTTAATAAGCGCAGACGCTATAACTGTCGCCCAGACCGAAAGTACTGACTCCGAAACGGGATGAAAAGTGGTAGAACAGGTGGACCTAGTGGCGACCGTTAATCGCTAGGTCTCCATGTGTACAAGTACCACAAAATTTTTGAGGTTGTTCCTTAGATGTGTGGACCACCTAACGTTAGAACAGGTAGCTATTGTTGGACTTAAGGGAGTACAGGCGGGGGACCTAAAGATAATCGCATTGCAAATTTCCCTGAAAGGGGGTTGAGACGTGTCGGCAGCACAGGAAAACTCATTACTGCGAAATTTCGCCGACGACAATGTGTAACGTAGTAGGAAAACGTGTAAAAACGGTGGGCACCGATAGTAGGGGTCCAATGAAGATAGGGAGGTGAAGACACAGATGAAGGGGGCGACGGACCAAACTAGGAGTAGCCGGGATGAGATAGTGGCCGGGGTGGAGTATTTAGTGGAGCCCTTCGTCAGGGGAGGCGAGGATGAGCGAAGGTGCGTAGAGAAGTACAGAGAATCCTGTCAAGACAGTGGGCCCACCATTTATGGGTGCTACCCAAGAGCTTGGAATGGAAGAGATGACGGATAAAGGGGTCTAAATACTATATTAAAAAAGGGACGGGTCAGTGAAAACTGGGAATTAGAGGAAACGGATGGTAGAATAAAGCTGGATTTACCTGGCAAAATGAAGGCCC Módszer 2. -i- f 1 =0,4971 Bakteriális szekvencia hisztogrammja Escherichia coli , 100 kb

AAGTAAAAGTAAACAACAAGAGTAAAAACTCTTTTAGGAGAGAATTGAAGTTTGATATGGAAGGCGGGGGAGAGAATAGCAAGAAGGAAAACGAGCACTGAAAAAAAACAAAGAAGTCAACTACAGGTAGTGGCAACCACTAAGCAAAGCGGTATAGTAAATAGGATAGTAGACATTGGTGTTACTGTGAACAAGCTATAGGAACTATAATTACGGGGTAAATTCAGCAGGTAAGTCAATGATTAATATAAGATCCGACTTGTGCGAAGAACAAGCAGGTCAATATGCAGCTTCTGACGAATCCAAATAGCAAGGTTGGGATCATGGCACAAGGAGCTCTGCAGTTGAGGAGCTTCGAAATTTAATAAGCGCAGACGCTATAACTGTCGCCCAGACCGAAAGTACTGACTCCGAAACGGGATGAAAAGTGGTAGAACAGGTGGACCTAGTGGCGACCGTTAATCGCTAGGTCTCCATGTGTACAAGTACCACAAAATTTTTGAGGTTGTTCCTTAGATGTGTGGACCACCTAACGTTAGAACAGGTAGCTATTGTTGGACTTAAGGGAGTACAGGCGGGGGACCTAAAGATAATCGCATTGCAAATTTCCCTGAAAGGGGGTTGAGACGTGTCGGCAGCACAGGAAAACTCATTACTGCGAAATTTCGCCGACGACAATGTGTAACGTAGTAGGAAAACGTGTAAAAACGGTGGGCACCGATAGTAGGGGTCCAATGAAGATAGGGAGGTGAAGACACAGATGAAGGGGGCGACGGACCAAACTAGGAGTAGCCGGGATGAGATAGTGGCCGGGGTGGAGTATTTAGTGGAGCCCTTCGTCAGGGGAGGCGAGGATGAGCGAAGGTGCGTAGAGAAGTACAGAGAATCCTGTCAAGACAGTGGGCCCACCATTTATGGGTGCTACCCAAGAGCTTGGAATGGAAGAGATGACGGATAAAGGGGTCTAAATACTATATTAAAAAAGGGACGGGTCAGTGAAAACTGGGAATTAGAGGAAACGGATGGTAGAATAAAGCTGGATTTACCTGGCAAAATGAAGGCCC Módszer 3.  d - standard deviáció diszkrét értékekre x mi - mért gyakoriság x ei - elméleti, jósolt gyakoriság i - adott köz hossza, ahol i tart n - ig A standard deviáció kiszámítása

AAGTAAAAGTAAACAACAAGAGTAAAAACTCTTTTAGGAGAGAATTGAAGTTTGATATGGAAGGCGGGGGAGAGAATAGCAAGAAGGAAAACGAGCACTGAAAAAAAACAAAGAAGTCAACTACAGGTAGTGGCAACCACTAAGCAAAGCGGTATAGTAAATAGGATAGTAGACATTGGTGTTACTGTGAACAAGCTATAGGAACTATAATTACGGGGTAAATTCAGCAGGTAAGTCAATGATTAATATAAGATCCGACTTGTGCGAAGAACAAGCAGGTCAATATGCAGCTTCTGACGAATCCAAATAGCAAGGTTGGGATCATGGCACAAGGAGCTCTGCAGTTGAGGAGCTTCGAAATTTAATAAGCGCAGACGCTATAACTGTCGCCCAGACCGAAAGTACTGACTCCGAAACGGGATGAAAAGTGGTAGAACAGGTGGACCTAGTGGCGACCGTTAATCGCTAGGTCTCCATGTGTACAAGTACCACAAAATTTTTGAGGTTGTTCCTTAGATGTGTGGACCACCTAACGTTAGAACAGGTAGCTATTGTTGGACTTAAGGGAGTACAGGCGGGGGACCTAAAGATAATCGCATTGCAAATTTCCCTGAAAGGGGGTTGAGACGTGTCGGCAGCACAGGAAAACTCATTACTGCGAAATTTCGCCGACGACAATGTGTAACGTAGTAGGAAAACGTGTAAAAACGGTGGGCACCGATAGTAGGGGTCCAATGAAGATAGGGAGGTGAAGACACAGATGAAGGGGGCGACGGACCAAACTAGGAGTAGCCGGGATGAGATAGTGGCCGGGGTGGAGTATTTAGTGGAGCCCTTCGTCAGGGGAGGCGAGGATGAGCGAAGGTGCGTAGAGAAGTACAGAGAATCCTGTCAAGACAGTGGGCCCACCATTTATGGGTGCTACCCAAGAGCTTGGAATGGAAGAGATGACGGATAAAGGGGTCTAAATACTATATTAAAAAAGGGACGGGTCAGTGAAAACTGGGAATTAGAGGAAACGGATGGTAGAATAAAGCTGGATTTACCTGGCAAAATGAAGGCCC Eredmények 1. Borrelia burgdorferi ; adeninek rendezettsége a teljes genom mentén  d Minden vizsgált baktérium esetében nagy eltérést találtunk a valós szekvenciák és a generált kontrolljaik mintázatának rendezettsége között.

AAGTAAAAGTAAACAACAAGAGTAAAAACTCTTTTAGGAGAGAATTGAAGTTTGATATGGAAGGCGGGGGAGAGAATAGCAAGAAGGAAAACGAGCACTGAAAAAAAACAAAGAAGTCAACTACAGGTAGTGGCAACCACTAAGCAAAGCGGTATAGTAAATAGGATAGTAGACATTGGTGTTACTGTGAACAAGCTATAGGAACTATAATTACGGGGTAAATTCAGCAGGTAAGTCAATGATTAATATAAGATCCGACTTGTGCGAAGAACAAGCAGGTCAATATGCAGCTTCTGACGAATCCAAATAGCAAGGTTGGGATCATGGCACAAGGAGCTCTGCAGTTGAGGAGCTTCGAAATTTAATAAGCGCAGACGCTATAACTGTCGCCCAGACCGAAAGTACTGACTCCGAAACGGGATGAAAAGTGGTAGAACAGGTGGACCTAGTGGCGACCGTTAATCGCTAGGTCTCCATGTGTACAAGTACCACAAAATTTTTGAGGTTGTTCCTTAGATGTGTGGACCACCTAACGTTAGAACAGGTAGCTATTGTTGGACTTAAGGGAGTACAGGCGGGGGACCTAAAGATAATCGCATTGCAAATTTCCCTGAAAGGGGGTTGAGACGTGTCGGCAGCACAGGAAAACTCATTACTGCGAAATTTCGCCGACGACAATGTGTAACGTAGTAGGAAAACGTGTAAAAACGGTGGGCACCGATAGTAGGGGTCCAATGAAGATAGGGAGGTGAAGACACAGATGAAGGGGGCGACGGACCAAACTAGGAGTAGCCGGGATGAGATAGTGGCCGGGGTGGAGTATTTAGTGGAGCCCTTCGTCAGGGGAGGCGAGGATGAGCGAAGGTGCGTAGAGAAGTACAGAGAATCCTGTCAAGACAGTGGGCCCACCATTTATGGGTGCTACCCAAGAGCTTGGAATGGAAGAGATGACGGATAAAGGGGTCTAAATACTATATTAAAAAAGGGACGGGTCAGTGAAAACTGGGAATTAGAGGAAACGGATGGTAGAATAAAGCTGGATTTACCTGGCAAAATGAAGGCCC Eredmények 2. Pyrobaculum aerophilum nukleobázisainak rendezettsége  d Ugyanazon DNS különböző nukleobázisaira eltérő rendezettséget kaptunk. Jelgyakoriság és rendezettség  d

AAGTAAAAGTAAACAACAAGAGTAAAAACTCTTTTAGGAGAGAATTGAAGTTTGATATGGAAGGCGGGGGAGAGAATAGCAAGAAGGAAAACGAGCACTGAAAAAAAACAAAGAAGTCAACTACAGGTAGTGGCAACCACTAAGCAAAGCGGTATAGTAAATAGGATAGTAGACATTGGTGTTACTGTGAACAAGCTATAGGAACTATAATTACGGGGTAAATTCAGCAGGTAAGTCAATGATTAATATAAGATCCGACTTGTGCGAAGAACAAGCAGGTCAATATGCAGCTTCTGACGAATCCAAATAGCAAGGTTGGGATCATGGCACAAGGAGCTCTGCAGTTGAGGAGCTTCGAAATTTAATAAGCGCAGACGCTATAACTGTCGCCCAGACCGAAAGTACTGACTCCGAAACGGGATGAAAAGTGGTAGAACAGGTGGACCTAGTGGCGACCGTTAATCGCTAGGTCTCCATGTGTACAAGTACCACAAAATTTTTGAGGTTGTTCCTTAGATGTGTGGACCACCTAACGTTAGAACAGGTAGCTATTGTTGGACTTAAGGGAGTACAGGCGGGGGACCTAAAGATAATCGCATTGCAAATTTCCCTGAAAGGGGGTTGAGACGTGTCGGCAGCACAGGAAAACTCATTACTGCGAAATTTCGCCGACGACAATGTGTAACGTAGTAGGAAAACGTGTAAAAACGGTGGGCACCGATAGTAGGGGTCCAATGAAGATAGGGAGGTGAAGACACAGATGAAGGGGGCGACGGACCAAACTAGGAGTAGCCGGGATGAGATAGTGGCCGGGGTGGAGTATTTAGTGGAGCCCTTCGTCAGGGGAGGCGAGGATGAGCGAAGGTGCGTAGAGAAGTACAGAGAATCCTGTCAAGACAGTGGGCCCACCATTTATGGGTGCTACCCAAGAGCTTGGAATGGAAGAGATGACGGATAAAGGGGTCTAAATACTATATTAAAAAAGGGACGGGTCAGTGAAAACTGGGAATTAGAGGAAACGGATGGTAGAATAAAGCTGGATTTACCTGGCAAAATGAAGGCCC Eredmények 3. Különböző bakteriális szekvenciák rendezettségének összehasonlítása  d A nukleobázisok átlagos rendezettsége genusonként nagy eltéréseket mutathat. Streptococcus pneumoniae, L=2038615 Halobacterium, L=2014239

AAGTAAAAGTAAACAACAAGAGTAAAAACTCTTTTAGGAGAGAATTGAAGTTTGATATGGAAGGCGGGGGAGAGAATAGCAAGAAGGAAAACGAGCACTGAAAAAAAACAAAGAAGTCAACTACAGGTAGTGGCAACCACTAAGCAAAGCGGTATAGTAAATAGGATAGTAGACATTGGTGTTACTGTGAACAAGCTATAGGAACTATAATTACGGGGTAAATTCAGCAGGTAAGTCAATGATTAATATAAGATCCGACTTGTGCGAAGAACAAGCAGGTCAATATGCAGCTTCTGACGAATCCAAATAGCAAGGTTGGGATCATGGCACAAGGAGCTCTGCAGTTGAGGAGCTTCGAAATTTAATAAGCGCAGACGCTATAACTGTCGCCCAGACCGAAAGTACTGACTCCGAAACGGGATGAAAAGTGGTAGAACAGGTGGACCTAGTGGCGACCGTTAATCGCTAGGTCTCCATGTGTACAAGTACCACAAAATTTTTGAGGTTGTTCCTTAGATGTGTGGACCACCTAACGTTAGAACAGGTAGCTATTGTTGGACTTAAGGGAGTACAGGCGGGGGACCTAAAGATAATCGCATTGCAAATTTCCCTGAAAGGGGGTTGAGACGTGTCGGCAGCACAGGAAAACTCATTACTGCGAAATTTCGCCGACGACAATGTGTAACGTAGTAGGAAAACGTGTAAAAACGGTGGGCACCGATAGTAGGGGTCCAATGAAGATAGGGAGGTGAAGACACAGATGAAGGGGGCGACGGACCAAACTAGGAGTAGCCGGGATGAGATAGTGGCCGGGGTGGAGTATTTAGTGGAGCCCTTCGTCAGGGGAGGCGAGGATGAGCGAAGGTGCGTAGAGAAGTACAGAGAATCCTGTCAAGACAGTGGGCCCACCATTTATGGGTGCTACCCAAGAGCTTGGAATGGAAGAGATGACGGATAAAGGGGTCTAAATACTATATTAAAAAAGGGACGGGTCAGTGAAAACTGGGAATTAGAGGAAACGGATGGTAGAATAAAGCTGGATTTACCTGGCAAAATGAAGGCCC Eredmények 4. Chlamydia trachomatis nukleobázisainak rendezettsége a teljes genom mentén  d Több genom mintázatában észleltük, hogy egyetlen nukleobázisnál kiugróan nagy a deviáció

AAGTAAAAGTAAACAACAAGAGTAAAAACTCTTTTAGGAGAGAATTGAAGTTTGATATGGAAGGCGGGGGAGAGAATAGCAAGAAGGAAAACGAGCACTGAAAAAAAACAAAGAAGTCAACTACAGGTAGTGGCAACCACTAAGCAAAGCGGTATAGTAAATAGGATAGTAGACATTGGTGTTACTGTGAACAAGCTATAGGAACTATAATTACGGGGTAAATTCAGCAGGTAAGTCAATGATTAATATAAGATCCGACTTGTGCGAAGAACAAGCAGGTCAATATGCAGCTTCTGACGAATCCAAATAGCAAGGTTGGGATCATGGCACAAGGAGCTCTGCAGTTGAGGAGCTTCGAAATTTAATAAGCGCAGACGCTATAACTGTCGCCCAGACCGAAAGTACTGACTCCGAAACGGGATGAAAAGTGGTAGAACAGGTGGACCTAGTGGCGACCGTTAATCGCTAGGTCTCCATGTGTACAAGTACCACAAAATTTTTGAGGTTGTTCCTTAGATGTGTGGACCACCTAACGTTAGAACAGGTAGCTATTGTTGGACTTAAGGGAGTACAGGCGGGGGACCTAAAGATAATCGCATTGCAAATTTCCCTGAAAGGGGGTTGAGACGTGTCGGCAGCACAGGAAAACTCATTACTGCGAAATTTCGCCGACGACAATGTGTAACGTAGTAGGAAAACGTGTAAAAACGGTGGGCACCGATAGTAGGGGTCCAATGAAGATAGGGAGGTGAAGACACAGATGAAGGGGGCGACGGACCAAACTAGGAGTAGCCGGGATGAGATAGTGGCCGGGGTGGAGTATTTAGTGGAGCCCTTCGTCAGGGGAGGCGAGGATGAGCGAAGGTGCGTAGAGAAGTACAGAGAATCCTGTCAAGACAGTGGGCCCACCATTTATGGGTGCTACCCAAGAGCTTGGAATGGAAGAGATGACGGATAAAGGGGTCTAAATACTATATTAAAAAAGGGACGGGTCAGTGAAAACTGGGAATTAGAGGAAACGGATGGTAGAATAAAGCTGGATTTACCTGGCAAAATGAAGGCCC Következtetés Az általunk kidolgozott módszer továbbfejlesztése lehetővé teheti DNS szekvenciák elemzését, különböző organizmusok genetikai jellemzését és osztályozását.

Köszönöm a figyelmet!

Add a comment

Related presentations

Related pages

Új génsebészeti módszerek a növényi gének és genomok ...

... hogy igen jelentős előrehaladás történt a növényi gének, genomok irányított szerkesztésében (Puchta and Fauser 2013). Nehéz megjósolni, ...
Read more

Egy multideléciós Escherichia coli törzs előállítása és ...

az az elmélet, mely szerint a prokarióta genomok két részből állnak: egy konzervált gerincből, és egy dinamikusan változó,
Read more

A biotechnológia története – Wikipédia

... hogy egyszerű statisztikai szabályokat követnek. ... 47 gomba, 3 növény, 43 állat (17 emlős). * 2013 - Genomok információtartalma ...
Read more

⭐ÚJ GÉNSEBÉSZETI MÓDSZEREK A NÖVÉNYI GÉNEK ÉS GENOMOK ...

ÚJ GÉNSEBÉSZETI MÓDSZEREK A NÖVÉNYI GÉNEK ÉS GENOMOK CÉLZOTT SZERKESZTÉSÉBEN Dudits Dénes Növénybiológiai Intézet, ...
Read more

PROKARIÓTA GENOMOK ÖSSZEHASONLÍTÓ ANALÍZISE ...

PROKARIÓTA GENOMOK ÖSSZEHASONLÍTÓ ANALÍZISE ... • A fenti feltételezett HGT gének bázis összetételének statisztikai analízise ...
Read more

www.veab.mta.hu

MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01C92ECB.F6DF2DF0" Ez a dokumentum egyetlen fájlból álló weblap, más ...
Read more

Bioinformatika: molekuláris méréstechnikától az orvosi ...

Bioinformatika: molekuláris méréstechnikától az orvosi döntéstámogatásig. Antal Péter, Hullám Gábor, Millinghoffer András, Hajós Gergely ...
Read more

⭐EPIGENETIKA TÁPLÁLKOZÁSTUDOMÁNYI ÉS ÉLELMISZERBIZTONSÁGI ...

... története 2. Metabolomikai analitikai eljárások, detektálási módszerek, statisztikai elemzés 3. Metabolomikát alkalmazó tudományterületek 4.
Read more