Bai toan du lich

27 %
73 %
Information about Bai toan du lich

Published on June 23, 2008

Author: hcdung18

Source: slideshare.net

Description

Bai toan du lich giai bang quy hoach dong

Bài toán du lịch Một người đi từ thành phố 0 đến thành phố n và có thể đi qua n-1 thành phố khác 1, 2,…n-1 theo lộ trình: 0  i 1  i 2  …  i k  n (0 < i 1 < i 2 < … < i k < n) c[i,j]: là giá vé đi từ thành phố i đến j Tìm lộ trình từ thành phố 0  n sao cho tổng chi phí (giá vé) đạt cực tiểu.

Một người đi từ thành phố 0 đến thành phố n và có thể đi qua n-1 thành phố khác 1, 2,…n-1 theo lộ trình:

0  i 1  i 2  …  i k  n

(0 < i 1 < i 2 < … < i k < n)

c[i,j]: là giá vé đi từ thành phố i đến j

Tìm lộ trình từ thành phố 0  n sao cho tổng chi phí (giá vé) đạt cực tiểu.

Ví dụ: Tìm lộ trình đi từ thành phố đến Bài toán du lịch Lộ trình: 0 4 Chi phí: 6 0 1 2 3 4 5 3 4 1 2 8 0 2 3 4 0 1 3 2 4 5 3 4 1 2 8 0 4 8

Ví dụ: Tìm lộ trình đi từ thành phố đến

Bài toán du lịch Phân tích bài toán: Gọi p(r,s) là bài toán du lịch, với: r  N là thành phố xuất phát s  N là thành phố cần đến (Bài toán ban đầu là P(0,n) Các giá trị cần tìm : l[r,s]: chi phí nhỏ nhất để đi từ r  s của bài toán p(r,s) u[r,s]: đỉnh kế cuối trên đường đi từ r  s của bài toán p(r,s)

Phân tích bài toán:

Gọi p(r,s) là bài toán du lịch, với:

r  N là thành phố xuất phát

s  N là thành phố cần đến

(Bài toán ban đầu là P(0,n)

Các giá trị cần tìm :

l[r,s]: chi phí nhỏ nhất để đi từ r  s của bài toán p(r,s)

u[r,s]: đỉnh kế cuối trên đường đi từ r  s của bài toán p(r,s)

Bài toán du lịch p(r,s) Giải pháp đệ quy: + Khi r = s: l[r,s] = 0 u[r,s] = -1 (vì không có đỉnh kế cuối) + Khi r < s: l[r,s] = min (l[r,k] + c[k,s]) (r  k<s) = l[r,k’] + c[k’,s] u[r,s] = k’

Giải pháp đệ quy:

+ Khi r = s:

l[r,s] = 0

u[r,s] = -1 (vì không có đỉnh kế cuối)

+ Khi r < s:

l[r,s] = min (l[r,k] + c[k,s])

(r  k<s)

= l[r,k’] + c[k’,s]

u[r,s] = k’

Lập bảng (Bài toán du lịch) Procedure lapbang; Begin r:=0; {thành phố xuất phát} For s:=0 to n do If (r = s) then tính l[r,r] và u[r,r] Else {r < s} tính l[r,s] và u[r,s] End; * Độ phức tạp tính toán: O(n 2 )

Procedure lapbang;

Begin

r:=0; {thành phố xuất phát}

For s:=0 to n do

If (r = s) then

tính l[r,r] và u[r,r]

Else {r < s}

tính l[r,s] và u[r,s]

End;

* Độ phức tạp tính toán: O(n 2 )

Procedure lapbang; Begin r:=0; {thành phố xuất phát} For s:=0 to n do If (r = s) then begin l[r,r] = 0; u[r,r] = -1; end Else {r < s} begin dinhke:=0; min:= giatri_max; for k:=r to s-1 do if (tồn tại cạnh (k,s)) then if (l[r,k] + c[k,s]) < min then begin dinhke:= k; min:= l[r,k] + c[k,s]; end; l[r,s]:= min; u[r,s]:= dinhke; end;End;

Procedure lapbang;

Begin r:=0; {thành phố xuất phát}

For s:=0 to n do

If (r = s) then

begin

l[r,r] = 0; u[r,r] = -1;

end

Else {r < s}

begin

dinhke:=0; min:= giatri_max;

for k:=r to s-1 do

if (tồn tại cạnh (k,s)) then

if (l[r,k] + c[k,s]) < min then

begin

dinhke:= k; min:= l[r,k] + c[k,s];

end;

l[r,s]:= min; u[r,s]:= dinhke;

end;End;

Tổng hợp kết quả (Bài toán du lịch) Procedure tonghop; Begin r: = 0; s:= n; x[1]:=s; {lưu duong di} i:=2; while (r <> s) and (l[r,s]< giatri_max) do begin x[i]:= u[r,s]; s:= x[i]; i:= i + 1; end; If (r<>s) then ‘khong co dd’ else inkq(x); End; * Lập bảng : * Đường đi: (  : giatri_max) 0 1 2 3 4 5 3 4 1 2 8  0 4 3 2 1 0 s r 0 -1 0 2 0 3 2 6 3 0 2 3 4 X

Nhóm 5 : 1. Hoàng Chí Dũng 2. Phạm Hồng Ngự 3. Ngô Quỳnh Như 4. Lê Duy Sử

Add a comment

Related presentations

Related pages

Giải Bài Toán Người Du Lịch Nổi Tiếng Bằng ...

giẢi bÀi toÁn ngƯỜi du lỊch nỔi tiẾng bẰng mÔ phỎng hÀnh vi cỦa ĐÀn. kiẾn trong tỰ nhiÊn ngày gửi bài: 10/08/2010
Read more

Thiết kế và đánh giá thuật toán: Bài toán ...

Bài toán: Một nguời du lịch muốn tham quan n thành phố T1,.., Tn . Xuất phát từ một thành phố nào đóngười du lịch muốn ...
Read more

Bài toán người du lịch - Tài liệu

Tài liệu về Bài toán người du lịch - Tài liệu , Bai toan nguoi du lich - Tai lieu tại 123doc - Thư viện trực tuyến hàng đầu ...
Read more

GIẢI BÀI TOÁN NGƯỜI DU LỊCH NỔI TIẾNG BẰNG ...

giẢi bÀi toÁn ngƯỜi du lỊch nỔi tiẾng bẰng mÔ phỎng hÀnh vi cỦa ĐÀn kiẾn trong tỰ nhiÊn bài toán người du lịch ...
Read more

Bài toán người du lịch và các thuật giải ...

Bài toán người du lịch và các thuật giải - Nội dung 1/Giới thiệu lịch sử của bài toán người du lịch 2/Mô tả chi tiết ...
Read more

Nan giải "bài toán" xúc tiến du lịch

Theo đánh giá của các chuyên gia, doanh nghiệp du lịch về hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch Việt Nam còn mang tính tự ...
Read more

Bài toán người bán hàng – Wikipedia tiếng Việt

Quan trọng nhất là vấn đề nhân viên bán hàng đi du lịch thường thể hiện như một bài toán con trong nhiều vấn đề tổ ...
Read more

Du Lịch & Môi Sinh: Những bài toán cho Du lịch VN ...

Giữa lúc ảnh hưởng của kinh tế toàn cầu suy thoái vẫn còn đe dọa, ngành du lịch - "kỹ nghệ không khói" khắp nơi đều ...
Read more

Giai bai toan phat trien du lich nong nghiep - Tin du lich

(VOV) Duoc danh gia co nhieu tiem nang, nhung du lich nong nghiep, don tiep o nuoc ta con moi me va tu phat. Vua qua, lan dau tien tai Viet Nam, Trung tam ...
Read more