Bài tập ở Workshop WPML - ngày 27/09/2014

6 %
94 %
Information about Bài tập ở Workshop WPML - ngày 27/09/2014
Technology

Published on October 3, 2014

Author: tiendathoang

Source: slideshare.net

Description

Bài tập cho workshop WPML ngày 27/09/2014 tại Sài Gòn, Việt Nam.

Link: http://www.meetup.com/Saigon-WordPress/events/206320762/

1. 1 Workshop WPML - bài tập Đây là phần bài tập cho WPML workshop ngày 27/09/2014 tại TP. HCM, Việt Nam. Link: http://www.meetup.com/Saigon-WordPress/events/206320762/ MỤC LỤC 1. Cài plugin WPML core ........................................................................................................ 2 2. Đăng ký site của bạn để nhận update ................................................................................. 2 3. Thiết lập căn bản ................................................................................................................ 2 4. WPML set up - bước tiếp theo ............................................................................................ 3 5. Chuyển giữa các ngôn ngữ ở WordPress Dashboard (Bảng tin) ........................................ 3 6. Dịch các trang ..................................................................................................................... 4 a. Dịch trang sử dụng tùy chọn “Translate” (Dịch) ............................................................... 4 b. Chức năng „Duplicate‟ (Sao chép) ................................................................................... 5 7. Dịch menu (trình đơn) ......................................................................................................... 6 8. Dịch các bài viết .................................................................................................................. 7 9. Dịch các categories (chuyên mục) ...................................................................................... 7 10. Dịch các tag và thẻ. ......................................................................................................... 8 11. Dịch tiêu đề và miêu tả của site ....................................................................................... 8 12. Dịch các widget ............................................................................................................... 8 13. Dịch ảnh - attachments (giới thiệu add-on „WPML Media‟) .............................................. 9 14. Dịch giao diện.................................................................................................................10 15. Dịch các tùy chọn của giao diện .....................................................................................11 Liên hệ ......................................................................................................................................12

2. 2 1. Cài plugin WPML core Phần bài tập này sẽ giúp bạn cách cài đặt và kích hoạt plugin WPML Hướng dẫn: 1. Đăng nhập vào tải khoản WPML https://wpml.org/my-account/ 2. Vào phần “Downloads”. 3. Download „WPML Multilingual CMS‟. Đừng giải nén file này. 4. Đăng nhập với tư cách admin vào site WordPress của bạn 5. Vào Plugins -> Add new ->Upload plugin, tìm file WPML zip file bạn đã tải. Upload và kích hoạt nó. Plugin WPML của bạn đã sẵn sàng để cài đặt và sử dụng. Thông tin cụ thể: http://wpml.org/faq/install-wpml/ 2. Đăng ký site của bạn để nhận update Phần này sẽ hướng dẫn bạn đăng ký site của bạn để nhận được thông báo update tự động về các plugin của WPML. Hướng dẫn: 1. Vào WordPress admin => Plugins, phía dưới „WPML Multilingual CMS‟ plugin có link: “Purchase a subscription or enter an existing key”. Click vào đó. 2. Bước tiếp theo sẽ có một button màu xanh “Register WPML”. Click vào đó. 3. Go to your WPML account to add your site: a. Vào mục “My sites”. b. Click vào button: „Add new site‟. c. Điền URL của site. d. Xem và copy key này. 4. Quay lại trang WordPress của bạn và copy key này. Trang của bạn đã được đăng ký với WPML. Nó sẽ tự động kiểm tra các phiên bản mới. Bạn cũng có thể cài đặt các add-ons của WPML ở đây mà không cần tải về. Chúng ta sẽ sử dụng „WPML media‟ và „WPML String‟ add-ons ở các bài tập tiếp theo. 3. Thiết lập căn bản Phần này sẽ giúp bạn thiết lập WPML plugin. Hướng dẫn: 1. WordPress admin > WPML. Bạn sẽ thấy hướng dẫn cài dặt WPML.

3. 3 2. Chọn tiếng Anh là ngôn ngữ chính. Tiếng Việt là ngôn ngữ thứ hai. 3. Khi cài đặt Laugange switcher, chọn Sidebar và Footer Bạn có thể sửa đổi các tùy chọn ở các bước tiếp theo. Website của bạn đã sẵn sàng với 2 ngôn ngữ: English and Vietnamese. 4. WPML set up - bước tiếp theo Phần này sẽ giới thiệu với các bạn về Format URL cho các ngôn ngữ: 1. Thiết lập Language URL format Vào WPML->Languages. Đi tới mục „Language URL format‟. Thiết lập tùy chọn “Different languages in directories” 2. Thiết lập ngôn ngữ cho admin Go to WPML->Languages > Đi tới mục „Admin language‟. Thiết lập ngôn ngữ admin mặc định là “Vietnamese”. Đọc thêm: http://wpml.org/documentation/getting-started-guide/language-setup/ 5. Chuyển giữa các ngôn ngữ ở WordPress Dashboard (Bảng tin) Ở phần này, bạn sẽ tìm hiểu làm thế nào để chuyển các ngôn ngữ khác nhau khi bạn làm việc ở trong Bảng tin WordPress của mình 1. Trong Bảng tin WordPress -> Đi tới Posts (Bài viết). 2. Nhìn vào thanh admin bar ở trên. Bên cạnh button “+” (Mới), bạn sẽ nhìn thấy cờ anh cùng dòng chữ “English”. Điều này để cho bạn biết rằng bạn đang làm việc với các ở trong tiếng Anh. 3. Di chuột vào đó. Bạn sẽ thấy button “Vietnamese” và theo sau là “All languages” (All languages). 4. Click vào Vietnamese. Bạn sẽ thấy các bài viết trong tiếng Việt. Lưu ý: Nhìn vào lá cờ này ở bất cứ đâu nếu bạn không chắc ngôn ngữ nào mà bạn đang làm việc cùng. Dù bạn đang chỉnh sửa trang, bài viết, tag, chuyên mục hay menu, lá cờ này sẽ cho bạn biết ngôn ngữ mà bạn đang làm việc cùng.

4. 4 6. Dịch các trang Ở phần này, bạn sẽ tìm hiểu các dịch các trang và các chức năng dịch cơ bản. Trước khi bắt đầu: Bài tập đầu tiên, chúng ta sử dụng giao diện Twenty Twelve mặc địch. Đi tới Appearance => Themes (Giao diện) và kích hoạt nó. Bạn cần có một số trang để làm mẫu. Bạn vào phần Pages (Các trang) và tạo thêm một số trang rồi xuất bản chúng (theo một cách thông thường) - trong tiếng Anh. ● Home ● Gallery ● About us ● Services ● Blog ● Contact Nội dung: tùy chọn, bạn có thể thêm bất cứ nội dung gì. Phần hỉnh ảnh: bạn có thể sử dụng các hình free ở trang sau https://unsplash.com/ Đi tới WordPress Settings->Reading và chọn: ● Trang “Home page” cho “Front page” ● Trang “Blog page” cho “Posts page” Bỏ qua thông báo bạn thiếu bản dịch, bạn sẽ thêm nó sau. Giờ bạn chỉ cần lưu lại. Bước tiếp theo là dịch trang của bạn sang tiếng Việt a. Dịch trang sử dụng tùy chọn “Translate” (Dịch) i. Thêm bản dịch thủ công Có hai nơi bạn có thể thêm bản dịch cho một trang của bạn: ● Ở trang liệt kê tất các trang All pages ● Ở màn hình trình soạn thảo của một bài viết Ở hai nơi, bạn cần click vào button dấu cộng “+” 1. Đi tới trang Home page (trong tiếng Anh) và click button “+” để dịch. Màn hình trình soạn thảo mới xuất hiện.

5. 5 2. Điền nội dung và tiêu đề trang bằng tiếng Việt rồi xuất bản trang này. 3. Xem trang vừa tạo. Sử dụng “Language switcher” (bạn có thể xem nó ở dưới chân trang) để test việc chuyển đổi qua lại giữa hai trang. ii. Sử dụng chức năng “Copy content from…” Ở phần này, bạn sẽ tìm hiểu về việc sử dụng chức năng „Copy content from original‟ (Sao chép nội dùng từ…). Chức năng này của WPML giúp bạn dễ dàng hơn trong việc dịch thuật, bạn có thể xem được nội dung gốc ở ngay trên trình soạn thảo. 1. Đi tới trang „About us‟ (trong tiếng Anh) và vào chế độ trình soạn thảo. 2. Dùng button + và bắt đầu dịch 3. Tìm button “Sao chép nội dung từ English”, click vào nó. Bây giờ trình soạn thảo của bạn được đẩy nội dung gốc vào. Bạn có thể chỉnh sửa nó và cập nhật nội dung tiếng Việt. 4. Xuất bản trang với nội dung tiếng Việt. Đọc thêm: http://wpml.org/documentation/translating-your-contents/ b. Chức năng „Duplicate‟ (Sao chép) i. Đồng bộ hóa các trang với chức năng “Duplicate” (Sao chép) 1. Vào trình soạn thảo cho trang Gallery (trong tiếng Anh). Bạn nên đưa một vài hình ảnh vào trang này nữa. 2. Ở mục „Translate yourself‟ (Dịch bởi chính bạn) phía bên phải, click vào trường “Duplicate” . Button „Duplicate‟ sẽ xuất hiện ở dưới. Nhấn vào đó để sao chép trang Gallery. 3. Bạn sẽ không thấy sự khác biệt nào, tuy nhiên WPML đã tạo một phiên bản sao chép cho trang Gallery. Nếu chuyển sang „All Pages‟ (Tất cả các trang), bạn sẽ thấy biểu tượng bút chì được đánh dấu dưới lá cờ Việt Nam. 4. Bây giờ hai phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt giống hệt nhau và được bộ cùng nhau. Hãy kiểm tra. 5. Vào lại trình soạn thảo của trang Gallery (trong tiếng Anh). Tạo một số thay đổi (ví dụ bỏ một ảnh khỏi nội dung) và lưu lại. 6. Bây giờ chuyển sang front-end và kiểm tra những thay đổi vừa rồi. Phiên bản tiếng Việt của trang Gallery cũng được thay đổi tương ứng và vẫn giống hệt với bản tiếng Anh. Lưu ý: + Để đồng bộ hóa các trang, bạn cần lưu các thay đổi ở trang gốc.

6. 6 + Thực tế, bạn vẫn có thể sửa đổi ở trên bản sao (ở đây là tiếng Việt), nhưng khi thay đổi ở bản gốc (tiếng Anh) thì những thay đổi ở bản tiếng Việt sẽ bị mất hết. Không khuyến khích các bạn đưa ra những thay đổi ở bản sao chép (tiếng Việt), tìm hiểu ở phần ngay dưới đây để biến một bản sao chép thành một bản dịch độc lập. Đọc thêm: http://wpml.org/documentation/translating-your-contents/displaying-untranslated- content-using-content-duplication/ ii. Chức năng „Translate independently‟ (Dịch độc lập) Từ các trang được sao chép (bản sao của trang gốc), bây giờ bạn muốn dịch các nội dung đó một cách độc lập, không phụ thuộc vào trang gốc nữa. Đây là lúc bạn sẽ cần dử dụng chức năng „Translate independently‟ (Dịch độc lập). 1. Di chuyển tới trang Gallery (trong tiếng Việt - bản sao) và mở trình soạn thảo. 2. Ở sidebar bên phải, click vào button „Translate independently‟ (Dịch độc lập). 3. Bây giờ trang tiếng Việt Gallery sẽ được dịch một cách độc lập. Hãy kiểm tra điều này. 4. Ở trình soạn thảo cho trang Gallery tiếng Việt. Bạn hãy lưu một số thay đổi (ví dụ thêm một vài ảnh mới). Lưu và cập nhật trang này. 5. Xem trang tiếng Việt ở front-end. Và chuyển sang trang tiếng Anh, bây giờ chúng sẽ không giống nhau nữa. iii. Chức năng „Overwritten with … content‟ (Ghi đè với nội dung....) Phần này sẽ hướng dẫn bạn biến một bản dịch (translation) thành một bản sao (duplication) với chức năng „Overwritten with … content‟ (Ghi đè với nội dung....). 1. Vào lại trang Gallery (tiếng Việt). 2. Ở sidebar bên phải, click vào button „Overwritten with English content‟ (Ghi đè với nội dung tiếng Anh.). 3. Một thông báo hiện lên để cảnh bảo bạn rằng bản dịch hiện tại sẽ bị mất và được thay thế bằng nội dung bản gốc. Để tiếp tục, click vào “OK”. 4. Kiểm tra: Vào lại trang Gallery (tiếng Anh) và chỉnh sửa (ví dụ thêm ảnh mới) và lưu lại. Kiểm tra trang Gallery (tiếng Anh) và Galllery (tiếng Việt), chúng bây giờ sẽ giống hệt nhau. 7. Dịch menu (trình đơn)

7. 7 1. Ở Bảng tin WordPress, đi tới Appearance->Menus và tạo một menu mới (trong tiếng Anh) gồm các trang sau: a. Home b. Gallery c. About us d. Contact 2. Tthiết lập nó thành “Primary menu” ở phần “Menu settings” và lưu menu. 3. Đi tới phần chỉnh sửa menu và click vào “Synchronize menus between languages” (Đồng bộ hóa các menu giữa các ngôn ngữ với nhau). 4. Trang WP Menu Sync (Đồng bộ hóa WP Menu) sẽ xuất hiện. WPML sẽ bắt đầu liên hết các trang hiện tại và tự động tạo menu mới cho bạn. Click vào button “Sync” (Đồng bộ hóa) 5. Ở màn hình tiếp theo, bạn sẽ kiểm tra các trang sẽ được thêm vào ở phiên bản dịch của menu (tiếng Việt) Nếu muốn chọn tất cả, đánh dấu vào ô cạnh với item “Ngôn ngữ” ở dòng đầu tiên. Lưu thay đổi. 6. Menu của bạn đã được dịch. Đi tới trang front-end và kiểm tra. Đọc thêm: http://wpml.org/documentation/getting-started-guide/translating-menus/ 8. Dịch các bài viết 1. Đảm bảo là bạn đang làm việc với phiên bản tiếng Anh (nhìn vào lá cờ ở ở thanh bar phía trên trong Bảng tin WordPress) 2. Đi tới Posts -> Add new (Thêm mới) và thêm một bài viết mới trong tiếng Anh. Ở phần Categories (Chuyên mục), chọn chuyên mục “Advanced”. Bạn có thể tạo nó nếu chưa có. 3. Xuất bản bài viết 4. Dịch bài viết theo đúng cách mà bạn đã dịch các trang. Đừng quá bận tâm với dịch Chuyên mục lúc này. 5. Kiểm tra bản dịch của bạn ở front-end. 9. Dịch các categories (chuyên mục) Cách 1: 1. Đảm bảo là bạn đang làm việc với phiên bản tiếng Anh (nhìn vào lá cờ ở ở thanh bar phía trên trong Bảng tin WordPress) 2. Đi tới Posts->Categories. 3. Mở category „Advanced‟ để chỉnh sửa. 4. Di chuyển tới phần "Dịch” và click link “Add” (thêm). 5. Thêm bản dịch tiếng Việt cho chuyên mục này: cả tên và slug. Click „Add New category‟ (Thêm chuyên mục).

8. 8 Cách 2: 1. Đảm bảo vẫn đang làm việc với phiển bản tiếng Anh. 2. Đi tới WPML => Taxonomy Translation 3. Lọc các chuyên mục chưa được dịch. 4. Click vào “Dịch” ở cột Tiếng Việt, hàng tương ứng với chuyên mục bạn muốn dịch. Ví dụ ở đây là hàng “Advanced”, cột “Tiếng Việt”. Lưu lại. 5. Click vào button “Synchronize Categories assignment in content” (Bản dịch tiếng Việt hiện tại cho button này hơi khó hiểu) ở phía cuối. Các categories sẽ được đồng bộ háo Đọc thêm: http://wpml.org/documentation/getting-started-guide/translating-post-categories-and- custom-taxonomies/ 10. Dịch các tag và thẻ. Thêm một số tag vào bài viết và dịch một cách tương tự với chuyên mục. 11. Dịch tiêu đề và miêu tả của site Để dịch tiêu đề và miêu tả của site. Bạn cần sử dụng “WPML String Translation” 1. Sau khi đã đăng ký site key, bạn có thể tải ở Plugins > Add new > Tab “Commercial”. Cách khác là tải về như WPML Core và upload lên như một plugin bình thường. 2. Sau đó vào Plugins => Installed Plugin và kích hoạt “WPML String Translation” 3. Đi tới WPML -> String Translation (Dịch chuỗi ký tự) 4. Từ dropdown „Select strings within context‟ (Chọn các chuỗi ký tự trong ngữ cảnh), chọn “WP”. Danh sánh các chuỗi ký tự sẽ được rút gọn lại. Bây giời bạn có thể dễ dàng thấy được các chuỗi ký tự “Blog Title” và “Tagline”. 5. Click vào link „Translations‟ (Các bản dịch) bên cạnh „Blog Title‟‟. Điều bản dịch tiếng Việt, đánh dấu nó là đã hoàn thành và lưu lại. 6. Đi tới các trang front-end và kiểm tra. 7. Các bước tương tự với Tagline (miêu tả của site). 12. Dịch các widget 1. Đi tới Appearance->Widgets 2. Xác định khu vực của widget Main sidebar. Thả widget „Search‟ và „Recent Posts‟, và điền các tiêu đề. Lưu lại. 3. Đi tới WPML -> String Translation (Dịch chuỗi ký tự)

9. 9 4. Từ dropdown „Select strings within context‟ (Chọn các chuỗi ký tự trong ngữ cảnh), chọn “Widgets”. 5. Danh sánh các chuỗi ký tự sẽ được rút gọn lại và chỉ bao gồm các widget. Điền bản dịch tiếng Việt như bạn đã làm với “Blog Title” và “Tagline”. 13. Dịch ảnh - attachments (giới thiệu add-on „WPML Media‟) Trước khi bắt đầu. Bạn cần một bài viết với một bài hình ảnh bao gồm alternative text và caption. 1. Tạo một bài viết (trong tiếng Anh). 2. Thêm một vài hình ảnh. Đừng quên thêm alternative text và caption. Cài đặt add-on WPML Media Dịch hình ảnh tức là cung cấp các thông tin về tiêu đề, caption và alternative text khác nhau cho mỗi ngôn ngữ. Để làm được điều này, bạn cần add-on WPML Media. 1. Cài đặt và kích hoạt tương tự String Translation Sao chép hình ảnh cho các bản dịch: images for translation 1. Đi tới WPML->Media translation (dịch các file media) 2. Đánh dấu vào tất cả các lựa chọn ở phần đầu tiên (Phía dưới là button “Start” màu xanh). Click “Start”. Tất cả hình ảnh ở WordPress đã được sao chép thành công để tạo các bản dịch mới. Lưu ý: chức năng này không tạo thêm hình ảnh mới (physical images) ở trong ổ cứng của bạn, nên không cần lo lắng về tiêu hao dung lượng lưu trữ. Ở trong màn hình này, bạn cũng có thể thiết lập các tùy chọn với các hình ảnh mới sẽ được upload lên. Dịch tiêu đề, caption và alternative text cho hình ảnh 1. Đi tới Media->Library. 2. Chuyển sang phiên bản tiếng Việt (sử dụng là cờ ở thanh admin bar phía trên) 3. Mở một hình ảnh và chỉnh sửa 4. Sửa tiêu đề, caption và alternative text cho hình ảnh. 5. Làm tương tự với các hình ảnh còn lại. Chèn hình ảnh vào bản dịch. Hình ảnh của bạn đã được dịch, bạn có thể đính kèm nó vào trong các bản dịch các các bài viết.

10. 10 1. Mở trình soạn thảo của bài viết (trong tiếng Anh) bao gồm hình ảnh mà bạn đã tạo ở đoạn đầu của bài tập này. 2. Dịch bài viết này sang tiếng Việt sử dụng chức năng “Translate” (Dịch) 3. Thêm cùng hình ảnh mà bạn đã thêm ở bài viết gốc trong tiếng Anh. 4. Kiểm tra ở front-end. Đọc thêm: http://wpml.org/documentation/getting-started-guide/media-translation/ 14. Dịch giao diện Các chuỗi ký tự ở trong giao diện của bạn cũng cần được dịch. Ví dụ: ● in category ● comments ● read more ● by ● author Một vài giao diện (bao gồm Twenty Twelve) có cung cấp bản dịch, nhưng trong đa số trường hợp bạn cần tự dịch chúng. Ở phần này, chúng ta sẽ, chúng ta sẽ dịch một theme khác với mặc định. Chúng ta sẽ chuyển sang giao diện Discovery không bao gồm bản dịch tiếng Việt. 1. Đi tới Appearance->Themes (Giao diện) và cài đặt theme Discovery (bởi Ossie Heffell) 2. Kích hoạt theme Discovery. 3. Xem các bài viết của bạn ở front-end. Bạn sẽ thấy một số chuỗi ký tự tiếng Anh (ví dụ: by, comment, bookmark, v.v.). Chúng đi kèm với giao diện Discovery và cần được dịch với WPML. 4. Đi tới WPML->Theme and Plugins localization (Dịch giao diện và plugin) 5. Chọn „Translate by WPML‟ (Dịch bởi WPML.) và lưu lại. 6. Kéo xuống phần „Strings in the theme‟ (Các chuỗi ký tự trong giao diện). 7. Chọn giao diện và click button “Scan the theme for strings” (Quét các chuỗi ký tự trong giao diện) 8. Kéo xuống và click vào button „View all the theme's texts‟ (Xem các chuỗi kỹ tự cần dịch). 9. Bạn sẽ được chuyển tới trang „String translation‟ (Dịch chuỗi ký tự). Bạn có thể dịch các chuỗi ký tự trong giao diện ở đây. 10. Tìm kiếm và dịch một số chuỗi ký tự, ví dụ: ○ „by‟ ○ „Bookmark the‟ ○ Leave a Reply 11. Kiểm tra chuỗi ký tự ở bài viết của bạn (ở ngoài front-end).

11. 11 Note: Trang chủ của giao diện Discovery: https://wordpress.org/themes/discovery Đọc thêm: http://wpml.org/documentation/getting-started-guide/theme-localization/ 15. Dịch các tùy chọn của giao diện Nếu bạn làm việc với các giao diện, bạn sẽ thấy rằng hầu hết chúng sẽ cung cấp tùy chọn cho bạn. Ví dụ: ● sliders ● các text khác cho trang chủ Đôi khi, bạn có thể thấy khó khăn khi dịch các tùy chọn này. Với những tùy chọn này, giao diện cần phải có file cấu hình wpml-config.xml và thường được cung cấp bởi tác gia của giao diện. Phần này bạn sẽ tìm hiểu cách dịch các tùy chọn giao diện này.. Sử dụng giao diện Discovery một lần nữa. Bạn có thể thấy trên trang của WPML, giao diện này đã được xác nhận là tương thích hoàn toàn với WPML: http://wpml.org/theme/discovery/ Bạn muốn tìm hiểu file wpml-config.xml ra sao, hãy tải giao diện này về máy tinh (https://wordpress.org/themes/discovery) và xem với trình soạn thảo file text. 1. Kích hoạt giao diện Discovery 2. Đi tới Pages (tất cả các trang) và mở trang Homepage (tiếng Anh) để chỉnh sửa. 3. Ở mục “Template”, chọn „Custom Home Page‟ template cho Homepage. 4. Đi tới Appearance->Customise (Tùy chỉnh). 5. Đi tới „Custom Homepage - featured text area‟ và điền tùy chọn (Ví dụ: „We are the best‟ trong tiếng Anh). Lưu lại. 6. Kiểm tra trên front-end. Bạn sẽ thấy tất cả các ngôn ngữ đều đang sử dụng tiếng Anh cho tùy chọn này 7. Đi tới WPML -> String Translation (Dịch chuỗi ký tự) 8. Từ dropdown „Select strings within context‟ (Chọn các chuỗi ký tự trong ngữ cảnh), chọn “admin_texts_theme_discovery”. 9. Danh sánh các chuỗi ký tự sẽ được rút gọn lại và chỉ bao gồm các lựa chọn của giao diện và được cấu hình trong file wpml-config.xml. 10. Đi tới chuỗi ký tự: [theme_mods_discovery]featured_textbox và điền bản dịch tiếng Việt như bạn đã làm với các chuỗi ký tự khác. 11. Đi tới trang chủ và kiểm tra trong tiếng Việt.

12. 12 Chú ý: Chi tiết về file wpml-config.xml được viết ở đây: http://wpml.org/documentation/support/language-configuration-files/ Liên hệ ● Workshop: http://www.meetup.com/Saigon-WordPress/events/206320762/ ● Liên hệ: Đạt Hoàng - dat.h@icanlocalize.com

Add a comment

Related presentations

Presentación que realice en el Evento Nacional de Gobierno Abierto, realizado los ...

In this presentation we will describe our experience developing with a highly dyna...

Presentation to the LITA Forum 7th November 2014 Albuquerque, NM

Un recorrido por los cambios que nos generará el wearabletech en el futuro

Um paralelo entre as novidades & mercado em Wearable Computing e Tecnologias Assis...

Microsoft finally joins the smartwatch and fitness tracker game by introducing the...

Related pages

Free workshop WPML: Tạo site WordPress đa ngôn ngữ - GIẢI ...

... ngày 27/09/2014. Địa điểm: ERC ... bạn thành đa ngôn ngữ sử dụng plugin WPML; Ở cuối buổi workshop, ... bài viết /trang ...
Read more

Weekly Meeting Update [27/09/2014] - Education

Weekly Meeting Update [27/09/2014] by 5amprod. on Aug 16, 2015. Report Category: Education. Download: 0 Comment: 0. 34. views. Comments. Description.
Read more