Bai Giang Dia Thong Ke

54 %
46 %
Information about Bai Giang Dia Thong Ke

Published on October 11, 2009

Author: NgoHungLong

Source: slideshare.net

Description

Bai Giang dia thong ke www.Geosoftvn.com

Bài giảng Tin học ứng dụng - Dành cho sinh viên ngành ĐCCT- ĐKT – www.geosoftvn.com MỞ ĐẦU Ngày nay, Tin học là một ngành đang được phát triển rất mạnh mẽ. Sự phát triển của công nghệ thông tin đã mang lại những thành tựu to lớn trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong địa chất công trình, Tin học đang ngày càng trở thành phương tiện không thể thiếu trong hoạt động nghiên cứu và phục vụ sản xuất. ứng dụng Tin học có thể cho phép chúng ta giải các bài toán phức tạp về địa kỹ thuật như: Tính ổn định nền công trình, ổn định mái dốc, tính thấm hay lưu trữ hồ sơ, thiết lập các văn bản, lập các bản đồ, mặt cắt địa chất... một cách nhanh chóng và chính xác. Những ứng dụng trên hiện đã được phát triển khá mạnh mẽ trên thế giới và ở Việt Nam. Với khuôn khổ thời gian cho phép, nội dung của bài giảng này chủ yếu cung cấp cho sinh viên một số kiến thức cơ bản về toán học thống kê, ứng dụng xử lý số liệu thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của đất đá theo quy phạm hiện hành, lập quan hệ tương quan nghiên cứu quy luật phụ thuộc giữa các chỉ tiêu cơ lý đất đá, ứng dụng ngôn ngữ lập trình Pascal để giải một số bài toán về thống kê khi nghiên cứu kết quả thí nghiệm các đặc trưng cơ lý của đất đá, sử dụng các phần mềm cơ bản đã được cài đặt phổ biến trong máy tính hay các phần mềm chuyên dụng để giải quyết những vấn đề kỹ thuật trong nghiên cứu địa chất công trình. Bài giảng Tin học ứng dụng dành cho sinh vên Địa chất công trình- Địa kỹ thuật được biên soạn lần đầu nên không thể tránh khỏi những hạn chế nhất định. Tập thể tác giả rất mong nhận được sự góp ý xây dựng của các chuyên gia và các nhà khoa học. 1

Bài giảng Tin học ứng dụng - Dành cho sinh viên ngành ĐCCT- ĐKT – www.geosoftvn.com Chương I NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ XÁC SUẤT THỐNG KÊ ß1. Một số khái niệm trong toán học thống kê 1.1. Phép xác định Trong thực tế, để nghiên cứu các sự vật, hiện tượng, cần phải tiến hành các thí nghiệm, quan trắc, đo đạc... bằng các dụng cụ, thiết bị và phương pháp cụ thể. Đó chính là các phép xác định. Kết quả của các phép xác định không những phụ thuộc vào dụng cụ, thiết bị và phương pháp xác định mà còn phụ thuộc cơ bản vào bản chất của đối tượng được xác định, tức là bản chất của đại lượng nghiên cứu. Nếu các yếu tố tác động vào kết quả của các phép xác định của đại lượng nghiên cứu là ngẫu nhiên thì có thể xem đại lượng đó là đại lượng ngẫu nhiên. Thí dụ: Thí nghiệm xác định các chỉ tiêu cơ lý của đất đá là các phép xác định. Chúng được xác định hoàn toàn khách quan, không phụ thuộc vào ý muốn chủ quan của con người nên các chỉ tiêu cơ lý chính là những đại lượng ngẫu nhiên. 1.2. Tập hợp tổng quát (tập hợp vô hạn) Tập hợp tổng quát là tập hợp gồm một số vô cùng lớn các phép xác định đồng nhất trong một quan hệ nhất định. Thí dụ: Tập hợp tất cả các giá trị độ ẩm (w) hay khối lượng thể tích tự nhiên (gw) xác định trong một lớp đất đá w1 , w2 , w3 , ... ,wn , ... , w¥ , g w , g w , g w , ... , g w , ... , g w . 1 2 3 n ¥ Trong thực tế không thể xác định được đến giá trị vô cùng mà chỉ thí nghiệm xác định được với số lượng nhất định (hữu hạn). 1.3. Tập hợp mẫu (tập hợp hữu hạn) Tập hợp mẫu là tập hợp gồm một số phép xác định nhất định (hữu hạn) được lấy từ tập hợp tổng quát. 2

Bài giảng Tin học ứng dụng - Dành cho sinh viên ngành ĐCCT- ĐKT – www.geosoftvn.com Thí dụ: Tập hợp 30 giá trị độ ẩm xác định trong một lớp đất w1 , w2 , w3 , ... , w30, tập hợp 50 giá trị khối lượng thể tích tự nhiên g w1 , g w2 , g w3 , ... , g w50 . 1.4. Dãy phân phối thực nghiệm Dãy phân phối thực nghiệm là dãy trị số các phép xác định được sắp xếp theo một trật tự nhất định (từ nhỏ đến lớn hoặc từ lớn đến nhỏ). Thí dụ: Có 10 kết quả thí nghiệm khối lượng thể tích của một loại đất được sắp xếp theo thứ tự 1.80 , 1.81 , 1.82 , 1.82 , 1.83 , 1.84 , 1.84 , 1.86 , 1.87 , 1.89. Có thể chia dãy phân phối thực nghiệm của đại lượng ngẫu nhiên thành 2 loại: Rời rạc và liên tục. - Dãy phân phối thực nghiệm của đại lượng biến thiên rời rạc là dãy phân phối có tập giá trị hữu hạn hoặc vô hạn đếm được các phần tử. Thí dụ: Số điểm thi của một học sinh trong năm học, số cuộc gọi điện thoại của một tổng đài trong một đơn vị thời gian hay năng suất lúa của một mảnh ruộng trong nhiều năm.... - Dãy phân phối thực nghiệm của đại lượng biến thiên liên tục là dãy phân phối có tập giá trị lấp kín một khoảng trên trục số (số phần tử của tập giá trị là vô hạn, không đếm được theo lý thuyết số). Thí dụ: Độ dài một chi tiết máy, dao động của mực nước sông.... Như vậy, miền giá trị của đại lượng biến thiên rời rạc là một dãy số (có thể là hữu hạn hoặc vô hạn), miền giá trị của đại lượng biến thiên liên tục là một khoảng giá trị (cũng có thể là hữu hạn hoặc vô hạn). Trong địa chất công trình, các giá trị chỉ tiêu cơ lý của đất đá là những đại lượng biến thiên liên tục. Chúng có thể nhận bất cứ giá trị nào trong một khoảng nhất định. Bởi vậy, dãy phân phối thực nghiệm của chúng là dãy phân phối liên tục. 1.5. Chia lớp cho dãy phân phối thực nghiệm liên tục Khi nghiên cứu quy luật phân phối của dãy phân phối liên tục, cần 3

Bài giảng Tin học ứng dụng - Dành cho sinh viên ngành ĐCCT- ĐKT – www.geosoftvn.com phải chia dãy phân phối thành các lớp để thống kê, tức là đưa các số liệu thực nghiệm vào dãy phân phối liên tục của nó. Thí dụ: Các chỉ tiêu cơ lý của đất đá xác định được là những đại lượng biến thiên liên tục. Tuy nhiên, qua kết quả thí nghiệm, ta chỉ thu được những giá trị riêng biệt của chúng. Điều đó có nghĩa là các đại lượng biến thiên liên tục này đã bị rời rạc hoá, trong đó các giá trị riêng biệt rất gần nhau. Vì vậy, để nghiên cứu quy luật phân phối của chúng, cần thiết phải hệ thống hoá các số liệu ban đầu (tập hợp mẫu) thành dãy phân phối thực nghiệm (hoặc bảng phân phối thực nghiệm), chia lớp để đưa các giá trị riêng biệt vào dãy phân phối thực nghiệm liên tục của chúng và lập biểu đồ phân phối thực nghiệm. 1.5.1. Lớp Trong một dãy các giá trị của phân phối thực nghiệm liên tục, xếp các giá trị gần nhau lại thành từng nhóm, các nhóm này có khoảng giá trị cách đều nhau và được gọi là một lớp. Như vậy, dãy phân phối thực nghiệm liên tục sau khi chia lớp không phải là một dãy trị số mà là một dãy lớp. Các lớp này nằm liên tục với nhau, lấp đầy toàn bộ khoảng giá trị của dãy phân phối. Thí dụ: Có thể chia dãy phân phối thực nghiệm trong thí dụ trên thành dãy lớp (1.79 - 1.81) , (1.81- 1.83), (1.83- 1.85), (1.85- 1.87), (1.87- 1.89) (1.80 , 1.81), (1.82 , 1.82 , 1.83), (1.84 , 1.84), (1.86 , 1.87), (1.89). 1.5.2. Số lượng lớp (m) Nếu gọi m là số lượng lớp tối thiểu cần phải phân chia cho dãy phân phối thực nghiệm liên tục thì người ta đã chứng minh được công thức xác định m một cách gần đúng như sau: m » 1+ 3,32lgn, (1-1) trong đó: n- số các giá trị riêng lẻ trong dãy phân phối; m- Số lượng lớp. 1.5.3. Chiều rộng lớp (Dx) 4

Bài giảng Tin học ứng dụng - Dành cho sinh viên ngành ĐCCT- ĐKT – www.geosoftvn.com Chiều rộng lớp là khoảng cách từ giá trị nhỏ nhất đến giá trị lớn nhất của lớp. Nếu gọi xmin, xmax là giá trị nhỏ nhất và lớn nhất của dãy phân phối thực nghiệm và hiệu số (xmax- xmin) là khoảng biến thiên (R) thì chiều rộng lớp được xác định như sau: x max - x min R Dx= = (1-2) 1 + 3,32. lg n m Việc xác định D x đóng vai trò rất quan trọng khi nghiên cứu dãy phân phối thực nghiệm liên tục. Nếu thu nhỏ chiều rộng lớp, có thể cho phép làm tốt hơn các phân tích nhưng việc cải thiện đó không nhiều. Tuy nhiên, nếu thu nhỏ quá mức chiều rộng lớp sẽ làm cho biểu đồ phân phối mất tính điều hoà, khó nhận biết quy luật chung của dãy phân phối. Trường hợp ngược lại, nếu chiều rộng lớp lớn, số lớp ít quá, có khả năng sẽ bị mất mát nhiều thông tin, kết quả nghiên cứu không đảm bảo chính xác và cũng dẫn tới khó nhận biết quy luật chung của dãy phân phối. Vì vậy, khi nghiên cứu dãy phân phối thực nghiệm, trên cơ sở các công thức tính toán trên, cần xác định chiều rộng lớp sao cho hợp lý. 1.6. Tần số (ni) Tần số là số lần xuất hiện một giá trị riêng lẻ xi hoặc các giá trị trong một lớp thứ i nào đó của dãy phân phối thực nghiệm. Trong thí dụ trên: Tần số của giá trị 1,81 là 1, của 1,84 là 2; tần số của lớp 1 là 2, của lớp 2 là 3. Thông thường, người ta thường biểu diễn phân phối tần số bằng đồ thị để quan sát và nghiên cứu trực giác hơn. 1.7. Tần suất (ki) Tần suất là tỉ số giữa tần số (ni) và tổng số các giá trị riêng lẻ (n) trong dãy phân phối thực nghiệm: ni ki = . (1-3) n 1.8. Tần suất tích luỹ (F(xi)) Tần suất tích luỹ là giá trị tần suất được tính theo phần trăm tích luỹ các giá trị tần suất trước đó đối với mỗi giá trị hay lớp trong dãy phân phối. 5

Bài giảng Tin học ứng dụng - Dành cho sinh viên ngành ĐCCT- ĐKT – www.geosoftvn.com F( xi ) = F ( xi -1 ) + 100k i (%) (1-4) Tương tự như phân phối tần số, có thể biểu diễn phân phối tần suất tích luỹ dưới dạng đồ thị để nghiên cứu. Giá trị tần suất tích luỹ của cả dãy phân phối bao giờ cũng bằng 1. 1.9. Xác suất (Pi) Xác suất xuất hiện của đại lượng ngẫu nhiên ở một giá trị nào đó là tần suất xuất hiện của giá trị đó khi số các giá trị riêng lẻ của đại lượng tăng lên vô hạn. Trong thực tế, đối với các đại lượng ngẫu nhiên, chỉ xác định được các giá trị tần suất và coi chúng là giá trị gần đúng của xác suất. Giá trị tần suất càng gần xác suất khi số các giá trị riêng lẻ càng lớn và càng tập trung gần tâm phân phối. 1.10. Hàm mật độ xác suất (j(x)) Hàm mật độ xác suất là hàm đặc trưng cho phân phối xác suất của đại lượng ngẫu nhiên x. Mỗi một quy luật phân phối có một hàm mật độ xác suất. Hàm mật độ xác suất của đại lượng biến thiên liên tục có các tính chất cơ bản sau: - j ( x ) ³ 0 , "x; +¥ - òj -¥ ( x) dx = 1. 1.11. Hàm phân phối xác suất (F(x)) Hàm phân phối xác suất là hàm đặc trưng cho mức độ tập trung xác suất trong phân phối của đại lượng: x2 F(x ) = òj( x) dx. (1-5) x1 Hàm phân phối xác suất có các tính chất sau: - 1 ³ F( x ) ³ 0 , F ( +¥ ) = 1 , F ( -¥ ) = 0 ; - Nếu x2> x1 thì F( x2 ) ³ F ( x1 ) , 6

Bài giảng Tin học ứng dụng - Dành cho sinh viên ngành ĐCCT- ĐKT – www.geosoftvn.com - F( x 2 ) - F ( x1 ) = p( x1 £ x £ x 2 ) . 1.12. Biểu đồ phân phối của đại lượng ngẫu nhiên Đối với mỗi một đại lượng ngẫu nhiên, đặc trưng cho nó là những trị số riêng lẻ và xác suất mà những trị số đó có thể xuất hiện. Chúng xác định quy luật phân phối của đại lượng ngẫu nhiên. Khi nghiên cứu đại lượng ngẫu nhiên cần phải lập biểu đồ phân phối của nó. Đó là biểu đồ biểu diễn quan hệ giữa mật độ xác suất và các giá trị của đại lượng. Để minh hoạ cho các khái niệm trên, xét thí dụ cụ thể sau: Lập biểu đồ phân phối của 40 mẫu thí nghiệm xác định khối lượng thể tích ( g ) của một loaị đá. Các giá trị riêng lẻ trong dãy phân phối thực nghiệm theo bảng 1-1. Bảng 1-1 STT g i (g/cm3) STT g i (g/cm ) 3 STT g i (g/cm ) 3 STT 3 g i (g/cm ) 1 2,19 11 2,33 21 2,37 31 2,41 2 2,23 12 2,33 22 2,37 32 2,42 3 2,28 13 2,33 23 2,38 33 2,43 4 2,29 14 2,34 24 2,38 34 2,44 5 2,30 15 2,34 25 2,39 35 2,45 6 2,30 16 2,35 26 2,39 36 2,45 7 2,31 17 2,35 27 2,40 37 2,46 8 2,31 18 2,35 28 2,40 38 2,47 9 2,31 19 2,36 29 2,40 39 2,48 10 2,32 20 2,37 30 2,41 40 2,51 Đây là một đại lượng ngẫu nhiên, vì các giá trị riêng lẻ của nó được xác định hoàn toàn ngẫu nhiên qua việc lấy mẫu, phân tích, thí nghiệm, tính toán... độc lập với nhau, theo mối quan hệ đồng nhất và không phụ thuộc vào ý muốn chủ quan của người thực hiện. 7

Bài giảng Tin học ứng dụng - Dành cho sinh viên ngành ĐCCT- ĐKT – www.geosoftvn.com Từ dãy phân phối thực nghiệm của đại lượng, có thể xác định được: gmin = 2,19 ; gmax = 2,51. Khoảng biến thiên: R = gmax - gmin; R = 2,51- 2,19 = 0,32. Số lượng lớp tối thiểu có thể phân chia: m = 1 + 3,32 lg40 = 6. Chiều rộng lớp: R 0,32 Dg = = » 0,05 . m 6 Trên cơ sở tính toán chia lớp ở trên, có thể tiến hành điều hoà sự phân lớp để có được một số lượng và chiều rộng lớp hợp lý (chiều rộng lớp, ranh giới phân lớp, giá trị đặc trưng của lớp có thể lấy sao cho dễ tính toán). Kết quả xác định được trình bày ở bảng bảng 1-2. Bảng 1-2 STT Giới hạn lớp gi ni ki j (g i ) 1 2,175 - 2,225 2,20 1 0,025 0,5 2 2,225 - 2,275 2,25 1 0,025 0,5 3 2,275 - 2,325 2,30 8 0,200 4,0 4 2,325 - 2,375 2,35 12 0,300 6,0 5 2,375 - 2,425 2,40 10 0,250 5,0 6 2,425 - 2,475 2,45 6 0,150 3,0 7 2,475 - 2,525 2,50 2 0,050 1,0 Trong bảng này có ghi các giá trị tần số (ni) của mỗi lớp và các tần suất tương ứng (ki). Chúng ta biết rằng xác suất rơi của đại lượng ngẫu nhiên vào bất kỳ một khoảng vô cùng bé nào cũng đều tỉ lệ với độ lớn của nó. Cho nên, với chiều rộng của một lớp ( Dg ) có thể xác định gần đúng xác suất rơi (Pi) theo biểu thức sau: 8

Bài giảng Tin học ứng dụng - Dành cho sinh viên ngành ĐCCT- ĐKT – www.geosoftvn.com Pi » j (g ) Dg , i Pi j (g i ) » , Dg j (g i ) được gọi là mật độ xác suất của lớp thứ i. Vì tần suất ki là trị số gần đúng của xác suất rơi Pi của đại lượng ngẫu nhiên vào lớp thứ i nên ta có ki j (g i ) » . Dg Sau khi ước lượng, tức là xác định gần đúng các giá trị j (g ) theo ki i cùng với các giá trị đại diện của lớp tương ứng ( g i ), tiến hành lập biểu đồ biểu diễn quan hệ j (g ) - g i (hình 1-1). Đó là biểu đồ phân phối thực nghiệm i của đại lượng ngẫu nhiên g. Hình dạng của biểu đồ phân phối thực nghiệm cho ta biết quy luật phân phối lý thuyết của đại lượng ngẫu nhiên. j(g) 6 4 2 0 2,2 2,3 2,4 2,5 g (g/cm3) Hình 1-1 Chú ý: Khi vẽ biểu đồ phân phối của đại lượng ngẫu nhiên, để nhận biết quy luật phân phối của dãy phân phối thực nghiệm, có thể cho phép bỏ qua những điểm không nằm theo quy luật chung (trong thí dụ trên, điểm bỏ qua là điểm số 2). ß2. Các đặc trưng thống kê Hàm phân phối xác suất cho ta những thông tin đầy đủ nhất về đại lượng ngẫu nhiên. Tuy nhiên, trong thực tế, không thể xác định chính xác được nó. Vì vậy, để nghiên cứu đại lượng ngẫu nhiên cần phải xác định các đặc trưng thống kê của chúng. 9

Bài giảng Tin học ứng dụng - Dành cho sinh viên ngành ĐCCT- ĐKT – www.geosoftvn.com 2.1. Kỳ vọng (Ex) Kỳ vọng của một đại lượng ngẫu nhiên x là trị số trung bình của vô cùng lớn các phép xác định hay là giá trị trung bình của tập hợp tổng quát. Công thức định nghĩa: +¥ Ex = X = ò xj ( x) dx (1-6) -¥ Trong thực tế, không thể xác định được giá trị kỳ vọng của đại lượng ngẫu nhiên theo kết quả của các phép xác định mà chỉ có thể xác định được giá trị gần đúng của nó. Đó là giá trị trung bình của tập hợp mẫu (tập hợp hữu hạn). Giá trị này càng gần giá trị kỳ vọng khi số các giá trị riêng lẻ của tập hợp mẫu càng lớn và càng ít phân tán xung quanh giá trị trung bình của tập hợp mẫu. Để tính giá trị trung bình của tập hợp mẫu ( x ), ta thay tích phân bằng ki n tổng số và j ( x ) = = i , dx = Dx . i Dx n.Dx Khi đó: m ni 1 m x = å xi Dx , x= å x i ni , (1-7) i =1 nDx n i =1 trong đó: j ( x ) - mật độ xác suất, ni, ki- tần số, tần suất của giá trị thứ i, m - số giá trị riêng lẻ (số lớp) khác nhau trong dãy phân phối, n- tổng số các giá trị riêng lẻ (phép xác định) trong dãy phân phối của đại lượng ngẫu nhiên. · Ý nghĩa của kỳ vọng Kỳ vọng là giá trị đặc trưng, đại diện cho dãy phân phối thực nghiệm của đại lượng nghiên cứu. 2.2. Phương sai (Vx - S2) Theo định nghĩa, phương sai được xác định theo công thức: +¥ Vx = ò ( x - X ) 2 j ( x) dx . (1-8) -¥ Phương sai chính là giá trị trung bình của bình phương độ lệch giữa 10

Bài giảng Tin học ứng dụng - Dành cho sinh viên ngành ĐCCT- ĐKT – www.geosoftvn.com các giá trị trong phân phối so với kỳ vọng của đại lượng ngẫu nhiên. Nó luôn là một số không âm. Đối với tập hợp mẫu, có thể xác định phương sai (còn gọi là phương sai chọn lọc- S2) một cách gần đúng bằng cách thay tích phân bằng tổng số tương tự như đối với kỳ vọng: m ni 1 m S2= å ( xi - X ) 2 i =1 n.Dx D x = å ( x i - X ) 2 ni . n i =1 Vì không xác định được X , nên có thể thay bằng x và thêm vào n công thức hệ số hiệu chỉnh . n -1 n 1 m Như vậy: S 2 = å ( x i - X ) 2 ni , n - 1 n i =1 1 m S2= å ( x i - X ) 2 ni . n - 1 i =1 (1-9) Từ công thức có thể thấy rằng, khi n càng lớn, x càng tiến gần tới X , n tức là tiến tới 1, công thức có dạng ban đầu. n -1 Về mặt vật lý, phương sai không cùng thứ nguyên (đơn vị đo) với biến x. Vì vậy, để tiện nghiên cứu, người ta thường sử dụng đặc trưng khác là độ lệch bình phương trung bình. 2.3. Độ lệch bình phương trung bình (s- S) Theo định nghĩa, độ lệch bình phương trung bình được xác định theo công thức: +¥ s = Vx = ò (x - X ) 2 j ( x) dx . (1-10) -¥ Đối với tập hợp mẫu: 1 m S = S2 = å ( x i - x ) 2 ni . n - 1 i =1 (1-11) · Ý nghĩa của phương sai và độ lệch bình phương trung bình Phương sai cũng như độ lệch bình phương trung bình đều đặc trưng cho mức độ phân tán của phân phối thực nghiệm xung quanh trị số trung 11

Bài giảng Tin học ứng dụng - Dành cho sinh viên ngành ĐCCT- ĐKT – www.geosoftvn.com bình của một đại lượng ngẫu nhiên nào đó. Chúng không đặc trưng cho mức độ phân tán của các đại lượng ngẫu nhiên khác nhau. Vì vậy, không thể sử dụng các giá trị này để so sánh mức độ phân tán giữa các đại lượng ngẫu nhiên khác nhau. 2.4. Hệ số biến đổi (V) Theo định nghĩa, hệ số biến đổi được xác định theo công thức: s V= .100 (%). (1-12) X Đối với tập hợp mẫu: S v= .100 (%). (1-13) x · Ý nghĩa của hệ số biến đổi Hệ số biến đổi đặc trưng cho mức độ phân tán của phân phối thực nghiệm được đánh giá trên một đơn vị giá trị trung bình của đại lượng ngẫu nhiên, nên còn được gọi là độ phân tán. Từ giá trị hệ số biến đổi có thể so sánh, đánh giá mức độ phân tán của các đại lượng ngẫu nhiên khác nhau. Thí dụ: Hệ số biến đổi của chỉ tiêu độ ẩm Vw= 30%; hệ số biến đổi của khối lượng thể tích V g = 12%. Có thể kết luận, mức độ phân tán (không đồng nhất) của chỉ tiêu độ ẩm lớn hơn chỉ tiêu khối lượng thể tích tự nhiên rất nhiều. 2.5. Mod Mod là giá trị của đại lượng ngẫu nhiên x có khả năng xuất hiện lớn nhất trong một khoảng lân cận các giá trị nào đó của nó. Đối với tập hợp tổng quát của đại lượng biến thiên liên tục, mod là giá trị ứng với điểm cực đại của hàm mật độ xác suất j ( x ) . Đối với tập hợp mẫu, mod là giá trị có tần suất xuất hiện lớn nhất so với các giá trị khác ở xung quanh. Mỗi đại lượng ngẫu nhiên có thể có một hoặc nhiều giá trị mod. Nếu phân phối của đại lượng ngẫu nhiên có một giá trị mod và đối xứng thì giá 12

Bài giảng Tin học ứng dụng - Dành cho sinh viên ngành ĐCCT- ĐKT – www.geosoftvn.com trị kỳ vọng và mod trùng nhau. · Ý nghĩa của mod Mod đặc trưng cho tâm phân phối của dãy phân phối thực nghiệm, nếu phân phối thực nghiệm có nhiều hơn một mod thì chứng tỏ đại lượng nghiên cứu không đồng nhất. Đối với các chỉ tiêu cơ lý của đất đá trong trường hợp này, cần phải xem xét lại việc phân chia các lớp đất đá vì rất có thể đã có sự nhầm lẫn khi phân chia để thống kê (hình 1-2). j(x) x mod1 mod2 Hình 1-2 ß3. Quy luật phân phối chuẩn Phân phối chuẩn hay còn gọi là phân phối Gaoxơ là phân phối liên tục quan trọng, được ứng dụng rộng rãi nhất để nghiên cứu các đại lượng ngẫu nhiên trong thực tế. Đại lượng ngẫu nhiên x tuân theo quy luật phân phối chuẩn nếu hàm mật độ xác suất của nó có dạng: ( x - X )2 1 - j ( x) = e 2s 2 , với x Î R, (1-14) s 2p trong đó: s - độ lệch bình phương trung bình, X - giá trị kỳ vọng. Từ biểu thức trên có thể thấy, tham số độ lệch bình phương trung bình s tham gia vào biểu thức đặc trưng đầy đủ cho mức độ tập trung gần phân phối của đại lượng ngẫu nhiên. Thật vậy, tại x = X , khi s tăng thì giá trị cực đại của j (x) sẽ giảm xuống và đường cong phân phối trở nên thoải hơn 13

Bài giảng Tin học ứng dụng - Dành cho sinh viên ngành ĐCCT- ĐKT – www.geosoftvn.com và ngược lại, khi s giảm, giá trị cực đại của j (x) tăng lên và đường cong phân phối dốc hơn. Về mặt hình học, đường cong phân phối chuẩn có dạng hình chuông (hình 1-3), đối xứng qua tâm phân phối ( X ), đỉnh hướng lên trên, điểm cực đại ở tại vị trí tâm phân phối. Đường cong phân phối chuẩn tiệm cận với trục hoành về hai phía. Nó giao với trục hoành ở - ¥ và + ¥ (đối với đại lượng ngẫu nhiên có các giá trị không âm thì giao với trục hoành ở gốc toạ độ và + ¥ ). j(x) a b x 3s 2s s X s 2s 3s Hình 1-3 Phần diện tích chắn giữa đường cong j (x) và trục hoành trong khoảng từ a đến b chính là xác suất mà đại lượng ngẫu nhiên x rơi vào trong khoảng đó. Nếu ta lấy lân cận X một khoảng là s thì xác suất trong khoảng X ± s là 68,26%, trong khoảng X ± 2s là 95,44% và trong khoảng X ± 3s là 99,74%. Như vậy, có thể thấy hầu hết các giá trị của đại lượng ngẫu nhiên rơi vào trong lân cận 3s của kỳ vọng. Từ hình vẽ ta cũng có thể thấy rõ, nếu X là đặc trưng định vị của phân phối thì Vx là đặc trưng cho độ tán xạ. Nếu Vx càng lớn, j (x) phân tán nhiều hơn, đỉnh đồ thị càng thấp và tù hơn, đường cong tiệm cận với trục hoành chậm hơn. Ngược lại, nếu Vx càng nhỏ, j (x) càng tập trung hơn, đỉnh đồ thị càng cao và nhọn hơn, đường cong tiệm cận với trục hoành nhanh hơn. 14

Bài giảng Tin học ứng dụng - Dành cho sinh viên ngành ĐCCT- ĐKT – www.geosoftvn.com Hàm phân phối xác suất của quy luật phân phối chuẩn có dạng: 2 ( x- X ) 1 - F ( x ) = ò j ( x ) dx = òe 2s 2 dx . (1-15) s 2p Hàm F ( x ) còn gọi là hàm tích phân xác suất. Đồ thị của hàm F ( x ) có dạng như hình 1-4. Nó nhận hai đường tiệm cận là F ( x ) = 0 và F ( x ) =1. Tại tâm phân phối (tại X ), đồ thị của F ( x ) có độ dốc lớn nhất và càng ra xa càng thoải dần. Độ dốc ở gần tâm phân phối phụ thuộc chủ yếu vào s. Giá trị s càng nhỏ thì càng dốc và ngược lại. F(x) 1 0 x Hình 1-4 x- X Nếu đặt u = , ta có: s x = s.u + X , dx = s.du , u chính là độ lệch của đại lượng ngẫu nhiên so với độ lệch bình phương trung bình của nó. Xác suất trong khoảng từ giá trị nhỏ nhất đến giá trị u được xác định: u u2 u u2 1 - 1 - F (u ) = 2p òe -¥ 2 du hoặc F (u ) = 2p òe 0 2 du (1-16) Hàm F (u ) được gọi là hàm Laplax. Phân phối của u được gọi là phân phối chuẩn rút gọn hay phân phối chuẩn tắc. Cần lưu ý rằng, u chỉ có phân phối chuẩn khi đại lượng x tương ứng tuân theo quy luật phân phối chuẩn. Tuy nhiên u luôn có kỳ vọng 0 và phương sai 1. 15

Bài giảng Tin học ứng dụng - Dành cho sinh viên ngành ĐCCT- ĐKT – www.geosoftvn.com Để tiện cho việc tính toán, người ta đã tính trước các giá trị của F (u ) theo u và lập thành bảng (có thể xem bảng này trong các sách toán thống kê hoặc bảng 1-3). · Ý nghĩa của hàm Laplax - Kết quả tính toán của hàm Laplax có thể cho biết đại lượng ngẫu nhiên x trong khoảng giá trị từ a đến b có xác suất P là bao nhiêu. - Nếu cho trước xác suất rơi của đại lượng ngẫu nhiên x trong khoảng từ a đến b (khoảng này đối xứng qua tâm phân phối X ) là P thì có thể xác định được chiều rộng của khoảng giá trị đó. Bảng 1-3 u F (u ) u F (u ) u F (u ) -3,29 0,0005 3,29 0,9995 -3,00 0,001 3,00 0,999 -2,70 0,003 2,70 0,997 -2,58 0,005 2,58 0,995 -2,38 0,010 2,38 0,990 -2,00 0,023 2,00 0,977 -1,96 0,025 0,0 0,5 1,96 0,975 -1,64 0,05 1,64 0,95 -1,28 0,10 1,28 0,90 -1,00 0,16 1,00 0,84 -0,84 0,20 0,84 0,80 -0,52 0,30 0,52 0,70 -0,25 0,40 0,25 0,60 · Thí dụ: * Xét dãy phân phối thực nghiệm trên và giả thiết quy luật phân phối của chúng có dạng chuẩn. Cho a = 2,20, b = 2,50. Xác định xác suất rơi P trong khoảng từ a đến b của đại lượng ngẫu nhiên x. 16

Bài giảng Tin học ứng dụng - Dành cho sinh viên ngành ĐCCT- ĐKT – www.geosoftvn.com Giải: Thay biến số và dùng các giá trị gần đúng của tập hợp mẫu thay cho tập hợp tổng quát, ta có: X » x = 2,37, s » S = 0,064, 2,20 - 2,37 ua = » -2,7 , 0,064 2,50 - 2,37 ub = » 2,0 , 0,064 Tra bảng tích phân Laplax, ta được: F (-2,7 ) = 0,003 , F ( 2, 0) = 0,977. Như vậy, xác suất mà đại lượng ngẫu nhiên x rơi vào trong khoảng từ 2,20 đến 2,50 là: P(2,20-2,50)= F ( u ) - F ( u ) = 0,977 - 0,033 = 0,974. b a * Ngược lại, cho khoảng giá trị từ a đến b đối xứng qua tâm phân phối có xác suất P = 0,95, xác định chiều rộng khoảng rơi từ a đến b. Giải: Từ điều kiện đầu bài, ta có: F ( ub ) - F ( ua ) = 0,95. Tại tâm phân phối: F ( u ) = 0,5. 0 Vì a, b đối xứng qua tâm phân phối nên: 0,95 F ( ua ) = F ( u a ) - = 0.5 - 0,475 = 0,025; 2 0,95 F ( ub ) = F ( u 0 ) + = 0,5 + 0,475 = 0,975. 2 Tra bảng tích phân Laplax ngược lại, ta được: ua= - 1,96 , ub= 1,96. x- X Từ biểu thức liên hệ u = , có x = X + s u. s Thay x = a , x = b tương ứng theo các ua, ub , X » x , ta xác định được: a = 2,37 - 0,064. 1,96 = 2,24, b = 2,37 + 0,064. 1,96 = 2,50. 17

Bài giảng Tin học ứng dụng - Dành cho sinh viên ngành ĐCCT- ĐKT – www.geosoftvn.com Như vậy, với xác suất rơi P= 0,95, đại lượng đang xét rơi vào trong khoảng từ 2,24 đến 2,50. Từ kết quả trên có thể thấy rằng, nếu bỏ qua xác suất 5% thì dãy phân phối thực nghiệm có giá trị nhỏ nhất là 2,24 và giá trị lớn nhất là 2,50 và khoảng biến thiên của đại lượng: R= 2,50- 2,24 = 0,26. Xác suất 5% bỏ qua đó đựơc gọi là mức ý nghĩa a. Với những tính toán thống kê thông thường a được chọn từ 0,001 đến 0,05. Ngoài phân phối chuẩn, trong thống kê còn có một số phân phối liên tục khác rất gần với phân phối chuẩn. Đó là các phân phối được cảm sinh trực tiếp bởi phân phối chuẩn như phân phối X2, phân phối Stiuđơn, phân phối Gamma hay phân phối Lôga chuẩn.... ß4. Sai số của tập hợp thống kê Trong thực tế, bất kỳ một đại lượng ngẫu nhiên nào, dù xác định trực tiếp hay gián tiếp cũng chỉ thu được các giá trị gần đúng ở lân cận một giá trị trung bình nào đó. Khoảng sai lệch giữa chúng là sai số. Về bản chất, có thể chia sai số thành 3 loại cơ bản: Sai số nhầm lẫn; sai số hệ thống và sai số ngẫu nhiên. 4.1. Sai số nhầm lẫn Sai số nhầm lẫn là sai số do người thực hiện phép xác định nhầm lẫn gây ra như ước lựơng không chính xác, quan sát không đúng, việc tiến hành thí nghiệm, tính toán thiếu cẩn thận.... Về giá trị tuyệt đối, sai số do nhầm lẫn thường vượt quá độ chính xác của phép đo và khá lớn. Trong tập hợp thống kê, sai số do nhầm lẫn thường làm cho giá trị riêng lẻ khác hẳn với các giá trị khác trong dãy phân phối. Do vậy, khi xử lý số liệu thống kê, có thể loại bỏ được dễ dàng sai số này bằng cách căn cứ vào giá trị riêng biệt của chúng. Những giá trị có sai số do nhầm lẫn thường lớn (nhỏ) hơn hẳn những giá trị bình thường khác. Trong địa chất công trình, ngoài những nguyên nhân trên, sai số này 18

Bài giảng Tin học ứng dụng - Dành cho sinh viên ngành ĐCCT- ĐKT – www.geosoftvn.com còn có thể gây nên do phân chia đơn nguyên địa chất công trình không đúng hoặc do có các thấu kính hay phân lớp của một loại đất khác lẫn vào làm cho kết quả thí nghiệm xác định các đặc trưng cơ lý từ các mẫu đất lấy từ các dị thường đó khác biệt so với các giá trị bình thường khác. Vì thế cần phải xem xét một cách rõ ràng, cụ thể. 4.2. Sai số hệ thống Đây là loại sai số khá phổ biến gây nên do sai số của máy móc, do cố tật hay khả năng hạn chế của bản thân người thực hiện phép xác định tạo ra có tính chất hệ thống. Loại sai số này thường tích luỹ tỷ lệ theo một hệ số nhân với một quy luật nhất định cùng dấu (tăng dần hoặc giảm dần). Vì vậy nó tăng nhanh (gảm nhanh) theo số lần đo. Nếu biết được quy luật biến đổi tích luỹ, ta có thể xác định được giá trị và dấu của nó tương ứng theo số lần đo, để từ đó có thể hiệu chỉnh kết quả xác định, loại bỏ trực tiếp sai số này đối với mỗi giá trị riêng lẻ. Thí dụ: Khi tiến hành thí nghiệm nén mẫu đất trong phòng, ở từng cấp áp lực nén, ngoài biến dạng của mẫu đất, bao giờ cũng có những biến dạng riêng do máy gây ra, áp lực càng tăng, biến dạng riêng của máy càng lớn theo một quy luật nhất định tăng dần. Đây chính là sai số hệ thống. Để loại bỏ sai số hệ thống, người ta phải tiến hành xác định định kỳ giá trị biến dạng riêng của máy theo từng cấp áp lực nén, bằng cách nén vật cứng (không biến dạng) và đo biến dạng của máy theo các cấp áp lực nén, từ đó xây dựng bảng hiệu chỉnh máy. Căn cứ vào bảng hiệu chỉnh để loại bỏ sai số hệ thống sau khi có kết quả thí nghiệm. 4.3. Sai số ngẫu nhiên Sai số ngẫu nhiên là loại sai số mang tính phổ biến trong các tập hợp thống kê và không thể tránh được trong mọi quá trình thực nghiệm. Nguyên nhân gây nên sai số này là do tác động của các yếu tố khách quan như thể trạng người thực hiện phép xác định, độ chính xác bị hạn chế của máy móc, tác động ngẫu nhiên của môi trường xung quanh... và đặc biệt là do bản chất tồn tại vốn có của đại lượng ngẫu nhiên. Đối với kết quả xác định các đặc trưng cơ lý của đất đá, nguyên nhân 19

Bài giảng Tin học ứng dụng - Dành cho sinh viên ngành ĐCCT- ĐKT – www.geosoftvn.com gây nên sai số ngẫu nhiên chủ yếu do tính chất không đồng nhất, không đẳng hướng và luôn biến đổi của môi trường địa chất. Những đặc tính đó được quyết định bởi quá trình hình thành và biến đổi phức tạp của đất đá trong tự nhiên. Tất cả các loại sai số trên có thể làm cho một số giá trị riêng lẻ của tập hợp thống kê sai lệch hẳn so với giá trị trung bình. Vì vậy, trước khi xác định các đặc trưng thống kê cần phải loại trừ những giá trị riêng lẻ có sai số lớn trong dãy phân phối, làm cho tập hợp số liệu đưa vào thống kê chỉ còn bao gồm những giá trị riêng lẻ phản ánh đúng đắn đặc tính của đại lượng ngẫu nhiên. Việc loại bỏ những giá trị này không thể tiến hành một cách tuỳ tiện mà cần phải dựa vào những tiêu chuẩn thống kê nhất định. Những tiêu chuẩn thống kê này được đặt ra tuỳ thuộc vào từng phương pháp tính. Từ đó có các phương pháp loại trừ khác nhau, đảm bảo cho các giá trị riêng lẻ tin cậy khi đưa vào tính toán. Chương II PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM CÁC CHỈ TIÊU CƠ LÝ CỦA ĐẤT ĐÁ ß1. Khái niện chung 1.1. Nguyên tắc xử lý kết quả thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý đất đá Chúng ta đã biết, trong tự nhiên do điều kiện thành tạo và tồn tại, đất đá là một môi trường không đồng nhất. Thành phần, cấu trúc và các tính chất của chúng luôn biến đổi từ điểm này đến điểm khác theo mọi hướng, tức là chúng có tính dị hướng. Vì vậy, để nghiên cứu đất đá một cách chính xác và tin cậy, cần phải tiến hành thí nghiệm xác định các chỉ tiêu cơ lý của chúng với nhiều mẫu ở những vị trí khác nhau trong một loại đất đá. Trên cơ sở đó phân tích, tổng hợp, tính toán tìm ra giá trị chỉ tiêu cơ lý đặc trưng của đất đá để sử dụng trong đánh giá và thiết kế xây dựng công trình. Muốn đạt được mục đích này, việc xử lý kết quả thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của đất đá phải tuân theo một số nguyên tắc sau: 20

Bài giảng Tin học ứng dụng - Dành cho sinh viên ngành ĐCCT- ĐKT – www.geosoftvn.com + Phải đảm bảo đồng nhất về tính chất xây dựng. Nghĩa là phải xử lý kết quả thí nghiệm riêng cho mỗi lớp đất đá có thành phần thạch học, trạng thái vật lý hay chất lượng xây dựng khác nhau, không phụ thuộc vào chiều dày và vị trí phân bố của chúng trong không gian. + Trong xây dựng, việc thiết kế và khảo sát địa chất công trình đều được tiến hành theo giai đoạn. Vì vậy, các yêu cầu về xác lập độ chính xác, độ tin cậy của các giá trị chỉ tiêu cơ lý của đất đá cũng khác nhau theo giai đoạn khảo sát cũng như loại và quy mô của công trình xây dựng. - Ở những giai đoạn khảo sát đầu khi chọn vị trí xây dựng công trình hay xác định sơ bộ điều kiện địa chất công trình thì có thể sử dụng trực tiếp các giá trị đặc trưng (giá trị tiêu chuẩn) vào việc đánh giá tính chất xây dựng của đất đá, hoặc sử dụng cho các tính toán sơ bộ. - Ở những giai đoạn khảo sát chi tiết và khảo sát bổ sung, ngoài các giá trị tiêu chuẩn, cần phải xác lập những giá trị tính toán có độ tin cậy, độ an toàn cao theo yêu cầu, để sử dụng cho thiết kế xây dựng công trình. + Kết quả xác định các giá trị chỉ tiêu cơ lý trên các mẫu riêng lẻ hoàn toàn mang tính ngẫu nhiên. Do vậy, để xác định các giá trị đặc trưng của mỗi chỉ tiêu cơ lý cần phải sử dụng lý thuyết về thống kê toán học. Nó sẽ giúp cho chúng ta phương pháp xử lý chính xác và có độ tin cậy cao. 1.2. Đặc tính phân phối của các số liệu thực nghiệm chỉ tiêu cơ lý của đất đá Như đã biết, các chỉ tiêu cơ lý của đất đá là những đại lượng ngẫu nhiên và biến thiên liên tục. Theo nghiên cứu của Kalomenxki (1956), quy luật phân phối của dãy phân phối thực nghiệm của các chỉ tiêu cơ lý của một loại đất rất gần với quy luật phân phối chuẩn. Trong dãy phân phối, phần lớn các giá trị riêng lẻ gần giá trị trung bình đều có tần suất rất lớn, các giá trị xa giá trị trung bình có tần suất nhỏ. Biểu đồ phân phối thực nghiệm có dạng giống như biểu đồ của hàm mật độ xác suất trong phân phối chuẩn (xem thí dụ ở trên). Do các chỉ tiêu cơ lý thường có những đặc trưng phân phối như vậy, nên khi xử lý thống kê, có thể xem quy luật phân phối lý thuyết của chúng là phân phối chuẩn và sử dụng các công thức tính 21

Bài giảng Tin học ứng dụng - Dành cho sinh viên ngành ĐCCT- ĐKT – www.geosoftvn.com toán trong luật phân phối chuẩn để nghiên cứu mà không cần kiểm định theo các giả thuyết thống kê. ß2. Phân chia đơn nguyên địa chất công trình 2.1. Khái niệm đơn nguyên địa chất công trình Trong môi trường địa chất, đất đá được hình thành và tồn tại trong những điều kiện rất khác nhau. Từ đó hình thành nên những thể địa chất không giống nhau về tính chất xây dựng. Vì vậy, không thể nghiên cứu các đặc trưng cơ lý trong cả khối đất đá không đồng nhất, mà phải tách chúng ra thành những thể địa chất đồng nhất hơn, có tính chất xây dựng giống nhau. Điều đó có nghĩa là cần phải phân chia nền đất thành các lớp hay các đơn nguyên địa chất công trình theo cả chiều sâu và mặt bằng. · Định nghĩa đơn nguyên địa chất công trình Một thể tích đất cùng tên gọi (theo thành phần, trạng thái, độ chặt...) được xem là một đơn nguyên địa chất công trình khi nó thoả mãn một trong hai điều kiện sau: - Các giá trị đặc trưng cơ lý của đất trong phạm vi đơn nguyên địa chất công trình thay đổi không có quy luật. - Các giá trị đặc trưng cơ lý của đất trong phạm vi đơn nguyên địa chất công trình thay đổi có quy luật nhưng có thể bỏ qua được quy luật đó (hệ số biến đổi của một số đặc trưng nhỏ hơn giới hạn cho phép). 2.2. Phương pháp phân chia đơn nguyên địa chất công trình 2.2.1. Phân chia sơ bộ Trước khi phân chia chính thức các đơn nguyên địa chất công trình cần phải phân chia sơ bộ. Cơ sở để phân chia sơ bộ là dựa vào tuổi, nguồn gốc, thành phần, trạng thái, độ chặt, kết cấu, mức độ phong hoá, nứt nẻ... của đất đá được xác định qua các tài liệu khảo sát địa chất công trình như khoan, đào, đo vẽ, thí nghiệm trong phòng, thí nghiệm ngoài trời.... Ranh giới phân chia giữa các đơn nguyên địa chất công trình là ranh giới biến đổi về các cơ sở nêu trên không phụ thuộc vào vị trí phân bố cũng như chiều dày của chúng. Khi xác định ranh giới phân chia cần chú ý 22

Bài giảng Tin học ứng dụng - Dành cho sinh viên ngành ĐCCT- ĐKT – www.geosoftvn.com những dấu hiệu sau: - Độ dính kết, độ hạt; - Độ cứng, độ chặt, kết cấu; - Mầu sắc; - Sự có mặt của tàn tích thực vật; - Sự có mặt của các loại đất đặc biệt như đất nhiễm mặn, lún ướt, trương nở, cát chảy...; - Các đới phong hoá trong đất tàn tích; - Các đới nứt nẻ, đặc tính phân lớp của đá cứng.... 2.2.2. Kiểm tra sự đúng đắn của việc phân chia đơn nguyên địa chất công trình Phân chia sơ bộ các đơn nguyên địa chất công trình mới chỉ là bước phân chia ban đầu dựa trên những nhận biết định tính về tính chất xây dựng của đất đá. Để phân chia đơn nguyên địa chất công trình chính xác, cần phải kiểm tra sự đúng đắn của việc phân chia sơ bộ bằng các số liệu định lượng là kết quả thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của đất đá ở trong phòng và ngoài trời trong mỗi đơn nguyên. Việc kiểm tra được tiến hành bằng cách phân tích sự biến đổi theo không gian của các đặc trưng cơ lý trên mặt cắt địa chất công trình hay trên các biểu đồ điểm. - Khi số lượng kết quả thí nghiệm của một đặc trưng cơ lý nhỏ hơn 10 thì phân tích sự biến đổi trị số ở những vị trí của chúng trên mặt cắt trong mỗi đơn nguyên địa chất công trình. Tức là đưa các kết quả thí nghiệm các đặc trưng cơ lý vào đúng vị trí lấy mẫu của chúng trên mặt cắt để phân tích sự biến đổi theo không gian. - Khi số lượng kết quả thí nghiệm của một đặc trưng cơ lý lớn hơn 10 thì xây dựng biểu đồ điểm các trị số của chúng theo chiều sâu và theo mặt bằng của đơn nguyên địa chất công trình theo một tỷ lệ nào đó. Mỗi điểm đặc trưng cho vị trí và trị số của nó (hình 2-1). 40 42 46 48 50 52 54 W(%) 23

Bài giảng Tin học ứng dụng - Dành cho sinh viên ngành ĐCCT- ĐKT – www.geosoftvn.com S(m) Hình 2-1 Những đặc trưng cơ lý được sử dụng để phân tích sự thay đổi theo không gian phụ thuộc vào từng loại đất đá: - Đối với đất hòn lớn (cuội, sỏi, dăm, sạn...): Thành phần hạt, độ ẩm chung, độ ẩm của vật chất lấp nhét. - Đối với đất cát: Thành phần hạt, hệ số rỗng và thêm độ ẩm đối với cát bụi. - Đối với đất dính: Các đặc trưng về tính dẻo (độ ẩm giới hạn chảy, giới hạn dẻo, chỉ số dẻo), hệ số rỗng và độ ẩm. Ngoài các đặc trưng vật lý trên, đối với tất cả các loại đất, nếu có đủ số lượng thí nghiệm (không nhỏ hơn 6) xác định các đặc trưng cơ học như môđun tổng biến dạng, độ bền kháng cắt, cường độ kháng nén một trục tức thời (đối với đá), cần phải phân tích sự biến đổi theo không gian của những chỉ tiêu này. Có thể thấy những đặc trưng cơ lý được dùng để phân tích sự biến đổi theo không gian đối với mỗi loại đất ở trên là những đặc trưng cơ bản phản ánh tính chất xây dựng của đất đá. Sử dụng chúng để kiểm tra sẽ cho phép phân chia đơn nguyên địa chất công trình một cách đúng đắn. Khi phân tích, nếu các chỉ tiêu riêng lẻ của các đặc trưng cơ lý thay đổi một cách không có quy luật (ngẫu nhiên) trong phạm vi của đơn nguyên (cả theo mặt bằng và chiều sâu) thì việc phân chia là đúng đắn, còn 24

Bài giảng Tin học ứng dụng - Dành cho sinh viên ngành ĐCCT- ĐKT – www.geosoftvn.com ngược lại, có quy luật trong sự thay đổi của các đặc trưng theo mặt bằng và theo chiều sâu thì phải xem xét lại để chia nhỏ đơn nguyên dựa trên hệ số biến đổi của một số đặc trưng. Nếu hệ số biến đổi của hệ số rỗng hoặc độ ẩm lớn hơn 0,15 và của các đặc trưng cơ học như môđun tổng biến dạng, độ bền kháng cắt (cùng trị số áp lực nén) và cường độ kháng cắt một trục tức thời (đối với đá) lớn hơn 0,3 thì phải tiếp tục chia nhỏ đơn nguyên. Ranh giới phân chia dựa vào ranh giới tạo ra quy luật thay đổi. Trường hợp hệ số biến đổi của chúng nhỏ hơn những giá trị trên thì không cần phải chia nhỏ đơn nguyên. Các đơn nguyên địa chất công trình đã phân chia được xem là đúng đắn. Như vậy, việc phân chia đơn nguyên địa chất công trình không phải là tuỳ tiện mà phải theo những quy định chặt chẽ dựa trên cơ sở phân chia và xác định ranh giới rõ ràng, kiểm tra cụ thể. Điều đó luôn đảm bảo cho các đơn nguyên địa chất công trình được phân chia chính xác. ß3. Kiểm tra tập hợp mẫu để loại trừ giá trị có sai số lớn Như đã biết, các kết quả thí nghiệm xác định các chỉ tiêu cơ lý của đất đá thu được bao giờ cũng có những sai số. Có nhiều loại sai số và sự kết hợp giữa chúng có thể làm cho các giá trị riêng lẻ của đại lượng rất khác nhau. Những giá trị khác biệt có thể loại bỏ ngay được, nhưng cũng có những giá trị có sai số lớn không thể loại bỏ trực tiếp được mà phải dựa vào những tiêu chuẩn thống kê để loại bỏ trước khi tiến hành tính toán các đặc trưng thống kê, làm cho kết quả xử lý thu được chính xác và tin cậy. Việc loại trừ sai số lớn được tiến hành cho các chỉ tiêu cơ lý trong mỗi đơn nguyên địa chất công trình. 3.1. Phương pháp loại trừ 3s Trong thống kê, khi nghiên cứu dãy phân phối của các đại lượng ngẫu nhiên, để loại trừ sai số lớn, người ta thường dùng phương pháp loại trừ 3s. Theo phương pháp này, những giá trị riêng lẻ xi có sai số lớn phải loại bỏ nếu không thoả mãn điều kiện sau: 25

Bài giảng Tin học ứng dụng - Dành cho sinh viên ngành ĐCCT- ĐKT – www.geosoftvn.com x - xi < 3S , (2-1) trong đó : S - độ lệch bình phương trung bình của tập hợp mẫu, 1 n S= å ( xi - x ) 2 , n - 1 i =1 (2-2) xi - giá trị riêng lẻ; x - giá trị trung bình của tập hợp mẫu; n - tổng số các giá trị riêng lẻ. Khi nghiên cứu quy luật phân phối chuẩn, chúng ta đã biết

Add a comment

Related pages

Thư viện trực tuyến Violet

tiết 26 bai 22 ảnh hưởng của những kiện... đường ô tô và đường sắt giao thông vận tải; Xem tất c ...
Read more

Thiết kế bài giảng Địa lý 6 - Nguyễn Châu Giang - GIẢM 22% ...

Thiết kế bài giảng Địa lý 6 (Nguyễn Châu Giang) - GIẢM 22%, Để đáp ứng yêu cầu triển khai chương trình, ...
Read more

Giáo trình Địa thống kê - Tài liệu, ebook, giáo trình

giao_trinh_dia_thong_ke_8122.pdf; Tài liệu liên quan. Luận án Đặc điểm thạch học, ... Kiên Giang) và khoáng hóa vàng liên quan ...
Read more

Địa chỉ học kế toán tại Bắc Giang

Articles Posted in the " Địa chỉ học kế toán tại Bắc Giang " Category Trung tâm đào tạo kế toán Bắc Giang. by admin On ...
Read more

gso.gov.vn - TỔNG CỤC THỐNG KÊ

Cục Thống Kê An Giang. 1/9B Lý Thường Kiệt, P.Mỹ Bình, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang Cục Thống Kê Bắc Cạn. Tổ 4, P.Đức Xuân ...
Read more

Slide bài giảng nguyên lý thống kê chương 7 KIỂM ĐỊNH GIẢ ...

... trong nghien cuu dac diem nong sinh hoc lien quan den kha nang chiu han va mot so bien phap ky thuat canh tac lua can dia ... lam bai tieu luan tiểu ...
Read more

Thư viện trực tuyến ViOLET

Thư viện e-learning; Thư viện bài giảng; Thư viện tư liệu; Thư viện giáo án; Thư viện đề thi; Soạn bài trực tuyến; Đào ...
Read more

- Sở GD&ĐT Hà Nội - TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀY HỘI CNTT ...

sở gd&Đt hà nội - trang thÔng tin ĐiỆn tỬ ngÀy hỘi cntt lẦn thỨ iii
Read more

BÀI TẬP: PHÂN TÍCH SỐ LIỆU THỐNG KÊ VÀ VẼ BIỂU ĐỒ CÁC LOẠI ...

bÀi tẬp: phÂn tÍch sỐ liỆu thỐng kÊ vÀ vẼ biỂu ĐỒ cÁc loẠi trong giẢng dẠy,hỌc tẬp ĐỊa lÍ 12
Read more