Bai 33 Thuc hanh Tinh chat hoa hoc cua phi kim vahop chat cua chung

40 %
60 %
Information about Bai 33 Thuc hanh Tinh chat hoa hoc cua phi kim vahop chat cua chung
Education

Published on April 20, 2012

Author: dangbach2000

Source: authorstream.com

PowerPoint Presentation: BÀI THỰC HÀNH SỐ 4 Tính chất hóa học của phi kim và hợp chất của chúng . Mục tiêu của bài : - Tiến hành thí nghiệm nghiên cứu tính khử của Cacbon , tính dễ bị nhiệt phân của muối NaHCO 3 . - Giải bài tập thực nghiệm nhận biết muối Cacbonat và muối Clorua . PowerPoint Presentation: Kiểm tra bài cũ : 1. Hãy nêu tính chất hoá học chung của phi kim . 2. Cho biết tính chất của Cacbon , muối Cacbonat . 3. Hãy nêu các bước giải bài tập nhận biết bằng thực nghiệm. PowerPoint Presentation: Thí nghiệm 1: Cacbon khử CuO ở nhiệt độ cao: - Quan sát màu sắc hỗn hợp CuO và C (than gỗ ), dd Ca(OH) 2 . - Dự đoán về hiện tượng sẽ xảy ra. - Lựa chọn dụng cụ , hoá chất dùng cho thí nghiệm . - Thảo luận về thứ tự thao tác trong thí nghiệm . - Phân công người tiến hành, chuẩn bị, quan sát, ghi chép hiện tượng. - Quan sát hình vẽ dụng cụ trên màn hình ( hình vẽ ). PowerPoint Presentation: Các thao tác thí nghiệm ( phim 1): - Lấy hỗn hợp CuO và C ( bằng hạt ngô ) cho vào ống nghiệm khô . - Lắp ống nghiệm 1 nằm ngang (miệng hơi chúc xuống) lên giá sắt (hình vẽ) - Đậy miệng ống bằng nút có ống dẫn khí xuyên qua. - Đưa đầu ống dẫn khí vào dd nước vôi trong chứa trong ống nghiệm 2. - Châm đèn cồn hơ nóng đều ống nghiệm rồi tập trung đun hỗn hợp CuO, C. PowerPoint Presentation: Yêu cầu : - Quan sát hiện tượng xảy ra ở từng ống nghiệm. Chú ý: - Mô tả hiện tượng, đối chiếu với điều dự đoán. - Giải thích, viết phương trình phản ứng, kết luận về tính chất của C. - Để phản ứng xảy ra nhanh hơn hướng dẫn học sinh dàn mỏng hỗn hợp CuO và C. - Khi đun để ống nghiệm ở vị trí 1/3 ngọn lửa đèn cồn, không chạm ống nghiệm vào bấc đèn. PowerPoint Presentation: Thí nghiệm 2 :NhiÖt ph©n muèi NaHCO 3 : Quan sát hình vẽ dụng cụ thí nghiệm trên màn hình PowerPoint Presentation: - Thảo luận về thứ tự thao tác lắp dụng cụ, cho hóa chất, đun... - Quan sát muối NaHCO 3 rắn, dd Ca(OH) 2 - dự đoán hiện tượng xảy ra. - Phân công hoạt động trong nhóm. - Tiến hành thí nghiệm theo phân công . Yêu cầu ( phim 2): PowerPoint Presentation: - Quan sát hiện tượng chú ý đến sự thay đổi về khối lượng NaHCO 3 , thành ống nghiệm phần gần miệng ống, dung dịch nước vôi trong trước và sau khi đốt nóng NaHCO 3 . - Đối chiếu hiện tượng quan sát được với hiện tượng đã dự đoán. - Giải thích, viết phương trình hóa học và kết luận về tính chất không bền của muối NaHCO 3 . PowerPoint Presentation: Thớ nghiệm 3:Nhận biết các chất rắn NaCl , Na 2 CO 3 , CaCO 3 : + Quan sát 3 lọ đựng 3 hóa chất: NaCl, Na 2 CO 3 , CaCO 3 (đã đánh số- không nhãn). + Thảo luận nhóm về phương án nhận biết (giải lý thuyết). + Thảo luận nhóm về phương án nhận biết (giải lý thuyết): PowerPoint Presentation: - Xác định sự khác nhau về tính chất của 3 muối trên. - Lựa chọn chất dùng để nhận biết (thuốc thử). - Lập sơ đồ nhận biết, dự đoán hiện tượng tương ứng và kết luận về chất được nhận ra. - Chuẩn bị dụng cụ hóa chất cho thí nghiệm nhận biết . - Thứ tự các thao tác khi tiến hành thí nghiệm và phân công trong nhóm . PowerPoint Presentation: Tiến hành thí nghiệm nhận biết ( phim 3): - Tiến hành thí nghiệm theo phương án đã chọn. - Quan sát hiện tượng - so sánh với những dự đoán (khi giải lý thuyết). - Thí nghiệm kiểm tra lại một lần nữa - quan sát đối chiếu. - Nêu nhận xét, giải thích viết phương trình phản ứng. PowerPoint Presentation: Thí nghiệm 3: Các phương án nhận biết 3 chất: NaCl, Na 2 CO 3 , CaCO 3 Ph­¬ng ¸n 1: NaCl , Na 2 CO 3 , CaCO 3 + HCl Không có khí  NaCl Có khí : Na 2 CO 3 , CaCO 3 + H 2 O Tan: Na 2 CO 3 Không tan: CaCO 3 PowerPoint Presentation: Thao tác thí nghiệm : + Đánh số các lọ hóa chất và ống nghiệm . + Lấy 1 thìa mỗi chất vào ống nghiệm có số tương ứng. + Nhỏ 2ml dd HCl vào mỗi ống nghiệm : - Nếu không có khí thoát ra  NaCl - Có khí thoát ra  Na 2 CO 3 , CaCO 3 + Lấy một thìa hóa chất trong 2 lọ còn lại cho vào ống nghiệm . + Cho 2ml nước cất, lắc nhẹ: - Chất rắn tan  nhận ra Na 2 CO 3 - Chất rắn không tan  nhận ra CaCO 3 PowerPoint Presentation: Phương án 2: NaCl, Na 2 CO 3 , CaCO 3 + H 2 O Chất rắn tan NaCl , Na 2 CO 3 Chất rắn không tan: CaCO 3 + HCl Không có khí : NaCl Có khí : Na 2 CO 3 PowerPoint Presentation: Thao tác thí nghiệm : + Đánh số các lọ hóa chất và ống nghiệm . + Lấy 1 thìa mỗi chất vào ống nghiệm có số tương ứng. + Nhỏ 2ml nước cất vào mỗi ống, lắc nhẹ: - Chất rắn không tan  nhận ra CaCO 3 . - Chất rắn tan  đó là: NaCl, Na 2 CO 3 . + Lấy một thìa hóa chất trong 2 lọ còn lại cho vào ống nghiệm . + Nhỏ 2ml dd HCl vào 2 ống nghiệm nếu : - Nếu không có khí thoát ra  NaCl - Có khí thoát ra  Na 2 CO 3 PowerPoint Presentation: Kết quả thí nghiệm 1: + Hiện tượng: - Hỗn hợp CuO + C đun nóng có sự chuyển từ màu đen  màu đỏ. - Dung dịch nước vôi trong vẩn đục. + Giải thích : 2CuO + C 2Cu + CO 2 CO 2 + Ca(OH) 2  CaCO 3 + H 2 O t o Kết quả thí nghiệm : PowerPoint Presentation: Kết quả thí nghiệm 2: + Hiện tượng: + Giải thích : - Lượng muối NaHCO 3 giảm dần  NaHCO 3 bị nhiệt phân. - Phần miệng ống nghiệm có hơi nước ngưng đọng  có nước tạo ra. - Dung dịch Ca(OH) 2 bị vẩn đục. 2NaHCO 3 Na 2 CO 3 + H 2 O + CO 2 Ca(OH) 2 + CO 2  CaCO 3  + H 2 O t o

Add a comment

Related presentations

Related pages

Bài 33: Thực hành : Tính chất hóa học của phi ...

Hãy nêu tính chất hoá học chung của phi kim. 2. ... Bình luận về tài liệu bai-33-thuc-hanh-tinh-chat-hoa-hoc-cua-phi-kim-va-hop-chat-cua ...
Read more

Giáo án Hóa học 9 - Bài 33: Thực hành Tính ...

... Thực hành Tính chất hóa học của phi kim và hợp ... Bài 33: Thực hành Tính ... Bai 33 Thuc hanh Tinh chat hoa hoc cua phi kim va ho ...
Read more

Bài 33: Thực hành : Tính chất hóa học của phi ...

... Bai 33: Thuc hanh : Tinh chat hoa hoc cua phi kim va hop chat cua chung ... Bài 33: Thực hành ... tiêt 42 bài thực hanh: Tính chất của phi ...
Read more

Bài 33: thực hành: tính chất hóa học của phi ...

... tính chất hóa học của phi kim và các hợp chất của chúng, ... Bai 33 Thuc hanh tinh chat cua phi kim.doc; Giáo án liên quan.
Read more

Giáo án Hóa học 9 - Bài 33: Thực hành: Tính ...

... Tính chất hóa học của phi kim và hợp chất của chúng ... Bài 33: Thực hành: Tính ... Thuc hanh Tinh chat cua phi kim.doc;
Read more

Thư viện Bài giảng điện tử

Bai 33 Thuc hanh- Tinh chat hoa hoc cua phi kim; ... Bài 33: Thực hành: Tính chất hoá học của phi kim và hợp chất của chúng
Read more

Giáo án Hóa học 9 - Tiết 42, Bài 33: Thực hành ...

Giáo án Hóa học 9 - Tiết 42, Bài 33: ... Tính chất hóa học của phi kim và hợp chất của chúng - Trần Thị Ngọc Hiếu, ...
Read more

Hóa học 9 - Chương 3 Bài 33, NXBGD – VLOS

BÀI 32: LUYỆN TÂP CHƯƠNG 3: PHI KIM ... Cổ học tinh hoa - Những thói hư tật xấu của người Việt - Công lý: ... BÀI 33: THỰC ...
Read more