Bài 15 tinh chat hoa hoc cua kim loai

28 %
72 %
Information about Bài 15 tinh chat hoa hoc cua kim loai
Education

Published on April 20, 2012

Author: dangbach2000

Source: authorstream.com

PowerPoint Presentation: tính chất hóa học của kim loại 1 CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ ĐẾN DỰ GIỜ THĂM LỚP! PowerPoint Presentation: tính chất hóa học của kim loại 2 Kim lọai có những tính chất vật lý nào ? -kim lọai có tính dẻo, dẫn nhiệt,dẫn điện ,có ánh kim... Kể tên một vài kim lọai được dùng làm đồ dùng gia đình? Nhôm,sắt ,đồng... Tiết 22 Tính chất hoá học của kim loại: tính chất hóa học của kim loại 3 Tiết 22 Tính chất hoá học của kim loại I. Phản ứng của kim loại với phi kim: tính chất hóa học của kim loại 4 I. Phản ứng của kim loại với phi kim Tác dụng với Oxi   PTHH: 3Fe + 2O 2  Fe 3 O 4 ( oxít sắt từ )  Nhiều kim loại khác như Al, Zn, Cu … phản ứng với Oxi tạo thành các oxít Al 2 O 3 , ZnO, CuO … PTHH: t 0 PowerPoint Presentation: tính chất hóa học của kim loại 5 - 3Fe + 2O 2  Fe 3 O 4 3 4 Al + O 2  Al 2 O 3 Zn + O 2  ZnO 2 t 0 2 2 t 0 t 0  Kết luận: Hầu hết kim loại ( trừ Ag, Au, Pt … ) phản ứng với Oxi ở nhiệt độ thường hoặc nhiệt độ cao, tạo thành oxít ( thường là oxít bazơ ) Từ các PTHH trên em có kết luận gì về kim loại tác dụng với Oxi ? 2. Tác dụng với phi kim khác: tính chất hóa học của kim loại 6 2. Tác dụng với phi kim khác  Hiện tượng : Natri nóng chảy cháy trong khí clo tạo thành khói trắng  PTHH Na + Cl 2 NaCl t 0 2 2  Ở nhiệt độ cao, đồng, magiê, sắt … phản ứng với lưu huỳnh cho sản phẩm là các muối CuS, MgS, FeS…: tính chất hóa học của kim loại 7  Ở nhiệt độ cao, đồng, magiê, sắt … phản ứng với lưu huỳnh cho sản phẩm là các muối CuS, MgS, FeS … PTHH - Cu + S CuS - Mg + S MgS - 2Na + Cl 2 2NaCl  Ở nhiệt độ cao, kim loại phản ứng với nhiều phi kim khác tạo thành muối. t 0 t 0 t 0 Qua các PTHH trên em kết luận gì về kim loại tác dụng với phi kim khác ? II. Phản ứng của kim loại với dung dịch axít. : tính chất hóa học của kim loại 8 II. Phản ứng của kim loại với dung dịch axít. Nhắc lại hiện tượng kẽm, sắt tác dụng với dung dịch axít ( H 2 SO 4 loãng, HCl loãng …) ?  Hiện tượng: Kim loại bị hòa tan, đồng thời có bọt khí không màu bay ra.  PTHH Zn + HCl ZnCl 2 + H 2 2 Em kết luận gì về kim loại tác dụng với dung dịch axit loãng ?  Một số kim loại phản ứng với dung dịch axít (H 2 SO 4 loãng, HCl loãng …) tạo thành muối và giải phóng khí hiđrô Chú ý: : tính chất hóa học của kim loại 9 Chú ý: Kim loại phản ứng với dung dịch H 2 SO 4 đặc, nóng không giải phóng khí hiđrô. Kim loại phản ứng với dung dịch HNO 3 thường không giải phóng khí hiđrô. III. Phản ứng của kim loại với dung dịch muối.: tính chất hóa học của kim loại 10 III. Phản ứng của kim loại với dung dịch muối . III. Phản ứng của kim loại với dung dịch muối. 1. Phản ứng của Cu với dung dịch AgNO3. : tính chất hóa học của kim loại 11 2 . Phản ứng của Zn với dung dịch CuSO 4 Hiện tượng : có chất rắn màu đỏ bám ngòai dây kẽm,màu xanh nhạt dần,kẽm tan dần III. Phản ứng của kim loại với dung dịch muối . 1 . Phản ứng của Cu với dung dịch AgNO3.  Nhận xét: Kẽm đã đẩy đồng ra khỏi dung dịch CuSO4: tính chất hóa học của kim loại 12  Nhận xét: Kẽm đã đẩy đồng ra khỏi dung dịch CuSO 4  PTHH: Zn + CuSO 4 ZnSO 4 + Cu Ta nói: Zn họat động hóa học mạnh hơn Cu. 2 . Phản ứng của kẽm với dung dịch đồng (II) sunfat. Hoàn thành các phương trình hóa học sau: : Hoàn thành các phương trình hóa học sau: Mg + Cu(NO 3 ) 2 Al + CuSO 4 Zn + AgNO 3 Mg + Cu(NO3)2 Mg(NO3)2 + Cu Al + CuSO4 Al2(SO4)3 + Cu Zn + AgNO3 Zn(NO3)2 + Ag : tính chất hóa học của kim loại 14 Mg + Cu(NO 3 ) 2 Mg(NO 3 ) 2 + Cu Al + CuSO 4 Al 2 (SO 4 ) 3 + Cu Zn + AgNO 3 Zn(NO 3 ) 2 + Ag 2 2 - Em nhận xét như thế nào về khả năng hoạt động hóa học của các kim loại trên? - Ta nói: Mg, Al, Zn họat động hóa học mạnh hơn Cu, Ag III. Phản ứng của kim loại với dung dịch muối. 1. Phản ứng của đồng với dung dịch AgNO3. 2. Phản ứng của kẽm với dung dịch đồng (II) sunfat. : tính chất hóa học của kim loại 15  Kim loại hoạt động hóa học mạnh hơn ( trừ Na, K, Ca …) có thể đẩy kim loại hoạt động hóa học yếu hơn ra khỏi dung dịch muối, tạo thành muối mới và kim loại mới. III. Phản ứng của kim loại với dung dịch muối . 1 . Phản ứng của đồng với dung dịch AgNO 3 . 2 . Phản ứng của kẽm với dung dịch đồng (II) sunfat. Từ những phản ứng trên em có nhận xét gì về lọai phản ứng giữa kim lọai với dung dịch muối ? Hòan thành các sơ đồ phản ứng hóa học sau: tính chất hóa học của kim loại 16 Hòan thành các sơ đồ phản ứng hóa học sau ........ + HCl MgCl 2 + H 2 .........+ AgNO 3 Cu(NO 3 ) 2 + Ag ......... + ...... CuO .........+ Cl 2 MgCl 2 O 2 Mg Mg Cu 2 Cu 2 2 t o 2 2 t o Bài tập: Ngâm một lá sắt sạch trong dung dịch đồng (II) sunfat có hiện tượng nào xảy ra:: tính chất hóa học của kim loại 17 Bài tập: Ngâm một lá sắt sạch trong dung dịch đồng (II) sunfat có hiện tượng nào xảy ra: a Không có hiện tượng gì xảy ra b Đồng được giải phóng, nhưng sắt không biến đổi c Sắt bị hòa tan một phần và đồng được giải phóng, dung dịch nhạt màu dần d Không có chất mới nào sinh ra, chỉ có sắt bị hòa tan - Học bài xem trước bài bài dãy hoạt động hoá học. - BTVN: bài 3,4,6, sgk: tính chất hóa học của kim loại 18 - Học bài xem trước bài bài dãy hoạt động hoá học. - BTVN: bài 3,4,6, sgk PowerPoint Presentation: tính chất hóa học của kim loại 19 bài học đã hết chân thành cảm ơn quý thầy cô cùng các em

Add a comment

Related presentations

Related pages

Bài 16: Tính chất hóa học của kim loại - Bài ...

tinh chat cua kim loai.ppt; Bài giảng liên quan. ... Bài 47: Chất béo. 15 trang | Lượt xem: 60 | Lượt tải: 0. Tiết 40- Bài 9: Oxit.
Read more

giai bai tap hoa hoc 9 tinh chat hoa hoc cua axit? | Yahoo ...

Giai bai tap hoa hoc 9 tinh chat hoa hoc cua axit? Co 10g hon hop 2 kim loai Fe & Cu. Hay gioi ... cua moi kim loai trong hon hop theo: a) ...
Read more

Bài giảng Hóa học 9 - Bài 15: Tính chất vật ...

Bai 15 Tinh chat vat li cua kim loai.ppt; Bài giảng liên quan. Bài giảng Hóa học 9 - Tiết 11, Bài 7: Tính chất hóa học của Baz ...
Read more

bài 16 . tính chất hóa học của kim loại

. số kim loại Bài 16 Bài 16 : : ... Tinh chat hoa hoc cua kim loai. 15; ... tinh chat hoa hoc cua kim loai-GVG tinh.
Read more

[hoá 9] tính chất hoá học của kim loại ...

Pak nao co sach giao khoa xem ho em tinh chat hoa hoc cua kim loai voi ! Có một thành viên đã cám ơn phamducanh_cnn vì bài viết này:
Read more

Giáo án Hóa học 9 - Bài 15 và 16: Tính chất ...

... Bài 15 và 16: Tính chất của kim ... Phản ứng cua kim loại với dung dịch muối 1 ... Tiet 2122 Bai 1516 Tinh chat cua kim loai.doc;
Read more

Bài giảng Hóa: Tính chất hoá học của kim ...

Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Hóa: Tính chất hoá học của kim loại, ... Tchh cua kim loai (giao an hoi gang co o chu) ...
Read more

Bài giảng Hóa học 9 - Tiết 23: Tính chất hóa ...

TINH CHAT HH CUA KIM LOAI.ppt; Bài giảng liên quan. ... Bài 15: Tính chất vật lí của kim loại. 24 trang | Lượt xem: 1041 | Lượt tải: 1.
Read more