Bài 15 Tiêu hóa ở động vật

29 %
71 %
Information about Bài 15 Tiêu hóa ở động vật
Education

Published on January 19, 2008

Author: friends_cntt

Source: authorstream.com

BÀI 15. TIÊU HÓA Ở ĐỘNG VẬT: B. CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở ĐỘNG VẬT BÀI 15: TIÊU HOÁ Ở ĐỘNG VẬT Phần I: Khái niệm tiêu hóa Phần II: Tiêu hóa nội bào Phần III: Tiêu hóa thức ăn trong túi tiêu hóa Phần IV: Tiêu hóa thức ăn trong ống tiêu hóa I. Khái niệm về tiêu hóa: I. Khái niệm về tiêu hóa 1. Định nghĩa: Tiêu hóa là gì? Tiêu hóa là quá trình biến đổi và hấp thụ thức ăn. 2. Hình thức Tiêu hoá nội bào: Tiêu hóa bên trong tế bào Tiêu hóa ngoại bào Tiêu hoá bên ngoài tế bào và tiến hành trong ống tiêu hoá hoặc trong túi tiêu hoá II. Tiêu hóa nội bào: II. Tiêu hóa nội bào Tiêu hoá nội bào ở trùng đế giày xảy ra như thế nào? Đặc điểm của tiêu hoá nội bào: Thức ăn được tiếp nhận bằng hình thức thực bào. Nhờ enzym thuỷ phân chứa trong lizoxom  Thức ăn được tiêu hoá để cung cấp chất dinh dưỡng cho cơ thể. Tiêu hoá nội bào thường xảy ra ở những đối tượng sinh vật nào? Đối tượng: Động vật nguyên sinh: Trùng roi, trùng đế giày, bọt biển… Tiêu hóa nội bào ở Trùng đế giày III. Tiêu hoá thức ăn trong túi tiêu hoá: III. Tiêu hoá thức ăn trong túi tiêu hoá Tiêu hóa thức ăn trong túi tiêu hóa ở Thủy tức >> Ưu điểm, cấu tạo, đặc điểmcủa tiêu hóa thức ăn trong túi tiêu hóa: >> Ưu điểm, cấu tạo, đặc điểm của tiêu hóa thức ăn trong túi tiêu hóa Ưu điểm của tiêu hoá thức ăn trong túi tiêu hoá với tiêu hoá nội bào ở động vật đơn bào? Tiêu hoá được thức ăn có kích thước lớn Tiêu hoá trong túi tiêu hoá xảy ra ở những đối tượng sinh vật nào? Đối tượng: Ruột khoang. Ví dụ: San hô, Thủy tức, Hải quỳ… Cấu tạo: Có một lỗ thông vừa là miệng vừa là hậu môn Enzym  tiêu hoá thức ăn Các tế bào tuyến tiết dịch tiêu hoá  tiêu hoá thức ăn Đặc điểm: Thức ăn sau khi tiêu hoá ngoại bào  tiêu hoá nội bào để thức ăn trở thành dạng đơn giản  cơ thể có thể hấp thu được. IV. Tiêu hóa thức ăn trong ống tiêu hóa: IV. Tiêu hóa thức ăn trong ống tiêu hóa Tiêu hóa thức ăn trong ống tiêu hóa ở giun đất, côn trung, chim… >> Cấu tạo, đặc điểm: >> Cấu tạo, đặc điểm Cấu tạo: Ống tiêu hoá chia thành các phần: Miệng  hầu  thực quản  ruột non  ruột già Mỗi phần có chức năng khác nhau Đặc điểm: Thức ăn chỉ đi theo một chiều. Khi qua ống tiêu hoá thức ăn được biến đổi cơ học và hoá học để trở thành những chất dinh dưỡng đơn giản và được hấp thụ vào máu. Các chất không được tiêu hoá tạo thành phân và thải ra ngoài qua hậu môn >> Cấu tạo và đặc điểm tiêu hóa ở miệng: >> Cấu tạo và đặc điểm tiêu hóa ở miệng Cấu tạo: >> Cấu tạo, đặc điểm: >> Cấu tạo, đặc điểm Cấu tạo: Tiêu hoá cơ học là chủ yếu: nhai, đảo trộn thức ăn, tạo viên thức ăn. Tiết nước bọt, hoạt động amilaza biến đổi tinh bột thành đường mantozơ >> Vì sao khi nhai cơm 3-5 phút trong miệng có vị ngọt?: >> Vì sao khi nhai cơm 3-5 phút trong miệng có vị ngọt? Vì Tinh bột  Đường mantoz >> Chức năng của thực quản?: >> Chức năng của thực quản? Chức năng của thực quản? Thực quản có tiêu hoá hoá học không? Ở thực quản không có enzim, nhưng amilaza vẫn tiếp tục hoạt động >> Nêu đặc điểm các quá trình tiêu hoá ở dạ dày?: >> Nêu đặc điểm các quá trình tiêu hoá ở dạ dày? Dạ dày co bóp nhào trộn thức ăn với dịch vị, đẩy thức ăn xuống ruột Tiết enzym pepsin biến đổi protein ở một mức độ nhất định >> Thức ăn xuống ruột non còn chịu biến đổi cơ học nữa không?: >> Thức ăn xuống ruột non còn chịu biến đổi cơ học nữa không? >> Sơ đồ quá trình tiêu hóa và hấp thụ các chất ở ruột: >> Sơ đồ quá trình tiêu hóa và hấp thụ các chất ở ruột Ở ruột non tạo lực đẩy thức ăn dần xuống các phần tiếp theo của ruột, giúp thức ăn thấm đều dịch mật, dịch tuỵ, dịch ruột… Sự biến đổi hoá học ở ruột non được thực hiện đối với những loại chất nào? Biểu hiện như thế nào? Ở ruột non có đủ loại enzim do các tuyến tiêu hoá tiết ra đổ vào ruột non  biến đổi tất cả các loại thức ăn (gluxit, lipit, protein) thành các chất dinh dưỡng có thể hấp thụ được (đường đơn, axit amin, glixerin…) >> Phân biệt tiêu hóa trong ống tiêu hóa và tiêu hóa trong túi tiêu hóa: >> Phân biệt tiêu hóa trong ống tiêu hóa và tiêu hóa trong túi tiêu hóa nhiều không nhiều ít thấp cao Thức ăn và chất thải vào ra cùng chiều Một chiều V. Kiểm tra đánh giá: V. Kiểm tra đánh giá Câu 1: Câu 1 Ý nào dưới đây không đúng với cấu tạo của ống tiêu hoá ở người? A. Trong ống tiêu hoá của người có ruột non B. Trong ống tiêu hoá của người có thực quản C. Trong ống tiêu hoá của người có dạ dày D. Trong ống tiêu hoá của người có diều Câu 2: Câu 2 Ý nào dưới đây không đúng với sự tiêu hoá thức ăn trong các bộ phận của ống tiêu hoá ở người? B. Ở dạ dày có tiêu hoá cơ học và tiêu hoá hoá học C. Ở miệng có tiêu hoá cơ học và tiêu hoá hoá học D. Ở ruột non có tiêu hoá cơ học và tiêu hoá hoá học A. Ở ruột già có tiêu hoá cơ học và tiêu hoá hoá học Câu 3: Câu 3 Nhóm động vật nào không tiêu hóa ngoại bào? A. Chim bồ câu, thằn lằn, voi C. Giun đất, châu chấu, cá chép D. Thuỷ tức, cá chép B. Trùng giày, trùng roi, trùng sốt rét Câu 4: Câu 4 Tìm các từ phù hợp điền vào chỗ trống thay các số (1), (2) hoàn chỉnh các câu sau: Ở động vật có ống tiêu hóa, thức ăn được .Thức ăn đi qua ống tiêu hóa được biến đổi cơ học và hóa học để trở thành những và được hấp thụ vào máu. ……..…(1)…..….... tiêu hóa ngoại bào ….….....…(2)………..….... chất dinh dưỡng đơn giản Câu 5: Câu 5 Cho biết sự khác nhau giữa tiêu hóa nội bào với tiêu hóa ngoại bào? Tiêu hóa nội bào là tiêu hóa thức ăn bên trong tế bào, thức ăn được tiêu hóa hóa học trong không bào tiêu hóa nhờ hệ thống enzim. Tiêu hóa ngoại bào là tiêu hóa thức ăn bên ngoài tế bào, thức ăn có thể được tiêu hóa hóa học trong túi tiêu hóa hoặc được tiêu hóa cả về mặt cơ học và hóa học trong ống tiêu hóa. Câu 6: Câu 6 Ống tiêu hóa phân thành các bộ phận khác nhau có tác dụng gì? Ống tiêu hóa phân thành các bộ phận khác nhau, mỗi bộ phận có chức năng nhất định. Sự chuyển hóa về chức năng giúp quá trình tiêu hóa đạt hiệu quả cao Slide11: http://www.hocmai.vn

Add a comment

Related presentations

Related pages

[Sinh 11] Bài 15, 16: Tiêu hóa ở động vật | Kiến Thức Việt

V. Đặc điểm tiêu hóa ở thú ăn thịt và thú ăn thực vật 1. Đặc điểm tiêu hóa ở thú ăn thịt và thú ăn thực vật :
Read more

Sinh học 11 - Bài 15: Tiêu hóa ở động vật | Diễn Đàn Đại Học

Tiêu hóa là gì? Ở các động vật khác nhau thì nó khác nhau thế nào? Quá trình nó diễn ra thế nào? Bài học hôm nay sẽ giúp ...
Read more

(Sinh học 11 - Bài 15, 16) Tiêu hóa ở động vật - ÔN THI ...

Tiêu hóa là gì? Ở các động vật khác nhau thì nó khác nhau thế nào? Quá trình nó diễn ra thế nào? Bài học hôm nay sẽ giúp ...
Read more

Bài 15: Tiêu hóa ở động vật - TaiLieu.VN

Động vật là nhóm sinh vật tự dưỡng hay dị dưỡng? vì sao? Động vật lấy thức ăn theo phương thức nào? Sự tiến hóa ...
Read more

TIÊU HÓA Ở ĐỘNG VẬT | Electureblog

Tiết 15. Bài 15: TIÊU HÓA Ở ĐỘNG VẬT MỤC TIÊU BÀI HỌC. 1.Kiến thức
Read more

(Sinh học 11 - Bài 15, 16) Tiêu hóa ở động vật - TaiLieu.VN

Giáo án Sinh học 11 bài 36: Sự phát triển ở thực vật có hoa. 4 p | 365 | 115 Giáo án Khoa học 4 bài 64: Trao đổi chất ở ...
Read more

Bài 15: Tiêu hóa ở động vật - Bài Giảng Điện Tử

Bạn đang xem nội dung Bài 15: Tiêu hóa ở động vật, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Read more

TIÊU HÓA Ở ĐỘNG VẬT - giaoansinhhoc.com

TIÊU HÓA Ở ĐỘNG VẬT. Mục tiêu bài học: ... -Phương tiện: tranh phóng to các hình 15.1; 15.2; 15.3; 15.6. Học sinh-Học bài ở nh ...
Read more