Bahai Prezentacja

67 %
33 %
Information about Bahai Prezentacja
Education

Published on March 11, 2009

Author: nadine19

Source: slideshare.net

Religia Bahá’i

Báb Brama 1819 - 1850 Haifa, Izrael

Brama

Bahá'u'lláh Chwała Boża 1817 - 1892 Akka, Izrael

Chwała Boża

 

Jedność religii Jedność Boga Jedność ludzkości

Określenia jak Bóg, Allah, Yahweh, Brahma odnoszą się wszystkie do Jednej Boskiej Istoty. Jeden Bóg

Określenia jak

Bóg, Allah, Yahweh, Brahma

odnoszą się wszystkie do Jednej Boskiej Istoty.

Kontakt Boga z ludzkością utrzymuje się dzięki Jego prorokom, wysyłanym przez Niego jako Jego boscy nauczyciele. Co pewien okres Bóg zsyła Posłańca, który oznajmia nam Jego wolę i niesie nam Jego nauki. Każdy z tych Posłańcow przypomina nauczyciela w szkole, który pomaga ludzkości przejść do następnej klasy. Gdybyśmy żyli w czasach Abrahama, naszym nauczycielem byłby Abraham. To samo odnosi się do Mojżesza lub Chrystusa. Obecnie Baha'u'll á h jest Posłańcem Bożym dla naszych czasów i on przyniósł nauki, których celem jest zjednoczenie ludzkości. Jedność Religii OBJAWIENIE POSTĘPUJĄCE Jedność Proroków

Obecnie Baha'u'll á h jest Posłańcem Bożym dla naszych czasów i on przyniósł nauki, których celem jest zjednoczenie ludzkości.

ABRAHAM MOJŻESZ KRYSZNA ZARATUSTRA BUDDA JEZUS MAHOMET BÁB BAHÁ’U’LLÁH Następujące po sobie objawienia pokazują plan Boga kształcenia ludzkości, któremu nie będzie końca. Objawiciele Boży ADAM

ale jeśli kochamy samą lampę, a światło przeniesie się do innej lampy, nie zaakceptujemy ani nie zaaprobujemy go. Jeśli kochamy światło, podziwiać je będziemy bez względu na to, w jakiej lampie się ono pojawi

“ Dusza po odłączeniu od ciała będzie dalej czyniła postępy póki nie osiągnie obecności Boga... Będzie trwała tak długo, jak królestwo Boga, Jego supremacja, Jego władza i potęga trwać będą. Objawi znaki Boga oraz Jego atrybuty, odsłoni Jego dobroć oraz szczodrość...” „ Jeśli chodzi o pytanie czy dusze rozpoznają się w świecie ducha: Jest to pewne; gdyż Królestwo jest światem wizji gdzie wszystkie ukryte rzeczywistości zostają objawione… miłość odczuwana do bliskiej osoby nie zostanie zapomniana w świecie Królestwa. Tak samo nie zapomina się życia przeżytego w materialnym świecie.” Życie po śmierci

“ Dusza po odłączeniu od ciała będzie dalej czyniła postępy póki nie osiągnie obecności Boga... Będzie trwała tak długo, jak królestwo Boga, Jego supremacja, Jego władza i potęga trwać będą. Objawi znaki Boga oraz Jego atrybuty, odsłoni Jego dobroć oraz szczodrość...”

„ Jeśli chodzi o pytanie czy dusze rozpoznają się w świecie ducha: Jest to pewne; gdyż Królestwo jest światem wizji gdzie wszystkie ukryte rzeczywistości zostają objawione… miłość odczuwana do bliskiej osoby nie zostanie zapomniana w świecie Królestwa. Tak samo nie zapomina się życia przeżytego w materialnym świecie.”

Życie człowieka „ Na początku swego ludzkiego życia, człowiek był embrionem w łonie matki. Tam otrzymał zdolności i talenty potrzebne w rzeczywistości ludzkiej egzystencji. W tym stanie ograniczenia zostały mu nadane siły i moce niezbędne dla tego świata. Żyjąc na tym świecie człowiek potrzebuje oczu – potencjalnie otrzymał je w tamtym; potrzebuje uszu – dostał je tam gotowe do swej nowej egzystencji. Zdolności wymagane w tym świecie zostały mu nadane w łonie matki (…). Zatem w tym świecie musi się on przygotować na następne życie. To czego będzie potrzebował w świecie Królestwa, musi zdobyć tutaj. Tak jak będąc w łonie matki przygotował się poprzez nabywanie sił koniecznych w tej sferze egzystencji, podobnie moce niezbędne dla istnienia duchowego musi potencjalnie osiągnąć na tym świecie”

„ Na początku swego ludzkiego życia, człowiek był embrionem w łonie matki. Tam otrzymał zdolności i talenty potrzebne w rzeczywistości ludzkiej egzystencji. W tym stanie ograniczenia zostały mu nadane siły i moce niezbędne dla tego świata. Żyjąc na tym świecie człowiek potrzebuje oczu – potencjalnie otrzymał je w tamtym; potrzebuje uszu – dostał je tam gotowe do swej nowej egzystencji. Zdolności wymagane w tym świecie zostały mu nadane w łonie matki (…). Zatem w tym świecie musi się on przygotować na następne życie. To czego będzie potrzebował w świecie Królestwa, musi zdobyć tutaj. Tak jak będąc w łonie matki przygotował się poprzez nabywanie sił koniecznych w tej sferze egzystencji, podobnie moce niezbędne dla istnienia duchowego musi potencjalnie osiągnąć na tym świecie”

Bahá’u’lláh mówi, że Jego prawa są “lampą Mej serdecznej opatrzności dla Mych stworzeń oraz kluczem do Mojego miłosierdzia”. Prawa i obowiązki

“ Daję świadectwo, o mój Boże, że stworzyłeś mnie, abym Cię znał i wielbił. Świadczę w tej chwili o mojej bezsilności a Twojej mocy, o mym ubóstwie a Twoim bogactwie. Nie ma innego Boga poza Tobą, Pomagającym w Niebezpieczeństwie, Samoistnym.” Modlitwa obowiązkowa

Zakaz Obmawiania “ O Towarzyszu Tronu Mego! Nie słuchaj zła i nie widź zła…Zła nie powiadaj, abyś nie słyszał mówionym go tobie i nie przesadzaj błędów innych, by własne twoje błędy nie zdały się równie wielkimi oraz nikomu nie życz poniżenia, by własne twe poniżenie nie ukazało się jasno.”

Zakaz Obmawiania

“ O Towarzyszu Tronu Mego! Nie słuchaj zła i nie widź zła…Zła nie powiadaj, abyś nie słyszał mówionym go tobie i nie przesadzaj błędów innych, by własne twoje błędy nie zdały się równie wielkimi oraz nikomu nie życz poniżenia, by własne twe poniżenie nie ukazało się jasno.”

Ziemia jest tylko jednym krajem a ludzkość jego obywatelami . Jedność Ludzkości

Jedność w różnorodności “ Ziemia jest ogrodem a narody i kultury są kwiatami w tym ogrodzie...” „ … Ogród jest piękny wtedy, kiedy kwitnie w nim wiele różnych kwiatów…”

Powszechny pokój “ Gdy pojawi się w was myśl o walce, przeciwstawcie się jej silniejszą myślą o pokoju. Myśl o nienawiści musi być zwalczona myślą o miłości.”

Jeden powszechny język „ Przyjdzie taki dzień kiedy wszystkie narody świata zaakceptują jeden powszechny międzynarodowy język i pisownię. Kiedy zostanie to osiągnięte, każdy człowiek będzie się czuł w dowolnym miejscu planety jak u siebie w domu.” „ W przyszłości we wszystkich szkołach świata będą uczyć się dwóch języków: jeden to język ojczysty, drugi – powszechny międzynarodowy język.”

Obowiązek powszechnej edukacji Niepożądanym jest, aby pozostawić człowieka bez wiedzy i umiejętności, gdyż staje się on wtedy jedynie niepłodnym drzewem. Postrzegajcie człowieka jako złoże bogate w kamienie szlachetne nieocenionej wartości. Jedynie dobre wychowanie [edukacja] może sprawić, że odsłoni ono swoje skarby, a ludzkość zyska możność czerpania z niego pożytku

Równość kobiet i mężczyzn “ Ludzkość jest jak ptak z dwoma skrzydłami... jednym męskim a jednym kobiecym. Póki oba skrzydła nie będą mocne i poruszane przez jedną wspólną siłę, ptak nie wzleci ku niebu.” “ Kobiety i mężczyźni zawsze byli i będą równi w obliczu Boga.”

Jedność nauki i religii “ Gdyby człowiek próbował latać tylko skrzydłem religii, wpadłby wnet w bagno przesądów; gdyby użyć chciał tylko drugiego, skrzydła nauki, też nie osiągnąłby postępu: zatopiłby się w beznadziejności materializmu.”

Niezależne poszukiwanie prawdy ... Każdy musi widzieć swoimi własnymi oczami, słyszeć swoimi własnymi uszami i samodzielnie poszukiwać prawdy, a nie ślepo naśladować poglądy przodków… W Wierze Bah á ’i nie ma duchowieństwa Odrzucenie obrzędów, rytuałów, fanatyzmu i ascetyzmu.

Całkowite zniesienie uprzedzeń  rasowych  religijnych  klasowych  innych  narodowych

B á b wprowadził nowy kalendarz.

B á b wprowadził nowy kalendarz.

Rok bahaicki rozpoczyna się 21 marca i składa się z 19 miesięcy. Każdy miesiąc liczy 19 dni . Dodatkowe cztery to tzw. Dni Wtrącone Ayyam-i-H á

165 rok Wiara Bah á ’i jest najmłodszą światową religią

Światowe centrum Bah á ’i w Hajfie Izrael

Powszechny Dom Sprawedliwości

Świątynia B á ba

Akka, Israel Wejście do miejsca spoczynku Bah á 'u'll á ha

Akka, Israel

G ó r a K a r m e l

Oficjalne otwarcie w 2001 roku

 

Uczestniczyło ponad 3 tys. bahaitów z całego świata

Polacy w Hajfie na otwarciu Tarasów

 

Mongolia Kirgistan Białoruś Filipiny

Kongo Swaziland Tongo

Kongo

 

Bahaickie Domy Modlitwy w różnych krajach

N i e m c y

Australia

Panama

Uganda U S A

Samoa

New Delhi, India

Chile

Centrum Baha’i w Warszawie Bahaickie Centrum Narodowe ul. Lanciego 13, lok. użytk. nr 6 02-792 Warszawa tel/fax: (0 22) 353 37 17 Email: [email_address]

Obecnie jest realizowanych około 1300 socjalnych, ekonomicznych, edukacyjnych i artystycznych projektów. Literatura baha’i została przetłumaczona na 802 języki W ciągu jedynie 150 lat Wiara Baha'i wyrosła na drugą – po chrześcijaństwie – najbardziej rozprzestrzenioną geograficznie religię świata (Encyclopaedia Britannica 1992). Ponad 5 mln bahaitów reprezentuje 190 państw świata oraz ponad 2100 różnych etnicznych, rasowych i plemiennych grup - są oni prawdopodobnie najbardziej zróżnicowaną społecznością ludzką.

Przedstawicielstwo Międzynarodowej Wspólnoty Bah á ’i w ONZ od 1948 roku

Przyjaźń z wyznawcami innych religii

KOŚCIÓŁ KATOLICKI: Dokumenty Soboru Watykańskiego II zachęcają nas, abyśmy szanowali, uznawali i traktowali przyjaźnie tych, którzy wyznają wiarę inną niż nasza. W tymże właśnie duchu przedstawiamy wam Wiarę Bah á 'i. Bahaizm, który wyrósł na gruncie islamu, ma charakter racjonalistyczny i uniwersalistyczny... Z tych względów bahaizm stanowi rodzaj międzynarodowego ruchu o szlachetnych celach społecznych i humanitarnych. Encyklopedia Katolicka , KUL, 1973

Polska wspólnota

 

 

Wspólne modlitwy Spotkania refleksji i modlitwy

Kursy w małych grupach pozwalające na wejrzenie w głąb naszej duszy

Zajęcia dla młodzieży

Zajęcia dla dzieci

Nasze święta:

Nasze święta:

Wiara Bahá’i w Polsce www.bahai.org.pl

Add a comment

Related presentations

Related pages

Polmag Saperski - prezentacja - YouTube

Polmag Saperski - prezentacja Kosma Nożosfera. ... Baha 361 views. 5:32 Buck 110 - prezentacja - Duration: 6:57. Kosma Nożosfera 606 views.
Read more

The Baha'i Faith_Poland_2 - Spiritual - Docslide.pl

The Baha'i Faith_Poland_3 The Baha'i Faith in Polish Language The ... Pierwsza prezentacja z cyklu.www.mediaframe.pl The starling framework
Read more

Baha'i - Public Services Home Page

Baha'i szukać porozumienia z innymi religiami w celu ... This subject presentation in the original English language Ta prezentacja tematu w ...
Read more

Studniówkowa prezentacja par: Who Let The Dogs Out? [ZS3 ...

Produkcja: www.mstudio.net.pl www.studniowka.szczecin.pl Audio: Bahamen - Who Let The Dogs Out?
Read more

⚡Präsentation "Deutschland Deutschland. Deutschland ist ...

Die Bahai vertreten eine handlungsorientierte Ethik, ... Warum ist Deutschland eine Reise wert? Prezentacja multimedialna przygotowana przez Annę Dąbek.
Read more

Videos about “bahaizm” on Vimeo

Prezentacja Anny . 6 years ago. Strive - Staraj się . 6 years ago. Wyznawcy bahaizm u w Polsce . 6 years ago. What are Tags? Tags are keywords that ...
Read more

BIOGRAFIE PRZETRZYMYWANYCH BAHAITÓW – EMIDDLE- EAST.COM

biografie przetrzymywanych bahaitÓw ... prezentacja dzieŁ ... iranie od poczĄtku powstania wiary baha`i; biografie przetrzymywanych bahaitÓw;
Read more

Youth Conference organised by the Baha’i Community ...

Youth Conference organised by the Baha’i Community is a part of London Youth Conference organized in Birmingham on 10th of August 2013. As you ...
Read more