Badania fokusowe online szansa na tansze i szybsze badania marketingowe

83 %
17 %
Information about Badania fokusowe online szansa na tansze i szybsze badania marketingowe

Published on April 4, 2008

Author: symetria

Source: slideshare.net

Description

Prezentacja omawia nowatorski typ badań FGI za pośrednictwem Internetu.

Badania fokusowe online szansą na tańsze i szybsze badania marketingowe Anna Nowakowska A-Symetria 4.04.2008 r., Poznań

Plan prezentacji Internetowe badania marketingowe. Badania fokusowe online – istota. Zastosowanie badań fokusowych online. Perspektywy badań online.

Internetowe badania marketingowe.

Badania fokusowe online – istota.

Zastosowanie badań fokusowych online.

Perspektywy badań online.

Internetowe badania marketingowe

Internetowe badania marketingowe [1] szybkość, dokładność i niski koszt badań w Internecie, Internet jako narzędzie do zbierania danych pierwotnych i wtórnych, „ szybciej, lepiej, więcej ” – konkurencja na rynku badań marketingowych, tradycyjne formy badań już nie są wystarczające, Internet pobudza i zaspokaja potrzebę natychmiastowego dostępu do danych,

szybkość, dokładność i niski koszt badań w Internecie,

Internet jako narzędzie do zbierania danych pierwotnych i wtórnych,

„ szybciej, lepiej, więcej ” – konkurencja na rynku badań marketingowych, tradycyjne formy badań już nie są wystarczające,

Internet pobudza i zaspokaja potrzebę natychmiastowego dostępu do danych,

Internetowe badania marketingowe [2] kontrola i szybka reakcja na zmiany, najdroższy produkt  Informacja, budowa wizerunku w Internecie – systematyczne wzmacnianie siły marki, ale także konieczność reakcji na bieżące dane, wyniki, informacje.

kontrola i szybka reakcja na zmiany,

najdroższy produkt  Informacja,

budowa wizerunku w Internecie – systematyczne wzmacnianie siły marki, ale także konieczność reakcji na bieżące dane, wyniki, informacje.

Internetowe badania marketingowe [3] Internet w procesie zdobywania informacji: Źródło danych wtórnych Narzędzie zbierania danych (np. cookies) Narzędzie komunikacji z Klientem

Internet w procesie zdobywania informacji:

Internetowe badania marketingowe [4] Ogólny podział metod badawczych: badania ilościowe vs badania jakościowe, badania ze świadomym udziałem vs badania bez konieczności udziału osób badanych, badania realizowane w czasie rzeczywistym i badania asynchroniczne.

Ogólny podział metod badawczych:

badania ilościowe vs badania jakościowe,

badania ze świadomym udziałem vs badania bez konieczności udziału osób badanych,

badania realizowane w czasie rzeczywistym i badania asynchroniczne.

Internetowe badania marketingowe [5] Badania jakościowe Badania ilościowe Zrozumienie przyczyn, motywacji, potrzeb: „CO?”. Najczęściej od 6-8 osób lub indywidualne (IDI). Analiza danych – niestatystyczna. Elastyczny scenariusz. Wpływ moderatora. Kwantyfikacja danych i generalizacja wyników próby na populację: „ILE?”. Kilka -dziesiąt, -set osób badanych. Statystyczna analiza danych. Ustrukturalizowany kwestionariusz. Mniejszy wpływ badacza na przebieg badania.

Zrozumienie przyczyn, motywacji, potrzeb: „CO?”.

Najczęściej od 6-8 osób lub indywidualne (IDI).

Analiza danych – niestatystyczna.

Elastyczny scenariusz.

Wpływ moderatora.

Kwantyfikacja danych i generalizacja wyników próby na populację: „ILE?”.

Kilka -dziesiąt, -set osób badanych.

Statystyczna analiza danych.

Ustrukturalizowany kwestionariusz.

Mniejszy wpływ badacza na przebieg badania.

Badania fokusowe online

Badania fokusowe online – istota [1] Focus Group Interview wspólna dyskusja grupy respondentów (uczestników wywiadu) na wybrane tematy, przebywających w tym samym miejscu (specjalnej sali wyposażonej w sprzęt rejestrujący). Online Focus Group Interview wspólna dyskusja grupy respondentów (uczestników wywiadu) na wybrane tematy, przebywających w różnych miejscach (najczęściej własnym domu), za pośrednictwem specjalnej platformy online. Uznawany jak na razie jako odmiana klasycznego badania FGI.

Focus Group Interview

wspólna dyskusja grupy respondentów (uczestników wywiadu) na wybrane tematy, przebywających w tym samym miejscu (specjalnej sali wyposażonej w sprzęt rejestrujący).

Badania fokusowe online – istota [2] Moderator Badani Klient Platforma online

Badania fokusowe online – istota [3] Fokusy online mogą przypominać formę czata: uczestnicy odpowiadają na pytania moderatora i rozmawiają między sobą (tekstowo), Obecnym trendem jest badanie fokusowe audio-wideo (częściej audio, ze względu na anonimowość i ograniczone możliwości techniczne badanych).

Fokusy online mogą przypominać formę czata: uczestnicy odpowiadają na pytania moderatora i rozmawiają między sobą (tekstowo),

Obecnym trendem jest badanie fokusowe audio-wideo (częściej audio, ze względu na anonimowość i ograniczone możliwości techniczne badanych).

Badania fokusowe online – zalety [1] Dostęp do szerszych, bardziej zróżnicowanych i trudnodostępnych grup, Elastyczność czasu przeprowadzenia, Szybkość: organizacji, przeprowadzenia, analizy, Oszczędność kosztowa,

Dostęp do szerszych, bardziej zróżnicowanych i trudnodostępnych grup,

Elastyczność czasu przeprowadzenia,

Szybkość: organizacji, przeprowadzenia, analizy,

Oszczędność kosztowa,

Badania fokusowe online – zalety [2] Większe poczucie anonimowości dla badanych, Możliwość podejmowania tematów trudnych, drażliwych, Niwelowanie uczucia uczestnictwa w specjalistycznym badaniu, Możliwość prezentacji materiałów multimedialnych i wyświetlania stron serwisów internetowych, Możliwość śledzenia badania przez Klienta i przekazywania uwag moderatorowi (konieczne – wcześniejsze ustalenie zasad współpracy w trakcie badania).

Większe poczucie anonimowości dla badanych,

Możliwość podejmowania tematów trudnych, drażliwych,

Niwelowanie uczucia uczestnictwa w specjalistycznym badaniu,

Możliwość prezentacji materiałów multimedialnych i wyświetlania stron serwisów internetowych,

Możliwość śledzenia badania przez Klienta i przekazywania uwag moderatorowi (konieczne – wcześniejsze ustalenie zasad współpracy w trakcie badania).

Badania fokusowe online – ograniczenia [1] Największy zarzut – brak reprezentatywności: autoselekcja, różnice w populacji ogólnej i populacji użytkowników Internetu  istotne, iż zależy to od tematu i problematyki badawczej, Ryzyko przerywania udziału w badaniach, Każdy uczestnik przebywa w innych warunkach, posiada różne możliwości techniczne i kompetencje  brak standaryzacji, Konieczność posiadania dostępu do Internetu i umiejętności sprawnej obsługi komputera,

Największy zarzut – brak reprezentatywności: autoselekcja, różnice w populacji ogólnej i populacji użytkowników Internetu  istotne, iż zależy to od tematu i problematyki badawczej,

Ryzyko przerywania udziału w badaniach,

Każdy uczestnik przebywa w innych warunkach, posiada różne możliwości techniczne i kompetencje  brak standaryzacji,

Konieczność posiadania dostępu do Internetu i umiejętności sprawnej obsługi komputera,

Badania fokusowe online – ograniczenia [2] Brak możliwości obserwacji zachowań niewerbalnych, Możliwość testowania tylko bodźców wizualno – dźwiękowych, Zróżnicowane kompetencje badanych, Anonimowość w Internecie powoduje ryzyko wypowiadania skrajnych opinii, zaczepnych, niewiarygodnych wypowiedzi, Konieczne wysokie umiejętności i duże doświadczenie moderatora (podzielność uwagi, rozmowa według scenariusza).

Brak możliwości obserwacji zachowań niewerbalnych,

Możliwość testowania tylko bodźców wizualno – dźwiękowych,

Zróżnicowane kompetencje badanych,

Anonimowość w Internecie powoduje ryzyko wypowiadania skrajnych opinii, zaczepnych, niewiarygodnych wypowiedzi,

Konieczne wysokie umiejętności i duże doświadczenie moderatora (podzielność uwagi, rozmowa według scenariusza).

Zastosowanie badań fokusowych online - specjalizacja

Zastosowanie – specjalizacja Ocena funkcjonalności serwisu, Ocena nawigacji, kolorystyki, łatwości w obsłudze, Ocena pozytywnych i negatywnych cech serwisu, Ocena kreacji reklamowych umieszczonych testowo w serwisach, Ocena różnych materiałów multimedialnych: film, grafika, dźwięk. Możliwość prowadzenia rozmowy z wybranym uczestnikiem.

Ocena funkcjonalności serwisu,

Ocena nawigacji, kolorystyki, łatwości w obsłudze,

Ocena pozytywnych i negatywnych cech serwisu,

Ocena kreacji reklamowych umieszczonych testowo w serwisach,

Ocena różnych materiałów multimedialnych: film, grafika, dźwięk.

Możliwość prowadzenia rozmowy z wybranym uczestnikiem.

„ Wirtualne testy użyteczności” Badanie indywidualne, np: Testy usability online - program Morae („lustro weneckie online”), Sortowanie kart online - webowa aplikacja OptimalSort: Badanie grupowe: Online Focus Group Interview – audio i wideo („pokoje konferencyjne”, współdzielony pulpit).

Badanie indywidualne, np:

Testy usability online - program Morae („lustro weneckie online”),

Sortowanie kart online - webowa aplikacja OptimalSort:

Badanie grupowe:

Online Focus Group Interview – audio i wideo („pokoje konferencyjne”, współdzielony pulpit).

Perspektywy badań online

Perspektywy badań online [1] W USA badania jakościowe online wykonywane są od kilkunastu lat, w 2007 r. stanowiły ok. 20% całości rynku badawczego * ( w Polsce ok. 0,8% **), Coraz wyższy stopień penetracji Internetu sprzyja rozwojowi badań online, Sposób na pokonanie trudności w pozyskiwaniu uczestników do badań tradycyjnych (zwłaszcza grup, do których trudniej dotrzeć), Badania online doskonałym sposobem na badania „doraźne”, które trzeba wykonywać częściej i szybciej (np. w fazie budowy prototypu serwisu – faza projektowa), * http://www.esomar.org ** http://www.ptbrio.pl/

W USA badania jakościowe online wykonywane są od kilkunastu lat, w 2007 r. stanowiły ok. 20% całości rynku badawczego * ( w Polsce ok. 0,8% **),

Coraz wyższy stopień penetracji Internetu sprzyja rozwojowi badań online,

Sposób na pokonanie trudności w pozyskiwaniu uczestników do badań tradycyjnych (zwłaszcza grup, do których trudniej dotrzeć),

Badania online doskonałym sposobem na badania „doraźne”, które trzeba wykonywać częściej i szybciej (np. w fazie budowy prototypu serwisu – faza projektowa),

* http://www.esomar.org

** http://www.ptbrio.pl/

Perspektywy badań online [2] Potencjał wideokonferencji na dedykowanych platformach:

Potencjał wideokonferencji na dedykowanych platformach:

Perspektywy badań online [3] Zastosowanie badań online zależy od: przedmiotu badania, etapu prac, celu, terminów, Badania online nie zastępują na razie badań klasycznych, ale mogą być ich doskonałym uzupełnieniem w wielu zagadnieniach, Wyzwaniem – przekonanie o ich skuteczności i braku konieczności przeprowadzania badań w „specjalistycznych laboratoriach”, Perspektywa tkwi w ich specjalizacji (odpowiedź na zarzut braku reprezentatywności?). Przedmiot i narzędzie badania 

Zastosowanie badań online zależy od: przedmiotu badania, etapu prac, celu, terminów,

Badania online nie zastępują na razie badań klasycznych, ale mogą być ich doskonałym uzupełnieniem w wielu zagadnieniach,

Wyzwaniem – przekonanie o ich skuteczności i braku konieczności przeprowadzania badań w „specjalistycznych laboratoriach”,

Perspektywa tkwi w ich specjalizacji (odpowiedź na zarzut braku reprezentatywności?).

Przedmiot i narzędzie badania 

Dziękuję za uwagę Artykuł uzupełniający: http://symetria.pl/ Anna Nowakowska [email_address]

Źródła i przydatne linki: http://www.ptbrio.pl http://www.esomar.org http://www.dgof.de/ http:// www.onlineresearch.pl http://www.gemius.pl/ http://www.e-ankieta.pl http://www.marketing.org.pl http://www.tns-global.pl http://www.optimalsort.com/pages/default.html http://www.techsmith.com/morae.asp http:// www.modernmarketing.pl http://interactiondesign.pl/ D. Batorski, M. Olcoń, J.M. Zając „Metodologia badań przez internet”. Frątczak-Rudnicka B., 1996, Fokusy - ich zastosowania, zalety i ograniczenia, „Marketing i Rynek”, nr 11.

Źródła i przydatne linki:

http://www.ptbrio.pl

http://www.esomar.org

http://www.dgof.de/

http:// www.onlineresearch.pl

http://www.gemius.pl/

http://www.e-ankieta.pl

http://www.marketing.org.pl

http://www.tns-global.pl

http://www.optimalsort.com/pages/default.html

http://www.techsmith.com/morae.asp

http:// www.modernmarketing.pl

http://interactiondesign.pl/

D. Batorski, M. Olcoń, J.M. Zając „Metodologia badań przez internet”.

Frątczak-Rudnicka B., 1996, Fokusy - ich zastosowania, zalety i ograniczenia, „Marketing i Rynek”, nr 11.

Add a comment

Related pages

Badania fokusowe online szansa na tansze i szybsze badania ...

Badania fokusowe online szansą na tańsze i ... szansa na tansze i szybsze badania marketingowe. ... fokusowe online szansa na tansze i szybsze ...
Read more

Obowiązek badania w kierunku włośni świń i dzików przy ...

Badania fokusowe online szansa na tansze i szybsze badania marketingowe 1. Badania fokusowe online szansą na tańsze i szybsze badania marketingowe ...
Read more

Blog Piotra Kuczyńskiego - macroNEXT.com

... ale jeśli z tego wyjdziemy to jest szansa co najmniej na 2500 ... Przeciez nawet Ty ignorujesz cene i np. potepiasz tansze od ... naukowe badania ...
Read more