Az oktatás környezete, személyes tanulási környezet és információmenedzsment

33 %
67 %
Information about Az oktatás környezete, személyes tanulási környezet és...
Education

Published on March 8, 2014

Author: ollejanos

Source: slideshare.net

Description

Információtudomány és média a 21. század elején
andragógia MA - 2014. március 5.

Informá ció tudomá ny és média a 21. század elején andragógia MA - 2014. március 5. Az oktatás környezete, személyes tanulási környezet és információmenedzsment Ollé János ELTE PPK Neveléstudományi Intézet

Az oktatási környezetek rendszere ● kontakt oktatá si kornyezet ̈ ● há ló zattal tá mogatott kontakt környezet ● online oktatá si kornyezet ̈ ● virtuá lis oktatá si kornyezet ̈ ● hibrid oktatá si kornyezet ̈ ● ● ● ● ● ● tér? kommunikáció szinkron? kapcsolat jellege? viselkedés és szerep? naplózhatóság? információs nyitottság mértéke? ● IKT használat?

Kontakt oktatá si kornyezet ̈

Há ló zattal tá mogatott kontakt környezet

Online oktatá si kornyezet ̈

Virtuá lis oktatá si kornyezet ̈

Tanulási környezet? ● intézményes oktatás ● otthoni tanulás ● külső helyszín ● természetes helyzet ● családi környezet ● hétköznapi szituáció ● ● ● ● ● ● tér? kommunikáció szinkron? kapcsolat jellege? viselkedés és szerep? naplózhatóság? információs nyitottság mértéke? ● IKT használat?

Integrált tanulási környezet ● látszólagos és valós ellentmondások ○ offline és online ellentét vs. hétköznapi helyzet ○ offline / online vs. iskolai / iskolán kívüli ○ tanulási környezet vs. személyes környezet ● ellentmondások = ○ kompetenciahiány leplezése? ○ spontán környezetfejlesztés / igénytelenség ○ tevékenység korszerűsége / hatékonysága?

Integrált tanulási környezet ● személyes tanulási környezet független (a formális) oktatási környezettől? ● vonatkoztatási pont = intézményes / személyes? ● integrált szemlélet ○ tanulási tevékenység a középpontban ○ tanulási / oktatsi környezettől független ○ természetes és kompetens eszközhasználat ○ információgazdálkodás

Személyes tanulási környezet felépítése Steve Wheeler

Személyes tanulási környezet felépítése Steve Wheeler

Személyes tanulási környezet ● tá rsas kornyezet (tanuló kozossé g) ̈ ̈ ̈ ● kulturá lis kornyezet (tanulá sé rtelmezé s) ̈ ● tá rgyi, technoló giai kornyezet (digitá lis tolltartó ) ̈ ● PLE dinamikus mukodé se: ̋ ̈ ○ hozzá fé ré s, informá ció szerzé s, ○ informá ció kkal kapcsolatos tevé kenysé g, ○ muveletvé gzé s produktumainak megosztá sa ̋

Információgazdálkodás a tanulásban ● ● ● ● ● ● ● ● hozzáférhetőség átláthatóság és kiválasztás aktivitás, tevékenység, műveletek reprodukálhatóság produktivitás megoszthatóság együttműködés, hálózat időgazdálkodás

gregorylnewton Katie Lepi http://bit.ly/1mQ76VB

PLE Diagrams A collection of images visualizing Personal Learning Environments/Networ ks started by Scott Leslie and continued by the community at large since 2008. http://bit.ly/1dTkAGH

http://bit.ly/1fC0ztR

http://bit.ly/1ojNIMl

Személyes tanulási környezet ● személyes tanulási hálózat ○ kapcsolódj! ○ közreműködj, járulj hozzá! ○ társalogj, beszélgess! ○ kérj, kérdezz! ● személyes eszközrendszer ○ social networking ○ (micro)blog, wiki, RSS, podcast, …. web2

Informá ció tudomá ny és média a 21. század elején andragógia MA - 2014. március 5. prezentáció: slideshare.net/ollejanos podcast: youtube.com/user/ollejanospodcast blog.ollejanos.hu facebook.com/dr.olle.janos twitter:@ollejanos #andm127 Ollé János ELTE PPK Neveléstudományi Intézet

#andm127 presentations

Add a comment

Related presentations