Az Európai Vasúti Ügynökség együttműködése a nemzeti hatóságokkal

50 %
50 %
Information about Az Európai Vasúti Ügynökség együttműködése a nemzeti hatóságokkal

Published on December 22, 2007

Author: MVH

Source: slideshare.net

Description

Dr. Tarr Erika előadása a Magyar Vasúti Hivatal 2007. december 12-én tartott évzáró szakmai konferenciáján

Az Európai Vasúti Ügynökség együttműködése a nemzeti hatóságokkal dr. Tarr Erika Biztonsági Osztály Nemzeti biztonsági szabályok és műszaki szakvélemény csoport Budapest, 2007 . december 12 . 2007/12/12

EU Közlekedéspolitikája – A vasúti ágazat újjáélesztése 2007/12/12 EK vasúti közlekedéspolitika és ehhez kapcsolódó jogszabályok alapjai: Vasúti piac megnyitása Műszaki harmonizáció – kölcsönös átjárhatóság A jelenlegi biztonsági szint fenntartása és növelése és egy közös biztonsági koncepció kialakítása Á tláthatóság – szabályok közzététele és nemzeti hatóságok általi szabályozás

EK vasúti közlekedéspolitika és ehhez kapcsolódó jogszabályok alapjai:

Vasúti piac megnyitása

Műszaki harmonizáció – kölcsönös átjárhatóság

A jelenlegi biztonsági szint fenntartása és növelése és egy közös biztonsági koncepció kialakítása

Á tláthatóság – szabályok közzététele és nemzeti hatóságok általi szabályozás

Alapvető célkitűzések és az Ügynökség szerepe Műszaki kérdésekben hozzájáruljon az EK jogszabályok végrehajtásához (881/2004/EK ügynökségi rendelet 1. cikk), és Felügyelje a biztonsághoz és a kölcsönös átjárhatósághoz kapcsolódó folyamatot és nagyobb lendületet nyújtson e folyamathoz. 2007/12/12

Műszaki kérdésekben hozzájáruljon az EK jogszabályok végrehajtásához

(881/2004/EK ügynökségi rendelet 1. cikk),

és

Felügyelje a biztonsághoz és a kölcsönös átjárhatósághoz kapcsolódó folyamatot és nagyobb lendületet nyújtson e folyamathoz.

Az Ügynökség munkájának jogi alapjai Az Ügynökség feladatai és így szervezeti felépítése főként három összetevőn alapul: Európai Irányelvek (vasútbiztonsági irányelv, interoperabilitási irányelvek,…) 881/2004/EK (ügynökségi rendelet) Munkaprogram (évente az igazgatási tanács fogadja el) ERA 2007/12/12

Az Ügynökség szervezeti ábrája 2007/12/12

A Biztonsági Osztály szervezeti ábrája 2007/12/12

Az Interoperabilitási Osztály szervezeti ábrája 2007/12/12

Irányítás és felügyelet Tagállam onként 1 képviselő 4 bizottsági képviselő 6 képviselő a z ágazat szervezeteiből (vasúti társaságok, pályavasutak, vasúti ipar, szakszervezetek, utasok, fuvaroztatók) – szavazati jog nélkül Norvégia , Izland – szavazati jog nélkül Az Ügynökséget az igazgatási tanács felügyeli és meghatároz néhány kötelező alapelvet munkájához. Költségvetési és pénzügyi felügyelet valamennyi feladat rendszeres értékelésével Átláthatóság és dokumentumokhoz való hozzáférés biztosítása Semlegesség és pártatlanság Az igazgatási tanács összetétele: Elvek: 2007/12/12

Tagállam onként 1 képviselő

4 bizottsági képviselő

6 képviselő a z ágazat szervezeteiből (vasúti társaságok, pályavasutak, vasúti ipar, szakszervezetek, utasok, fuvaroztatók) – szavazati jog nélkül

Norvégia , Izland – szavazati jog nélkül

Költségvetési és pénzügyi felügyelet valamennyi feladat rendszeres értékelésével

Átláthatóság és dokumentumokhoz való hozzáférés biztosítása

Semlegesség és pártatlanság

Az Ügynökség személyzete 2007/12/12 A személyzet nagy része a vasúti szektorból jön.

Az Ügynökség személyzetének szakmai háttere 2007/12/12

Döntéshozatali eljárás Az Ügynökségnek nincs döntéshozatali hatásköre, ajánlást ad a Bizottságnak és műszaki szakvéleményt nyújt külön kérésre! Komitológia (A21 Bizottság ) 2007/12/12 Ügynökség Munkacsoport… NSA hálózat… Belső egyeztetés… Bizottság Szociális partnerek Utasok/ fuvaroztatók Döntés

Munka mandátumok alapján A Bizottság kidolgoz egy mandátumot, amelyet az A21 Bizottság elfogad, és amely mellékletét képezi egy bizottsági határozatnak, amely ajánlást kér az Ügynökségtől . A mandátum meghatározza a feladat hatály át és a z alapelvek et, amelyeket az ajánlás kidolgozása során figyelembe kell venni, például: a tagállamokban zajló folyamatok, a szektor által készített dokumentumok, az EU által finanszírozott tanulmányok, a releváns EN szabványok figyelembe vétele; m unkaprogram és éves haladásjelentések készítése. A mandátum kötelez arra, hogy az Ügynökség biztosít s a a koherenciát a számára adott más mandátumokkal, és hatáselemzés t tartalmazzon a gazdasági, szociális és környezeti hatásokról. Az Ügynökség jelentést tesz az A21 Bizottságnak a munka haladásáról. 2007/12/12

A Bizottság kidolgoz egy mandátumot, amelyet az A21 Bizottság elfogad, és amely mellékletét képezi egy bizottsági határozatnak, amely ajánlást kér az Ügynökségtől .

A mandátum meghatározza

a feladat hatály át és

a z alapelvek et, amelyeket az ajánlás kidolgozása során figyelembe kell venni, például:

a tagállamokban zajló folyamatok, a szektor által készített dokumentumok, az EU által finanszírozott tanulmányok, a releváns EN szabványok figyelembe vétele;

m unkaprogram és éves haladásjelentések készítése.

A mandátum kötelez arra, hogy

az Ügynökség biztosít s a a koherenciát a számára adott más mandátumokkal, és

hatáselemzés t tartalmazzon a gazdasági, szociális és környezeti hatásokról.

Az Ügynökség jelentést tesz az A21 Bizottságnak a munka haladásáról.

Az ágazat bevonása Az ügynökségi rendelet 3. cikke kötelezi az Ügynökséget, hogy munkacsoportokat hozzon létre az ajánlások kidolgozása céljából. Az ágazat szervezetei szakértőket küldenek részvétel és hozzájárulás céljából. 2007/12/12 Európai szintű ágazati szervezetek UNIFE, CER, EIM, UITP, UIP, UIRR, ERFA, ETF, ALE Nemzeti biztonsági hatóságok szakértői * 2005 február 22-én az A21 Bizottság által elfogadott lista. Agency Working Party Working Party Network of National Safety Authorities Working Party Network of National Investigation Bodies … szakértők

Az ágazat bevonása az Ügynökség munkájába 2007/12/12 Ügynökség Munkacsoportok… NSA Hálózat… Nemzeti biztonsági hatóságok vezetői Szakértők a nemzeti biztonsági hatóságokból és a z ágazati szervezetekből Döntés Közvetlen hozzájárulás a munkacsoportokban való részvétel által Ügynökség munkájának befolyásolása az NSA Hálózatban való részvétel által

A nemzeti biztonsági hatóságok bevonása 2007/12/12 A nemzeti biztonsági hatóságok szakértőket jelölhetnek az Ügynökség munkacsoportjaiba. ... NSA Hálózat munkacsoportok Nemzeti biztonsági hatóságok vezetői Vizsgáló testületek vezetői Szakértők a nemzeti biztonsági hatóságokból Ügynökség Munkacsoport NSA Hálózat Munkacsoport NIB Hálózat … ...

Az Ügynökség és a nemzeti hatóságok közötti együttműködés Közvetlen részvétel az Ügynökség igazgatási tanácsában, NSA/NIB Hálózataiban és a munkacsoportokban A kívánt dokumentumok megküldés e az Ügynökség adatbázisába (ügynökségi rendelet 11 . és 19 . cikkei) Nemzeti biztonsági hatóság: Éves biztonsági jelentés szeptember 30-ig (RSD 18. cikke) Vizsgáló testület: Éves jelentés szeptember 30-ig (RSD 23. cikke) Zárójelentés baleset és váratlan esemény vizsgálatáról annak bekövetkeztétől számított 12 hónapon belül (RSD 23. cikke) Tájékoztatás vizsgálat kezdeményezéséről (RSD 24. cikke) Szabályozó szervezetek: Műszaki szakvélemény kérése az eléjük tárt ügyek biztonsági vonatkozású szempontjai tekintetében (ügynökségi rendelet 10. cikk) 2007/12/12

Közvetlen részvétel az Ügynökség igazgatási tanácsában, NSA/NIB Hálózataiban és a munkacsoportokban

A kívánt dokumentumok megküldés e az Ügynökség adatbázisába (ügynökségi rendelet 11 . és 19 . cikkei)

Nemzeti biztonsági hatóság:

Éves biztonsági jelentés szeptember 30-ig (RSD 18. cikke)

Vizsgáló testület:

Éves jelentés szeptember 30-ig (RSD 23. cikke)

Zárójelentés baleset és váratlan esemény vizsgálatáról annak bekövetkeztétől számított 12 hónapon belül (RSD 23. cikke)

Tájékoztatás vizsgálat kezdeményezéséről (RSD 24. cikke)

Szabályozó szervezetek:

Műszaki szakvélemény kérése az eléjük tárt ügyek biztonsági vonatkozású szempontjai tekintetében (ügynökségi rendelet 10. cikk)

Az Ügynökség adatbázisa Fő cél a lehető legnagyobb átláthatóság és egyenlő hozzáférés biztosítása valamennyi fél számára a releváns dokumentumokhoz. Biztonsági dokumentumok (ügynökségi rendelet 11. cikk) Engedélyek Biztonsági tanúsítványok Vizsgálati jelentések Nemzeti biztonsági szabályok A biztonsági adatbázis 2007. május óta működik és nyilvánosan hozzáférhető. Interoperabilitási dokumentumok (ügynökségi rendelet 19. cikk) Alrendszerekre vonatkozó “EK” hitelesítési nyilatkozatok Alrendszerekre vonatkozó “EK” megfelelőségi nyilatkozatok Használatbavételi engedélyek Infrastruktúra és járművek nyilvántartásai Nemzeti műszaki szabályok listája (egy mandátum alapján) Az interoperabilitási adatbázis kialakítása folyamatban van és előreláthatólag 2008. végére készül el. 2007/12/12

Fő cél a lehető legnagyobb átláthatóság és egyenlő hozzáférés biztosítása valamennyi fél számára a releváns dokumentumokhoz.

Biztonsági dokumentumok (ügynökségi rendelet 11. cikk)

Engedélyek

Biztonsági tanúsítványok

Vizsgálati jelentések

Nemzeti biztonsági szabályok

A biztonsági adatbázis 2007. május óta működik és nyilvánosan hozzáférhető.

Interoperabilitási dokumentumok (ügynökségi rendelet 19. cikk)

Alrendszerekre vonatkozó “EK” hitelesítési nyilatkozatok

Alrendszerekre vonatkozó “EK” megfelelőségi nyilatkozatok

Használatbavételi engedélyek

Infrastruktúra és járművek nyilvántartásai

Nemzeti műszaki szabályok listája (egy mandátum alapján)

Az interoperabilitási adatbázis kialakítása folyamatban van és előreláthatólag 2008. végére készül el.

Köszönöm figyelmüket! 2007/12/12

Add a comment

Related pages

Az európai vasút előtt álló kihívások

A vasúttársaságok pedig kötelesek kifizetni a nemzeti biztonsági hatóság részére az ... az Európai Vasúti Ügynökség „egyablakos ...
Read more

Európai Vasúti Ügynökség – a biztonságos és a ...

Hozzáférés az Európai Vasúti Ügynökség elnevezésű európai ... hogy elősegítse az európai vasúti ... a tagállami hatóságokkal, az ...
Read more

Az Európai Központi Bank 468/2014/EU rendelete (2014 ...

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK 468/2014/EU RENDELETE (2014. április 16.) ... valamint az illetékes nemzeti hatóságokkal folytatott konzultációjára,
Read more

A kockázatelemzésre és -értékelésre vonatkozó ...

... a nemzeti hatóságokkal és más érintett felekkel, ... hamarosan elérhetővé válnak az Európai Vasúti Ügynökség weboldalán, a Railway ...
Read more

REV 1 ADD 1 ok/kf 1 HU

Mindezek tükrében az Európai Vasúti ... módosításával meghatározza az Ügynökség által a ... az Ügynökség, illetve a nemzeti ...
Read more

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI ...

2 A Bizottság Közleménye a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek a vasúti biztonságról szóló irányelv ... Vasúti Ügynökség (ERA) ...
Read more

Európai Repülésbiztonsági Ügynökség – Wikipédia

Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség egy, az Európai Unióhóz tartozó ... Az EASA együttműködik a Nemzeti Légügyi Hatóságokkal az EU ...
Read more

Ismertetők az Európai Unióról - A petíciós jog

A Maastrichti Szerződés hatálybalépése óta az Európai Unió bármely polgárának joga ... a nemzeti hatóságokkal. ... vasúti alagút. A Susa ...
Read more