Az elme szerepe a döntéshozatalban

53 %
47 %
Information about Az elme szerepe a döntéshozatalban
Education

Published on March 4, 2014

Author: KornelBohm

Source: slideshare.net

Description

Van, amikor az intuíció győzi le a racionalitást, máskor a józan paraszti ész diadalmaskodik a vágyak felett. Elménk folyamatosan egyensúlyoz, hatalmat gyakorol döntéseink felett, és ha szerencsénk van, a hatalmát jó ügyek szolgálatára fordítja.

TUDOMÁNY AMIKOR AZ ELME DÖNT Észérvek 76 szerző: Bőhm Kornél HVG EXTRA

Dan Ariely: Urai vagyunk döntéseinknek? E gy 1949-ben történt tragikus eset nagyot lendített a racionálisan gondolkodó agy kutatásán. A pusztító montanai erdőtűz oltására kivezényelt tűzoltóbrigád halálát lelte, ám a parancsnok, Wag Dodge sértetlenül megúszta. A többiek a parancsát negligálva a vesztükbe rohantak. Dodge elsőre szintén fejvesztve menekült a  megállíthatatlanul közeledő tűz elől, majd hirtelen felismerte, hogy nem lehet gyorsabban futni, biztonságos területre érni, mindenképpen utoléri őket a  tűz. Ekkor egy gyufával maga is tüzet gyújtott, kiégetett, majd eloltott egy testhossznyi füves területet, hasra vetette magát a  hamuba, és egy vizes zsebkendőt az arca elé tartva megvárta azt a  30 másodpercet, amíg átrobogott felette a tűzfal. Ezt a túlélési stratégiát nem tanították, ha úgy vesszük, a  többiek menekülése volt a  kézenfekvő stratégia. Hogyan tudott Dodge ellenállni a pánikszerű menekülési ösztönnek? A pánik beszűkíti a gondolkodást, beszűkül az érzékelés, a bajba kerülők csak a problémára és a menekülési útra tudnak koncentrálni. A parancsnok képes volt azonban leszámolni a  félelmével, miután egy pillanat törtrésze alatt megértette, hogy az nem szolgál már számára haszonnal a  vészhelyzetben. Az érzelmi agy csak a  közvetlen változókra képes figyelni, a racionális agy számára viszont kitágul a lehetőségek köre. Dodge tehát elméje tudatos részéhez fordult, és gátat tudott vetni az elemi ösztöneinek, ez volt a  túlélés záloga, az ész hatalma az ösztönök felett. Másodperces infók józan ész TUDOMÁNY Az intuíció legyőzheti a racionalitást, máskor a józan paraszti ész diadalmaskodik a vágyak felett. Három eset illusztrálja, hogy elménk folyamatosan egyensúlyoz, hatalmat gyakorol döntéseink felett, és ha szerencsénk van, befolyását jó ügyek szolgálatára fordítja. meg. Ezzel a vészmegoldással, Dodge tűzoltóhoz hasonlóan, Haynes kapitány is iskolát teremtett, még akkor is, ha nem volt teljes happy end: a  gép a  kényszerleszállásnál, rengeteg halálos áldozatot követelve, darabokra tört, de az utasok többsége és a pilóták túlélték a balesetet. Az utólagos elemzés megállapította, hogy a pilóták percenként 30-60 új gondolati egységet közöltek egymással, vagyis sokszor másodpercenként új információkat kellett feldolgozniuk. A tudatos nyugalom, az érzelmek legyőzése itt is csodát tett az elképesztő információtúláramlás, valamint az érthető és teljesen indokolt halálfélelem ellenére. (Később, a hasonló paraméterekre beállított szimulációs gyakorlatkor a próbálkozó kollégák rendre a földbe csapták a gépet, nem sikerült elérniük a leszállópályát sem.) A másik ismert baleset 1989-ben, a  United Airlines egyik repülőgépével történt. Az egyik Válassz balesetet! hajtómű leállása, ha nem is gyakori, de túlélhető változata a gépek meghibásodásának, itt A józan döntések nem mindig juttatnak azonazonban a gép irányíthatatlanná vált, a rend- ban helyes eredményre. Számos kísérlet esetészerből elszökött a hidraulikai nyomás. A szár- ben úgy tűnik, hogy a morális döntés éppenségnyakon lévő két tartalék motor működött, de gel szembemegy a józan ésszel. Joshua Greene, a repülőt sem jobbra, sem balra, sem fölfelé, a  Harvard Egyetem idegtudósa mesterséges sem lefelé nem lehetett mozdítani. A  pilóta döntési helyzetbe hozta alanyait. Az 1999-es zseniális helyzetfelismeréssel arra jutott, hogy kísérlet résztvevői egy megállíthatatlanul a jobbra-balra haladást a szárnyakon lévő mo- száguldó vonatszerelvényt váltóátállítással új torok ellentétes intenzitású kezelésével oldja sínpárra tehettek. A  szerelvény öt gyanútlan meg. (Ahogyan például egy kajakot fordítunk pályamunkás felé rohant, a  másik sínpáron erőteljes húzásokkal az egyik oldalon.) A föl-le csak egy ember tartózkodott: a kísérleti alanyok mozgást pedig, a hétköznapi logikától függet- természetesen úgy döntöttek, hogy az egy halenítve, gyorsításokkal és lassításokkal oldotta lálos áldozatot követelő balesetet „választják”. PSZICHOLÓGIA 77

TUDOMÁNY józan ész A helyzeten alig változtatva aztán az öt pályamunkás életét úgy lehetett csak megkímélni, ha egy nagydarab embert a sínre löknek egy felüljáróról. Az aktív közreműködés már nem tetszett a kísérleti alanyoknak, noha a halálos áldozatok számát ugyanúgy egyre redukálhatták volna. A józan ész itt nem tudott már hatalomra vergődni az érzések felett – talán jobb is így. Jó cél, saját érdekből „A nagyság ára a felelősség” – Winston Churchill mindig fején találta a szöget, pedig hol volt még akkoriban a CSR, vagyis a társadalmi felelősségvállalás divatja. A jótékonykodás régi jellemzője az európai civilizációnak, és nyilvánvaló az is, hogy akinek több a java, nagyobb vagyon, nagyobb hatalom összpontosul a kezében, nagyobb felelősséget is visel a közjóért, az elesettebbek boldogulásáért, tágabb értelemben a fenntarthatóságért, a környezet megóvásáért. A közvélemény, a civil társadalom képes nyomást is gyakorolni, hogy a tőkeerős vállalatok vegyenek részt a társadalmi problémák enyhítésében. A cégek részben tehát saját jól felfogott érdekükben használják jó célra a hatalmukat, egyre nagyobb számban dolgoznak ki fenntarthatósági, CSR-programot, odafigyelnek saját működésük környezeti hatásaira, dolgozóik élet- és munkakörülményeire, az ergonómiára, és a további érdekgazdák szempontrendszerére, még akkor is, ha mindez tetemes többletköltséggel jár. Ma már az a jellemző, hogy a csúcsgazdagok is élen járnak a jótékonysági programokban. A jó célra használt hatalom misszió is. A világ leggazdagabb emberének tartott Microsoft-alapító Bill Gates alapítványa a harmadik világ egészségügyi felzárkóztatását tűzte zászlajára, Mark Zuckerberg, a Facebook milliárdos tulajdonosa szeretetszolgálatokat támogat dollármilliókkal. Jóllehet az evolúciós észérv épp ellenkező döntést sugallna, több hazai milliárdos is a teljes vagyon örökítése helyett a fennmaradó 5-10 százalékot is elégségesnek érzi az utódokról, a családról gondoskodás érdekében. A józan döntések nem mindig juttatnak helyes eredményre. hogy megakadályozzuk a  tragédiát, még ha ehhez hatalmi szóhoz, eszközhöz kell is folyamodnunk. Hivatkozási alap lehet természetesen a tapasztalat, a felelősségviselés, a kétségek nélküli, biztos helyzetmegítélés, de végső soron az autoritásunkat vesszük ilyenkor elő. A szelíd kényszert alkalmazza a cégmenedzsment is, ha az általa már megfontolt és elfogadott stratégiát kell átvernie a változásnak automatikusan ellenálló, azt bizalmatlanul fogadó dolgozókon. A szabadság zsarnoksága OLVASNIVALÓ Dan Ariely: Kiszámíthatóan irracionális, Gabo Kiadó, 2011. Jonah Lehrer: Hogyan döntünk? Akadémiai Kiadó, 2012. 78 A francia forradalom tetőpontján, a  guillotine szorgos csattogása közepette hivatkozott a jakobinus diktatúra arra, hogy a zsarnokság szabadsága helyett a szabadság zsarnokságát képviseli. Hasonló dilemmával számtalanszor küzdünk, például a  szülők is akkor, amikor pontosan tudják, hogy mi a  gyermek érdeke, és hatalmuknál fogva keresztül is viszik azt, még akkor is, ha ez nem vág egybe a csemete éppen aktuális vágyaival. Vannak ugyanis olyan léthelyzetek, amikor az igazunk és a közös érdekeink biztos tudatában muszáj a döntést keresztülvinni, és nincsen út sem a meggyőzésre, sem pedig a demokratikus szavazásra. Ha felismerünk egy vészhelyzetet, mindenáron meg akarjuk szüntetni azt, és mindent elkövetünk, HVG EXTRA

Add a comment

Related presentations

Related pages

Az elme szerepe a döntéshozatalban - Education

1. TUDOMÁNY AMIKOR AZ ELME DÖNTÉszérvek 76szerző:Bőhm KornélHVG EXTRA
Read more

A középkori egyház szerepe a mindennapokban - Documents

A MIKORRHIZÁK SZEREPE AZ ERDŐSÍTÉSEKBEN Dr. Barna Tamás okl. erdőmérnök Kivonat Magyarország nagy ... Az elme szerepe a döntéshozatalban
Read more

Dr. Joseph Murphy: Tudatalattid csodálatos hatalma - Scribd

Az elme kettőssége Egyetlen elméd van csak, ez azonban két, alapvetően különböző jelleggel bír. A kettő közötti demarkációs vonal ma már ...
Read more

Mi az önkontroll? - Filantropikum.com

Előzőnek a döntéshozatalban valamint az önkontrollban van szerepe, az amigdala viszont az agy automata pilótája. ... Jó példa az elme ezen ...
Read more

Komáromi Miklós - The Page | Facebook

Komáromi Miklós - The Page. 16,477 likes ... élményhez amit az elme ... fontos szerepük volt a döntéshozatalban a bennszülött ...
Read more

Dr. Fedor Anett: Gondolatok Jerome Frank „Bíráskodás az ...

... Gondolatok Jerome Frank „Bíráskodás az elme ... személyiségét és annak döntéshozatalban ... bíró szerepe meghatározó ...
Read more

Dr. Csabai Márta: Egészség, betegség, gyógyítás / Könyv ...

A személyiség szerepe az egészségi állapot változásaiban: 94: ... Az észlelt kontroll szerepe a döntéshozatalban: 131: ... elme > Tankönyv ...
Read more

GOVERNANCE, POLICY NETWORKS – INFORMÁLIS POLITIKAI ...

zati döntéshozatalban meghatározó a network jellegű működés. ... Ebben nagy szerepe van az érdekeltek befolyásának, támogatásának, vagy
Read more