Avui investigues tu MMB

33 %
67 %
Information about Avui investigues tu MMB

Published on March 3, 2014

Author: MuseuMaritim

Source: slideshare.net

AVUI INVESTIGUES TU! EL PROJECTE MUSEOGRÀFIC INTERACTIU DE L’INSTITUT CATALÀ DE PALEONTOLOGIA ! XVII Jornades de Museus i Educació Museu Marítim de Barcelona, 2014

AVUI INVESTIGUES TU!

PENSAR EL CONCEPTE DES DE TOTS ELS ANGLES ! EQUIP DE TREBALL MULTIDISCIPLINAR: ! DISSENYADORA GRÀFICA DISSENYADOR DE PRODUCTE DISSENYADOR D'INTERACTIUS ARQUITECTE PERIODISTA www.touche.cat

El nostre enfocament: VIURE UNA EXPERIÈNCIA ! LA MANERA MÉS DIRECTA DE CONEIXEMENT ! (INTEL·LECTUAL, FÍSIC I EMOCIONAL) ! EL ROL ACTIU DEL VISITANT: L'USUARI COM A PROTAGONISTA ! COEXISTÈNCIA DE VISITA CLÀSSICA I PROACTIVA !

PUNT DE PARTIDA: ! UN NOU POSICIONAMENT DE L’ICP: ! DE “LA PEÇA” A “L’INVESTIGADOR”

A QUIN PÚBLIC ENS DIRIGIM: ! ESCOLAR I FAMILIAR, EL MÉS NOMBRÓS ! CIUTADANIA GENERAL

REPTES ! ESPAI DE 156 M2 I COMPLEXITAT DE CONCEPTES PER TRANSMETRE

REPTES ! ESPAI DE 156 M2 I COMPLEXITAT DE CONCEPTES PER TRANSMETRE SOLUCIÓ ! COMBINACIÓ DE RECURSOS, GUIÓ I NIVELLS DE LECTURA (FÍSICS I VIRTUALS) ! 3 NIVELLS DE LECTURA !

! ! 3 NIVELLS DE LECTURA !

5 FASES EN LA RECERCA: ! EXCAVACIÓ / PREPARACIÓ / INVESTIGACIÓ / PUBLICACIÓ / DIFUSIÓ 1 5 2 4 3

4 CASOS D'ESTUDI REAL PER A LES 4 LÍNIES D'INVESTIGACIÓ: ! PRIMATOLOGIA / PALEOBIOLOGIA / FAUNES DEL MESOZOIC / FAUNES DEL NEOGEN I QUATERNARI ! !

LA TUTORA VIRTUAL

5 FASES: EXCAVACIÓ / PREPARACIÓ / INVESTIGACIÓ / PUBLICACIÓ / DIFUSIÓ

5 FASES: EXCAVACIÓ / PREPARACIÓ / INVESTIGACIÓ / PUBLICACIÓ / DIFUSIÓ

5 FASES: EXCAVACIÓ / PREPARACIÓ / INVESTIGACIÓ / PUBLICACIÓ / DIFUSIÓ

5 FASES: EXCAVACIÓ / PREPARACIÓ / INVESTIGACIÓ / PUBLICACIÓ / DIFUSIÓ

5 FASES: EXCAVACIÓ / PREPARACIÓ / INVESTIGACIÓ / PUBLICACIÓ / DIFUSIÓ

UN GUIÓ COMPLEX! REGULAR EL FLUXE DE VISITANTS (GRUP DE 28 PERSONES ALHORA) ! QUALSEVOL PUNT DE PARTIDA ! REPETIR LA VISITA (4 VEGADES!)

LA PEÇA !

EL RECORREGUT VIRTUAL

LA METÀFORA DEL QUADERN

LA GESTIÓ DE L’ERROR

40 MINUTS DE PEL·LÍCULA INTERACTIVA! 15 JOCS INTERACTIUS ! Selecció múltiple + Ordenar processos ! 10 LOCALITZACIONS ! 15 ESCENES DE VÍDEO i 3D ! molt de contingut…

i…UN FINAL FELIÇ

i…UN FINAL FELIÇ

ALGUNES REFLEXIONS EN L’ÚS DEL RECORREGUT INTERACTIU PLANTEJA PREGUNTES, NO RESPOSTES ! IMPLICACIÓ CONSTANT AMB CONTINUÏTAT EN L’ARGUMENT ! COL·LABORACIÓ EN GRUP I PERSONIFICACIÓ ! EXPLORACIÓ, DESCOBRIMENT, COMPETICIÓ, ! NARRATIVA

DIVERSES EXPERIÈNCIES D’APRENENTATGE

LA TAULA DE RECONSTRUCCIÓ En col·laboració amb la Universitat Pompeu Fabra: Comunicació Interactiva, Facultat de Comunicació, MAIn, Digidoc i Narís Parés.

INNOVACIONS (A MODE DE CONCLUSIONS) INTERRELACIONAR ESPAI I RECORREGUT A TRAVÉS D’UN INTERACTIU ! RETORN DE L’EXPERÈNCIA > QUOTIDIANITAT ! ÚS DE MAQUETES COM A INTERFÍCIES DIGITALS ! COEXISTÈNCIA DE DIFERENTS INTERACTIUS PER A DIFERENTS APROXIMACIONS

+? Arnal, M.; Ayala, M.; Celià-Gelabert, L.; Martínez, J.; Queral, J.; Sora, C.. Avui investigues tu! La proposta experiencial del nou Museu de l'Institut Català de Paleontologia. Mnemòsine 6, Barcelona, 2011.! ! ! Sora, Carles. Learning about Paleontology Through Interactive Games. Museums at Play. Games, Interaction and Learning. MuseumsEtc, Edinburgh, 2011.! !

GRÀCIES! MARTA ARNAL ! martaarnalp@gmail.com! ! CARLES SORA ! carlesora! www.csora.cat! !

Add a comment

Related presentations

Related pages

Avui investigues tu!”, la proposta del nou Museu de l ...

Museologies i Experiències “Avui investigues tu!”, lA propostA del nou Museu de l’institut CAtAlà de pAleontologiA 125
Read more

Avui investigues tu!”, la proposta experiencial del nou ...

“Avui investigues tu!”, la proposta del nou Museu de l’Institut Català de Paleontologia LAURA CELIÀ-GELABERT Institut Català de Paleontologia ...
Read more

Cap a una museologia comunicativa, interactiva i participativa

www.mmb.cat. Dijous, 27 de febrer 9.30h PRESENTACIÓ DE LA JORNADA ... 12.15h Avui investigues tu! El projecte museogràfi c interactiu de l’Institut
Read more

Digital Storytelling | Carles Sora

Category Archives: Digital Storytelling + Webdoc “Amb títol” Digital Storytelling, Internet, Research. Avui investigues tu! All, Digital Storytelling ...
Read more

Category Archives: Museum - Museum | Carles Sora

Avui investigues tu! All, Digital Storytelling, Museum + Dokuart. All, Digital Storytelling, Installation, Museum + Madonna de los deseos (Ana de Matos)
Read more

Museu de l'ICP

Exposicions El Museu de l'ICP compta amb dues exposicions. A la planta baixa, l'exposició permanent interactiva "Avui investigues tu!" que permet a l...
Read more

Portes obertes al Museu de l’Institut Català de ...

A la planta baixa, l’exposició permanent interactiva “Avui investigues tu!” que permet a l’usuari convertir-se en un paleontòleg, ...
Read more

113_BOMBERS DE BARCELONA | QUERALT SUAU

061_avui investigues tu! institut catalÀ de paleontologia. 031_cadavre exquis. bac’07 – cccb. 106_del residu a la creaci ...
Read more