Aviance Presetation

44 %
56 %
Information about Aviance Presetation
Business & Mgmt

Published on September 14, 2008

Author: ronakon

Source: slideshare.net

Description

www.aviancenetwork.com The Millionaire Talk 2007 Moladda Phattanaviroj Chon Korat Aviance Network Unilever Network มนตร์ลดา พํฒนวิโรจน์ พี่ชล โคราช อาวียองซ์

www.aviancenetwork.com

www.aviancenetwork.com

www.aviancenetwork.com

ประวัติส่วนตัว เกิด 22 ธ . ค . 2505 ที่อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เรียนจบที่ ร . ร . แก่งคอยวิทยาคม และ ศึกษาต่อที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะศึกษาศาสตร์ เข้าสู่ธุรกิจประกันชีวิตเมื่อปี 2534 แต่งงานกับคุณธีรภัทร เมื่อปี 2537 มีบุตรด้วยกัน 1 คน ชื่อ ด . ช . ภาณุ ( น้องบอส ) ปัจจุบันอายุ 14 ปี หลังแต่งงานได้ย้ายภูมิลำเนา มาที่จังหวัดนครราชสีมา เข้าสู่ธุรกิจเครือข่ายบริษัทยูนิลิเวอร์ ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน ลาออกจากธุรกิจประกัน เมื่อปี 2548 www.aviancenetwork.com

เกิด 22 ธ . ค . 2505 ที่อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

เรียนจบที่ ร . ร . แก่งคอยวิทยาคม และ ศึกษาต่อที่

มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะศึกษาศาสตร์

เข้าสู่ธุรกิจประกันชีวิตเมื่อปี 2534

แต่งงานกับคุณธีรภัทร เมื่อปี 2537 มีบุตรด้วยกัน 1 คน ชื่อ ด . ช . ภาณุ ( น้องบอส ) ปัจจุบันอายุ 14 ปี

หลังแต่งงานได้ย้ายภูมิลำเนา มาที่จังหวัดนครราชสีมา

เข้าสู่ธุรกิจเครือข่ายบริษัทยูนิลิเวอร์ ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน

ลาออกจากธุรกิจประกัน เมื่อปี 2548

ผู้อำนวยการภาค เบี้ยประกันและความคงอยู่สูงสุด ปี 2543 www.aviancenetwork.com

www.aviancenetwork.com มอบกรมธรรม์แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ มอบกรมธรรม์แก่ลูกค้า ทุนประกัน 11 ล้านบาท

ได้รับเกียรติเข้าร่วมเป็นกรรมการ สมาคมตัวแทนประกันชีวิตจังหวัดนครราชสีมา ปี 2546 www.aviancenetwork.com

www.aviancenetwork.com

องค์กรภายใต้สายงาน ( downline ) 1 Team 2 Team 2 Team คุณชนะ เทวาดิเทพ และ คุณกนิฐา ไชยชาติ คุณณัฐษนนท์ กัมพูจันทรินทร์ คุณปรียาภรณ์ พรประสิทธิ์สุข คุณชญานิศฐ์ พิศิษฐวานิช www.aviancenetwork.com

สายงานผู้นำ สาขานครราชสีมา www.aviancenetwork.com

มุมมองก่อนเริ่มต้นกับยูนิลิเวอร์ คนส่วนใหญ่มองธุรกิจนี้ในมุมลบ ทำผิดรูปแบบธุรกิจ ใช้เม็ดเงินจูงใจ ไม่เน้นสินค้า ทำธุรกิจแบบฉาบฉวย มาเร็ว ไปเร็ว www.aviancenetwork.com

คนส่วนใหญ่มองธุรกิจนี้ในมุมลบ

ทำผิดรูปแบบธุรกิจ ใช้เม็ดเงินจูงใจ ไม่เน้นสินค้า

ทำธุรกิจแบบฉาบฉวย มาเร็ว ไปเร็ว

มีเหตุผลอะไร ... ที่ทำให้ตัดสินใจทำธุรกิจนี้ เป็นอาชีพหลักและมั่นคง ไม่ต้องเดินทาง 300-400 กม . มีความปลอดภัยมาก มีเวลาให้กับครอบครัว และ ตัวเองมากขึ้น ความแตกต่างระหว่าง ... ธุรกิจเครือข่ายบริษัทอื่นๆ กับ ยูนิลิเวอร์ ธุรกิจประกัน กับ ยูนิลิเวอร์ www.aviancenetwork.com

เป็นอาชีพหลักและมั่นคง

ไม่ต้องเดินทาง 300-400 กม . มีความปลอดภัยมาก

มีเวลาให้กับครอบครัว และ ตัวเองมากขึ้น

ความแตกต่างระหว่าง ...

ธุรกิจเครือข่ายบริษัทอื่นๆ กับ ยูนิลิเวอร์

ธุรกิจประกัน กับ ยูนิลิเวอร์

ถนนสายที่สอง อุปสรรคน้อย เส้นทางปลอดโปร่ง ไม่ต้องยื้อแย่งแข่งขัน สะดวกสบาย ถึงจุดหมายเร็ว เปรียบเทียบเส้นทางธุรกิจมุ่งสู่เป้าหมายชีวิต www.aviancenetwork.com ถนนสายแรก อุปสรรคมากมาย น้ำท่วม เห็นแก่ตัว การจราจรติดขัด รีบเร่ง วุ่นวาย ถึงจุดหมายช้า

คนรอบข้างเห็นด้วยหรือไม่ ขอคำปรึกษาจากครอบครัว เห็นด้วยและให้การสนับสนุน ถ้าคิดจะทำ ต้องรีบทำทันที www.aviancenetwork.com

ขอคำปรึกษาจากครอบครัว

เห็นด้วยและให้การสนับสนุน

ถ้าคิดจะทำ ต้องรีบทำทันที

เริ่มทำธุรกิจนี้อย่างไร 4 ขั้นตอนของการเริ่มธุรกิจ เปิดใจกับธุรกิจ ทดลองใช้สินค้า เรียนรู้ระบบวิธีการทำธุรกิจ เชิญชวนคนรอบข้างเข้ามาทำธุรกิจ www.aviancenetwork.com

เปิดใจกับธุรกิจ

ทดลองใช้สินค้า

เรียนรู้ระบบวิธีการทำธุรกิจ

เชิญชวนคนรอบข้างเข้ามาทำธุรกิจ

ความฝัน และ เป้าหมาย www.aviancenetwork.com

www.aviancenetwork.com

36 เดือน ... ได้อะไรบ้างจากยูนิลิเวอร์ ครอบครัว เวลา รายได้ ท่องเที่ยว รางวัลเกียรติยศ บุคลิกภาพ www.aviancenetwork.com

ครอบครัว

เวลา

รายได้

ท่องเที่ยว

รางวัลเกียรติยศ

บุคลิกภาพ

www.aviancenetwork.com

www.aviancenetwork.com คุณวุฒิท่องเที่ยวประเทศเนเธอร์แลนด์

www.aviancenetwork.com คุณวุฒิท่องเที่ยวเมืองกุ้ยหลิน ประเทศจีน

www.aviancenetwork.com คุณวุฒิท่องเที่ยวงานพืชสวนโลก จังหวัดเชียงใหม่

www.aviancenetwork.com

www.aviancenetwork.com

www.aviancenetwork.com

www.aviancenetwork.com

www.aviancenetwork.com

รับรางวัลเกียรติยศผู้บริหารสโมสรเงินล้าน ต . ค . 2007 www.aviancenetwork.com

ทีมงานโคราช 4 รหัส รับรางวัลสโมสรเงินล้าน ต . ค . 2007 www.aviancenetwork.com

สิ่งที่ประทับใจ บริษัท ผู้นำ ผลิตภัณฑ์ ระบบการจัดการ บุคลากร สิ่งอำนวยความสะดวก www.aviancenetwork.com

บริษัท

ผู้นำ

ผลิตภัณฑ์

ระบบการจัดการ

บุคลากร

สิ่งอำนวยความสะดวก

ขอฝากข้อคิดให้กับผู้ที่ยังไม่ตัดสินใจ ... www.aviancenetwork.com

จากข้อมูลของทางสมาพันธ์การขายตรงโลก (World Federation of Direct Selling Associations : WFDSA) เปิดเผยถึงมูลค่าตลาดรวมของ ธุรกิจขายตรงไทย ติดอันดับที่ 13 ซึ่ง 12 ประเทศที่นำหน้าเรา คือ ... www.aviancenetwork.com

www.aviancenetwork.com

สิ่งที่น่าสังเกตก็คือว่า ... ประเทศที่ติดอันดับต้นๆนั้น ล้วนแล้วแต่เป็นประเทศ ที่มีความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ มากกว่าประเทศไทยหลายเท่าตัว ทำไม ... ประชากรในประเทศที่มั่งคั่งเหล่านี้ ถึงได้ทำธุรกิจเครือข่าย ... แล้วตัวท่านเองยังมองธุรกิจเครือข่าย ในมุมลบอยู่หรือเปล่าค่ะ ... www.aviancenetwork.com

หนังสือ “ อัจฉริยะสร้างได้ ” ของคุณหนูดี วานิษา เรซ ผู้เชี่ยวชาญด้านอัจฉริยะภาพ จาก มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด www.aviancenetwork.com

มนุษย์เราทุกคนเกิดมาพร้อมกับ อัจฉริยะภาพมากมายหลายประการ และก็มีครบทุกๆด้าน ... ขึ้นอยู่กับว่า “ เรามีการฝึกฝนและพัฒนาด้านไหนเป็นพิเศษ ” www.aviancenetwork.com

เยี่ยมชมเวปไซด์ ได้ที่ http://www.aviancenetwork.com www.aviancenetwork.com

ผู้บริหารระดับสูง บริษัทยูนิลิเวอร์ อัพไลน์ สตาฟ์ททุกๆท่าน ทีมงานโคราช www.aviancenetwork.com

ผู้บริหารระดับสูง

บริษัทยูนิลิเวอร์

อัพไลน์

สตาฟ์ททุกๆท่าน

ทีมงานโคราช

Add a comment

Related presentations

Canvas Prints at Affordable Prices make you smile.Visit http://www.shopcanvasprint...

30 Días en Bici en Gijón organiza un recorrido por los comercios históricos de la ...

Con el fin de conocer mejor el rol que juega internet en el proceso de compra en E...

With three established projects across the country and seven more in the pipeline,...

Retailing is not a rocket science, neither it's walk-in-the-park. In this presenta...

What is research??

What is research??

April 2, 2014

Explanatory definitions of research in depth...

Related pages

Aviance Presetation - HubSlide

www.aviancenetwork.com The Millionaire Talk 2007 Moladda Phattanaviroj Chon Korat Aviance Network Unilever Network มนตร์ลดา ...
Read more

great place - Review of Wall Street Bar & Grill, Midland ...

Wall Street Bar & Grill: great place - See 350 traveler reviews, 17 candid photos, and great deals for Midland, TX, at TripAdvisor.
Read more

great taster good service - Review of Wall Street Bar ...

Wall Street Bar & Grill: great taster good service - See 354 traveler reviews, 17 candid photos, and great deals for Midland, TX, at TripAdvisor.
Read more

Unassuming, packed, lively, and good food - Review of Wall ...

Wall Street Bar & Grill: Unassuming, packed, lively, and good food - See 347 traveler reviews, 17 candid photos, and great deals for Midland, TX ...
Read more

great place - Wall Street Bar & Grill, Midland Traveller ...

Wall Street Bar & Grill: great place - See 351 traveller reviews, 17 candid photos, and great deals for Midland, TX, at TripAdvisor.
Read more

great taster good service - Wall Street Bar & Grill ...

Wall Street Bar & Grill: great taster good service - See 347 traveller reviews, 17 candid photos, and great deals for Midland, TX, at TripAdvisor.
Read more