Aval 01 2007 Nova

67 %
33 %
Information about Aval 01 2007 Nova
Health & Medicine

Published on November 18, 2008

Author: Newhouses68

Source: slideshare.net

Description

Resultat en indicadors de salut d'una ABS

AVALUACIÓ 2007

INDEX D’INDICADORS Població / Estructura Accessibilitat / Activitat Prevalença / Infradiagnòstic Eficàcia en: Preventives Problemes Crònics HTA Diabetes Dislipèmies , etc... Problemes Aguts

Població / Estructura

Accessibilitat / Activitat

Prevalença / Infradiagnòstic

Eficàcia en:

Preventives

Problemes Crònics

HTA

Diabetes

Dislipèmies , etc...

Problemes Aguts

INDEX D’INDICADORS Productes intermitjos Analítiques Expl . Complementàries . Derivacions/ Interconsulta Farmàcia Atenció a la Dona Pediatria Salut Mental Sòcio - sanitaris / Geriatria Satisfacció

Productes intermitjos

Analítiques

Expl . Complementàries .

Derivacions/ Interconsulta

Farmàcia

Atenció a la Dona

Pediatria

Salut Mental

Sòcio - sanitaris / Geriatria

Satisfacció

POBLACIÓ / ESTRUCTURA Piràmide Poblacional Adscrita Atesa Característiques de recursos materials i humans.

Piràmide Poblacional

Adscrita

Atesa

Característiques de recursos materials i humans.

Piràmide poblacional assignada 1426 879 547 >75 2684 1585 1099 >65 5479 2984 2495 >50 8787 4417 4370 >40 9620 4277 5343 14 a 40 17995 8519 9476 >14         22125 10472 11653 TOTAL 333 232 101 >85 1093 647 446 75 a 84 1258 706 552 65 a 74 2795 1399 1396 50 a 64 1420 641 779 45 a 49 1888 792 1096 40 a 44 2152 888 1264 35 a 39 5914 2656 3258 20 a 34 1142 558 584 15 a 19 1221 597 624 10 a 14 798 391 407 7 a 9 1505 689 816 2 a 6 606 276 330 0 a 1 TOTAL DONES HOMES ABS

Piràmide poblacional assignada

Piràmide poblacional ATESA (1 o més visites darrer any)         1385 853 532 >75 2598 1536 1062 >65 5059 2816 2243 >50 7589 3970 3619 >40 7142 3387 3755 14 a 40 14424 7213 7211 >14         18068 8934 9134 TOTAL 318 224 94 >85 1067 629 438 75 a 84 1213 683 530 65 a 74 2461 1280 1181 50 a 64 1084 528 556 45 a 49 1446 626 820 40 a 44 1573 709 864 35 a 39 4410 2108 2302 20 a 34 852 426 426 15 a 19 1040 509 531 10 a 14 687 337 350 7 a 9 1340 610 730 2 a 6 577 265 312 0 a 1 TOTAL DONES HOMES ABS

 

Activitat / Accessibilitat Fan referència a l’activitat global realitzada al centre en els diferents aspectes i a les facilitats d’accés.

Fan referència a l’activitat global realitzada al centre en els diferents aspectes i a les facilitats d’accés.

CÀRREGA ASSISTENCIAL I ACCESSIBILITAT

Núm. Visites/ any CAPÇALERES

Núm. Visites/ any PEDIATRES

Núm. Visites/ any INFERMERES

Núm visites (capç+ped.)

Promig visites/ pacient / any METGES

Promig visites/ pacient / any PEDIATRES

Promig Visites/pacient/any INFERMERES

Promig visites/pacient/any METGE

% Població atesa (1 o més visites darrer any) CAPÇALERES

% Població atesa (1 o més visites darrer any) PEDIATRES

% Població atesa (>1visita/darrer any) INFERMERIA

% Població atesa (1 o més visites darrer any) (capç+ped.)

% Consultes amb <15 minuts espera CAPÇALERES EAP VIC 66,51% 112208 74632         XFF 49,21% 7474 3678 RCA 77,51% 3926 3043 PAP 62,39% 6261 3906 MTR 48,03% 6292 3022 MSS 41,12% 6695 2753 JCF 70,79% 4087 2893 JAA 54,37% 7477 4065 IAR 44,94% 6168 2772 AMO 73,07% 6740 4925 ALC 86,49% 6127 5299   % VIS TOTALS VIS <15 MIN 2007

% Consultes amb <15 minuts espera PEDIATRES SAM 87,28% 6139 5358 LAM 41,01% 5642 2314 JAC 83,91% 6552 5498   % VIS TOTALS VIS <15 MIN

% Consultes amb <15 minuts espera INFERMERIA SRM 87,63% 5423 4752 SBU 72,80% 2489 1812 RDP 83,68% 4925 4121 MGM 98,91% 4851 4798 JCC 78,79% 3050 2403 ERN 92,49% 5196 4806 EMA 79,76% 3957 3156 BSA 70,68% 2705 1912   % VIS TOTALS VIS <15 MIN

% Visites <15 minuts espera EAP VIC

Tècniques I Procediments

Nº intervencions CmA (biòpsies, nevus, puntch, etc.)

% USUARIS amb Cirurgies menors EAP Vic (nevus, lipomes)

Núm. Infiltracions

% Usuaris amb infiltracions

Núm. Usuaris amb acció sobre ungla incarnata

% Usuaris amb acció sobre ungla incarnata

% Usuaris amb TAPONAMENT NASAL ANTERIOR

Núm. Usuaris >15à que s’ha fet CRIOTERÀPIA

% Usuaris >15à que s’ha fet CRIOTERÀPIA

Núm. Usuaris >15à a qui s’ha practicat SUTURES

Núm. Usuaris >15à a qui s’ha practicat SUTURES

% Usuaris >15à a qui s’ha practicat SUTURES

% Usuaris >15à a qui s’ha fet FÈRULA ESCAIOLA

Núm. USUARIS amb MAPA (Holter de TA)

% USUARIS amb MAPA (Holter de TA)

INF. Núm. Usuaris >15à amb EXTRACCIÓ TAP CERUMEN

INF. % Usuaris >15à amb EXTRACCIÓ TAP CERUMEN

INF. Núm. Usuaris >15à amb CURES INFERMERIA

INF. % Usuaris >15à amb CURES INFERMERIA

INF. Usuaris >15à a qui s’ha fet INJECTABLE I.M.

INF. % Usuaris >15à a qui s’ha fet INJECCIÓ I.M.

INF. Usuaris >15à a qui s’ha fet NEBULITZACIONS

INF. % Usuaris >15à a qui s’ha fet NEBULITZACIONS

INF. % Usuaris >15à a qui s’ha fet EMBENAT FUNCIONAL

INF. % Usuaris >15à a qui s’ha fet AUDIOMETRIA

INF. % Usuaris a qui s’ha fet ESPIROMETRIA

INF. % Usuaris a qui s’ha fet OPTOTIPS

Prevalença / Infradiagnòstic Fan referència a la valoració de la prevalença dels principals problemes de salut i factors de risc. Possibilitats d’infradiagnòstic / infracodificació.

Fan referència a la valoració de la prevalença dels principals problemes de salut i factors de risc.

Possibilitats d’infradiagnòstic / infracodificació.

PREVALENÇA HTA (>15À) METGES 19,70% 16,43% 5,56% 14399 17960 164 2837 2950       0         XFF 30,64% 25,76% 2,37% 1596 1964 12 489 506 RCA 7,99% 7,37% 4,84% 1477 1683 6 118 124 PAP 12,38% 10,20% 5,52% 1357 1775 10 168 181 MTR 23,01% 17,79% 6,29% 1486 1967 22 342 350 MSS 21,26% 17,94% 9,46% 1599 1945 33 340 349 JCF 24,32% 21,01% 5,32% 740 895 10 180 188 JAA 25,62% 21,85% 7,36% 1573 1927 31 403 421 IAR 9,57% 7,71% 7,59% 1390 1880 11 133 145 AMO 18,05% 15,18% 6,51% 1540 1923 19 278 292 ALC 23,52% 19,69% 2,54% 1641 2001 10 386 394   PREVAL HTA ATESA PREVAL HTA ADSCRIT % INFRADX HTA ADSCRITA POBL. ATESA >14À POBL. ADSCRITA >14 A INFRADx HTA ADSCRITA HTA ATES0S HTA ADSCR

PREVALENÇA HTA (>15À)

PREVALENÇA HTA (>14à) Infermeria

PREVALENÇA HTA (>14à) Infermeria

PREVALENÇA HTA (>15à) Prevalença global 20-30%

Infradiagnòstic HTA* *( Pacients amb les 2 darreres mesures TAS >140 o TAD>90 (Període 1996-ara)  1 no Dx HTA / Pacients Dx HTA a final periode)

SCS. % HTA 15-44à registrats Objectiu SCS: 2%

SCS. % HTA 15-44à registrats Objectiu SCS: 2%

SCS. % HTA 15-74à registrats Objectiu SCS: Augmentar

SCS. % HTA 15-74à registrats Objectiu SCS: Augmentar

Prevalença DIABETES en >14à Objectiu SCS: Augmentar

Prevalença DIABETES en >14à, infermeria

Prevalença DIABETES en >14à Objectiu SCS: Augmentar

Infradiagnòstic DIABETES* *( Pacients amb 2 darreres GLUCÈMIES (Període 1996-ara)  126 no Dx DIABETES / Pacients Dx DIABETES a final periode)

2 determinacions de colesterol en 4 setmanes > 250mg/dl (si varien en més de 30 mg/dl, cal fer-ne una 3a i fer la mitjana de les 3) . DISLIPÈMIES

2 determinacions de colesterol en 4 setmanes > 250mg/dl (si varien en més de 30 mg/dl, cal fer-ne una 3a i fer la mitjana de les 3) .

Prevalença DISLIPÈMIES (>15à) Prevalença global 15-25%

Prevalença DISLIPÈMIES INFERMERIA (>15à) Prevalença global 15-25%

Prevalença DISLIPÈMIES (>14à) Objectiu SCS: Augmentar

Infradiagnòstic DISLIPÈMIA* *( Pacients amb 2 darrers mesures COLESTEROL TOTAL (Període 1996-ara) >250 i no Dx DISLIPÈMIA / Pacients Dx DISLIPÈMIA a final periode)

TABAC OBJECTIUS SCS Mantenir o augmentar la detecció del consum de tabac Fumador: consum derivats de tabac  1 vegada/dia. Fumador ocasional: consum < 1 vegada/dia. Valorar el grau d’aplicació del consell antitabac (breu, personal, positiu, i en cada visita) i millorar-lo si és el cas Augmentar les cesacions

OBJECTIUS SCS

Mantenir o augmentar la detecció del consum de tabac

Fumador: consum derivats de tabac  1 vegada/dia.

Fumador ocasional: consum < 1 vegada/dia.

Valorar el grau d’aplicació del consell antitabac (breu, personal, positiu, i en cada visita) i millorar-lo si és el cas

Augmentar les cesacions

Prevalença TABAQUISME (>14à) Objectiu SCS: Augmentar

Prevalença TABAQUISME (>14à) Objectiu SCS: Augmentar

SCS.% HOMES FUMADORS 15-19à Objectiu SCS: Augmentar

SCS.% HOMES FUMADORS 15-19à Objectiu SCS: Augmentar

SCS.% DONES FUMADORES 15-19à Objectiu SCS: Augmentar

SCS.% DONES FUMADORES 15-19à Objectiu SCS: Augmentar

SCS.% HOMES FUMADORS 15-64à Objectiu SCS: Augmentar

SCS.% HOMES FUMADORS 15-64à Objectiu SCS: Augmentar

SCS.% Dones FUMADORES 15-64à Objectiu SCS: Augmentar

SCS.% Dones FUMADORES 15-64à Objectiu SCS: Augmentar

Infradiagnòstic TABAC* *( Pacients amb darrer N.CIGAR/DIA (Període 1996-ara)  1 no Dx TABAC / Pacients Dx TABAQUISME a final periode)

ENOL Bevedor de risc: Homes: >4 UBE/dia ò >28 UBE/setmana, Dones: >2 UBE/dia ò >17 UBE/setmana 1 UBE: 1copa vi-cava, cervesa, cigaló, xarrup 2 UBE: una copa licor, wisqui, cubata.

Bevedor de risc:

Homes: >4 UBE/dia ò >28 UBE/setmana,

Dones: >2 UBE/dia ò >17 UBE/setmana

1 UBE: 1copa vi-cava, cervesa, cigaló, xarrup

2 UBE: una copa licor, wisqui, cubata.

Prevalença CONSUM RISC ENOL >14à Objectiu SCS: Conèixer, i tenir una preval.<10%

AP05. Prevalença CONSUM RISC ENOL >14à Objectiu SCS: Conèixer, i tenir una preval.<10%

Infradiagnòstic ENOL* *( Pacients amb darrer Gr.ENOL (Període 1996-ara) >168D, o >280H i no Dx ENOL / Pacients Dx CONSUM RISC ENOL a final periode)

MPOC / ASMA Mantenir o augmentar la detecció de MPOC: LCFA irreversible definida per Espirometria (BC i emfisema)

Mantenir o augmentar la detecció de MPOC:

LCFA irreversible definida per Espirometria (BC i emfisema)

Prevalença MPOC >14à Objectiu SCS: Augmentar

SCS.% MPOC >14à registrats Objectiu SCS: Augmentar

Prevalença ASMA >14à Objectiu SCS: Augmentar

SCS.% ASMA >14à registrats

SCS. % Persones >14à amb CARDIOP. ISQUÈMICA Objectiu SCS: > 2,2%

SCS. % Persones >14à amb CARDIOP. ISQUÈMICA Objectiu SCS: > 2,2%

OBESITAT Sobrepès: IMC  27 OBESITAT: IMC  30 OBESITAT MÒRBIDA: IMC  40

Sobrepès: IMC  27

OBESITAT: IMC  30

OBESITAT MÒRBIDA: IMC  40

SCS.% 0BESOS 15-74à

SCS.% 0BESOS 15-74à Prev. Obesitat 20-30%

Infradiagnòstic OBESITAT* *( Pacients amb darrer IMC (Període 1996-ara)  30 i no Dx OBESITAT / Pacients Dx OBESITAT a final periode)

SCS.% 0BESOS 15-74à

SCS.% 0BESOS 15-74à Prev. Obesitat 20-30%

Prevalença DEPRESSIÓ (>14à) Objectiu SCS: CONEIXER

Prevalença DEPRESSIÓ (>14à) Objectiu SCS: CONEIXER

SCS.% Persones >14à amb DEPRESSIÓ Objectiu SCS: CONEIXER

Detecció de factors de risc Consum de risc enol (ja vist en “enol”) Portador crònic VHB i/o VHC Risc Diabetes Mellitus Antec.familiars DM, antec.diabetes gestacional, antec.macrosomi,hidramni, Glucèmia basal alterada. HTA, obesitat, dislipèmies. Asma i dislipèmies (ja vist en capítols propis) Prevalença HIV+

Consum de risc enol (ja vist en “enol”)

Portador crònic VHB i/o VHC

Risc Diabetes Mellitus

Antec.familiars DM, antec.diabetes gestacional, antec.macrosomi,hidramni, Glucèmia basal alterada.

HTA, obesitat, dislipèmies.

Asma i dislipèmies (ja vist en capítols propis)

Prevalença HIV+

%>14à portadors VHB i/o VHC Objectiu SCS: Augmentar

SCS. %>14à portadors VHB i/o VHC Objectiu SCS: Augmentar

% Pobl.>14à amb risc DM Objectiu SCS: Augmentar

SCS. % Pobl.>14à amb risc DM Objectiu SCS: Augmentar

Prevalença HIV+ (>14 à) Objectiu SCS: CONEIXER

SCS.% Persones >15à VIH+ Objectiu SCS: Conèixer TOTAL: 56 HIV+

ACTIVITATS PREVENTIVES Activitats de cribratge/ diagnòstic precoç aconsellades per: PAPPS Llibre blanc d’activitats preventives.

Activitats de cribratge/ diagnòstic precoç aconsellades per:

PAPPS

Llibre blanc d’activitats preventives.

Cribratge TA en població <14à (almenys 1 cop)

Cribratge TA en població 14-40à (almenys 1 darrers 5 anys)

Cribratge TA en població >40à (almenys 1 darrers 2 anys)

Cribratge TA en població 15-99à (darr.2à)

% Població en risc DM i glicèmia demanada darrer 1à

% Pers. 25-70à amb >1visit. i COLESTEROL darrers 5à.

% Pers. 25-70à amb >1visit. i COLESTEROL darrers 5à.

Cribratge TABAC A tothom des dels 15 als 30 anys / anual. Si no fumadors als 30 anys: STOP CRIBRATGE. Si fumadors o ex-fumadors als 30 anys: interrogatori / cada any

A tothom des dels 15 als 30 anys / anual.

Si no fumadors als 30 anys: STOP CRIBRATGE.

Si fumadors o ex-fumadors als 30 anys: interrogatori / cada any

% Població >14à amb >1 consulta amb registre TABAC darrers 2à

% Població >14à amb >1 consulta amb registre TABAC darrers 2à

ADOLESCENTS 15-19à amb registre ENOL darrers 2à. Objectiu SCS: Augmentar

SCS.% ADOLESCENTS 15-19à amb registre ENOL darrers 2à. Objectiu SCS: Augmentar

.% ADULTS 15-74à amb registre ENOL darrers 2à Objectiu SCS: Augmentar

SCS.% ADULTS 15-74à amb registre ENOL darrers 2à Objectiu SCS: Augmentar

POBLAC. >15à, atesa, amb quantificació CONSUM ENOL darr. 2à. Objectiu SCS-06: >70%

POBLAC. >15à, atesa, amb quantificació CONSUM ENOL darr. 2à. Objectiu SCS-06: >70%

% Pers.>14à, >1visita, amb IMC calculat darrers 2à.

% Pers.>14à, >1visita, amb IMC calculat darrers 2à.

RISC C-V / Cardiop. isquèmica Valoració i càlcul del RCV (REGICOR) en Colesterol>200, dislipèmics, fumadors, diabètics, hipertensos. Detecció i seguiment adequats de la Cardiopatia isquèmica: Determinació anual de HDLc, LDLc, TA, glucèmia i interrogatori tabac. Prenen antiagregants Prenen Hipolipemiants si cLDL >130.

Valoració i càlcul del RCV (REGICOR) en Colesterol>200, dislipèmics, fumadors, diabètics, hipertensos.

Detecció i seguiment adequats de la Cardiopatia isquèmica:

Determinació anual de HDLc, LDLc, TA, glucèmia i interrogatori tabac.

Prenen antiagregants

Prenen Hipolipemiants si cLDL >130.

RISC C-V segons REGICOR Objectiu 2006 del CatSalut

Risc CV segons Regicor El Pla Personals (segons objectius SCS) ens el demana a tots: Diabètics Hipertensos Dislipèmics Fumadors. Si darrer Colesterol total >200 Si posa ERROR per no tenir HVE (i no procedeix fer ECG): entrar a Protocol HTA i clicar “No” a HVE.

El Pla Personals (segons objectius SCS) ens el demana a tots:

Diabètics

Hipertensos

Dislipèmics

Fumadors.

Si darrer Colesterol total >200

Si posa ERROR per no tenir HVE (i no procedeix fer ECG): entrar a Protocol HTA i clicar “No” a HVE.

RCV segons REGICOR Vigilar de no tenir les DGP molt antiquades (colesterol, TA, HDL, etc.) ja que això no ho valora per calcular el RCV. (està demanat que inclogui la data al costat de les DGP que valori). Codificar RCV alt quan Regicor (>10%). Anul·lar els episodis de RCV alt creats segons Framingham si el Regicor és <10.

Vigilar de no tenir les DGP molt antiquades (colesterol, TA, HDL, etc.) ja que això no ho valora per calcular el RCV. (està demanat que inclogui la data al costat de les DGP que valori).

Codificar RCV alt quan Regicor (>10%). Anul·lar els episodis de RCV alt creats segons Framingham si el Regicor és <10.

% Pobl.>15à, atesa, amb algun FRCV (DM, tabac, dislipèmies, HTA) i RCV calculat Objectiu SCS-06: conèixer

POBLAC. 35-74à amb Colest>200 i RCV calculat Objectiu SCS-06: >20%

POBLAC. 35-74à amb Colest>200 i RCV calculat Objectiu SCS-06: >20%

% POBLAC. 15-74à, atesa, que té algun FRCV (DM, o HTA, o TABAC o Dislipèmia) i té el RCV calculat Objectiu SCS-06: conèixer

RCV segons puntuació

POBLAC. 15-80à amb consell EXERCICI darr. 3à Objectiu SCS: Conèixer

POBLAC. 15-80à amb consell EXERCICI darr. 3à

Tètanus en >14à:  65% VAG en  6 0 à :  75% VAP en  64à. :  60% VACUNACIONS

Tètanus en >14à:  65%

VAG en  6 0 à :  75%

VAP en  64à. :  60%

% Població >14à, atesa amb VAT correcta o plantejada METGES Objectiu SCS: >65%

% Població >14à, atesa amb VAT correcta o plantejada INFERM Objectiu SCS: >65%

% Pac.>14à. amb VAT donada o plantejada Objectiu SCS: >65%

% Pac.>60à. amb VAG donada o plantejada Objectiu SCS: >60%

% Pac.>60à. amb VAG donada o plantejada Objectiu SCS-2005: >70% donada o plantejada

% Pac.>60à. amb VAG administrada Objectiu SCS: >60%

% Població >60 à amb VAG 2006 (disgregant donada / rebutjada) Objectiu SCS: >60%

% Pac.>60à amb VACUNA ANTIPNEUMOCOC donada o plantejada Objectiu SCS: >40% Fins 2006 es refereix a pacients de >65 anys

% Pac.>64à amb VACUNA ANTIPNEUMOCOC donada o plantejada Fins 2006 es refereix a pacients de >65 anys

EPISODIS CRÓNICS Fan referència a les activitats de seguiment, control i resultats de les diferents patologies cròniques.

Fan referència a les activitats de seguiment, control i resultats de les diferents patologies cròniques.

HIPERTENSIÓ Criteris Dx HTA SCS: 3 o més mesures en almenys 2 visites diferents de TAS  140 i/o TAD  90. Criteris BON CONTROL HTA SCS: darrera mesura TA darrer any  140 i TAD  90..

Criteris Dx HTA SCS: 3 o més mesures en almenys 2 visites diferents de TAS  140 i/o TAD  90.

Criteris BON CONTROL HTA SCS: darrera mesura TA darrer any  140 i TAD  90..

A0O6. HTA >15à, atesos, control òptim (darrera TA <140/90) Objectiu SCS-2007: ≥60% NOTA: Les xifres 2000 a 2004 són promig 2 darreres TA

HTA control òptim (darr. <140/90) Objectiu SCS: >45%

HTA bon control (promig. 2 darr. <140/90)

HTA bon control (promig 2 darr <140/90) Objectiu SCS: >50%

AP03. % HTA atesos exfumadors / HTA fumadors actius Objectiu CatSalut-05 : >30% el 2010

AP03. % HTA fumadors que han rebut CONSELL TABAC darrer any Objectiu CatSalut-05 : conèixer

DIABETES Mantenir o augmentar detecció DM >14à: Glucèmia >200 2 glucèmies >126 115-126: fer TTOG: Si glucèmia a 2h >200 Prevenir complic. DM: FU / 2à (>70%) Bon control TA (<140/90) >37% Disminuir HbA1c>10 (<5%) Coneixer el % expl.peus darrer any.

Mantenir o augmentar detecció DM >14à:

Glucèmia >200

2 glucèmies >126

115-126: fer TTOG:

Si glucèmia a 2h >200

Prevenir complic. DM:

FU / 2à (>70%)

Bon control TA (<140/90) >37%

Disminuir HbA1c>10 (<5%)

Coneixer el % expl.peus darrer any.

AP07c.% DM ben controlats (darrera Hb A1c<7.5) Objectiu SCS: >55%

AP07c.% DM ben controlats (darrera Hb A1c<7.5) Objectiu SCS: >55%

AP07.% DM acceptablement controlats (darrera Hb A1c<8) Objectiu SCS: >60%

AP07c.% DM mal controlats (darrera Hb A1c>10 (o no demanada) Objectiu SCS: <10% NOTA: EL 2003 i 2004 eren només els que tenien A1c>10, sense els no demanats

SCS. %DM amb A1c>10 darr.any Objectiu SCS: <5%

%DM amb HbA1c demanada el darrer any

%DM bon control TA (darrera <140/90) Objectiu SCS: Mantenir

SCS. %DM bon control TA (darrera <140/90) Objectiu SCS: Mantenir

DIABÈTICS >15à, atesos, amb: TA (<130/80), i cLDL(<130) i HbA1c (<8%) Objectiu SCS-06: conèixer

Diabètics amb FONS D’ULL darrers 2 anys Objectiu SCS: Mantenir

SCS.% Diabètics amb FONS D’ULL darrers 2 anys Objectiu SCS: Mantenir

% DM>14à amb MICROALBÚMINA darrers 2à Objectiu SCS: Mantenir

SCS. % DM>14à amb MICROALBÚMINA darrers 2à Objectiu SCS: Mantenir

%DM amb EXPLORACIÓ DE PEUS feta darrer any Objectiu SCS: Augmentar

SCS. %DM amb EXPLORACIÓ DE PEUS feta darrer any Objectiu SCS: Augmentar

% DM amb consell DIETA darrer any

% DM amb cribratge NEUROPATIA darrer any

% DM a qui s’ha fet cribratge MACROANGIOPATIA darrer any

% DM a qui s’ha fet CONSELL PEUS darrer any

% DIABETES amb VAG darrer any

% DM que FUMEN Objectiu SCS: <15%

.% DM atesos FUMADORS que han rebut CONSELL TABAC darrer any Objectiu SCS: conèixer

AP04.% DM ex-fumadors / DM fumadors actius Objectiu SCS: >30%

DIABÈTICS atesos EX-FUMADORS / DIABÈTICS atesos FUMADORS + EX-FUMADORS Objectiu SCS-06: conèixer

DISLIPEMICS BEN CONTROL (darr. Colesterol total <220)

DISLIPEMICS BEN CONTROL (col <220)

%FUMADORS amb consell antitabac darrer any Objectiu SCS: Augmentar

SCS. %FUMADORS amb consell antitabac darrer any Objectiu SCS: Augmentar

POBLAC. >15à, atesa, EX-FUMADORA / FUMADORS + EX-FUMADORS Objectiu SCS-06: >5%

HTA atesos EX-FUMADORS / HTA atesos FUMADORS + EX-FUMADORS Objectiu SCS-06: conèixer

% Homes Ex-FUMADORS 15-64à darrers 2à (ex-fumadors / fumadors)

% Homes Ex-FUMADORS 15-64à darrers 2à (ex-fumadors / fumadors)

% Dones EX-FUMADORES 15-64à darrers 2à (ex-fumadores/fumadores)

SCS.% Dones EX-FUMADORES 15-64à

POBLAC. >15à, atesa, EX-CONSUM RISC D’ENOL / Consum risc + ex-consum Objectiu SCS-06: >1%

%MPOC amb almenys 1 Espirometria feta Objectiu SCS: Mantenir

SCS. %MPOC amb almenys 1 Espirometria feta Objectiu SCS: Mantenir

SCS.% MPOC/Asma que FUMEN

SCS.% MPOC/Asma que FUMEN

% MPOC/asma atesos + registre tabac darrer any

MPOC/asma atesos + registre tabac darrer any

MPOC/ASMA amb VAG darr. any

SCS. %Cardiop. Isquèmica amb seguiment (ECG i/o Deriv.) Objectiu SCS: Conèixer

SCS. %Cardiop. Isquèmica amb seguiment (ECG i/o Deriv.) Objectiu SCS: Conèixer

EPISODIS AGUTS Fan referència a les activitats de seguiment, control i resultats de les diferents patologies agudes.

Fan referència a les activitats de seguiment, control i resultats de les diferents patologies agudes.

PRODUCTES INTERMITJOS Fan referència a la activitat generada en: Radiologia Analítiques Derivacions.

Fan referència a la activitat generada en:

Radiologia

Analítiques

Derivacions.

Núm. peticions ANALÍTICA

Total analítiques CAP REMEI

Taxa analítiques /cupo

Taxa analítiques /visita

Peticions de INTERCONSULTA

Total INTERCONSULTES CAP REMEI

Taxa INTERCONSULTES /cupo

Taxa INTERCONSULTES /visita

Taxa EXPL.COMPLEMENTÀRIES /cupo

Taxa EXPL.COMPLEMENTÀRIES /visita

Taxa VISITES a UCIES /cupo

Taxa VISITES a UCIES / visita

FARMÀCIA

AP13. % EFG sobre el total Objectiu SCS-2005: >21%

AP13. % EFG sobre el total Objectiu SCS-2007: >24%

AP14. % Fàrmacs sense valor afegit (CANM) Objectiu SCS-2007: <2%

AP14. % Fàrmacs sense valor afegit (CANM) Objectiu SCS-2007: <2%

AP15. Cost absorbents en IU (% bolquers super-nit del total) Objectiu SCS-2005: <15%

AP15. Cost absorbents en IU (% bolquers super-nit del total) Objectiu SCS-2007: disminuir

SISO . % utilització de FÀRMACS D’EFICÀCIA PROVADA (VIE) Objectiu SISO-2006: >90%

SISO . % utilització de FÀRMACS D’EFICÀCIA PROVADA (VIE)

SISO. % Diürètics ò b-blocs / total d’antihipertensius Objectiu SISO-2006: >35%

SISO. % Diürètics ò b-blocs / total d’antihipertensius Objectiu SISO-2006: >35%

SISO. % ARAII / IECA+ARAII Objectiu SISO-2006: <20%

SISO. % ARAII / IECA+ARAII Objectiu SISO-2006: <20%

SISO. % AINEs recomanats / total AINEs Objectiu SISO-2006: >80%

SISO. % AINEs recomanats / total AINEs Objectiu SISO-2006: >80%

SISO. % Penicil·lines / total ABiòtics Objectiu SISO-2006: >60%

SISO. % Penicil·lines / total ABiòtics Objectiu SISO-2006: >60%

SISO. % Anti-asmàtics recomanats / total anti-asmàtics Objectiu SISO-2006: >71%

SISO. % Anti-asmàtics recomanats / total anti-asmàtics Objectiu SISO-2006: >71%

SISO. % ANSIOLÍTICS recomanats / total ansiolítics Objectiu SISO-2006: >70%

SISO. % ANSIOLÍTICS recomanats / total ansiolítics Objectiu SISO-2006: >70%

SISO. % ANTIDIABÈTICS orals recomanats / total antidiabètics orals Objectiu SISO-2006: >85%

SISO. % ANTIDIABÈTICS orals recomanats / total antidiabètics orals Objectiu SISO-2006: >85%

Núm. Pacients amb MEDICACIÓ CRONICA

Núm. Pacients amb MEDICACIÓ CRONICA

DMA FARMÀCIA

ATENCIÓ A LA DONA Detectar el núm. Gestants ateses >90% gestants han de tenir 1 visita contr o l abans de la 12a setmana. >50% han d’haver assistit a 5 o més sessions d’educació maternal Augmentar control puerperal (a domicili o a la consulta) >95% de les gestants han de tenir HIV fet. Grau de cobertura del test de Papanicolau i oferir possibilitat de fer-lo a la mateixa ABS.

Detectar el núm. Gestants ateses

>90% gestants han de tenir 1 visita contr o l

abans de la 12a setmana.

>50% han d’haver assistit a 5 o més sessions d’educació maternal

Augmentar control puerperal (a domicili o a la consulta)

>95% de les gestants han de tenir HIV fet.

Grau de cobertura del test de Papanicolau i oferir possibilitat de fer-lo a la mateixa ABS.

SCS. Núm. Gestants ateses durant l’any

SCS. % Gestants ateses amb control abans de 12 setmanes Objectiu SCS: >90%

SCS. % Gestants ateses amb  5 sessions d’educació maternal Objectiu SCS: >50%

% DONES 25-64à, ateses, amb PAPANICOLAU els darrers 3 anys Objectiu SCS: CONEIXER

DONES 20-64à amb PAPANICOLAU els darrers 3 anys Objectiu SCS: CONEIXER

Dones 25-64à, ateses, sense PAP darrers 3 anys, i se’ls ha fet el darrer any Objectiu SCS: conèixer

DONES 50-70à amb Mx feta darr. 2à

% Poblac. 15-45à amb interrogatori sobre PLANIFIC. FAMILIAR dar. 2à

PEDIATRIA

% Nens 0-14à Vacunes OK Objectiu SCS-06: >80%

% Nens 2à Vacunes OK Objectiu CatSalut-2005: >95%

% Nens 7à Vacunes OK Objectiu CatSalut-2005: >95%

% Nens 14à Vacunes OK Objectiu CatSalut-2005: >95%

AP12. % Nens 0-3mesos, atesos, amb ALLET. MATERN ) Objectiu SCS: >50%

AP19c. % Nens 4-14à, atesos, amb ASMA derivats segons criteris Objectiu CatSalut: conèixer

AP19c1. % Nens 4-14à, atesos, amb diagnòstic d’ASMA Objectiu CatSalut: conèixer

AP19d. % Nens 0-14à, atesos, amb SOBREPÈS/OBESITAT derivats segons criteris NO EN CONSTA CAP DE DERIVAT

Nens 6-14à amb valoració sobrepès/obesitat darr.2à (IMC) Objectiu SCS-06: >60%

Nens 6-14à amb valoració sobrepès/obesitat darr.2à (IMC) Objectiu SCS-06: >60%

AP19d1. % Nens 0-14à, atesos, amb diagnòstic de SOBREPÈS/OBESITAT Objectiu CatSalut: conèixer

% Nens 0-14à, atesos, amb diagnòstic de SOBREPÈS/OBESITAT Objectiu SCS: CONÈIXER

Nens 7à amb alt risc de CARIES i APLICACIÓ de FLUOR tòpic Objectiu SCS-06: >70%

Nens 7à amb alt risc de CARIES i APLICACIÓ de FLUOR tòpic Objectiu SCS-06: >70%

SALUT MENTAL Conèixer el nº persones >14à amb DEPRESSIÓ i/o distímia (CIM-10) Fer un cribratge amb instrument semi-estructurat (EADG, Yesavage) de les persones amb risc (anteced. Depressió, abus tòxics, intents autolisi ) P27

Conèixer el nº persones >14à amb DEPRESSIÓ i/o distímia (CIM-10)

Fer un cribratge amb instrument semi-estructurat (EADG, Yesavage) de les persones amb risc (anteced. Depressió, abus tòxics, intents autolisi ) P27

CRIBRATGE DEPRESSIÓ Objectiu 2006 SCS (segons Llibre Blanc Activitats Preventives) Font : Llibre Blanc d’Activitats Preventives: www.gencat.net/salut/depsan/units/sanitat/pdf/actipreve2005.pdf

Població diana susceptible de cribratge de depressió. ANTECED. PERSONALS Història anterior de trastorns depressius. AF: trastorn mental greu (esquizofrènia, depressió major, trastorn bipolar) AF o personals d’intent de suïcidi. Malaltia física crònica o greu. Manifestacions psicopatològiques. Símptomes somàtics inespecífics (mareig, cefales, parestèsies, dolor toràcic) Consum habitual de psicofàrmac o substàncies psicoactives. Pacients pluriconsultants. Font : Llibre Blanc d’Activitats Preventives: www.gencat.net/salut/depsan/units/sanitat/pdf/actipreve2005.pdf

Història anterior de trastorns depressius.

AF: trastorn mental greu (esquizofrènia, depressió major, trastorn bipolar)

AF o personals d’intent de suïcidi.

Malaltia física crònica o greu.

Manifestacions psicopatològiques.

Símptomes somàtics inespecífics (mareig, cefales, parestèsies, dolor toràcic)

Consum habitual de psicofàrmac o substàncies psicoactives.

Pacients pluriconsultants.

Població diana susceptible de cribratge de depressió. FACTORS PSICOSOCIALS Infantesa : pèrdua o separació dels pares, pèrdua de contacte amb la llar. Adolescència : separació dels pares, de la llar i de l’escola, fracàs escolar. Adults joves : ruptura matrimonial, embaràs, naixement d’un fill disminuït, pèrdua de feina, pèrdua de progenitor, emigració, manca de recursos socials. Adults i ancians : jubilació, pèrdua de funcions físiques, dol, pèrdua d’un familiar, malaltia a la família. Responsabilitat de tenir cura d’altres, cura d’un familiar ancià. Font : Llibre Blanc d’Activitats Preventives: www.gencat.net/salut/depsan/units/sanitat/pdf/actipreve2005.pdf

Infantesa : pèrdua o separació dels pares, pèrdua de contacte amb la llar.

Adolescència : separació dels pares, de la llar i de l’escola, fracàs escolar.

Adults joves : ruptura matrimonial, embaràs, naixement d’un fill disminuït, pèrdua de feina, pèrdua de progenitor, emigració, manca de recursos socials.

Adults i ancians : jubilació, pèrdua de funcions físiques, dol, pèrdua d’un familiar, malaltia a la família.

Responsabilitat de tenir cura d’altres, cura d’un familiar ancià.

Episodi de risc de depressió P27 (por-risc de tenir malaltia mental): Canvio el literal i poso “RISC DE DEPRESSIÓ” Antecedents personals de depressió o intent autolisi. Consum habitual de psicofàrmacs Somatitzacions recurrents AF: malalties mantals greus (depressió, trast. Bipolar o esquizofrènia). P27 dispararà: Pla Personal: EADG depressió (cada 5 anys).

P27 (por-risc de tenir malaltia mental): Canvio el literal i poso “RISC DE DEPRESSIÓ”

Antecedents personals de depressió o intent autolisi.

Consum habitual de psicofàrmacs

Somatitzacions recurrents

AF: malalties mantals greus (depressió, trast. Bipolar o esquizofrènia).

P27 dispararà: Pla Personal: EADG depressió (cada 5 anys).

 

POBLAC.  15à, atesa, amb risc de trastorn d’estat d’ànim i cribratge depressió (EADG o Yesavage) Objectiu SCS-06: conèixer

POBLAC.  15à, atesa, amb risc de trastorn d’estat d’ànim i cribratge depressió (EADG o Yesavage) Objectiu SCS-06: conèixer

% Avis 70-74à amb test de deteriorament cognitiu fet (MMT, GPCOG)

% Pobl. 12-18à, atesa, amb TCA (trast. Conducta alimentària) Objectiu SCS: conèixer

% Pobl. <18à, atesa, amb TMG (trast. Mental Greu): autismes, esquizo, trast, afectius greus, deliris, trast.límit de personalitat. Objectiu SCS: conèixer

% Pobl. 12-18à, atesa, reconeix consum DROGUES ( enol, o tabac, o altres) Objectiu SCS: conèixer

ATDOM / GERIATRIA Risc sòcio-sanitari/PRE-ALT Augmentar el nº persones >64à en ATDOM. Augmentar el nº persones >74à en ATDOM. Conèixer els grups al quals pertany la població en ATDOM Conèixer l’aplicació d’ATDOM segons Dx multidimensional (bio-psico-social), planificació de cures d’infermeria, pèrdua d’integritat cutània i diagnòstic de cansament del cuidador. Coneixement i aplicació del protocol PRE-ALT

Augmentar el nº persones >64à en ATDOM.

Augmentar el nº persones >74à en ATDOM.

Conèixer els grups al quals pertany la població en ATDOM

Conèixer l’aplicació d’ATDOM segons Dx multidimensional (bio-psico-social), planificació de cures d’infermeria, pèrdua d’integritat cutània i diagnòstic de cansament del cuidador.

Coneixement i aplicació del protocol PRE-ALT

% Persones >74à amb Risc sòcio-sanitari codificat (Z-28) Objectiu SCS: Augmentar >75à sols o amb parella de >75à. Patologia greu invalidant (ictus, MPOC amb O2, diàlisi, AVC, demència severa, etc.) Dèficit habitatge Baix nivell socio-econòmic.

>75à sols o amb parella de >75à.

Patologia greu invalidant (ictus, MPOC amb O2, diàlisi, AVC, demència severa, etc.)

Dèficit habitatge

Baix nivell socio-econòmic.

SCS. % >74à amb Risc sòcio-sanitari codificat (Z-28) Objectiu SCS: Augmentar >75à sols o amb parella de >75à. Patologia greu invalidant (ictus, MPOC amb O2, diàlisi, AVC, demència severa, etc.) Dèficit habitatge Baix nivell socio-econòmic.

>75à sols o amb parella de >75à.

Patologia greu invalidant (ictus, MPOC amb O2, diàlisi, AVC, demència severa, etc.)

Dèficit habitatge

Baix nivell socio-econòmic.

%Pobl. >65à en ATDOM Objectiu SCS: Mantenir o Augmentar

SCS. %Pobl. >65à en ATDOM Objectiu SCS: Mantenir o Augmentar

%Pobl. >75à en ATDOM Objectiu SCS: Mantenir o Augmentar

SCS. %Pobl. >75à en ATDOM Objectiu SCS: Mantenir o Augmentar

ATDOM segons MOTIU 2006

SCS. %ATDOM amb registre NAFRES Objectiu SCS: CONEIXER

% ATDOM amb Dx multidimensional (bio-psico-social) Objectiu SCS: Conèixer A cap ATDOM s’ha registrat abordatge biopsico-social al PROTOCOL

% ATDOM amb Planificació de cures infermeria Objectiu SCS: Conèixer

%ATDOM >75à (no transitoris) amb Valoració geriàtrica integral bàsica*) Objectiu SCS: Conèixer * VALORACIÓ GERIÀTRICA INTEGRAL BÀSICA : clínica i física (TA,deambulació,AVD), cognitiva, estat d’ànim, social, valoració de cansament del cuidador)

PRE-ALT (contacte <48h) (28) 35= 80% (6) 12= 50% EAP VIC (4) 6 (1) 2 XFF (2) 3 (0) 1 PAP (4) 6 (1) 1 MTR (2) 2 (2) 3 MSS (0) 0 (0) 0 LAM (3) 3 (0) 0 JCF (4) 4 (0) 1 JAA (1) 2 (1) 1 IAR (4) 4 (0) 1 AMO (4) 5 (1) 2 ALC HOSP. STA CREU HGV

SATISFACCIÓ Valoració de SATISFACCIÓ Professionals Usuaris Enquestes periòdiques Pròpies. CatSalut

Valoració de SATISFACCIÓ

Professionals

Usuaris

Enquestes periòdiques

Pròpies.

CatSalut

ENQUESTA SATISFACCIÓ CATSALUT 2007 Enquesta telefònica a 31039 individuus, de 351 centres de tot Catalunya. Mínim 80 enquestes de cada centre

Enquesta telefònica a 31039 individuus, de 351 centres de tot Catalunya.

Mínim 80 enquestes de cada centre

 

 

 

 

 

AVALUACIÓ 2007

Add a comment

Related presentations

Related pages

01.08.2007. TV Nova - Dnevnik - YouTube

01.08.2007. TV Nova - Dnevnik. 01.08.2007. TV Nova - Dnevnik. Skip navigation Upload. Sign in. Search. Loading... Close. Yeah, keep it Undo Close.
Read more

Normverbrauchsabgabe Anmeldung Antrag auf Vergütung

NOVA 1 (für UnternehmerInnen) Bundesministerium für Finanzen NOVA 1, ... Innergemeinschaftliche Erwerbe ab 01.07.2010 (§ 1 Z 2 NoVAG) Title: Nova1 ...
Read more

Nova/WTW übernimmt Ebro Electronic « JUVE

29.01.2007 Nova/WTW übernimmt Ebro Electronic. ... Berater Nova Analytics McDermott Will & Emery: Christian von Sydow (München), ...
Read more

NoVa GoDiNa - 01/01/2007 - (by KASPERSKY) - HD-1080p - YouTube

NoVa GoDiNa - 01/01/2007 - (by KASPERSKY) - HD-1080p ... Ork Universal,Denis Nova Godina Party 01 2012 vo Münsterland - Duration: 10:53.
Read more

NOvA Working Group Meeting - Fermilab

OPMO 01-May-07 NOvA WGM 4 Notes for NOvA Discussion with Dan Lehman-4/25/2007 (continued) Then there is also the NEPA documentation schedule which is ...
Read more

Nova2 - Erklärung über die Normverbrauchsabgabe oder ...

NoVA 2-PDF Bundesministerium für Finanzen NoVA 2, Seite 1, Version vom 26.03.2015 An das Finanzamt Eingangsvermerk ... x 20% = 01 Umsatzsteuer
Read more

NOνA ANU Shutdowns - Fermilab

May 1, 2007 NOvA WGM N. Grossman 1 NOνA ANU Shutdowns • Need to delay October 2009 Accelerator Upgrades Shutdown by about a year – October 2010
Read more

Aval (Poha) Puttu - Kamala's Corner

Recipe for Aval (Poha) Puttu. Aval (Poha) ... 2007 in Sweets. Ingredients. Aval (Poha) – 1 cup; ... 01 pm · Reply.
Read more

Nova (Richard Rider) - Wikipedia, the free encyclopedia

Nova (Richard Rider) is a fictional superhero appearing in American comic books published by Marvel Comics. The character appeared historically as the star ...
Read more

Župa Don Bosko - 01.01.2007. NOVA GODINA I RASTANAK S ...

01.01.2007. NOVA GODINA I RASTANAK S GOSTIMA U NAŠOJ ŽUPI Autor: Miljenko Golubic Župnik don Tunjo Blažević predvodio je u 10:30 sati svečanu župnu ...
Read more