Autosatisfakcija

57 %
43 %
Information about Autosatisfakcija
Entertainment

Published on March 9, 2014

Author: dobesdragan

Source: authorstream.com

PowerPoint Presentation: Žene su genijalne Prevod: Tania Klikni za dalje Dobijajući godine mi, žene, dobijamo i kilažu. To je zbog toga što zadržavamo celi život neverovatan broj informacija u našoj glavi. :  Dobijajući godine mi, žene, dobijamo i kilažu. To je zbog toga š to zadržavamo c eli život nev e rovatan broj informacija u našoj glavi. Naravno, dodje jedan momenat kada toliko informacija i pameti više ne mogu stati u našu malu glavicu pa se pretapa celi naš organizam. Sada sve razumijem... : Naravno, dodje jedan momenat kada toliko informacija i pameti vi š e ne mogu sta ti u na š u malu glavicu pa se pretapa c eli na š organizam. Sada sve razum ije m... Ja nemam višak težine !!: Ja nemam vi š ak te ž ine !! Nisam debela !! Ja sam inteligentna !! Vrlo inteligentna !! Za sve divne žene koje čitaju ovo....: Za sve divne ž ene koje č itaju ovo.... PowerPoint Presentation:  Ne bi trebalo smatrati ž ivot kao jedan put prema grobnici gde treba sti ć i sa dobrim zdravljem i bespr e korno l e pim i negovanim telom, ve ć na protiv u ž ivati u č okoladi , u jednoj ruci i č a š i vina u drugoj. Cilj je sti ć i na kraj, sa umornim telom, potpuno iscrpljenim i reć i.... Kakva divna š etnja je bio ž ivot !!!! ... za muskarce koji čitaju ovo ! DA GOSPODO, MI SMO PERFEKTNE !!!: ... za muskarce koji č itaju ovo ! DA GOSPODO, MI SMO PERFEKTNE !!! Zato š to : - Mi ne postajemo ć elave. - Imamo internacionalni dan. - Mo ž emo obu ći i roz a i plavo bez problema. - Mi smo sigurne da su naša deca, naša!: - Mi smo sigurne da su na š a deca, na š a! - Imamo prvenstvo u slu č aju brodoloma - Ne pla ć amo ra č une u kinu ili restoranu. Mi smo prve oslobodjene u slučaju da smo u grupi taoca.: Mi smo prve oslo bo djene u slu č aju da smo u grupi taoca. - Ako smo prevarene, mi smo ž rtve. - Ako prevarimo, oni su rogonje. Mi možemo prespavati sa prijateljicom bez da nas odmah osude kao homoseksualke.: Mi mo ž emo prespav ati sa prijateljicom bez da nas odmah osude kao homoseksualke. -Mi možemo obrati ti pa ž nju na vi š e stvari u isto vr ij eme. Žena ambasadora, je ambasadorka ; a šta je muž ambasadorke?: Ž ena ambasadora, je ambasadorka ; a š ta je mu ž ambasadorke? Ž ena preds j ednika je prva dama ; A š ta je mu ž preds j ednice? Ako rešimo da radimo “muške” poslove, mi smo pionirke : Ako re š imo da radimo “mu š ke” poslove, mi smo pionirke Ako mu š karac re š i da radi “ ž enske” poslove, on je :- za ž ene, “zlatan” - za mu š karce, ženski Petko I NAJZAD :: I NAJZAD : Mi smo sposobne da radimo a p solutno sve š to rade i mu š karci I to sa cipelama na š tiklu...!!! PowerPoint Presentation: Dame, Srećan Vam praznik, današnji dan 8. mart A Vi mu š karci koji s te sposobni da o vo p rizna te, Srećno Vam slavlje sa vašim Damama PowerPoint Presentation: Samo za Dame za današnji dan 8.mart

Add a comment

Related presentations

Related pages

Sisate cure i zene

Autosatisfakcija (za žene) · Čimpanza puši lulu · cool galerije. Za maštovite snove. Social Networks. 1. Sign Up Log In. Related. Sisal Real Estate.
Read more

Vicevi | Forwarduše | Webcafe.hr

Autosatisfakcija (za žene) Čimpanza puši lulu; cool galerije. Malo drugačiji snjegovići; Slatki za poludjeti; Sushi umjetnost; Svaštara 'Nekad je ...
Read more

Komnetar | Forwarduše | Webcafe.hr

Autosatisfakcija (za žene) Čimpanza puši lulu; test & kviz. Fora kviz Provjerite svoje znanje o TV-serijama; Važan test Saznajte koliko dugo bi vam ...
Read more

Video | Forwarduše | Webcafe.hr

Autosatisfakcija (za žene) Čimpanza puši lulu; cool galerije. Malo drugačiji snjegovići; Slatki za poludjeti; Sushi umjetnost; web igrice ...
Read more

Magazin Tabloid 360 ::.

Arogantna dojče kancelarka snosi veoma tešku odgovornost za sve veća razočarenja prema EU. Odbojnost prema Evropskoj Uniji nije samo grčki ...
Read more

hrcak.srce.hr

nice ëlje poslanje nije samodostatnost niti narcisoidna autosatisfakcija, nego okrenutost prema svijetu kao platformi Božjega djelovanja i preobrazbe koja
Read more

Ukradeni zastupnički mandati - pollitika: Neovisni, ali ...

Naravno, legalno ukradeni. Krajnje jednostavno, ukraden je svaki onaj mandat, svaki glas koji nije eksplicitno dan nekoj političkoj opciji koja je izašla ...
Read more