Aula abalar

50 %
50 %
Information about Aula abalar
Education

Published on February 26, 2014

Author: ROSAMMACEIRAS

Source: slideshare.net

Description

Descripción y normas uso AULA ABALAR

AULA ABALAR EN EL IES AFONSO X O SABIO (CAMBRE)

¿QUÉ ES UN AULA ABALAR? AULA ABALAR ● SERVIDOR ● CONEXIÓN WIFI ● ● ● PIZARRA DIGITAL INTERACTIVA ORDENADOR PORTATIL PROFESOR MINIPORTÁTILES

CONEXIÓN ELEMENTOS AULA ABALAR

PORTÁTILES ALUMNOS

RECOMENDACIONES USO PIZARRA DIXITAL INTERACTIVA

PROTOCOLOS ENTREGA MINIPORTÁTILES AO ALUMNADO

NORMAS DE USO DA AULA ABALAR ● O portátil do profesor e os miniportátiles dos alumnos son para o uso exclusivo do profesorado e alumnado integrado no proxecto ABALAR, e non poden saír da aula. ● Os alumnos non poden utilizar o portátil do profesor. ● Os miniportátiles dos alumnos usaranse sempre baixo a supervisión dun profesor. ● ● ● ● O alumno axudante collerá os miniportátiles do carro de carga e llos entregará a outros dous alumnos axudantes, e que a súa vez, serán os encargados de repartilos por orde de lista entre os demais alumnos da clase. O alumno collerá o miniportátil, que lle será entregado polo alumno axudante, coas dúas mans para evitar posibles caídas. A devolución do miniportátil ao carro de carga farase na mesma orde e do mesmo xeito que á entrega. Os miniportátiles se deixarán no oco correspondente ao seu número O alumno non acenderá o miniportátil ata que reciba a orde expresa do profesor, o apagará cando este llo indique, e sempre permanecerá enriba da mesa

NORMAS DE USO DA AULA ABALAR ● ● ● ● Non se colocarán obxectos sobre o miniportátil nin sobre o seu teclado, e se procurará ter a mesa o máis baleira posible para que teña suficiente espazo. Evitarase tocar a pantalla do miniportátil con calquera obxecto que non sexa o seu punteiro, e para o uso do teclado teranse as mans limpas. Cando o alumno teña que ausentarse temporalmente da aula, apagará e pechará o miniportátil, e o deixara enriba da súa mesa. Cando se produza unha incidencia no manexo do miniportátil, o alumno levantará a man e agardará que o profesor o poida atender, procurando interromper a clase o menos posible. ● Será anotada na folla de incidencias polo profesor. ● Os alumnos gardarán tódalas tarefas realizadas na clase según indique o profesor: a) nunha memoria USB. b) no cartafol ALUMNOS do seu miniportátil. c) serán enviadas por correo electrónico.

Add a comment

Related presentations

Related pages

AULA ABALAR

A Real Academia Galega de Ciencias celebra dende o ano 2008 o Día da Ciencia en Galicia, co fin de divulgar a investigación e a ciencia. Ccelébrase o 8 ...
Read more

AULA ABERTA ABALAR - edu.xunta.gal

Benvido/a á web de descarga e documentación do equipamento corporativo Consulta e descarga de: materiais formativos, actualizacións e aplicativos do ...
Read more

Aula Abalar

Espazo Abalar; Proxecto Agrega; Actividades para a pizarra dixital; Con la tecnología de Blogger. ...
Read more

ABALAR | CEIP Isaac Peral - edu.xunta.gal

OS PROGRAMAS DOS PORTÁTILES : O S.O. dos portátiles del Aula ABALAR: Breve descripción do Sistema Operativo dos portátiles del aula Abalar e dos ...
Read more

Competencias Dixitais: Aula Abalar | CEIP Raquel Camacho ...

Aula Abalar. Máis fotos: Abalar. Comentarios recentes. bpernas en Problemas con decimais; anllepernas en Notebook – Actividades Infantil; Maria Stella ...
Read more

espazoAbalar : O que está a acontecer agora en Abalar

ACTUALIDADE DO PROXECTO 05/10/2016 Abalar: Epoptes, unha ferramenta de control de aula nos centros do Proxecto Abalar. Os portátiles do ...
Read more

Ubuntu Aula Abalar 5. Probando el S.O. Abalar en la ...

En este video aprenderemos a manejar el sistema operativo Ubuntu de las aulas Abalar, así como: 1- No borrar la imagen ISO de la distro en el ...
Read more

Aula Abalar do IES de Melide - Principal

Prototipo aula dixital Abalar ... Neste enlace do ITE tedes á vosa disposición interesantes materiais de formación sobre programas e aplicacións diversas.
Read more

Aula Abalar. Unha experiencia de traballo coas TIC no ...

Intervención do profesor Ramón Noche Fraga na I Xornada de Coordinadores e Coordinadoras do Proxecto Abalar, celebrada no Palacio de Congresos ...
Read more

Aula abalar de 5º - abalarfermosa.blogspot.com

AULA ABALAR CURSO 2011-2012 Dentro da formación en centro PFAC COA ABALAR E AS NOVAS TECNOLOXÍAS Damos paso a unha nova andaina para reflictir nela "un ...
Read more