Att Hantera Information

33 %
67 %
Information about Att Hantera Information

Published on December 17, 2007

Author: peter_johansson

Source: slideshare.net

Description

En kort inledande presentation i hur RSS, Diigo och bloggar kan användas för att hantera information

Verktyg för att hantera information RSS - Diigo - Blogg

Aktuella begrepp och diskussioner Bloggar Wikis RSS Sociala nätverk Youtube Flickr Wikipedia Virtuella världar Verktyg, applikationer som t.ex: Digital kompetens Media- kompetens Makt 2.0 Wikinomics The Long Tail Upphovsrätt Generar nya begrepp och diskussioner: Kollaborativt lärande Informellt lärande Kreativt lärande Konstruktivistiskt lärande Connectivism ? Bibliotek 2.0 Skola 2.0 Diskussioner om lärande: Personliga lärmiljöer I distansutbildningen (E-learning 2.0) I företag För vuxenutbildningen Och just nu ska vi prata lite om:

RSS Diigo Blogg

Nya vägar till kunskap? Där hjärnan tar slut tar Google vid? Förmågan att snabbt hitta kunskap kommer att vara viktigare än kunskapen i sig?

Personliga lärmiljöer för vuxenutbildningen Personliga lärmiljöer bygger på följande antaganden: Individen är i centrum – inte innehållet Vikten av att en individ kan organisera sitt eget lärande Individen kan skapa en lärmiljö anpassad till sitt eget lärande En ökande förståelse för vikten av informellt lärande Att lärande sker i olika kontexter och situationer

Personliga lärmiljöer bygger på följande antaganden:

Individen är i centrum – inte innehållet

Vikten av att en individ kan organisera sitt eget lärande

Individen kan skapa en lärmiljö anpassad till sitt eget lärande

En ökande förståelse för vikten av informellt lärande

Att lärande sker i olika kontexter och situationer

Add a comment

Related pages

Förmåga att hantera information - The big 5

Förmåga att hantera information Här handlar det om appar där barnen kan se sammanhang - vad som hör ihop. I dessa appar handlar det om att sortera ...
Read more

Hantera information med hjälp av Excel-tabeller - Excel

Lär dig hur du använder Excel-tabeller för att sortera och filtrera data, få specialformatering för tabeller och se tabellformler fyllas i automatiskt.
Read more

Björnbrum: Att hantera information - bjornbrum.blogspot.com

Ur media strömmar en flod av uppgifter, som antas förmedla information. Men dessa sifferuppgifter meddelas oftast av människor som inte själva ...
Read more

Svårt att hantera information rätt | SvD

Vi lägger allt mer arbetstid på att leta efter information och borttappade dokument. Nästan hälften av oss letar mer än en halvtimme dagligen och ...
Read more

Vårt öppna klassrum: Att hantera information

Vi lever i ett informationssamhälle och vi måste lära oss att hantera den information som ständigt finns omkring oss. Förmågan att kunna söka ...
Read more

Information om kemikalier - ECHA

Att hantera kemikalier som inger betänkligheter; Information om kemikalier; ... Observera att en del av informationen om kemikalier kan tillhöra tredje part.
Read more

Skapa och hantera SharePoint-webbplatser – en översikt ...

Office SharePoint Server 2007 ger ett ramverk för att skapa och hantera webbplatser som du kan använda för att dela information och förenkla samarbetet ...
Read more

Information – Wikipedia

Han menar vidare att information och de olika informationssystem som ... och inte bara att hantera information som mer var fallet i det ...
Read more

Övrigt - Förmågan att hantera information on Vimeo

Förmågan att hantera information 3 years ago. Finns i lärcirkeln Big 5.
Read more

Gartner Says One Third of Fortune 100 Organizations Will ...

Egham, UK, February 27, 2014 View All Press Releases Gartner Says One Third of Fortune 100 Organizations Will Face an Information Crisis by 2017
Read more