atra flasz

40 %
60 %
Information about atra flasz
Entertainment

Published on July 22, 2008

Author: pottomek

Source: authorstream.com

Slide 1: Pomorze Środkowe – atrakcyjność inwestycyjna – czynniki wyboru lokalizacji Robert Seges Departament Inwestycji Zagranicznych Warszawa, 17 lipca 2008 Slide 2: Źródło: IBNGR 2007 Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2007 inwestycje przemysłowe inwestycje usługowe inwestycje high-tech Biorąc pod uwagę atrakcyjność regionów Polska ma szansę przyciągać przede wszystkim inwestycje usługowe i high tech - szansa na rozwój także poza największymi ośrodkami Slide 3: Dodatkowo brano pod uwagę także stopień ochrony środowiska przyrodniczego, poziom bezpieczeństwa powszechnego, poziom rozwoju gospodarki oraz infrastrukturę społeczną. Ich wpływ ma jednak charakter pośredni i związany jest np. z możliwościami kooperacji czy niemożnością wykorzystania optymalnej lokalizacji z powodu jej położenia na obszarach chronionych. Pomorze Środkowe lokuje się w połowie stawki najbardziej atrakcyjnych regionów Źródło: IBNGR 2007 Slide 4: Decyzja o inwestycji w danym kraju/ regionie Ryzyko inwestycyjne Kryteria operacyjne Struktura kosztów Zalety regionu Możliwość zwiększenia produkcyjności Koszty pracy Obciążenia podatkowe Elastyczność kodeksu pracy Pomoc publiczna, granty inwestycyjne Dostęp do inwestorów Przynależność do określonej strefy walutowej Jakość infrastruktury transportowej i logistycznej Jakość infrastruktury telekomunikacyjnej Umiejętności siły roboczej Bliskość rynku zbytu Przejrzystość i stabilność otoczenia prawnego, politycznego i przepisów Stabilność otoczenia i klimatu społecznego Dostępność działek, koszty gruntu i prawo budowlane Szczególne umiejętności siły roboczej w regionie Lokalny język, wartości i kultura Dostępność i jakość ośrodków naukowo badawczych Jakość życia Czynniki wpływające na decyzję inwestycyjną Slide 5: infrastruktura techniczna nastawienie mieszkańców do inwestycji zagranicznych Waga dla inwestora Wpływ władz samorządowych na czynniki decydujące o wyborze danej lokalizacji Slide 6: Diagnoza sytuacji (gdzie jesteśmy?) Analizy szczegółowe: rynku pracy (zasobność, koszty, profile kształcenia), porównawcza analiza kosztów utworzenia firmy, rynku dostępnych nieruchomości – działek, budynków, powierzchni biurowej infrastruktury transportowej infrastruktury gospodarczej i społecznej Jakość życia Analiza budżetu pod kątem planowanych działań Rola władz lokalnych – etap I - Analiza Slide 7: Rola władz lokalnych – etap II - Strategia Zdefiniowanie inwestora: jakiego typu, dla jakiej lokalizacji, jakiej wielkości? Inspirowanie i wspieranie tworzenia klastrów np. w branży budowlanej, rolno-spożywczej, mlecznej Efektywna polityka zatrudnienia jako element strategii aktywizacja i uelastycznienie siły roboczej kształcenie ukierunkowane na potrzeby potencjalnych inwestorów Rozwój infrastruktury technicznej i transportowej przy maksymalnym wykorzystaniu funduszy UE Slide 8: Rola władz lokalnych – etap III - Narzędzia Przygotowanie terenów inwestycyjnych wraz z odpowiednią infrastrukturą (niezbędne wydatki poprzedzające pozyskanie inwestora) Wspieranie tworzenia parków przemysłowych i technologicznych Opracowanie profesjonalnych ofert inwestycyjnych. Lokalne Centrum Obsługi Inwestora - lokalny one-stop-shop - profesjonalna obsługa inwestora. Zwolnienia z podatków i opłat lokalnych. System zachęt i ulg zależnych od samorządu. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Slide 9: Rola władz lokalnych – etap IV - Promocja Zaprojektowanie kampanii promocyjnej (ogólnej) konferencje, seminaria własne i zewnętrzne, wystawy, publikacje kampanie medialne promowanie marki regionu Marketing inwestycyjny Organizacja misji inwestycyjnych na rynki zewnętrzne Organizacja i obsługa misji przyjazdowych Slide 10: Pomoc PAIiIZ dla samorządów Analiza możliwości inwestycyjnych Przygotowanie strategii przyciągania BIZ Przygotowanie ofert inwestycyjnych Współpraca z Centrum Obsługi Inwestora Opracowanie materiałów promocyjnych Szkolenia Wspólne wydarzenia promocyjne Pomoc w obsłudze (wspólna obsługa) Poznanie własnych możliwości Stworzenie strategii przyciągania inwestycji i określenie możliwości finansowych dla jej realizacji. Stworzenie regionalnych i lokalnych instrumentów przyciągania inwestycji Dobrze zaplanowana i ukierunkowana promocja ANALIZA STRATEGIA NARZĘDZIA PROMOCJA Slide 11: We invite you to our website 00-585 Warszawa, ul. Bagatela 12 tel. (+48 22) 334 98 00, fax (+48 22) 334 99 99 e-mail: post@paiz.gov.pl

Add a comment

Related presentations

Related pages

flash OPEL SCENE | Startseite

Sparen mit flash und daparto mehr flash-Kalender Termine melden oder anschauen mehr Fahrzeugbewerbung ... OPEL DER WOCHE: 03er Astra Hier bieten wir ...
Read more

joshtynjala/astra-flash - ActionScript - GitHub

astra-flash - Fork of Astra Flash components ... HTTPS (recommended) Clone with Git or checkout with SVN using ...
Read more

ASTRA BIER | ASTRA. Was dagegen?

ASTRA Noch mehr Astra: Astra Rakete; Biersorten; Werbung; Events & Sponsoring; Geschichte; Astra FC St. Pauli; Banner Blocker; Astra; Shop; Astra-Finder ...
Read more

flash OPEL SCENE | Leserfahrzeuge

flash Retro; aktuelle Ausgabe; Heftarchiv; Abo; Kleinanzeigen; Fahrzeugofferte; Mediadaten; FAQ; SZENERADAR. Forum & Co; ... Opel Astra G 2001. Held oder ...
Read more

ASTRA Flash Components: 10 (!) weitere Open Source ...

Nachdem ich letzten Sommer bereits über ASTRA Components – fünf tolle Open Source Komponenten für Flash CS3 – berichtet habe, gib es nun Nachschub.
Read more

ASTRA Flash Components: Kostenlose Komponente für ...

Von Yahoo! wurden fünf kostenlose Flash-Komponenten mit dem Namen "ASTRA Components" bereitgestellt. Besonders interessant finde ich die Komponente ASTRA ...
Read more

Astra Coupe - Turbobremsenumbau ala "Flash"

Moin! In der aktuellen Flash wird der Umbau der Bremsanlage von einem Astra G Caravan (vermute 2,0 oder 1,8 > wegen 5 Loch) auf die Bremsanlage vom
Read more

Flash-Speicher – Wikipedia

Flash-Speicher haben eine begrenzte Lebensdauer, die in einer maximalen Anzahl an Löschzyklen angegeben wird (10.000 bis 100.000 Zyklen für NOR-Flash ...
Read more

Web Templates by Astra - Template Monster

Web Templates by Astra | View all Astra's web templates and flash templates.
Read more

Yahoo! Flash Developer Group

Yahoo! Flash Developer Group is a Public Group with 1305 members. ... Since ASTRA Flash components are built on top > > of the CS3 component architecture, ...
Read more