Atenció cronicitat

57 %
43 %
Information about Atenció cronicitat
Health & Medicine

Published on March 4, 2014

Author: jescarra

Source: slideshare.net

Description

Sessió clínica. Servei d'Endocrinologia

Cinc idees al voltant de l’atenció a la cronicitat Programa de atención a la cronicidad Dr. Joan Escarrabill Programa d’Atención a la Cronicitat – Barcelona Esquerra. Hospital Clínic (Barcelona) Pla Director de les Malalties de l’Aparell Respiratori (PDMAR) & Observatori de les Teràpies Respiratòries a Domicili (ObsTRD). FORES. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya 1 Barcelona, 08 de gener de 2014

La Vanguardia, 11 d’agost de 1925 2

Atenció a la cronicitat Diabetis Debut Edat + HbA1c Insulinització Post alta Integrated care IC Trastorns cognitius HIV / onco-hem… Fràgil MPOC Avaluació OD 3 polítiques compartides entre l’Hospital & Atenció Primària 3 …

Atenció centrada en la persona Educació, informació i suport a la presa de decisions Model transicional Atenció geriàtrica Atenció farmacèutica Sist. informació 4

Eixos principals Centrats en el pacient “Experiència del pacient” Comunitat A la vora de casa Difuminar els límits entre l’hospital i la comuntat Resultats Valor Inlou l’eficiència Evitar el malbaratament 5

Grups de pacients amb necessitats comunes Tot el cicle assistencial Medicina de precisió Experiència del pacient Persones vs Població 6 5 idees al voltant de la cronicitat

Pablo Picasso (1881-1973) 7 "Ciencia y caridad" (1897).

J A Muir Gray. Lancet 2013;382:200-1 Better value through population and personalised medicine. Efectivitat Personalitzat Medicina poblacional Qualitat Seguretat Valor 8 Evidència a mida  Biomarcadors  Valors personals  Situació clínica  Context Responsabilitats respecte a la població atesa  Evitar desigualtats  Distribució de recursos

La mateixa GPC per a tota la població? La mateixa dosi d’un fàrmac per a tota la població? BMJ 2012;345:e5915 doi: 10.1136/bmj.e5915 9

J Am Med Inform Assoc 2012;19:e46ee50. Si es fan servir les HC només avaluarem la població que “truca a la porta” Necessitats de creuar dades • Farmàcies • Treball social •… 10

Implicació de les farmàcies comunitàries Gac Sanit. 2012;26:288 Taxes de participació 11 45% N Engl J Med 2012;366:697-706.

Prevenció • Informació Online • Micro-xips per assaigs • Gamification based wellness Diagnòstic • Diagnòstic domiciliari • Sensors • Genòmica personalitzada Seguiment 12 • Robots / Nanorobots • Control adherència / Mobile Health • Augmenting Human Capabilities • 3D printing

www.businessinsider.com/gamification-in-healthcare-2013-1 De quina manera s’incentiven els canvis en els estils de vida? 13

Grups de pacients amb necessitats comunes Tot el cicle assistencial Medicina de precisió Experiència del pacient Persones vs Població 14 5 idees al voltant de la cronicitat

Jan Steen (1626-1679) De piskijker (*) (1633-1635) (*) piss-watcher 15

La medicina del futur (i) Reactiva Proactiva Preventiva Predictiva P Medicine Personalitzada Participativa 16

La medicina del futur (ii) Reactiva Proactiva Intervencions que no es fan en centres sanitaris però amb un gran impacte: aigües, escoxadors, aliments, medi ambient… Política Productivitat + 4P Medicine Població Precisió 17 Valor Sostenibilitat Evitar el malbaratament

Model conceptual en el marc de l’atenció a la cronicitat Diagnòstic de precisió Thorax. 2013 ;68:687-90. Paquet de cures (personal) Caixa d’eines (locals) Avaluació 18 © Agustí & Escarrabill Grups de pacients amb necessitats comunes?

Diagnòstic de precisió Avaluació Personal Intervencions Població 19 Paquet de cures/ Adherència Necessitats Eines Diagnóstic de precisió Genètic © Escarrabill, Agustí, Espaulella. 2014 Funcional Social

Grups de pacients amb necessitats comunes Tot el cicle assistencial Medicina de precisió Experiència del pacient Persones vs Població 20 5 idees al voltant de la cronicitat

Florence Nightingale in Crimean War Une leçon clinique à la Salpêtrière André Brouillet (1887) Ancienne affiche scolaire double face le volailler, la couturiere 21 Éditions Rossignol, Montmorrillon

Incentivar l’incremetnt de valor Health Affairs 2013;32:516–525 Resultats Equips assistencials Grups de pacients amb necessitats coumnes 22

Grups de pacients amb necessitats comunes Fràgils (“risc potencial”) Suport post-alta Necessitats Necessitats sanitàries i socials Complexitat tècnica • Genètic Diagnòstic • Funcional de precisió • Social Pla a llarg termini Trastorns cognitius Múltiples necessitats (“PCC”) “Caixa d’eines” territorial Barreres d’accés Residències Fracàs predominant d’un òrgan Final de vida

Grups de pacients amb necessitats comunes Fràgils (“risc potencial”) Suport post-alta Necessitats Necessitats sanitàries i socials Complexitat tècnica • Genètic Pla a llarg termini Diagnòstic • Funcional de precisió • Social Final de vida Trastorns cognitius Múltiples necessitats (“PCC”) “Caixa d’eines” territorial Barreres d’accés Alternatives per oferir els serveis Residències Fracàs predominant d’un òrgan Intervenció simple Intervenció ambulatòria intensiva Crisi Problema nou Claudicació del cuidador

Arch Gerontology & Geriatrics 2014;58:37–42 Highest proportions of unmet needs were found in the psychosocial domain Camberwell Assessment of Need for the Elderly (CANE) Reynolds, T et al. Br J Psy 2000;176:44–452 25

Ann Intern Med. 2010;153:69-75. High error rates may occur when physicians face complicated situations that require attentiveness to individual patient context. 26

Tampoc no costa tant! 27

Tampoc no costa tant! • Les persones amb discapacitat es poden dutxar. • La instal·lació és barata • Tota la ciutadania s’integra en el mateix espai 28

Grups de pacients amb necessitats comunes Tot el cicle assistencial Medicina de precisió Experiència del pacient Persones vs Població 29 5 idees al voltant de la cronicitat

Joan Miró (1893 - 1983) La Masia (1921) 30

Avaluar tot el cicle assistencial Totes les “peces” indispensables amb el mateix nivell de qualitat 31 Porter ME. N Engl J Med 2010; 363:2477-2481 El “temps” del pacient no és el mateix que al “temps” del professional

Harvard Business Review. September 2011 32

Oportunitats per millorar el valor • Reduir variabilitat innecessària • Millorar la capacitat d’ús dels recursos • Procés correcte al lloc correcte • Rapidesa • Evitar el malbaratament durant tot el cicle 33

"It's not about top-down or bottom-up -it's about working together" 34

The Economist (June 2 , 2012) th Squeezing out the doctor

Cartografia sanitària Salut comunitària 36

Grups de pacients amb necessitats comunes Tot el cicle assistencial Medicina de precisió Experiència del pacient Persones vs Població 37 5 idees al voltant de la cronicitat

Edvard Munch (1863-1944) Skrik (El crit) 1893 38

L'estat de malestar induït per l'amenaça de la pèrdua d'integritat (intactness) o desintegració de la persona, independentment de la seva causa Pèrdua de control 39 Patiment

Sofrir • : v intr. Experimentar un dolor físic o moral més o menys prolongat, un dany. Patir • v intr. Ésser afectat d’un dolor, d’un mal físic, especialment d’un mal habitual, continu Sofert: Adj. Que aguanta bé, pacientment, els sofriments. 40

Anuario de Psicologia 1998; 29:5-17 41

Fonts de patiment Associat al diagnòstic Inevitable Associat al tractament Patiment Evitable 42 Disfunció en la prestació del servei

Fonts de patiment Inevitable Mitigar Evitable Evitar Patiment 43

Exemples de “patiment evitable” Manca de respecte Angoixa relacionada amb la poca coordinació Errors diagnòstics Complicacions adquirides a l’hospital Esperes innecessàries Dolor innecessari 44 – – Mal diagnòstic Tractament insuficient

Es pot mesurar el “patiment evitable”? Suport emocional Coordinació de l’atenció • Transferències deficients • Manca sistemàtica de coneixement del seu pla terapèutic • Opinions contradictòries • Tracte inadequat als cuidadors Claredat de la comunicació Decisions compartides Control del dolor Qualitat de l’atenció 45

? 46

Defining Patient Experience 47

Factors que determinen l’experiència del pacient Relacions interpersonals Factors “hotelers” Neteja 48 Respecte Tècnics/ clínics

+ Eficàcia 49 N Engl J Med. 2009;361:109-12 La satisfacció del pacient és molt important però NO pot ser el resultat més important d’un projecte Satisfacció +

La “satisfacció” en un programa d’educació terapèutica ??? Èxit Fracàs total 50 Per qué no canvia? No canvia per insatisfacció? ¿Èxit?

Arch Intern Med. 2012;172:405-11 51

NEJM 2013;368:201-3 52

Experiència del pacient (i) Temps Capacitat de resolució Co-participació Informació 53 • Espera • Resposta • Resolució • Quants professionals intervenen per a resoldre els problemes? • Varies opcions • Procés de presa de decisions • Deliberació • Intel·ligible • En el moment adequat

Experiència del pacient (ii) Utilitat • Fins a quin punt ha estat útil… Interferència • Incovenients que ha generat l’activitat en la vida quotidiana Benefici Manteniment 54 • El benefici supera els inconvenients? • Fins a quin punt serè possible de mantenir….?

Experiència del pacient (iii) Respecte al cuidador Coordinació de l’atenció ? ? 55 • S’accepta el cuidador del pacient+ • Rep la informació que vol el pacient • Tots els implicats reben la mateixa informació al mateix temps

56

• Vast majority of nursing stuff are rude, lazy, ignorant, and even aggressive with no empathy or understanding of a patient's needs/desire to find out. • Vast majority of nursing and catering staff do not communicate. • Left to wash and dress myself most days after major spinal surgery. • “Sometimes no hot water on this ward at weekends“ https://www.nhs.uk/careconnect/choices/reviews/RYJ02/262908 57

58

Never Knowingly Undersold Mai res malvenut sabent-ho 59

BMJ Open 2013;3:e003583 60

Objectiu final Health Affairs 2008;27:759–769 Millorar la salut de la població Millorar l’experiència al voltant de l’atenció rebuda Resposta a les necessitats de la comunitat resolvent problemes tan a la vora de casa del pacient com sigui possible Centrats en resultats que tinguin interès pel pacient • • • • • Claredat de la informació Temps de resolució Cicle assistencial Temps de recuperació. Intèrval entre aguditzacions Sostenibilitat Evitar el malbaratament

Que tinguin interès pel pacient Que avalin les intervencions Que tinguin impacte sobre el conjunt del sistema 62

63

3 Tot el procés, no la suma de cada element aïllat Grups de pacients amb necessitats comunes 4 2 5 Diagnòstic de precisió idees 1 No n’hi ha prou…cal pensar en la població 64 5 Evitar el patiment relacionat amb l’organització de l’atenció

Moltes gràcies per la vostra atenció 65

Add a comment

Related presentations

Related pages

Presentació del Programa de Prevenció i Atenció a la ...

4 El Programa de prevenció i atenció a la cronicitat..ens ha de permetre reordenar el sistema sanitari català.....articulant –lo amb el sistema ...
Read more

salutweb.gencat.cat

Hier sollte eine Beschreibung angezeigt werden, diese Seite lässt dies jedoch nicht zu.
Read more

El Programa de prevenció i atenció a la cronicitat integra ...

La prova pilot del model d’atenció a pacients crònics complexos, duta a terme a la demarcació de Girona ha reduït durant l’any 2011 en més d’un ...
Read more

Adequació de la xarxa sociosanitària en l atenció a la ...

2 de 38 Adequació de la xarxa sociosanitària en l’atenció a la cronicitat Direcció i coordinació: Pla director sociosanitari Autors o redactors ...
Read more

El Programa de Prevenció i Atenció a la Cronicitat de ...

Línies estratègiques del Programa Prevenció i Atenció a la Cronicitat 2.1 Implantar processos clínics integrats 2.2 Potenciar els programes de protecció,
Read more

I Jornada Transversal d’Atenció a la Cronicitat: Què ...

Membres associats col·laboradors. Oficina d’Atenció a l’Associat. Com associar-se
Read more

Atenció a la Cronicitat i Ètica - raco.cat

Atenció a la Cronicitat i Ètica Sílvia Zamora. Coordinadora docent EAP Dreta de l'Eixample Arran de la implantació del Programa d’Atenció a la ...
Read more

El Govern aprova el Programa de prevenció i atenció a la ...

Dimarts, 5 de juliol de 2011 El Govern aprova el Programa de prevenció i atenció a la cronicitat Amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida dels ...
Read more

Bioètica i cronicitat | Comitè de Bioètica de Catalunya

El Pla d’atenció a la cronicitat és una excel·lent iniciativa però que, mal entesa i mal utilitzada, pot generar situacions degradants. Conclusions.
Read more