Atacando en medio campo conceptos básicos por Chiqui Barros

67 %
33 %
Information about Atacando en medio campo conceptos básicos por Chiqui Barros
Sports

Published on March 13, 2014

Author: apuntesbasket

Source: slideshare.net

Description

Atacando en medio campo conceptos básicos por Chiqui Barros

ATACANDO EN MEDIO CAMPO: CONCEPTOS BÁSICOS (Chiqui Barros) 1. FILOSOFÍA XERAL. IDEAS. 1º) Obrigar á defensa a realizar o maior traballo posible. 2º) Conseguir que o equipo ocupe ben as posicións de ataque. 3º) Xogar con balón desde o dominio do 1X1 e do 2X2, en todas as súas opcións. 4º) Xogar sen balón. MÁXIMA LIBERDADE NO XOGO CON BALÓN + MÁXIMA ORDE NO XOGO SEN BALÓN 5º) Que cada canastra faga sentirse partícipes a todos os membros do equipo. 6º) Agresividade no 1X1 e no 2X2. 7º) Capacidade para crear para os demais (con balón)+ habilidade para facilitar esa creación (sen balón). 8º) Cultura táctica (táctica colectiva e individual)+ dominio técnico (técnica individual). 9º) O adestrador está para dar solucións a todos os problemas que se presenten y para facer pensar aos xogadores. 10º) Ninguén crea desde a desorde. O XOGADOR CON BALÓN VERASE ARROUPADO POLA CONSTANTE ACTIVIDADE SEN BALÓN DOS SEUS COMPAÑEIROS QUE LLE CREARÁN As MELLORES LIÑAS DE PASE POSIBLES, ADEMAIS DE DIFICULTAR AS AXUDAS DEFENSIVAS COA SÚA CORRECTA E CONTÍNUA ACTIVIDADE SEN BALÓN SE O MEU EQUIPO FAI O 80% DAS CANASTRAS NO XOGO POR CONCEPTOS E O 20% “DE SISTEMA”, COMO VOU A TRABALLAR O 80% DO TEMPO OS SISTEMAS E APENAS O 20% OS CONCEPTOS? Para un bo ataque, é preciso saber: A.-Que é un bo tiro. B.-Que fago logo de pasar. C.-Que teño que facer para recibir en situación óptima.

D.-Que teño que facer se non recibo. E.-Que teño que facer se o meu compañeiro móvese. F.-Ser un bo xogador de 1x1. Ser un bo “chupón”. G.-Cando e como ir ao rebote ofensivo. H.-Organizarse no balance e a transición defensiva. 2. MEDIOS TÉCNICOS E PRINCIPIOS TÁCTICOS- ESENCIAIS E NECESARIOS PARA CONSEGUIR PLASMAR A FILOSOFÍA XERAL DO ATAQUE. O punto de partida está en recoñecer os medios e principios cos que contamos -que, ademais, necesitamos forzosamente coñecer e dominar - e que son axeitados a esta finalidade. Entón, temos: A. DRIBLING. Concepto esencial, e demasiado vilipendiado, no baloncesto de hoxe e de sempre. BOTAMOS PARA OBTER VANTAXE. PROGRESAR – LARGO. PENETRAR – CORTO. MELLORAR ÁNGULOS E CREAR LIÑAS DE PASE. Daremos o primeiro bote buscando sempre a vantaxe e pararemos de botar, encadeándoo inmediatamente coa acción posterior de finalización o pase, cando teñamos decidido o que facer. CREE NAS FINTAS. SE CREES NELAS, GANARÁS. NON E O QUE TI FAGAS, É O QUE EL CREA QUE TI VAS A FACER OU PODES FACER. A FINTA TERÁ QUE SER IGUAL AO XESTO TÉCNICO IMITADO. UN XOGADOR TEN QUE SABER SEMPRE PARA QUE BOTA, CANDO ESTÁ INICIANDO O DRIBLING, ASÍ COMO PARA QUE DEIXA DE FACELO, CANDO AGOTA O DRIBLING.

B. PASE. Os bos pasadores son un ben escaso. Distinguimos entre pasar ben técnica e tácticamente. O BO PASE, TECNICAMENTE, É O QUE CHEGA AO SEU DESTINO. O BO PASE, TÁCTICAMENTE, É O QUE O FAI Á ÁREA ÓPTIMA DO XOGO, BEN INDIVIDUAL, A DE MÁXIMO PERIGO DO RECEPTOR, BEN COLECTIVA, A MELLOR DENTRO DO XOGO DO EQUIPO. A SELECCIÓN DO PASE VAI INTIMAMENTE UNIDA AO COÑECEMENTO DO XOGO. SE XUNTAMOS DRIBLING E PASE, CHEGAMOS A UN CONCEPTO ESENCIAL NA PLASMACIÓN DESTA FILOSOFÍA OFENSIVA: C.- PENETRAR E DOBRAR. Idea clave: penetra sempre con intención de anotar. O traballo do xogador con balón será o de obter unha vantaxe coa intención de anotar e, a partir de aí, da resposta defensiva, decidir. Porque o pase é máis fácil desde o tiro o la entrada, mentres que o tiro o la entrada é moi complicada desde o pase. Recordando que: O MÁIS IMPORTANTE NON É O QUE TI FAGAS, O MÁIS IMPORTANTE RESIDE NO QUE A DEFENSA CREA QUE TI VAS A FACER. PORQUE A ESENCIA DO XOGO RESIDE NA SIMULACIÓN Tendo en conta que: A. Se empregas un único bote para lograr a vantaxe, entón, o % de poder dobrar interior é moito máis alto porque as axudas serán moito máis complicadas ao ter menos tempo para reaccionar e chegar. B. Se xogas con dous ou máis botes, o risco de perdas en pases interiores será maior ao ter máis tempo de chegada a segunda axuda, co que a mellor opción, case sempre, será exterior-aberta. C. Traspasa o corpo das axudas defensivas para dobrar. non teñas medo ao contacto, non anticipes o pase.

Pero para que este concepto de penetrar e dobrar teña éxito, entón, ademais de pase e bote- dribling, necesitamos dominar o fundamento esencial no baloncesto de ataque: D.Tiro. O mellor tiro é o que entra, pero aínda que non entren hai moi bos tiros e, outros, metidos, que é verdade que valen e contan, pero que poden vir de horrorosas decisións. O TIRO É TÉCNICA O TIRO É TÁCTICA O TIRO TÁCTICO É MOMENTO – CANDO – SITUACIÓN – ONDE . Nada disto tería éxito sen o dominio do segundo concepto esencial na plasmación desta filosofía ofensiva: E.- Xogar sen balón. Idea clave: os xogadores sen balón crean todas as opcións posibles ao xogador con balón que se preocupa de producir e obter a vantaxe. A MAIOR PARTE DO ATAQUE SUCEDE SEN BALÓN. CANTO MÁIS E MELLOR TRABALLES SEN BALÓN, MÁIS FÁCIL O RECIBES. Castiga cada axuda o erro defensivo. Busca as costas da defensa e a túa área óptima-técnica e táctica-de recepción. PERO PARA XOGAR BEN SEN BALÓN, PRECÍSASE UNHA ALTA COORDINACIÓN DE TODOS OS XOGADORES DENTRO DO CAMPO, O QUE NOS LEVA A OTRO DOS PUNTOS BÁSICOS OU SOPORTES DO ATAQUE, O TERCEIRO CONCEPTO ESENCIAL. F.- Os espazos. SEN ESPAZOS, NON HAI BO ATAQUE POSIBLE Fai grande o campo, do mesmo xeito que en defensa tratas de facelo pequeno e reducir os espazos. Fagamos en ataque aquelas cousas que máis nos custa defender os 2x1 da defensa deben ser moi difíles de executar.

Ter posibilidades de portas-atrás sen axudas ante a defensa agresiva das liñas de pase. Forzar a que as axudas sexan longas e complicadas e provocar dúbidas en canto á súa realización ou non. Os espazos correctos crearán triángulos, esenciais para ter máis e mellores posibilidades de dentro-fóra e de investimentos, así como facilitarán as posibilidades claras de ir ao rebote ofensivo. RESUMO MEDIOS TÉCNICOS PRINCIPIOS TÁCTICOS DRIBLING PENETRAR E DOBLAR PASE TIRO XOGAR SEN BALÓN ESPAZOS (TRIÁNGULOS E REBOTE OF). 3. AUTOMATISMOS QUE AXUDAN NA CONSTRUCIÓN DOS HÁBITOS OFENSIVOS CORRECTOS E AXEITADOS. 3.1.O máis importante son os conceptos de tomar vantaxe respectar espazos. 3.2.Nunca xogues onde un defensa poida defender á vez a dous atacantes. A diferenza entre estar marcado ou libre é apenas un paso. 3.3.Ter sempre a posibilidade de cambiar o balón de lado. INVERSIÓN DE BALÓN 3.4. O baloncesto é un xogo de ángulos. 3.5.Non importa o rápido que se xogue, si o intelixente que se xogue. O ben que se lea a defensa.

3.6.As liñas nunca cambian. Xoga con elas. Favorécenche. As liñas de campo son as túas amigas, emprégaas. 3.7.Pequenos detalles gañan a grandes defensas. 3.8.Ataca sempre o aro. 3.9. Non regales espazos xa gañados. 3.10.Xoga un paso por detrás da liña de tres -perímetro- e en sentido circular e contrario- interior. 3.11.Non botes por botar. DE CADA BOTE SACA UNHA VANTAXE. DE CADA VANTAXE, SACA OUTRA. 3.12. A esencia do xogo é o engano. Adestra con imaxinación. 4. METODOLOXÍA Buscamos un sistema e un método mediante o cal resulte fácil o ensino do baloncesto. O xogador debe comprender a situación e a partir de aí decidir e executar. COMPRENDER SITUACIÓN + DECIDIR + EXECUTAR PUNTOS ESENCIAIS: AGRESIVIDADE E LIBERDADE CON BALÓN + AGRESIVIDADE E DISCIPLINA SEN EL + VEXO O CAMPO E VISIÓN MARXINAL BALÓN + MÉTODO INTELIXENTE= XOGADOR LISTO XOGADORES QUE SAIBAN RESOLVER AS SITUACIÓNS LÍMITE TÉCNICA INDIVIDUAL + TÁCTICA INDIVIDUAL + TÁCTICA COLECTIVA Chega ao 5x5 con paciencia, porque se o 1x1, 2x2, 3x3... é bo, entón, o xogo colectivo tamén o será.

Ensina a recibir mirando e a mirar decidindo, porque no baloncesto de hoxe en día non se pode recibir - mirar -decidir. Iso permitirache gañar tempo para desequilibrar en ataque. 5. BREVE REFERENCIA AO XOGO DE BLOQUEOS Os bloqueos, como parte esencial do xogo de ataque, teñen dous aspectos básicos, a saber, o TÉCNICO, a técnica individual sobre como se debe executar e realizar un bloqueo, e o TÁCTICO, o momento, dentro do timming do xogo colectivo, para a súa realización, xunto co espazo onde se debe facer o bloqueo en cuestión. NORMA: Bloqueador- bloquea un área. Bloqueado- leva ao seu home ao bloqueo. FILOSOFÍA: a. Buscar sempre a vantaxe. b. Buscar bloqueos que, se se producen cambios, provoquen miss-match vantaxosos. c. Pequeno a grande e grande a pequeno. REGRA: Bloqueado debe ir ao balón. O bloqueo está para castigar ás boas defensas, agresivas no uso do corpo e nas liñas de pase, e o bloqueador debe bloquear como un coitelo impedindo, ou polo menos dificultando, a saída defensiva polo lado oposto ao que inicialmente negou a defensa. SOBRE BLOQUEOS INDIRECTOS Opcións a considerar. A. Se o defensor vai por enriba, entón porta-atrás ou esquina.

B. Se o defensor vai polo medio, cambia a orientación do bloqueo, agarrando a camiseta do teu compañeiro, sen renunciar a la posible porta-atrás. C. Se o defensor persegue, envolve (curl)-sen esquecerche do posible bloqueo encadeado ao xogador que fai body-check-tamén aquí, debes agarrar a camiseta xusto no momento de pasar o bloqueo para non deixar espazo a la defensa. Cambia de ritmo no bloqueo, e, se hai máis dun bloqueo, cambia aínda máis de ritmo entre un e outro. SOBRE O BLOQUEO ENTRE POSTES OU INTERIOR PEQUENO A GRANDE A. Bloquea en puntos. B. Bloquea como un coitelo. C. O bloqueado ten que ir primeiro ao balón para lograr logo un bloqueo decisivo preto de canastra. SOBRE OS BLOQUEOS CEGOS A. O xogador que vai a ser bloqueado, debe actuar para manter a atención do seu defensor nel e dificultar a posterior resposta defensiva ao bloqueo cego. B. Mete ao teu mellor home no bloqueo, levándoo aínda máis cara ao balón. C. O bloqueador buscará a mellor continuación posible tras bloquear. SOBRE AS OPCIÓNS DOBRES -DÚAS POSIBLES SAÍDAS DO BLOQUEO A. Colócate pronto paralelo á liña de fondo. SOBRE BLOQUEO DIRECTOS -OPCIÓNS DE XOGO MAN A MAN A. Leva o balón por baixo do bloqueo. B. As liñas nunca cambian. Son o teu mellor aliado. C. Intenta pasar ombreiro con ombreiro D. Xoga sen medo ao contacto. E. Empregar dous botes. 1º.-recoñecer. 2º.-decidir F. Saber xogar fronte a un 2x1. G. Romper o bloqueo-bloqueador e bloqueado. H. Pasar polo medio da defensa.

I. Continuar rápido e ben. J. A arte de pasar no pick & roll. K. O bloqueador debe xogar coa rotación-resposta defensiva. L. Saber que o pick &roll é en si unha arte e unha gran posibilidade, pero non esquecer que case sempre acaba sendo un cebo para castigar fose do mesmo a actividade defensiva de rotación e axuda dos tres xogadores defensivos non involucrados nese pick & roll. M. A clave está no xogo sen balón fóra do bloqueo.

Add a comment

Related presentations

Related pages

ATACANDO EN MEDIO CAMPO: CONCEPTOS BSICOS

ATACANDO EN MEDIO CAMPO: CONCEPTOS BÁSICOS (Chiqui Barros) 1. ... Se o defensor vai por enriba, ... ATACANDO EN MEDIO CAMPO: CONCEPTOS BSICOS
Read more

اردوی سه روزه کاشان > مرکز مقاومت بسیج سازمان حج و زیارت

El pensamiento jurídico es un fenómeno difícil de aprehender en si, por su ... el Festival del Medio Otoo, que en los últimos aos se ha ... en el campo ...
Read more

2016.06.04

Durante la mañana. pero finalmente reconoció el episodio por medio ... por encima de la inflación. Esos conceptos. ... en zonas sin servicios básicos ...
Read more

2016.06.04

En medio de la multitudinaria ... reconoció el episodio por medio de un comunicado. el ... conceptos. devolvimos unos 300 millones en esos mismos ...
Read more

ÚLTIMA HORA - unpuntoenelinfinito.com

... Rodrigo Janot Monteiro de Barros, ... "Tengo el agrado de dirigirme a V.E. para comunicarle por este medio mi renuncia al ... en medio de la ...
Read more

Emgu CV / Tesseract Ocr Svn2Git clone (obsolete) / [d8e049 ...

Download this file. 218631 lines (218630 with data), 3.2 MB
Read more

Diccionario enciclopedicoTacna 2013 - pt.scribd.com

Antiguo Pago del valle de Tacna. la Alameda se ubica en medio de la avenida ... ALEXANDER VON HUMBOLDT. en la batalla del Campo de la Alianza. Diputado por ...
Read more

Tiempo Argentino - Sábado 9 Mayo 2015 by Diario Tiempo ...

Tiempo Argentino - Sábado 9 Mayo 2015 | Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and ...
Read more

Diario Castellanos 28 08 by Diario Castellanos - issuu

Con la verdad no ofendo ni temo Fundado por Francisco Peréz Torres y Juan B. Audenino el 7 de Setiembre de 1938. Director: Jorge ...
Read more