advertisement

Askidakahve2

50 %
50 %
advertisement
Information about Askidakahve2

Published on May 27, 2007

Author: gardiyan

Source: slideshare.net

advertisement

ASKIDA KAHVE

İ talya'da Venedik ‘in kenar mahallelerinden birinde, bir Cafe-Barda, espressolarimizi içiyorduk.

İ talya'da Venedik ‘in

kenar mahallelerinden birinde, bir Cafe-Barda,

espressolarimizi içiyorduk.

İ çeri giren mü ş terilerden biri, barmene "due caffee, uno sospeso" (iki kahve, biri ask ı da) dedi, iki kahve paras ı verdi, bir kahve içip gitti,

İ çeri giren mü ş terilerden biri, barmene

"due caffee, uno sospeso" (iki kahve, biri ask ı da) dedi, iki kahve paras ı verdi,

bir kahve içip gitti,

B armen de duvar üzerinde as ı l ı duran ç iviye bir küçük ka ğı t ast ı .

B armen de duvar üzerinde

as ı l ı duran ç iviye bir küçük ka ğı t ast ı .

Biraz sonra içeri iki ki ş i girdi. Onlar da “ trio caffee, uno sospeso" ( üç kahve, biri ask ı da) dediler, Üç kahve paras ı verdiler ve iki kahve i ç tikten sonra gittiler.

Biraz sonra içeri iki ki ş i girdi.

Onlar da “ trio caffee, uno sospeso"

( üç kahve, biri ask ı da) dediler,

Üç kahve paras ı verdiler ve iki kahve i ç tikten sonra gittiler.

Barmen "ask ı “ ya yine bir küçük ka ğı t ast ı . Bunun gün boyu böyle sürdü ğ ü anla şı l ı yordu.

Barmen "ask ı “ ya yine bir küçük ka ğı t ast ı . Bunun gün boyu böyle

sürdü ğ ü anla şı l ı yordu.

Bir süre sonra kahveye, üstü ba şı biraz eski-püskü, belli ki yoksul bir ki ş i girdi ve barmen ’ e "un o caffee sospeso "(ask ı dan bir kahve) dedi.

Bir süre sonra kahveye, üstü ba şı biraz eski-püskü,

belli ki yoksul bir ki ş i girdi ve barmen ’ e

"un o caffee sospeso "(ask ı dan bir kahve) dedi.

Barmen hemen bir kahve haz ı rlad ı ve Yeni mü ş terinin önüne koydu. Yoksul ki ş i kahvesini içtikten sonra para ödemeden ç ı kt ı , gitti. Barmen ise duvardaki ask ı ya takt ığı ka ğıt lardan birini kopard ı , parçalay ı p çöp kutusuna att ı .

Barmen hemen bir kahve haz ı rlad ı ve

Yeni mü ş terinin önüne koydu.

Yoksul ki ş i kahvesini içtikten sonra para ödemeden

ç ı kt ı , gitti. Barmen ise duvardaki ask ı ya takt ığı ka ğıt lardan birini kopard ı ,

parçalay ı p çöp kutusuna att ı .

Bu gözlemimizin sonunda, gözlerimizi ya ş artan, fakat kesinlikle örnek almam ı z gereken bir “ İ talyan toplumsal terbiyesi" ö ğ rendik:

Bu gözlemimizin sonunda, gözlerimizi ya ş artan,

fakat kesinlikle örnek almam ı z gereken bir

“ İ talyan toplumsal terbiyesi" ö ğ rendik:

Yard ı m etmek için insanlar ı n gereksinimlerini belirlerken, yaln ı zca ya ş amsal gereksinimlerle s ı n ı rl ı kalmak zorunda de ğ iliz. Bir Venedikli için, ya ş amsal olmasa da kahve, günlük ya ş amda önemli bir yer tutmaktad ı r.

Yard ı m etmek için insanlar ı n gereksinimlerini belirlerken, yaln ı zca ya ş amsal gereksinimlerle

s ı n ı rl ı kalmak zorunda de ğ iliz.

Bir Venedikli için, ya ş amsal olmasa da kahve,

günlük ya ş amda önemli bir yer tutmaktad ı r.

Kahve içebilecek kadar paras ı olmayan ki ş ilere yard ı m edebilecek düzeydeki ki ş iler, kendileri bir kahve paras ı daha ödüyorlar. Yard ı m etti ğ i ki ş iyi görmedikleri için bu ki ş iler de daha mutlu oluyorlar,kimden geldi ğ ini bilmedikleri bu ikram ı kabul eden ki ş iler ise huzurlu oluyor.

Kahve içebilecek kadar paras ı olmayan ki ş ilere yard ı m edebilecek düzeydeki ki ş iler, kendileri bir kahve paras ı daha ödüyorlar.

Yard ı m etti ğ i ki ş iyi görmedikleri için bu ki ş iler de daha mutlu oluyorlar,kimden geldi ğ ini bilmedikleri bu ikram ı kabul eden ki ş iler ise huzurlu oluyor.

Yard ı m eden ile alan aras ı nda, bu caffe-bar'daki garson gibi, köprü görevi yapan ki ş ilerin ise güler yüzlü ve sevgi dolu olmalar ı gerekiyor.

Yard ı m eden ile alan aras ı nda, bu caffe-bar'daki garson gibi, köprü görevi yapan ki ş ilerin ise güler yüzlü ve sevgi dolu olmalar ı gerekiyor.

İ çeri giren yoksul bir ki ş inin "Bana ask ı da kahve var m ı ?" diye sormas ı na gerek b ı rakmamak için "ask ı da kahve oldu ğ unu" belirten ka ğı t parçalar ı n ı kolayl ı kla görünebilen bir yere asmak ise bu olgunun çok zarif bir bölümünü olu ş turmaktad ı r.

İ çeri giren yoksul bir ki ş inin

"Bana ask ı da kahve var m ı ?" diye

sormas ı na gerek b ı rakmamak için "ask ı da kahve oldu ğ unu" belirten ka ğı t parçalar ı n ı kolayl ı kla görünebilen bir yere asmak ise bu olgunun

çok zarif bir bölümünü olu ş turmaktad ı r.

? Biz Türkler bu askıya birşeyler asamaz mıyız ? Cevabını biraz düşündükten sonra diğer sayfaya geçin...

? Bir Ekmek Fırının’da, yada bir Bakkal’da, yada bir Market’te... “ Askıda Ekmek” Kulağa hoş gelmiyor mu?

? “ Askıda Ekmek” uygulamasının Isparta’da 3 Fırın tarafından yapıldığını biliyormuydunuz !?.

Add a comment

Related pages

Search Results - SlideBoom - SlideBoom

ASKIDAKAHVE2: NOTRE VOYAGE... WebManiacs_T... OoUr pOwEr¡¡.... Tecrübele.. Japanse Tuin: Orquídeas: mosaico: Parabéns cida:
Read more

Newest Presentations - SlideBoom

ASKIDAKAHVE2: NOTRE VOYAGE... WebManiacs_T... OoUr pOwEr¡¡.... Tecrübele.. Japanse Tuin: Orquídeas: mosaico: Parabéns cida:
Read more

Askıda kahve.. Super...‏ | izafet.net

ASKIDAKAHVE2.rar Dosya Boyutu: 271,4 KB Görüntüleme: 63. Lé kATuVale, 4 Haziran 2010 #1. emanimda Well-Known Member. Mesajlar: 217 Aldığı Beğeni ...
Read more

Sizden Gelenler

www.gonulsohbetleri.net/html/sizden_gelenler/ASKIDAKAHVE2.pps . Sayın Sabri Tandoğan'ın cevaben yazdıkları : Ne harikulade bir örnek Yazan Bülent Özdal
Read more