As roldas coma canle de intercambio de información entre traductores: o caso de Tradgal

100 %
0 %
Information about As roldas coma canle de intercambio de información entre traductores: o...
Technology

Published on March 14, 2014

Author: anahermidaruibal

Source: slideshare.net

As roldas comAs roldas comaa canle de intercambiocanle de intercambio de información entre traductores: ode información entre traductores: o caso de Tradgalcaso de Tradgal Ana Hermida RuibalAna Hermida Ruibal Universidade de VigoUniversidade de Vigo  ahr@uvigo.es sysopa@pobox.comahr@uvigo.es sysopa@pobox.com IV Congreso internacional de estudios de traducción (Univ. da Coruña). 8-10 de maio de 2003

1. ¿Que é unha rolda?1. ¿Que é unha rolda? (ES) lista de distribución/correo (EN) mailing list (PT) lista de correio Servicio de Internet mediante o cal o correo electrónico que chega a un determinado enderezo se reenvía a tódolos membros inscritos no servicio, para poderen discutir temas determinados [Fonte: Glosario de termos da Internet (galego-inglés-castelán- portugués): http://webs.uvigo.es/sli/glinternet/]

2. ¿Que se necesita para2. ¿Que se necesita para acceder a unha rolda?acceder a unha rolda? Un ordenador Conexión a Internet (módem, cable, etc.) Unha conta de correo electrónico

3. Orixe do termo «rolda»3. Orixe do termo «rolda»  «Corría o ano 95 e nunha universidade británica un lectorado decide crear unha lista de distribución dedicada a Galicia. Daquela xuntáronse uns galegos e galegas que intercambiaban mensaxes enviándoas a aquel máxico enderezo: galego@birmingham.ac.uk. [...] Alguén dixo que aquilo era unha rolda. E rolda quedou. E roldeiros e roldeiras as participantes.» [Fonte: http://www.vieiros.com/soc.culture.html]

4. Posible clasificación das4. Posible clasificación das roldas de traducciónroldas de traducción  Xerais  De determinadas combinacións lingüísticas ou linguas  De eidos específicos (medicina, audiovisual, etc.)  De referencias sobre clientes  De intercambio de glosarios  De ofertas de traballo  Sobre programas (memorias de traducción, etc.)  De colectivos e fins específicos  De parola informal

4.1. Roldas xerais4.1. Roldas xerais  LANTRA-L: é unha das roldas de traducción máis antigas e tamén das que ten máis correo. Case tódalas mensaxes son en inglés, aínda que tamén se pode escribir noutras linguas.

4.2. Roldas de determinadas4.2. Roldas de determinadas combinacións lingüísticas ou linguascombinacións lingüísticas ou linguas  LANGIT: traducción do/ó italiano.  Norskjal: traducción e interpretación entre linguas nórdicas.  ZaLang: traducción, interpretación e terminoloxía en Sudáfrica  U-forum: traducción do/ó alemán.  Traducción: Traducción en España.  Ibérica: traducción portugués<>español.  Trad-Prt: traducción do/ó portugués brasileiro.  Por-trans: traducción do/ó portugués de Portugal.  Itzul: traductores vascos.  ATD: traductores cataláns.  Sptranslators: traducción inglés<>español.  Tradales: traducción alemán<>español.

4.3. Roldas de eidos específicos4.3. Roldas de eidos específicos  TRAG: traductores de películas.  MedTrad: Medicina e traducción, en español.  Minerva: traducción literaria en español.  Legaltranslators: traducción xurídica de tódalas linguas.

4.4. Roldas de referencias4.4. Roldas de referencias sobre clientessobre clientes Nelas podemos atopar referencias de empresas de traducción de todo o mundo.  TCR (Translation Client Review)  PP_DIST (Payment Practices)  TRANSPAYMENT (Translation Agency Ratings)  REFC (References & Clients)  Translation Clients

4.5. Roldas de intercambio de4.5. Roldas de intercambio de glosariosglosarios  Glosspost: intercambio de enderezos web de glosarios.  TermXchange: intercambio de material terminolóxico elaborado por traductores.

4.6. Roldas de ofertas de4.6. Roldas de ofertas de traballotraballo  Tr_jobs (translation jobs)  Jobs-translators: traballos para traductores autónomos.  Trabaj-lenguas: ofertas de traballo relacionadas co español.

4.7. Roldas sobre programas4.7. Roldas sobre programas (memorias de traducción, etc.)(memorias de traducción, etc.)  CATMT: traducción asistida e automática, en xeral.  Déjà Vu  Transit_TermStar  TW_users: productos TRADOS  WordFast  WFisher: WordFisher  SDLX  MetaTexis

4.8. Roldas de colectivos e4.8. Roldas de colectivos e fins específicosfins específicos  Forum-Jur: rolda de traductores públicos no Brasil.  ITIA Members: rolda exclusiva para membros da Irish Translators' and Interpreters' Association.  Ijurado: dirixida a traductores que se van presentar ó exame para intérprete xurado do Ministerio de Asuntos Exteriores.

4.9. Roldas de parola informal4.9. Roldas de parola informal  Abemerlin: rolda informal, subsidiaria á rolda Traducción, onde traductores falan de todo agás de traducción. Idioma: español.

5. Recompilacións de5. Recompilacións de enderezos de roldasenderezos de roldas  Listas de distribución (por Javier Sancho): http://traduccion.rediris.es/cdb/cdb_4.htm  Listas de correo (por Eduardo Pérez Díaz): http://www.geocities.com/eperezdiaz2002/ noticias.html  Translation and Interpretation Yahoo! Groups: http://dir.groups.yahoo.com/dir/Science/Social_Sc iences/Linguistics_and_Human_Languages/Transl ation_and_Interpretation  Roldas (por Ana Hermida): http://anahermida.com/trad_roldas.htm

6. Roldas en linguas cooficiais6. Roldas en linguas cooficiais de Españade España  ATD: Àgora de Traductors Digitals. É unha rolda de traductores cataláns. Pódese escribir en catalán e español. Data de creación: 15 de outubro de 1997.  Itzul: rolda de traductores vascos. Foi creada pola EIZIE (Asociación de Traductores, Correctores e Intérpretes de Lengua Vasca) en decembro de 1998.

Os traductores galegos non tivemos ningunha rolda específica de traducción de galego nin de traducción en Galicia ata a creación de...

7. TRADGAL

7.1. Descrición de Tradgal7.1. Descrición de Tradgal  «TRADGAL é unha rolda dedicada á traducción do/ó galego onde se poden tratar temas coma dúbidas terminolóxicas (ou doutro tipo) relacionadas co galego, problemas de traducción específicos entre o galego e outras linguas, a traducción en Galicia, novidades interesantes, etc. Pódese escribir en calquera lingua, aínda que se recomenda que sexa en galego para nos podermos entender todos.»  Esta rolda está hospedada, gratuitamente, no servidor de roldas de Elistas.net

7.2. Dende a páxina web7.2. Dende a páxina web de Tradgal...de Tradgal...  Podemos darnos de alta na rolda (enchendo un formulario ou escribindo a un enderezo)  Podemos consulta-los enderezos de utilidade da rolda (para nos darmos de alta/baixa, enviar mensaxes á rolda, etc.)  Consulta-lo arquivo de tódalas mensaxes antigas dende a creación da rolda  Subir/baixar ficheiros

7.3. Algúns datos da rolda7.3. Algúns datos da rolda  Creada o 27/05/2002  Número de membros (o día 07/05/2003): 122  Número de mensaxes no arquivo: 609  Media de mensaxes diarias: 1,76

7.4. Temas tratados en7.4. Temas tratados en TradgalTradgal  Dúbidas (terminolóxicas) relacionadas co galego  Problemas de traducción entre o galego e outras linguas  Recursos para a traducción de galego (diccionarios, léxicos, vocabularios, etc., tanto en papel coma en liña)  Divulgación de noticias de interese relacionadas coa traducción e o galego: por exemplo: a recén creada asociación AGPTI, a nova habilitación profesional para a traducción e interpretación xurada de galego, cursos e encontros relacionados coa traducción, convocatorias de bolsas, etc.  Ofertas de traballo

7.5. Tradgal: Exemplo de7.5. Tradgal: Exemplo de mensaxemensaxe Pedido de axuda urxente

7.5. Tradgal: Exemplo de7.5. Tradgal: Exemplo de mensaxemensaxe Resposta dunha traductora 41 minutos máis tarde

7.5. Tradgal: Exemplo de7.5. Tradgal: Exemplo de mensaxemensaxe Resposta doutra traductora 1 hora e 12 minutos despois da primeira mensaxe

Respostas de agradecemento

8. Conclusións8. Conclusións  Durante os últimos anos produciuse unha revolución que cambiou totalmente (e segue cambiando) a forma de vida das persoas: a aparición e posterior expansión de Internet.  No caso dos traductores, os efectos desta revolución refléctense especialmente nas súas condicións de traballo e na comunicación entre traductores, clientes e especialistas e nos recursos que nos ofrece a Rede.  O traductor autónomo pode sentirse, ás veces, un pouco só, pero estas roldas atenuan un pouco ese sentimento co intercambio de mensaxes e a organización de xuntanzas informais de traductores. A última que tivo lugar en Galicia foi en decembro de 2002 en Vigo...

... e este foi o resultado 

Páxina web de Tradgal http://www.elistas.net/lista/tradgal/http://www.elistas.net/lista/tradgal/  ahr@uvigo.es sysopa@pobox.comahr@uvigo.es sysopa@pobox.com Páxina web persoal:Páxina web persoal: http://www.anahermida.comhttp://www.anahermida.com

Add a comment

Related presentations

Presentación que realice en el Evento Nacional de Gobierno Abierto, realizado los ...

In this presentation we will describe our experience developing with a highly dyna...

Presentation to the LITA Forum 7th November 2014 Albuquerque, NM

Un recorrido por los cambios que nos generará el wearabletech en el futuro

Um paralelo entre as novidades & mercado em Wearable Computing e Tecnologias Assis...

Microsoft finally joins the smartwatch and fitness tracker game by introducing the...

Related pages

Intercambio de Dinamizadores de Aula - Education

As roldas coma canle de intercambio de información entre traductores: o caso de Tradgal 1. As roldas comAs roldas comaa canle de intercambiocanle de ...
Read more

O Caso Dreyfus - Education - documents.tips

O caso Dreyfus Pródromos HOMERO SENA O ambiente de Paris em 1894 era torvamente hostil aos judeus. Os favoritos da massa anônima, que não ...
Read more