Arteveldehogeschool - Medical Management Assitant - Ziekenhuisregistratie deel 1 - ziekenhuisregistritis

67 %
33 %
Information about Arteveldehogeschool - Medical Management Assitant -...
Health & Medicine

Published on March 3, 2014

Author: koendemeester1

Source: slideshare.net

4-3-2013 Ziekenhuisregistratie 7 ZIEKENHUISREGISTRATIES ZIEKENH UISREGISTRITIS Koen De Meester Adviseur beleidsinformatie AZ Sint-Lucas Gent koen.demeester @azstlucas.be Meten is weten 8  Goed beleid ondersteund door relevante gevalideerde informatie(uitwisseling)    Ziekenhuis Federaal ~ regionaal Klanten Patiënten Artsen  Beleid   Coussée, F. (2010). Charter voor een kwaliteitsvolle registratie van gegevens uit de zorgsector. Brussel, Zorgnet Vlaanderen. Het bos en de bomen…? 9  Verschillende overheden verplichten ziekenhuizen activiteit in kaart te brengen  Registratieverplichting ~ registratietools (archaïsch >< state of the art) Vaak onmiddellijk te beantwoorden enquêtes  Informatie vaak reeds in andere overheidsbronnen aanwezig    Al dan niet gebruikt voor beleidsvoering  FOD volksgezondheid alleen…  70 registraties 1

4-3-2013 Het bos en de bomen…? 10  Verschillende overheden verplichten ziekenhuizen activiteit in kaart te brengen  Registratieverplichting ~ registratietools (archaïsch >< state of the art) Vaak onmiddellijk te beantwoorden enquêtes  Informatie vaak reeds in andere overheidsbronnen aanwezig    Al dan niet gebruikt voor beleidsvoering  FOD volksgezondheid alleen…  70 registraties Overzicht meest belangrijke registraties FOD Volksgezondheid 11  Minimale ziekenhuisgegevens  Minimale psychiatrische gegevens  MUG-registratie  Jaarlijkse ziekenhuisstatistieken  Correspondentietabellen  Finhosta  Directoraat Generaal Geneesmiddelen  Colleges van geneesheren  Verslagen in het kader van pilootprojecten – verslagen met het oog op het behoud van specifieke financiering vanuit de FOD Volksgezondheid http://www.health.belgium.be/eportal Overzicht meest belangrijke registraties RIZIV 12  Magneetband  Correspondentietabellen http://www.riziv.be/presentation/nl/index.htm 2

4-3-2013 Overzicht meest belangrijke registraties Vlaamse Gemeenschap 13  Kwaliteitsdecreet  IZAG (informatiestroom tussen de ziekenhuizen en de administratie gezondheidszorg)       Jaarcijfers Erkenning VIPA (Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden ) Kwaliteitsdecreet Gezondheidsinspectie Ad hoc http://www.zorg-en-gezondheid.be/Home/ Overzicht meest belangrijke registraties Andere bevoegde overheden 14  Sociale Maribel  Registraties m.b.t. CAO 45+  Registratie SPE (studiecentrum perinatale epidemiologie)  Registraties op vraag van provinciale gezondheids- inspecteur in kader griepepidemie, hittegolf, ...  Registratie federaal agentschap voor nucleaire controle  Federale enquête woon-werkverkeer (editie 2008)  Enquête monitor criminaliteit in ziekenhuizen  … Impact op werking ziekenhuizen Bestaffing MZG in België 15  Personeel van volledige klein(er) ziekenhuis  > 2/3e ten laste van ziekenhuis  Beschrijft slechts deel van registraties  MZG; MPG; Spoedregistratie; MUG  Totale kosten nog veel groter 3

Add a comment

Related presentations

Related pages

Programma | Arteveldehogeschool

Afstudeerrichting medical management assistant ... Patiëntmanagement 1 – Ziekenhuisregistratie ... Arteveldehogeschool; Hoogpoort 15;
Read more

VERKORTE TRAJECTEN OFFICE MANAGEMENT - Arteveldehogeschool ...

Arteveldehogeschool ... Patiëntmanagement 1 9 Ziekenhuisregistratie 2 ... Verkort traject Medical management assistant ...
Read more

ICD-9-CM Volume 3 | Zoekresultaten op het internet ...

... deel 1: systematisch, ... Medical Management Assistant ... www.slideshare.net/koendemeester1/arteveldehogeschool-medical-management-assistant ...
Read more

Onderwijskiezer

Je moet een richting kiezen. Een richting die bij je past en die je toekomst geeft. Om dat zoeken een beetje te vergemakkelijken helpt onderwijskiezer je ...
Read more

AP Hogeschool Antwerpen

Studenten Medical management assistant steken handen uit de mouwen en redden levens tijdens ... AP neemt deel aan Antwerp 10 ... Management en Communicatie ...
Read more

Bourgeois Jr. profils - France | LinkedIn

Consultez les profils des professionnels s'appelant Bourgeois Jr. qui utilisent LinkedIn. 25 professionnels dénommés Bourgeois Jr. utilisent LinkedIn ...
Read more

ISSUU - Web rz 150426 soswi it by Special Olympics

DELEGATION ASSISTANT LIAISON Il DAL ... University College of Arteveldehogeschool, Ghent, Belgium ... China Medical GmbH Aesch ...
Read more