Argumentation

50 %
50 %
Information about Argumentation
Education

Published on February 18, 2009

Author: neverthought

Source: authorstream.com

Argumentation : Argumentation Argumentation : Argumentation Tes - påstående som försvaras eller bestrids (www.ne.se)? Argumentation : Argumentation Tes - påstående som försvaras eller bestrids (www.ne.se)? Argument Stöder tesen (för)? Går emot tesen (emot)? Skatterna är för låga! : Skatterna är för låga! Skatterna är för låga! : Skatterna är för låga! Vi behöver minska statsskulden (F1)? Skatterna är för låga! : Skatterna är för låga! Vi behöver minska statsskulden (F1)? Vi ska slippa skära ner på skola och sjukvård (F2)? Skatterna är för låga! : Skatterna är för låga! Vi behöver minska statsskulden (F1)? Vi ska slippa skära ner på skola och sjukvård (F2)? Högre skatter ökar svartjobben (M1)? Skatterna är för låga! : Skatterna är för låga! Vi behöver minska statsskulden (F1)? Vi ska slippa skära ner på skola och sjukvård (F2)? Högre skatter ökar svartjobben (M1)? Högre skatter skadar Sveriges ekonomi (M2)? Huvud- & underargument : Huvud- & underargument Huvudargument talar direkt för eller emot tesen Underargument talar för eller emot något annat argument Högre skatter ökar svartjobben (M1)? Därför skadas Sveriges ekonomi (F1M1)? Inte om man höjer skatten på ex. vissa lyxvaror (M1M1)? Sant och relevant : Sant och relevant Argument skall vara sanna (eller sannolika) och relevanta (för argumentationen)? Sant och relevant : Sant och relevant Argument skall vara sanna (eller sannolika) och relevanta (för argumentationen)? Om man använder värderingar i sin argumentation bör de vara rimliga eller allmänt accepterade Uppgift 1 : Uppgift 1 Ställ upp argument för och emot tesen ”ta bort betygen i skolan!” Diskutera relevansen hos argumenten Argumentknep : Argumentknep Dåliga argument kan verka bra vid en första anblick, men är irrelevanta när man undersöker närmare. Känsloargument : Känsloargument Känsloladdade ord/uttryck för att påverka mottagaren Visst kan vi höja skatten för att förbättra mentalvården, men för den skull behöver man ju inte skapa rena lyxmiljön för fyllerister, knarkare och idioter. Hur kan du svansa efter den där tönten? Personangrepp : Personangrepp Försöker misstänkliggöra motståndarens idéer genom att smutskasta hans/hennes person eller privatliv Öka U-hjälpen? Ska du säga som är så himla snål! Auktoritetsargument : Auktoritetsargument När man använder sig av någon auktoritet för att visa att man har rätt Auktoritetsargument : Auktoritetsargument När man använder sig av någon auktoritet för att visa att man har rätt Problemet är ofta att det går att hitta någon annan auktoritet som anser motsatsen Auktoritetsargument : Auktoritetsargument När man använder sig av någon auktoritet för att visa att man har rätt Problemet är ofta att det går att hitta någon annan auktoritet som anser motsatsen Ibland försöker man använda sig av en känd/beundrad person som inte är någon auktoritet på området Auktoritetsargument : Auktoritetsargument När man använder sig av någon auktoritet för att visa att man har rätt Problemet är ofta att det går att hitta någon annan auktoritet som anser motsatsen Ibland försöker man använda sig av en känd/beundrad person som inte är någon auktoritet på området Ibland hänvisas till någon som är en auktoritet för en del personer, men inte för andra Abort är mord, för det säger påven i Rom. Luras med statistik : Luras med statistik Statistik kan framstå som ”det sanna”, och då kan man t.ex. presentera två kurvor som pekar åt samma håll och påvisa att de har ett samband Antalet storkar har minskat i samma takt som antalet födda barn. Alltså var det storkarna som kom med barnen! Majoritetsargument : Majoritetsargument När man hävdar att man har rätt eftersom majoriteten håller med Ungar mår bara bra av lite dask, det vet väl alla, säger en fransman. Det är fel och skadligt att slå barn, det vet väl alla, säger en svensk. Uppgift 2 : Uppgift 2 Gör en kritisk bedömning av följande argument Kära Lena, dina tankar om miljöproblemen ger jag inte mycket för. Du är ju bara 17 år och dessutom nyförälskad i en fältbiolog! Den här skolan är, bortsett från vad du tycker, mycket bra. Rektorn har gjort en utförlig rapport som visar det. Det måste vara Osborne Göte som har bränt ner Olssons lada, för det är vi alla här i Norrby övertygade om. Oklara argument : Oklara argument Något som låter bra, men är oklart och svårtolkat Brottslingar är brottslingar Rimliga villkor åt barnfamiljerna! Generaliseringar : Generaliseringar Att dra allmänna slutsatser utifrån enskilda fall Alla finnar har kniv Alla tyskar går omkring i kortbyxor av läder, joddlar och heter Helmut. Du som är så tråkig måste vara svensk. Cirkelargument : Cirkelargument Om man förutsätter det man ska bevisa kallas det för cirkelargument Cirkelargument : Cirkelargument Om man förutsätter det man ska bevisa kallas det för cirkelargument Släpp, det är min bok! Det tror jag inte. Skulle jag ta nån annans, när jag har min egen här? Argument med hot : Argument med hot När man argumenterar med öppna eller underförstådda hot. Osakligt, men effektivt. Det är klart att vi kan avstå från kärnkraften. En medeltida levnadsstandard räcker egentligen gott. Övertalningsdefinitioner : Övertalningsdefinitioner När man definierar problemet så att man själv gynnas I dag ska vi diskutera den form av gammaldags egoism som kallas konservatism I dag ska vi diskutera den byråkratiska avundsjukans ideologi, alltså socialismen. Rena lögner : Rena lögner Det förekommer att man använder sig av fakta-påståenden som inte är sanna, vilket fungerar om åhöraren litar på talaren. Riskfyllt! Den här bilen är värd 40000. Det är inga fel på den. Vi måste skärpa invandringspolitiken, 80 procent av all misshandel begås av invandrare. En upprepad lögn kan bli starkare än sanningen. Ensidigt urval : Ensidigt urval Om man bara ger en sida av sanningen kan man hamna långt ifrån den. Regeringen har ännu inte löst jordbruksfrågan (men de har kanske löst tio andra svåra problem)? En dag var kaptenen på båten full. Styrmannen skrev i loggboken: ”I dag var kaptenen full.” Nästa dag läste kaptenen detta, blev förbannad och skrev: ”I dag var styrman nykter.” Den japanska matkulturen är primitiv. De äter ju fisken rå. Uppgift 3 : Uppgift 3 Gör en kritisk bedömning av följande argument: Du ska inte tjata på pojkarna om städningen. Pojkar är ju ändå pojkar. Rösta på guvernör Stone i presidentvalet. Det är en verkligt fin man och jag älskar och beundrar honom. Anställ inte någon mer tjej med ring i näsan. Du hade ju så mycket problem med Linda och hon hade ring.

Add a comment

Related presentations

Related pages

Erörterung schreiben und Argumentation verfassen

So schreibt man eine Argumentation: Bei einer Argumentation und bei einer Erörterung muss man bestimmte Regeln und Besonderheiten beachten.
Read more

Argumentation in Deutsch | Schülerlexikon | Lernhelfer

Was ist eine Argumentation? Das Argumentieren spielt schon seit langem im gesellschaftlichen Leben eine entscheidende Rolle. Bereits im antiken ...
Read more

Argument – Wikipedia

Wissenschaftliche Argumentation und Rhetorik. Eine Argumentation zielt in ihrem Zusammenhang und Aufbau in der Wissenschaft auf Wahrheit in der Sache, in ...
Read more

Argumentation - Einleitung schreiben - Anleitungen auf ...

So schreiben Sie die Einleitung einer Argumentation. Eine Einleitung darf niemals zu lang werden. Eine halbe Seite ist hierbei die höchste Vorgabe.
Read more

Duden | Ar­gu­men­ta­ti­on | Rechtschreibung ...

Definition, Rechtschreibung, Synonyme und Grammatik von 'Argumentation' auf Duden online nachschlagen. Wörterbuch der deutschen Sprache.
Read more

Argumentation theory - Wikipedia, the free encyclopedia

Argumentation theory, or argumentation, is the interdisciplinary study of how conclusions can be reached through logical reasoning; that is, claims based ...
Read more

Startseite » Argumentieren lernen! | Argumente ...

Erfolg ist, wenn erfolgt was ich will Effektive Führung durch die richtige Argumentation und überzeugende Rhetorik. Auch Führungskräfte können ...
Read more

Argumentation – Wiktionary

Referenzen und weiterführende Informationen: [1] Wikipedia-Artikel „Argumentation“ [1] Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache „Argumentation“
Read more

04 Aufbau einer Argumentation RS - digitale schule bayern ...

Microsoft Word - 04 Aufbau einer Argumentation RS.doc Author: Eckehart Weiß Created Date: 6/2/2003 9:48:27 PM ...
Read more

dict.cc | Argumentation | Wörterbuch Englisch-Deutsch

Übersetzung für Argumentation im Englisch-Deutsch-Wörterbuch dict.cc.
Read more