ArcGIS verktøy for planlegging av skogsdrift - Esri norsk BK 2014

67 %
33 %
Information about ArcGIS verktøy for planlegging av skogsdrift - Esri norsk BK 2014
Technology

Published on February 17, 2014

Author: GeodataAS

Source: slideshare.net

Description

Dette er en beskrivelse av et nytt verktøy som tar utgangspunkt i GEOSKOG (langsiktige prognoser) og tilgjengelighetsanalyse som er utviklet av Geodata AS for Statskog SF til bruk i forvaltningen av skogressursene på Statskogs eiendommer. Verktøyet vil bli brukt som en toolbox i ArcGIS desktop. Verktøykassa inneholder flere moduler med forskjellig funksjonalitet og har blitt utviklet med Python og modelbuilder. Det endelige målet med dette verktøyet er å koble alle produktive bestand til eksisterende bilvei og dermed operasjonalisere driften.

Presentasjonen vil gjennomgå toolbox med praktisk demo basert på daglige utfordringer.

Operasjonalisering av skogsdrift til støtte for skogforvaltning Oslo 05.02.2014 Kjell Anders Vikan, Planansvarlig

•Bakgrunn •Tilgjengelighet •Operasjonalisering •Demo basert på praktisk bruk

STATSKOG SF ”Statskog skal være landets dyktigste industrielle skogeier med fokus på bærekratig forvaltning og langsiktig lønnsomhet gjennom effektiv drift.” Strategi vedtatt av styret mai 2011

NYE MULIGHETER TIL OPERATIV PLANLEGGING HOGSTMODEN SKOG I FØRSTE 5 ÅRS PERIODE SKOGRESSURS OPERASJONALISERE Kobler bestand til bilvei TILGJENGELIGHET

OP TOOLBOX

Tilgjengelighet AR5

Bane

Miljøhensyn

Terreng/Slope

Tilgjengelighetsdekke

DEMO

TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN

Add a comment

Related presentations

Presentación que realice en el Evento Nacional de Gobierno Abierto, realizado los ...

In this presentation we will describe our experience developing with a highly dyna...

Presentation to the LITA Forum 7th November 2014 Albuquerque, NM

Un recorrido por los cambios que nos generará el wearabletech en el futuro

Um paralelo entre as novidades & mercado em Wearable Computing e Tecnologias Assis...

Microsoft finally joins the smartwatch and fitness tracker game by introducing the...

Related pages

ArcGIS-verktøy for planlegging av skogsdrift – Geodata

Esri norsk brukerkonferanse + - ... ArcGIS-verktøy for planlegging av skogsdrift. ... ArcGIS-verktøy for planlegging av skogsdrift: Dato: 5. februar 2014 ...
Read more

Welcome! [bookalltt.ru]

Welcome!
Read more

Planlegging Av Flytur - Education - Discover, share ...

ArcGIS verktøy for planlegging av skogsdrift - Esri norsk BK 2014 Dette er en beskrivelse av et nytt verktøy som tar utgangspunkt i GEOSKOG (langsiktige ...
Read more

Collector for ArcGIS | ArcGIS

ArcGIS for Developers. Verktøy for å bygge lokaliseringsprogrammer. ... nederlandsk, norsk, polsk ... Flere verktøy for planlegging av feltarbeid i ...
Read more

:magasinet

16 Forvaltning av norske data i ArcGIS ... 34 Esri norsk brukerkonferanse 2014 ... verktøy for proffene, ...
Read more

Local natural resource curse? ☆ - ScienceDirect.com ...

... revenues harm efficiency in the production of local public ... calculated in ArcGIS ... i planlegging, bygging og drift av små ...
Read more

Download - UpdateStar - UpdateStar.com

No more missed important software updates! UpdateStar 11 lets you stay up to date and secure with the software on your computer.
Read more

Google Earth

Google Earth Pro Make business decisions with advanced tools. Explore Google Earth Pro. Google Earth Wallpaper 1920 x 1080 2560 x 1536 1366 ...
Read more