Arbetslagsplan 04 05

67 %
33 %
Information about Arbetslagsplan 04 05
Entertainment

Published on November 2, 2007

Author: Jolene

Source: authorstream.com

The English Inspired Team:  The English Inspired Team Slide2:  Arbetslaget består av: Arbetslagsledare Christina Dyrendahl -Grimfelt Klasslärare i 6B Liselott Alerius Helena Niklasson Klasslärare i 4B Christina Starell Gunnel Brogestam Klasslärare i 5B Lars Eriksson Musiklärare Mikael Pedersen Elisabeth Rubensdotter Hemvisten Birgitta Brattberger Speciallärare Arbetslagsplan:  Arbetslagsplan 2004 / 2005 Slide5:  Hur? Genom individualisering ger vi barnet utmaningar eleven klarar oftast mer än den tror olika uppgifter och olika läxor Uppmuntran Att få sitt arbete och sina framsteg bekräftade Få eleven att ta ansvar för sitt skolarbete Gemensamma trivselregler Ansvarar för läxor Passar tider Har med idrottskläder, böcker, informationspapper mm Lägger kunskapsribban efter förmåga - uppåt Slide6:  Hur? Hälsar och ser varandra i ögonen. Låter alla komma till tals under dagen Ger uppmuntran och konstruktiv kritik. Frågar eleverna ”Hur tänker du?” för att gemensamt komma fram till svaret Utgår från barnens förkunskaper genom att barnen skriver ner eller talar om vad de vet och kan innan vi börjar arbeta med olika områden Vi sätter in extra resurser där behovet finns utifrån skolans budget Alla elever/barn skall känna sig trygga i vår verksamhet och tränas i social gemenskap!:  Alla elever/barn skall känna sig trygga i vår verksamhet och tränas i social gemenskap! Hur? Samarbete mellan klasserna i arbetslaget Charlie Kamratstödjare Samtalsgrupper Trivselteamet Vuxna på skolgården under raster Klassråd Elevråd Samarbete mellan klasserna i de andra arbetslagen Slide8:  Elevmål Att nå kursplanens mål Att nå godkända studieresultat såväl muntligt som skriftligt Mäta våra mål genom enkäter / utvärdering Tester och intervjuer Portfolio Slide9:  Vårt arbete skall präglas av hög kompetens och stort engagemang Kompetensutveckling som gynnar eleverna Lärarstuderande som gör praktik Föräldrakontakt Föräldramöten Mail Infobrev Utvecklingssamtal Uppföljningssamtal Kvalitetsmål och verksamhetsmål Slide10:  Vi initierar till elevaktivt arbetssätt Hur? Grupparbeten Pararbeten Tvärgrupper Individuellt skriftligt eller muntligt Redovisning sker i form av Diskussion Drama Väggtidning Egenhändigt tillverkade böcker Overhead Powerpoint Slide11:  Extra satsningar i undervisningen Fadderverksamhet Regelbundet samarbete mellan klasserna Återkommande temaarbete i och mellan klasserna Ansvarsfördelning i klassrummet Engelska samlingar Samtal Utställningar av egna arbeten Slide12:  Olika museibesök Historiska platser såsom Birka Skansens julförberedelser Internationalisering Engelska samlingar En klass ansvarar planerar och genomför ett ca 30 min långt framträdande inför de andra klassen Halloween Julsamling Julbalen – åk 6 Lucia – åk 5 Julspel – åk 4 Stjärnorna Kultur Slide13:  Naturstudier i vår närmiljö Skogen i storstan på Skansen Stora Skuggan/skogsvandring Grön flagg Miljöråd Temadagar om olika miljöområden Städning av skolgården Natur och Miljö Slide14:  IT/Data Hur? Ordbehandling Skriftliga arbeten Tangentträning Enkel presentation i Powerpoint Email/Internet Egen e-mailadress First Class Dataprogram i olika ämnen Slide15:  Utvärdering efter olika Arbetsområden Utflykter Idrottsdagar Temadagar Utvärdering för arbetslaget december och maj månad Kontinuerlig uppföljning Uppföljning och utvärdering Slide16:  SLUT

Add a comment

Related presentations

Related pages

2004-2005 STRÖMSTADS KOMMUN

Mellegårdens arbetslagsplan är väl genomarbetad i framför allt svenska och matematik. Den utökade engelskundervisningen i år 3 har gett gott resultat.
Read more

Söksida - Ekerö kommun

Sidan ändrad: 2016-04-11 13:00. ... Arbetslagsplan. Arbetslagsplan Arbetslagsplan Bl ... Sidan ändrad: 2016-05-13 14:34.
Read more

⭐Rev Torpskolan. - mitt i en föränderlig värld. Vi vill ge ...

... Ett ökat ELI- index på GR enkät jämfört med föregående år Arbetslagsplan där projekt för ... Carlsson 2010-05-04 Innehåll 1 ...
Read more

Kvalitetsredovisning - docplayer.se

... arbetslagsplan och utvärdering som arbetslaget lämnat in ... Medarbetare 2001-02 2002-03 2003-04 Index ... 05-01 Inlämnad av Berit ...
Read more

Söksida - Ekerö kommun

Sidan ändrad: 2016-04-11 13:00. ... Arbetslagsplan. Arbetslagsplan Arbetslagsplan Bl ... Sidan ändrad: 2016-05-13 14:34.
Read more