Arbetsgruppens Verktyg

45 %
55 %
Information about Arbetsgruppens Verktyg
Education

Published on December 26, 2008

Author: ChristerH

Source: slideshare.net

Description

Direct attention tools

ARBETSGRUPPENS VERKTYG - fritt efter Edward de Bonos ”Direct Attention Tools”

ARBETSGRUPPENS VERKTYG 1 Vad är det här? Låt oss göra en … JAD

Vad är det här?

Låt oss göra en …

Jämför Analysera Dela upp JAD Känner vi igen detta? Om inte: - Vad består det av? Kan vi dela upp det? Hur kan vi dela upp det? Hjälper detta oss att förstå helheten?

Känner vi igen detta?

Om inte:

- Vad består det av?

Kan vi dela upp det?

Hur kan vi dela upp det?

Hjälper detta oss att

förstå helheten?

” Att du upptäcker någonting nytt kan bero på att du sett för lite gammalt.” (Tikkanen) JAD (Jämför Analysera Dela upp)

- Vad vill vi uppnå? (Hur vill vi att det ska se ut när vi är framme?) - Vad vill vi undvika? Låt oss göra en … ARBETSGRUPPENS VERKTYG 2 SAM

- Vad vill vi uppnå?

(Hur vill vi att det ska se ut

när vi är framme?)

- Vad vill vi undvika?

Låt oss göra en …

Syftet, avsikten : Varför gör vi detta ? Målet : Hur vill vi att det ska se ut när vi är framme? (Syfte Avsikt Mål) SAM

Syftet, avsikten :

Varför gör vi detta ?

Målet :

Hur vill vi

att det ska se ut

när vi är framme?

Syfte Avsikt Mål syftet eller avsikten målet SAM

syftet eller avsikten

målet

” It may be necessary to be on top of the mountain in order to find the best way up.” (Edward de Bono) SAM (Syfte Avsikt Mål)

ARBETSGRUPPENS VERKTYG 3 Vilka olika möjligheter har vi? Låt oss göra en … MALT MALT

Vilka olika möjligheter har vi?

Låt oss göra en …

Möjligheter och ALTernativ - Vilka alternativ kan vi finna? - Vilka ytterligare alternativ kan vi hitta? MALT

- Vilka alternativ kan vi finna?

- Vilka ytterligare alternativ kan vi hitta?

(Möjligheter och ALTernativ) ” Om man ser en pojke i ett äppelträd ska man inte misstänka att han knycker äpplen utan i stället utgå från att han tagit sig upp för att binda fast ett äpple som lossnat.” (Harry Hjörne) MALT

ARBETSGRUPPENS VERKTYG 4 Vad tycker vi om det här förslaget? Låt oss göra en … PMI

Vad tycker vi om det här förslaget?

Låt oss göra en …

Plus Minus Intressant Vilka plus faktorer hittar vi? Vilka minus faktorer hittar vi? Vad vore intressant att se? PMI

Vilka plus faktorer hittar vi?

Vilka minus faktorer hittar vi?

Vad vore intressant att se?

ARBETSGRUPPENS VERKTYG 5 Vad händer om vi väljer det här förslaget? Låt oss göra en … F&K

Vad händer om vi

väljer det här

förslaget?

Låt oss göra en …

Följd och Konsekvens 1 Omedelbara konsekvenser 2 Konsekvenser på kort sikt 3 Konsekvenser på lång sikt Vilka tidsramar väljer vi här? Med ”omedelbara” menar vi … Med ”kort sikt” menar vi … Med ”lång sikt” menar vi … F&K

1 Omedelbara konsekvenser

2 Konsekvenser på kort sikt

3 Konsekvenser på lång sikt

Vilka tidsramar väljer vi här?

Med ”omedelbara” menar vi …

Med ”kort sikt” menar vi …

Med ”lång sikt” menar vi …

(Följd och Konsekvens) Omedelbara : … … … På kort sikt : … … … På lång sikt : … … … F&K

Omedelbara : …

På kort sikt : …

På lång sikt : …

-Vilka konsekvenser är positiva? -Vilka är negativa? Omedelbara : … … … … På kort sikt : … … … På lång sikt : … … … (Följd och Konsekvens) F&K + + + + + - - - -

-Vilka konsekvenser är positiva?

-Vilka är negativa?

Omedelbara : …

… … …

På kort sikt : …

På lång sikt : …

(Följd och Konsekvens) ” Säll är den som har till rättesnöre att man bör tänka efter noga före.” (Tage Danielsson) F&K

ARBETSGRUPPENS VERKTYG 6 Vad behöver vi tänka på här? Låt oss göra en … BASS

Vad behöver vi tänka på här?

Låt oss göra en …

Beakta Alla Sidor av Saken Vilka faktorer finns att beakta här? Gör en lista BASS

Vilka faktorer

finns att beakta

här?

Gör en lista

ARBETSGRUPPENS VERKTYG 7 Hur ser de inblandade personerna på detta? Låt oss göra en … SASS

Hur ser de

inblandade

personerna

på detta?

Låt oss göra en …

Som Andra Ser Saken 1 Vilka intressenter har vi här? 2 Vilka av dessa bör vi fundera vidare över? SASS

1 Vilka intressenter har vi här?

2 Vilka av dessa bör vi fundera vidare över?

(Som Andra Ser Saken) SASS Hur ser E på detta? ” Min uppfattning är att …” Hur ser D på detta? ” Som jag ser ser så …” Hur ser C på detta? ” Jag för min del anser …” Hur ser B på detta? ” Från min synvinkel så …” Hur ser A på detta? ” Jo, jag tycker …”

” Om det finns någon hemlighet med framgången, så består den i förmågan att tillägna sig motpartens synpunkter och att se saker och ting med hans ögon så väl som med sina egna” (Henry Ford) SASS (Som Andra Ser Saken)

ARBETSGRUPPENS VERKTYG 8 Vad är allra viktigast här? Låt oss göra en … FVP

Vad är allra

viktigast här?

Låt oss göra en …

Först Viktigt Prioritet Vad behöver göras allra först? Vad är allra viktigast här? Hur prioriterar vi här? FVP

Vad behöver göras allra först?

Vad är allra viktigast här?

Hur prioriterar vi här?

” Rikast är den vars nöjen kostar minst.” (Henry D. Thoreau) FVP (Först Viktigt Prioritet)

Vänner vi kan lita på Visst har vi vänner vi kan lita på: Vad och Varför heter två Men vi har även Hur och Var som leder oss till kloka svar Och sällan hamnar vi i kläm med kompisar som När och Vem (Mycket fritt efter Rudyard Kipling) ARBETSGRUPPENS VERKTYG

ARBETSGRUPPENS VERKTYG 1 - Vad är det här? - Låt oss göra en JAD. © Christer Hjorth 2 - Vad vill vi uppnå? - Låt oss göra en SAM . 3 - Vilka olika möjligheter har vi? - Låt oss göra en MALT . 4 - Vad tycker vi om det här förslaget? - Låt oss göra en PMI . 5 - Vad händer om vi väljer det förslaget? - Låt oss göra en F& K. 6 - Vad behöver vi tänka på här? - Låt oss göra en BASS . 7 - Hur ser de berörda på detta? - Låt oss göra en SASS . 8 -Vad är allra viktigast här? - Låt oss göra en FVP .

Bihang 1 : Något för din anslagstavla? Finns som pdf-fil på www.svenskutbildning.se

Bihang 2 : Något för ”insticksfickan” i din kalender? Finns som pdf-filer på www.svenskutbildning.se

Add a comment

Related presentations

Related pages

Wildmark Versand GmbH - Gute Sachen, die Freude machen

... die Gruppenproduktion praktiziert. Dabei werden in regelmäßigen Zeitabständen die einzelnen Jobs innerhalb einer Arbeitsgruppe gewechselt.
Read more

Arbetsgrupp för FU-frågor - Department of Chemistry ...

Arbetsgrupp för FU-frågor. Arbetsgruppen för forskarutbildning vid Kemiska institutionen har i uppgift att bereda och initiera forskarutbildningsärenden.
Read more

Arbetsgrupp för FU-frågor - Kemiska institutionen ...

Arbetsgrupp för FU-frågor. Arbetsgruppen för forskarutbildning vid Kemiska institutionen har i uppgift att bereda och initiera forskarutbildningsärenden.
Read more

Minister Stubb utnämnde arbetsgrupp för att bereda ett ...

... dras upp linjer för målen och strategin för Finlands ekonomiska utrikespolitik samt söks praktiska verktyg för ... Arbetsgruppens mandatperiod ...
Read more

Utveckla, nyttja och förmedla kunskap Verksamheter

Arbetsgruppens deltagare Swentec - Berit Gullbransson SP -Andreas Johansson och Jessica Algehed ... Besökschekar kan var ett bra verktyg! 4.
Read more

Exh 33 National workshop in Sweden, Uppsala 20.9.2010 (in ...

Arbetsgruppens förslag Kjell-Owe Ahlskog från NEPCon gick igenom arbetsgruppens förslag till projektupplägg. ... verktyg och dokument som behövs.
Read more

Gleichstellung in Managementsystemen

der Arbeitsgruppe findet zusammen mit dem Projektleiter eine Durchsicht der Antworten und Erklärungen statt. Die Organisation erhält ein
Read more

Arbeitsweltbasiertes Lernen und Basisbildung: Ansätze aus ...

Verktyg och portaler; Policy. Forskning och utvärdering av bästa praxis. System och riktlinjer. Kvalitet. Yrkesmässig fortbildning av personal ...
Read more